บริการจัดหาพนักงานประจำ

บริการจัดหาพนักงานประจำจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาธุรกิจของตนเองได้มากขึ้น โดยเรามีสาขากว่า 17 สาขาจาก 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งบริการของเราจะช่วยคัดเลือกและคัดสรรผู้สมัครที่ดีที่สุด เพื่อยกระดับธุรกิจของคุณไปสู่อีกขั้นหนึ่ง

พันธสัญญาของรีราโคเอ็น

 • ฐานข้อมูลผู้สมัครขนาดใหญ่

  ฐานข้อมูลผู้สมัครขนาดใหญ่

  ประวัติของผู้สมัครกว่า 200,000 รายถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของเรา โดยเป็นผู้สมัครสัญชาติญี่ปุ่นกว่า 10,000 ราย ดังนั้นเราสามารถแนะนำบุคคลที่มีความสามารถและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

 • ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

  ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

  ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ จนกระทั่งมีการจ้างงานเกิดขึ้นจริง อีกทั้งเรายังคืนเงินให้แก่ลูกค้าในกรณีที่ผู้สมัครลาออกในช่วงระยะเวลาการันตี ซึ่งจะทำให้ลูกค้าไม่ต้องลงทุนโดยสูญเปล่า

 • ลดกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรหา

  ลดกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรหา

  บริการของเราจะทำให้ลูกค้าสามารถมุ่งเน้นไปที่การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ เพื่อยกระดับธุรกิจ และเราจะดูแลการสรรหาบุคคลากรให้ ตั้งแต่การประกาศตำแหน่งงาน การคัดเลือกผู้สมัคร การอำนวยความสะดวกในการสัมภาษณ์งานให้แก่ลูกค้าและผู้สมัคร ไปจนกระทั่งการเจรจาการจ้างงานด้วย

กระบวนการสรรหาของเรา

กระบวนการสรรหาของเรา
กระบวนการสรรหาของเรา

ประเภทธุรกิจ

 • เทคโนโลยีสารสนเทศ

  เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • การสื่อสารโทรคมนาคม

  การสื่อสารโทรคมนาคม

 • สื่อและความบันเทิง

  สื่อและความบันเทิง

 • สุขภาพและความงาม

  สุขภาพและความงาม

 • สื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา

  สื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา

 • การผลิตทั่วไป

  การผลิตทั่วไป

 • การขายปลีก

  การขายปลีก

 • การบริการ (การท่องเที่ยวและการโรงแรม)

  การบริการ (การท่องเที่ยวและการโรงแรม)

 • ธุุรกิจยานยนต์

  ธุุรกิจยานยนต์

 • อาหารและเครื่องดื่ม

  อาหารและเครื่องดื่ม

 • พลังงาน

  พลังงาน

 • สินค้าอุปโภคบริโภค

  สินค้าอุปโภคบริโภค

ดูทั้งหมด
 • ธุรกิจที่ปรึกษา

  ธุรกิจที่ปรึกษา

 • การเงิน/การธนาคาร/สินเชื่อ

  การเงิน/การธนาคาร/สินเชื่อ

 • การจัดจำแหน่าย

  การจัดจำแหน่าย

 • การก่อสร้าง/ธุรกิจสถาปัตยกรรม

  การก่อสร้าง/ธุรกิจสถาปัตยกรรม

 • การขนส่งสินค้า

  การขนส่งสินค้า

 • อสังหาริมทรัพย์

  อสังหาริมทรัพย์

 • สาธารณูปโภค

  สาธารณูปโภค

การจ้างงานสำเร็จ

 • นักพัฒนาเว็บไซต์/โปรแกรมเมอร์

  นักพัฒนาเว็บไซต์/โปรแกรมเมอร์

 • วิศวกรดูแลระบบ/วิศวกรเครือข่าย

  วิศวกรดูแลระบบ/วิศวกรเครือข่าย

 • เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์/การตลาดดิจิทอล

  เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์/การตลาดดิจิทอล

 • งานขาย/งานวิศวกรขาย/งานบริหารลูกค้า/งานขายอื่นๆ

  งานขาย/งานวิศวกรขาย/งานบริหารลูกค้า/งานขายอื่นๆ

 • วิศวกรเครื่องกล/วิศวกรไฟฟ้า

  วิศวกรเครื่องกล/วิศวกรไฟฟ้า

 • เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต

  เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต

 • งานประชาสัมพันธ์/การบริหารแบรนด์สินค้า

  งานประชาสัมพันธ์/การบริหารแบรนด์สินค้า

 • งานออกแบบ

  งานออกแบบ

 • วิศกรการผลิต

  วิศกรการผลิต

 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและรับประกันคุณภาพ

  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและรับประกันคุณภาพ

 • วิศวกรออกแบบ/วิจัยและพัฒนา

  วิศวกรออกแบบ/วิจัยและพัฒนา

 • วิศวกรซ่อมบำรุง/วิศวกรบริการเทคนิค

  วิศวกรซ่อมบำรุง/วิศวกรบริการเทคนิค

ดูทั้งหมด
 • วิศวกรงานระบบ

  วิศวกรงานระบบ

 • วิศวกรโยธา/ผู้จัดการโครงการ

  วิศวกรโยธา/ผู้จัดการโครงการ

 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

 • สถาปนิก

  สถาปนิก

 • งานที่ปรึกษา

  งานที่ปรึกษา

 • วิศวกรประเมินราคา

  วิศวกรประเมินราคา

 • เภสัชกร/เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียน

  เภสัชกร/เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียน

 • เจ้าหน้าที่ส่งออก-นำเข้า/ผู้แทนนำเข้า-ส่งออก

  เจ้าหน้าที่ส่งออก-นำเข้า/ผู้แทนนำเข้า-ส่งออก

 • งานขนส่งและคลังสินค้า

  งานขนส่งและคลังสินค้า

 • งานบริหารจัดการโรงแรม

  งานบริหารจัดการโรงแรม

 • งานกฏหมาย

  งานกฏหมาย

 • งานธุรการ/งานบริหารงานทั่วไป

  งานธุรการ/งานบริหารงานทั่วไป

 • งานทรัพยากรบุคคล

  งานทรัพยากรบุคคล

 • งานบัญชี/การเงิน/งานตรวจสอบบัญชี

  งานบัญชี/การเงิน/งานตรวจสอบบัญชี

 • งานผู้บริหารระดับสูง/ผู้จัดการทั่วไป

  งานผู้บริหารระดับสูง/ผู้จัดการทั่วไป