รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All49Count(1〜20CountDisplay)

Q.C. Staff (Food) - Bangplee ID:44100

รายละเอียดงาน - Handle Quality Control (Q.C.) and Quality Assurance (Q.A.) of production line
- Coordinate with any matters concerning GMP/HACCP/GAP
- Handle any documents related to Quality Control (Q.C.) and Quality Assurance (Q.A.)
- Establish quality levels and constant improvement
- Assist in solving quality issues in production in close cooperations with supervisors and technicians
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-40
- Bachelor's Degree in Food Science, Food Technology, or Biotechnology
- Experience in Quality Control of Food
- (advantage) Basic Knowledge of HACCP/GMP/ISO9001
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location,Samutprakarn

Sale Manager (IT Solution) ID:44088

รายละเอียดงาน - Maintain and develop relationships with existing and new potential customers
- Serve customers by selling products and solution to meet customer needs
- Prepare and plan the working daily schedule to maximise the efficiency of time management
- Gain a clear understanding of customer business and requirements
- Prepare presentation, demonstration, proposal and variety of sales status reports
- Follow up on sales activity and meet sales target
- Resolve customer complaints
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 35-42
- Bachelor’s Degree in Marketing and Sales, IT, Computer Science, Computer Engineering or in related field
- Minimum years' 7 experience in selling IT products, IT Solution, and IT outsourcing
- (preferably) Experience in Solution Sales especially in System Integration (SI) business with proven track record
- (preferably) Specialised in System/Network/Security Infrastructure
- Own a car and a Driving License
- Good command of English
- Others; accountable, diligent and hardworking
- Good relationship & service mind with Corporate account
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location

Interpreter (Bangplee) ID:44078

รายละเอียดงาน - Act as the Interpreter from Japanese to Thai and vice versa
- Interpret languages during technical sessions
- Translate any relevant documents
- Other related tasks as assigned
- (prefer) candidates with knowledge of related field
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 25-35
- JLPT N3 or higher
- (advantage) Experience in Administration
- (advantage) Experience as Interpreter
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location,Samutprakarn

General Manager (JLPT N2) ID:44077

รายละเอียดงาน This position is the replacement of former Japanese Managing Director who occasionally visit Thailand once in 2 months. Candidate needs to cooperate closely with Japanese Manager from Head Office in Japan. Moreover, candidates must learn (and receive intensive training) how to operate business and company for 3-5 years.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-40
- Communicative English
- JLPT N2
- (must) Experience in BOI or ISO a
- Experience in Management of Accounting/Admin/G.A. (direct experience is preferable but not necessarily needed)
- Able to handle tasks flexibly & effectively
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location

Accounting Manager ID:44067

รายละเอียดงาน - Handle a full spectrum of Accounting Function
- Review Transaction in SAP program
- Update new ruling law form government
- Other related assignments as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 40-45
- Bachelor's Degree or higher in Finance or Accounting
- Minimum 15 years' experience in Finance & Accounting
- Minimum 7-10 years' experience in Management level
- Expert skills in SAP program
- CPA is an advantage
- Working experience in Large Audit Firm is preferable
- Good command of English (minimum TOEIC 600 scores)
- Computer literate; MS Office and others useful software

- Others; Able to work independently and highly self-motivated
- Strong leadership, analytical, interpersonal skills with accuracy and punctuality
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,All Airport Link Lines (Bangkok),Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok)

Junior Sales Executive (Real Estate) ID:43947

รายละเอียดงาน - วางแผนการขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย และ/หรือ เกินเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
- Plan the sales strategies to meet or exceed company target

- สนับสนุนและให้คำปรึกษา ฝึกอบรมและควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงานการขาย
- Support, supervise, train and control sales subordinates staff

- การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และความพึงพอใจของลูกค้าภายในโครงการและผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการ
- Establish a good image for company and customers/visitors satisfaction

- การติดตามงานบริการก่อนและหลังการขายบ้านภายในโครงการ
- Follow up pre and post sales process of real estate

- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในบริษัท
- Coorperate with internal departments

- การเป็นแบบอย่างและเป็นผู้นำที่ดีให้ผู้ใต้บังคับัญชา
- Act as a role model and leader for subordinates

- การสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างฝ่ายและองค์กร
- Establish good relationships between departments and organisations
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 23-35
- Minimum 1-2 years of experience in Sales and Marketing in Real Estate Industry (or any industry)
- Leadership skills and a good team player
- Having Service Mind and Critical Thinking
เงินเดือน Monthly Salary 23,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Bangna (Bangkok),Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),All Airport Link Lines (Bangkok),Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok),Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok)

Japanese Interpreter (Bangpoo) ID:43609

รายละเอียดงาน - Interpretation 80% and other related jobs 20%
- Translate from Thai to Japanese and vice versa
- Act as the Secretary to MD
- Write the minute of meeting
- Contact customers and suppliers
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 20-40
- Bachelor's Degree
- JLPT N2
- Able to work at Bangpoo
เงินเดือน Monthly Salary 22,000 〜 50,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Bangna (Bangkok),Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),All Airport Link Lines (Bangkok),Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok),Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok),Rayong

Accountant (full set) - Bangplee ID:43913

รายละเอียดงาน - Handle full set of accounts and generate relevant reports
- Plan and control the company’s cash flow, funding and budget allocation
- Control and manage end-to-end financial processes in support of the account which includes collections, payments, monthly close activities and balance sheet reconciliation
- Provide and interpret monthly financial information and send reports to the Management executives
- Ensuring all accounting systems, practices, controls and procedures are fully complied with
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 28-40
- Experience as an Accountant (full set)
- Good command of English
- (Advantage) Graduated Degree from Accounting or related field
- (Advantage) Experience in Management
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location,Samutprakarn

Admin Manager (Japanese Speaking) ID:43912

รายละเอียดงาน - Responsible for translating between Thai and Japanese
- Manage the payroll process including time attendance check
- Manage the recruiting process including staff status either new join/resign/terminated and evaluation etc.
- Manage employee relations and staff welfare issues
- Provide employee services for personal and confidential information upon request; such as Bank Certificate, VISA letter, work permit, etc.
- Organise and facilitate employee activities
- Support other administration tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 28-40
- JLPT N3 or higher
- Experience in Administration
- (Advantage) Experience in Management
- Experience in managing VISA and Work Permit for staff
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location,Samutprakarn

Production Control Staff (Bangplee) ID:43674

รายละเอียดงาน - Monitor, plan, measure and supervise daily operations of production and following quality of production standard, instructions and quality policy
- Ensure daily production is properly run and met the target
- Analyse section’s performance and propose the action plan on monthly meeting
- Solve and prevent any production problems and/or abnormal happening
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 24-35
- Experience in production function
- Good command of English
- Able to work on Saturday twice per month
เงินเดือน Monthly Salary 23,000THB 〜 33,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location

Sales Coordinator (Bangplee) ID:42755

รายละเอียดงาน - Manage orders and Import/Export
- Input data into sales/inventory system
- Other related tasks as assigned by Manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 25-33
- Good command of English
- Experience in import/export or inputting data into sales/inventory system
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location,Samutprakarn

Sales Coordinator (Free Zone) ID:43824

รายละเอียดงาน - Handle BOI, provide customer service, and support sales
- Establish good relationship with customers
- Responsible for internal & external communication
- Any related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 23-30
- Bachelor's Degree in Business Administration, Marketing or related field
- Good command of English language
- Computer Literacy
- Experience in Sales, Marketing, BOI, Customer Service, or in Air & Ocean Import-Export
เงินเดือน Monthly Salary 21,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location

Engineer ID:43261

รายละเอียดงาน *To plan and propose logistics equipment*
-To visit customer with sales person
-To design layout (using Auto-CAD)
-To plan logistics equipment
-To supply equipment
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, age between 25-40
- Bachelor's Degree in Engineering (preferably Logistic Engineering)
- Experience as an Engineer (Engineering industry)
- Can use Auto-CAD(Preferable)
- Driving license and own a car
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location,Samutprakarn

Sale Director - Telecom ID:43040

รายละเอียดงาน - Lead bids/projects; planning and monitoring overall progress, managing risks,resolving issues and initiating corrective action as appropriate to ensure bids/projects are executed within the agreed schedule, cost and performance, in professional project management manner
- Work closely with and provide support to the Sales to capture targeted customer funded business in accordance with company forecasts and plans
- Ensure that bid/project deliverable are to the appropriate levels of quality, on schedule, within budget, and in accordance with the bid/project plans
- Lead and planning to reach KPI
- Build and maintain relationship with client and business partner
- Manage sale team and sale engineer (Total 6 people)
- Manage overall of project
- Customer : CAT, PEA, state enterprise etc.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - 7-10 years' experience in sale from Telecommunication industry (AIS, DTAC, TRUE)
- Good command in English
- At least 1-2 years' experience in manager level would be advantage
- Have how-to of bidding project
- Leadership skills
เงินเดือน Monthly Salary 80,000THB 〜 90,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location

Sales Staff (AMO) ID:43407

รายละเอียดงาน - Initiate new customer and find new opportunity for each market
- Perform sales activity, pipeline, and strategy to achieve company target
- Cooperate with relevant section from customer requirement such as cost, delivery schedule, new product request, forecast etc.
- Perform new project handling promptly since receiving customer requirement
- Coordinate with relevant section until starting mass production
- Perform market survey under assignment from Senior
- Analyse market situation, competitive, cultural, and report to superior
- Follow up customer order, manage customer objection, technical services
- Countermeasure overall of price, product, quality, delivery
- Handle other assignments as assigned by Senior
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 21-30
- Bachelor’s Degree in Chemical Engineering, Petrochemical, and Marketing or related field

- (Required) Technical background
- (Advantage) New project handling experience (APQP etc.)
- (Advantage) Marketing background
- Good computer skills (Excel, Power point)
- Good command of spoken and written English
- Ability to take initiatives, motivation, negotiation
- Proactive thinking to achieve targets and goals
เงินเดือน Monthly Salary 28,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location

Japanese Interpreter N2 (Samutprakarn) ID:39652

รายละเอียดงาน - Act as interpreter during internal meeting
- Translate documents from TH-JP and vice versa
- Coordinate with Japanese employees and Thai employees
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 22-30
- Bachelor’s Degree in Japanese Language
- Experiences as an Interpreter in Japanese Company
- (Advantage) Experiences in Automotive
- Good Command of English
- JLPT N2
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location,Samutprakarn

Assistant General Manager ID:41178

รายละเอียดงาน AGM, working under the General Manager, was delegated and authorised to perform tasks having a certain amount of managerial responsibility. The General Manager may delegate Assistant based on personal preference or on company policy. Assistant General Manager is mainly responsible for tasks such as schedule generation, day-to-day oversight of company procedures and operations, and some disciplinary actions.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 24-30
- One or two years' experience in marketing background or in assistant to manager level
- New graduates are warmly welcome
- Good understanding of interior is PREFERABLE
- Understanding the interior drawing is PREFERABLE
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location

Quantity Surveyor (Project Manager) ID:43559

รายละเอียดงาน - Handle large prestigious projects
- Interpret specifications, price tenders, prepare BOQ’s and contract documents
- Interpret and check drawings, tender documents, quantities, and estimates
- Coordinate and communicate with design, technical, production, logistics, and administrative departments
- Follow up projects during execution phase and raise progress reports to management
- Liaise and coordinate with accounts and to monitor and report actual project costs versus estimated costs
- Familiar with all aspects of interior fit-outs, joinery, and furniture, upholstery, painting, etc.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 26-35
- Previous experience with Interior Design companies that included joinery production facilities
- QS or engineering graduate with minimum 5 years experience in QS and estimating joinery, furniture manufacturing, interiors and fit outs projects

- Knowledge of site execution and methods
- Knowledge of material types, prices, and logistics
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location

Japanese Interpreter (Bang Phli) ID:43515

รายละเอียดงาน - Perform in-house translation/interpretation in factory
- Support Japanese staff
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 22-30
- New graduates are warmly welcome
- Good command of Japanese (speaking and reading)
- Experience as interpreter in factory would be an advantage
- Willing to work on Saturday twice a month
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location

Maintenance Engineer (Bangplee) ID:43403

รายละเอียดงาน - Maintain CNC Precision Lathe on site (Power Plant)
- Manage and Coordinate with staff on site
- Prepare process document before working on site
- Publish report after construction
- Occasionally communicate with Japanese in English or Japanese
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between25-35
- Experience as a Maintenance Engineer
- Experience in the related field
- Able to communicate in English or Japanese
- Own a car and a Driving License
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 23,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location,Samutprakarn

All49Count(1〜20CountDisplay)