ปิดรับสมัครแล้ว

Project Leader (Assistant Manager Level)รหัส:47065

40,000 THB ~ 50,000 THBBTS (Sukhumvit Line)
 • ประเภทงาน

  Security Engineer, Systems Analyst/Consultant, Project Manager, Application Development Engineer(Open Source), Application Development Engineer(Web/Mobile), Application Development Engineer(Enterprise), Application Development Engineer(Embedded Systems), Database Architect/Design Engineer, Server Architect/Design Engineer, Network Engineer (Design), Network Engineer (Operation/Maintenance), Internal Information Systems/EDP/MIS, Support/Maintenance/Operation/Training, Research & Development, Other(IT/Internet/Telecommunications) Engineer

 • ประเภทธุรกิจ

  IT/Telecommunications

 • รายละเอียด

  - Work as a Project Manager or Project Leader who proposes solutions manages project and coordinates with customers
  - Control each project from the beginning (presales stage) to the end (PJ closing), including scope, time, quality communication, risk management, etc., and manage project members to accomplish each project
  - Coordinate and arrange any kind of issues relating to projects with different internal division (e.g. Sales, Engineering, etc.)

 • คุณสมบัติ

  - Male or Female, Thai nationality, age between 28-40
  - Bachelor's Degree or higher in IT, MIS, Computer Science, Computer Engineer or Telecommunication
  - Work experience, more than 3 years, in project management (IT background)
  - Work experience, more than 3 years, in requirement definition, basic or detail design, implementation, test for system infrastructure such as Server (windows), storage, Virtualization, backup solution, and/or WAN/LAN (FW, SW, WLAN) NW
  - Consultant skills for the system (Windows or Linux)
  - Infrastructure (preferably, a wide range of basic IT infrastructure knowledge, not only system)
  - Skills in project management for IT infrastructures (communication, coordination and negotiation skills)
  - Good command of English for communication

 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

  Business Level

 • ความสามารถทางภาษา (อื่นๆ)

  English

 • เวลาทำงาน

  8:30 ~ 17:30

 • วันหยุด

  - Weekends (Sat-Sun)
  - Public Holidays (Thailand)

 • สวัสดิการ

  - Transport Allowance
  - BONUS
  - Provident Fund
  - Health Insurance
  - Education Support (language)
  - Loans
  - Dental Treatments
  - Company Trip

ปิดรับสมัครแล้ว

ติดต่อเราup-arrow
ติดต่อหรือสอบถามเจ้าหน้าที่รีครูทเตอร์