รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

Sorry.Recruitment of this job is finished.
There are similar recruitments below.

HR Manager (Samutprakarn) ID:28248

เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn
รายละเอียดงาน - Responsible for a full set of H.R. tasks
- Recruitment, payroll and training
- Compensation and benefits
- Employee and labour relations
- Organizational development
- Other related tasks as needed
วันหยุด - Work on Sat (twice per month)
- Sundays OFF
- Depending on Company Calendar

สวัสดิการ - BONUS
- Social Security Fund
- Insurance
- O.T.
- Annual Salary Increase
- Transportation Allowance (30 THB per day)
- Perfect Attendance Incentives