Sales Supervisor (Hybrid)ID:62666

30,000 THB ~ 50,000 THBNonthaburi
 • Job Function

  Sales Corporate, Sales Individual, Account Executive, Sales Distributor, Business Development

 • Industry

  Manufacturing(Other)

 • Job Description

  1. ดูแลและติดตามให้ผู้แทนขายปฏิบัติงานตามแผนและช่วยผู้แทนขายในการดูแลและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

  2. ค้นคว้าข้อมูลของคู่แข่งในท้องตลาดเพื่อนำมาร่วมกันวางแผนกลยุทธ์ในการทำงานร่วมกับทีมขาย

  3. ให้คำแนะนำผู้แทนขายในการเปิดและปิดการขาย สร้างสรรค์รายการส่งเสริมการขายเพื่อให้บรรลุถึงยอดขายและผลกำไรตามที่บริษัทฯกำหนด

  4. ติดตามงานของผู้แทนขายที่อยู่ในความรับผิดชอบพร้อมทั้งประเมินผลการทำงาน เพื่อหาทางแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดหรือช่วยผู้แทนในการปิดการขาย

  5. รวบรวมประมาณการณ์ยอดขายล่วงหน้าให้กับหัวหน้างานตามรอบที่บริษัทกำหนด

  6. กำหนดตารางการให้ความรู้เรื่องสินค้าและทักษะการขายให้กับผู้แทนขายล่วงหน้าเป็นรายเดือนหรือรายปี

  7. จัดอบรมพัฒนาทักษะการขายให้กับผู้แทนขายเพื่อให้มีศักยภาพและมีความพร้อมในการทำงาน

  8. ตรวจสอบสินค้าให้ตรงตามสัญญาซื้อขาย ทั้งในเรื่องของจำนวน และคุณสมบัติเฉพาะ เพื่อทำการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า

  9. ทำงานร่วมกับหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและโอกาสในการขาย

  10. ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ราชวิทยาลัยต่างๆ หรือโรงพยาบาลที่มีศักยภาพ โดยนำสินค้าไปแสดง เพื่อหาลูกค้าใหม่ ๆ เพิ่มเติม

  11. เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของทีมขายและร่วมกันวางแผนการตลาดร่วมกันกับหัวหน้างานและทีม

  12. ดูแลและประสานงานให้กับลูกค้าที่เกิดปัญหากับสินค้า

  13. ปฏิบัติตามงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานและดำเนินตามนโยบายบริษัทฯ

 • Requirement

  1. การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาที่เกี่ยวข้อง (ทางด้านวิทยาศาสตร์และเครื่องมือแพทย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

  2. มีประสบการณ์ด้านเครื่องมือแพทย์ 3-5 ปีขึ้นไป

  3. มีความอดทนมีความเป็นผู้นำและมีความรับผิดชอบสูง

  4. สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ / มียานพาหนะและใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

  5. หากมีประสบการณ์ทำงานทางด้านแผนก URO/GI มาจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 • English Level

  Level 4 - Conversational Level

 • Other Language

  English

 • Working Hour

  8:30 ~ 17:30

 • Holiday

  - Weekends (Sat-Sun)
  - Working on Sat-Sun, only in case of emergency call from customers on weekends (rarely)

 • Benefit

  Bonus, ปรับฐานเงินเดือนประจำปี, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ,
  ตรวจสุขภาพประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เบี้ยเลี้ยง, ค่าน้ำมันรถ, คอมมิชชั่น
  วันลาพักร้อน, ท่องเที่ยวประจำปีทั้งในและต่างประเทศ และสวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

Apply Now!up-arrow
Increase chance of getting job within 1 month.