รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

Sales Manager ID:44242

เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location
รายละเอียดงาน - Manage the Sales Team and achieve sales targets (K.P.I.) of fiscal year
- Strengthen current organization and prepare for further growth of division
- Job scope; 50% working in office (planning); 50% support sales team members
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-35
- Minimum 5 years' experience in the fields of industry products (performing sales as business to business)
- Experienced in people management
- Proficient in MS Excel (VLOOKUP, pivot tables, NOT Macro)
- Own a Car and a valid Driving License

Leadership Skills Needed;
- Able to act as a role model for subordinates and inspire colleagues and peers for boosting self-motivation and passion
- Able to implement corporate directions and strategies to action plans and execution with serious PDCA process
- Able to plan, organise, lead and control team of 2-3 sales representatives in order to achieve assigned targets
- Able to cooperate with other departments such as CS, AR, WH, etc. for internal smooth operation while maintaining customer satisfaction
ภาษา English:Communicative
Other Languages:Thai
วันหยุด - Weekends (Sat-Sun)
สวัสดิการ - BONUS (4.5 months in 2016, depending on company's performance)
- O.T. Allowance
- Meal Allowance (35 THB daily)
- Transportation Allowance (distance between house and company)
- Attendance Allowance
- TOEIC Allowance
- Incentives (depending on performance)
- Social Security Fund
- Medical Insurance