รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

Sorry.Recruitment of this job is finished.
There are similar recruitments below.

HR in Samutprakan ID:28248

เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn
รายละเอียดงาน Full task of HR task
-Recruitment, Payroll, Training
-Compensation & Benefit
-Empoyee / Labour relation
-Organizational Development
-Other related tasks
วันหยุด Annual leave
Sick leave
สวัสดิการ Bonus
Social Security
Insurance