กลุ่มบริษัท Reeracoen เป็นบริษัทจัดหางานก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2012 โดยบริษัทแม่ Neo Career Co.,Ltd ที่มีประสบการณ์ทั้งในด้านการสรรหาบุคลากรในสายอาชีพต่างๆในญี่ปุ่น รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีด้านงานบุคคลที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย ในมุ่งเน้นการขยายธุรกิจไปที่ภูมิภาคต่างๆทั่วเอเชีย เราสร้างพื้นที่ให้กับกลุ่มคนและบริษัทต่างๆที่กำลังมองหาและสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้ได้พบกันผ่านการให้บริการด้านการสรรหาบุคลากร

ในความแตกต่างด้านวัฒนธรรมการหางาน รวมถึงตลาดงานในแต่ประเทศหรือภูมิภาค เราปรับระบบและวิธีการในการสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับการหางาน และตลาดงานของภูมิภาคนั้นๆ อย่างเหมาะสม แต่ยังคงให้ความสำคัญกับคุณภาพในการให้บริการ โดยเน้นที่ความเร็วให้การสรรหา ปริมาณและคุณภาพของแคนดิเดตที่ตรงกับความต้องการของทางบริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจ และไม่ผิดหวังที่จะเลือกเราเป็นพาร์ทเนอร์สำหรับการเติมเต็มบุคลากรที่มีคุณภาพ และสร้างอนาคตที่ดีให้กับบริษัทของคุณ

เพื่อสร้างอนาคตที่สดใสให้กับผู้ที่มองหาความสุขในชีวิต

เป้าหมายหลักของกลุ่มบริษัท Reeracoen นั่นคือ "เพื่อสร้างอนาคตที่สดใสให้กับผู้ที่มองหาความสุขในชีวิต" ซึ่งความสุขของผู้คนนั้นมองได้หลากหลาย อาจจะเป็นคนที่กำลังมองหาความสุขที่เกิดจากการที่เค้ามีอนาคตที่ดีขึ้น หรือแม้กระทั่งบางคนที่ความหมายของความสุขมาจากอนาคตที่ท้าทายสำหรับพวกเค้าเช่นกัน แต่ไม่ว่าจะเป็นอนาคตที่ดีในด้านไหน Reeracoen พร้อมที่จะเป็นพาร์เนอร์ที่ร่วมเดินทางไปกับเค้า และเติมเติมเป้าหมายตามที่เค้าตั้งใจ

การที่จะบรรลุเป้าหมายอย่างที่เราตั้งใจ มันไม่ใช่แค่การตระหนักถึงปัญหาของบริษัทพาร์ทเนอร์ หรือคนทีตั้งใจหางานกับเราเท่านั้น แต่รวมถึงการสร้างสังคมที่ยั่งยืน หรือมีส่วนในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับโลกนี้ด้วยเช่นกัน

Make a change, Better tomorrow.

การกำหนดสโลแกนเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท จึงเกิดเป็น "Make a change, Better Tomorrow" การที่เราเข้าใจทั้งความต้องการของทั้งบริษัทต่างๆ รวมถึงความตั้งใจของผู้ที่หางาน ทำให้เราสามารถเป็นฟันเฟืองนึงที่คอยผลักดันการเปลี่ยงแปลงนั้น เพื่อสร้างอนาคตที่ตอบโจทย์ความตั้งใจของพวกเค้าในทุกๆวัน และยังคงมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งต่างๆให้ดีโดยเริ่มต้นจากบริษัทของเรา Reeracoen

REERACOEN Group
Kenji Naito