ABOUT US

 • HISTORY

  บริษัทจัดหางาน รีราโคเอ็น อีสเทิร์น ซีบอร์ด จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี บริษัทฯประกอบกิจการจัดหางานให้คนหางานทำในประเทศ และให้บริการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการสรรหาบุคคลกรและพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการให้ตรงกับลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม

 • LOCATION SUPPORT

  • บริษัทจัดหางาน รีราโคเอ็น อีสเทิร์น ซีบอร์ด จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นศูนย์รวมที่ตั้งของอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และเชื่อมต่อหลายจังหวัดในภาคตะวันออก อีกทั้งเป็นพื้นที่ที่รู้จักของนักลงทุนทั่วโลกในฐานะพื้นที่ชั้นนำในการพัฒนาอุตสาหกรรมของอาเซียน ทำให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กำลังการผลิต และเศรษฐกิจ รวมทั้งทางถนน รถไฟ ทางอากาศ ท่าเรือ และนิคมอุตสาหกรรม

   บริษัทจัดหางาน รีราโคเอ็น อีสเทิร์น ซีบอร์ด จำกัด
  • บริษัทจัดหางาน รีราโคเอ็น อีสเทิร์น ซีบอร์ด จำกัด

   ด้วยเหตุนี้ภาคตะวันออกจึงมีอัตราการจ้างงานสูง เราจึงสามารถเข้าถึงกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย และในขณะเดียวกันเรามีฐานข้อมูลของผู้สมัครมากกว่า 3 แสนคนที่เชื่อมั่นการบริการของเรา ทำให้ตอบสนองความต้องการทั้งผู้สมัครและผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เรายังรองรับการสรรหาบุคลากรทั่วประเทศด้วยความเชี่ยวชาญและองค์ความรู้เฉพาะด้านของทีมเพื่อรองรับอัตราการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

CONTACT US

 • บริษัทจัดหางาน รีราโคเอ็น อีสเทิร์น ซีบอร์ด จำกัด
  4/222 Harbormall Bldg. Unit 10C04-05, 10th Floor, Moo 10, Sukhumvit Road Thungsukhla, Sriracha, Chonburi 20230 Thailand