รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

Sales Manager ID:44242

เงินเดือน Monthly Salary 120,000THB 〜 130,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location
รายละเอียดงาน - Summarise customer's requirements and plan suggestions for customers
- Prepare suggestions (collecting information, writing documents, etc.)
- Recommend our brand to customers
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-40
- Work experience in sales management in Thailand
- Japanese, JLPT N2 or higher
- Good comprehension of management frameworks
- Leadership qualities (for the sales management)
- Highly commitment to our company and business
- Capability of solving problems and a logical thinker
ภาษา English:Communicative
Other Languages:Thai
วันหยุด - Weekends (Sat-Sun)
สวัสดิการ - BONUS (4.5 months in 2016, depending on company's performance)
- O.T. Allowance
- Meal Allowance (35 THB daily)
- Transportation Allowance (distance between house and company)
- Attendance Allowance
- TOEIC Allowance
- Incentives (depending on performance)
- Social Security Fund
- Medical Insurance