บริการจัดหาพนักงานประจำ

องค์กรส่วนใหญ่มักใช้ทรัพยากรบุคคล และเวลาจำนวนมากไปกับกระบวนการจัดหาคนทำงานประจำภายในสำนักงานเพื่อค้นหาผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน เพราะการหาพนักงานที่มีความสามารถเหมาะสมกับบริษัทเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ

Reeracoen ผู้ให้บริการจัดหาพนักงานประจำที่จะเข้ามาช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถให้ความสำคัญ ไปกับการพัฒนาธุรกิจของตนเองได้มากขึ้นผ่านทางการจัดหาพนักงานให้กับองค์กรของคุณ เรามีเครือข่ายกว่า 17 สาขาจาก 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งบริการรับจัดหาพนักงานของเราจะช่วยคัดเลือกและคัดสรรผู้สมัครที่ดีที่สุด เพื่อยกระดับธุรกิจของคุณไปสู่อีกขั้นหนึ่ง

การค้นหาผู้สมัครให้เหมาะสมกับงาน

การค้นหาผู้สมัครให้เหมาะสมกับงาน

บริการจัดหาพนักงานประจำ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมกับงาน Reeracoen เรามีความเชี่ยวชาญในการค้นหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตรงกับความต้องการในตำแหน่งกับองค์กรของคุณ เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่สามารถทำผลงานที่คุ้มค่าแก่บริษัท และตอบโจทย์กับความต้องการของบริษัทมากที่สุดด้วย

เรามีบริการหาพนักงานออฟฟิศให้ตรงกับตำแหน่งต่างๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ ผู้จัดการธุรกิจ ไปจนถึงตัวแทนและช่างเทคนิคในอุตสาหกรรม เพื่อให้องค์กรของคุณได้พนักงานที่ตรงตามความต้องการ และสามารถรับผิดชอบในหน้าที่นั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม

ลดต้นทุนในการฝึกอบรม

ลดต้นทุนในการฝึกอบรม

เนื่องจากการมีพนักงานประจำที่มีคุณภาพ จะช่วยลดต้นทุนในการจัดอบรม เพราะเมื่อบริษัทของคุณมีพนักงานที่มีความชำนาญการในด้านต่างๆ ก็ไม่จำเป็นที่จะจัดการอบรมบ่อยครั้ง ซึ่งจะช่วยองค์กรได้ประหยัดงบประมาณได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยให้การบริหารงานเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย

Reeracoen เล็งเห็นถึงความสำคัญในส่วนนี้ จึงเน้นเพื่อค้นหาคนสมัครงานที่มีคุณภาพ มากประสบการณ์และความสามารถ เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้ก้าวสู่ตำแหน่งและทำงานในองค์กรที่ต้องการ และเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จต่อองค์กร

พันธสัญญาของ Reeracoen

 • ฐานข้อมูลผู้สมัครขนาดใหญ่

  ฐานข้อมูลผู้สมัครขนาดใหญ่

  เรามีประวัติของผู้สมัครกว่า 200,000 รายถูกจัดเก็บไว้อย่างดีในฐานข้อมูลของเรา ซึ่งในจำนวนผู้สมัครทั้งหมดนั้น เป็นผู้สมัครสัญชาติญี่ปุ่นกว่า 10,000 ราย ดังนั้นเราสามารถแนะนำบุคคลที่มีความสามารถเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด

 • ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

  ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

  เพื่อเพิ่มความมั่นใจกับการบริการของเรา Reeracoen จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ ตั้งแต่เริ่มกระบวนการค้นหาผู้สมัครงาน จนกว่าจะมีการจัดจ้างงานเกิดขึ้นจริง อีกทั้งเรายังคืนเงินให้แก่ลูกค้าในกรณีที่ผู้สมัครลาออกในช่วงระยะเวลาการันตี ซึ่งจะทำให้ลูกค้าไม่ต้องลงทุนโดยสูญเปล่า

 • ลดกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรหา

  ลดกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรหา

  บริการของเราจะช่วยลดเวลาในการสรรหาผู้สมัครเพื่อเข้ามาทำงานในบริษัทของคุณ ทำให้ลูกค้าของเราสามารถมุ่งเน้นไปที่การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ เพื่อยกระดับธุรกิจ และตอบโจทย์การทำงานมากที่สุด ด้วยบริการของเราที่จะดูแลการสรรหาบุคลากรให้ตั้งแต่เริ่มต้น ทั้งการประกาศตำแหน่งงาน การคัดเลือกผู้สมัคร การอำนวยความสะดวกในการสัมภาษณ์งานให้แก่ลูกค้าและผู้สมัคร ไปจนกระทั่งการเจรจาการจ้างงานด้วย

 • พื้นที่การให้บริการสรรหาพนักงานในไทย

  พื้นที่การให้บริการสรรหาพนักงานในไทย

  Reeracoen มีสำนักงานสองแห่งในประเทศไทย อยู่ในกรุงเทพและจังหวัดชลบุรี เพื่อให้บริการจัดหาพนักงานประจำ รวมถึงบริการจัดหาผู้สมัครได้ครอบคลุมทั้งการหาพนักงานในกรุงเทพ ปริมณฑล ภาคกลาง ไปจนถึงการสรรหาบุคลากรในชลบุรี ระยอง และภาคตะวันออกทั้งหมด

Your job is to run your business well.
Your job is to run your business well.
Your job is to run your business well.

Our job is to make it easier.