รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All88Count(1〜20CountDisplay)

Programmer (FA System/PLC) ID:27527

รายละเอียดงาน - Handle the Systems Architect for Factory Automation
- Develop Software for Factory Automation
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 22-35
- New graduates are warmly welcome
- Basic command of English
- Programming: Visual Basic (VB.Net)
- Experience in Windows related software
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL

Senior Project Manager ID:42927

รายละเอียดงาน - Embrace leadership role and display behaviours that come with key mindset shifts associated with agile methods
- Coach teams and management towards improving process and metrics
- Evaluate and mentor existing Scrum teams and deliver training classes for product owners, developers and testers
- Develop, implement and manage team metrics; evaluate team metrics and make recommendations to team and management for improvements
- Drive the organization-wide agile adoption strategy and roll-out plans
- Capture feedback and continuously improve enterprise guidance; training materials and content
- Enterprise Portfolio Planning and Management
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-35
- Master's degree in related fields
- Documented recent (last 2 years) Agile training/conference/user group attendance. We are looking for on-going involvement in the Agile community and continuous improvement and growth
- General Agile training and facilitation across Project Managers and all stakeholders
- Team Facilitation and/or Conflict Management
- Highly prefer a Master's degree; otherwise, prefer a Bachelor in information technology or related field.
- Practicing Experience
- 10 years+ of relevant IT experience; at least 8 years in a technical software development environment or with IT Project Management.
- Minimum 5 years’ experience using Agile methods, 7 years’ experience is preferred.
- 2 years of practising in at least one Agile approach
- 3 years of Coaching Agile project teams preferred
- At least 8 years program/project management
- Financial Services Experience Preferred
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 150,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Secretary and Admin (Japanese Speaking/JLPT1-2)) ID:44046

รายละเอียดงาน - Arrange necessities for executives and guest staff
- Book restaurant, hotel, golf, plane ticket and room
- Coordinate with head office and send documents via emails
- Coordinate in maintaining the administrative facilities within the office for the management and staff
- Perform as the interpreter for management executives and staff
- Handle the minutes of meeting and document translation (THA-JPN and JPN-ENG)
- Other related tasks as assigned by Manager and Management Executives
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- JLPT N2 or higher
- Bachelor's Degree, majoring in Japanese language or in related field
- Minimum 1-3 years' experience as Secretary or Admin
- Able to communicate in English
- Good personality and human relations
- Able to work well as a team and coordinate smoothly with other departments
- Able to solve problems immediately and work well under pressure within deadline
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Jr/Sr. ERP Programmer ID:44529

รายละเอียดงาน - Review, analyse and modify the programming systems including encoding, testing, and debugging to support the corporate Enterprise Resource Planning (ERP) applications
- Ensure software can be completely integrated into the ERP system
- Design and develop application tables, reports and new modules to improve system efficiency
- Coordinate software integration and maintain technical documentation
- Work with ERP/SAP client/server enterprise application
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 26-35
- Bachelor's Degree in Information Technology or related field
- More than 2 years' experience in ERP programming
- Experience in supporting clients in manufacturing and/or retail business would be an advantage
- Able to use Python
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Mobile Developer - Android (Silom) ID:41228

รายละเอียดงาน - Involve entirely in the System Development Life Cycle including application design, development, implementation and maintenance
- Work closely with the server-side team to establish end-to-end functionality into products
- Responsible for research and development of new features
- Working closely with other mobile app developers to lead other platform development
- Gather requirements around functionality and translate those requirements into elegant functional solutions
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 23-35
- Bachelor's Degree in Computer Science, Computer Engineering, Information Technology or in related field
- Minimum 1 years' experience as Mobile Developer for Android
- Strong skills in Java
- Understanding of Users' Experience
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Back End Engineer ID:44371

รายละเอียดงาน - Responsible for server-side web application logic and integration of the work front-end developers
- Write the web services and APIs used by front-end developers and mobile application developers
- Other related tasks as assigned by Manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35 (not new grad)
- More than one year's experience in Developing Applications (required)
- Knowledge, experience and skills in C#
- (required) High Creativity (to design/create websites)
- Communicative English
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Front End Engineer ID:44370

รายละเอียดงาน - Implement visual and interactive elements
- Cooperate with back-end web developers
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35 (not new grad)
- More than one year's experience in Developing Applications (required)
- Knowledge, experience and skills in C#
- (required) High Creativity (to design/create websites)
- Communicative English
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

System Analyst (Silom) ID:18124

รายละเอียดงาน - Perform system design to develop applications to meet user's business requirements
- Perform system testing of multiple modules in system
- Prepare complex system specifications to meet user requirements
- Generate documents and contacts in English
- Other related tasks as assigned by Manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Experience as System Analyst in software or IT companies
- Experienced in coding and developing in any languages
- Communicative English
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Software Sales Representative ID:36618

รายละเอียดงาน - Contact and visit customers to present/promote company's products in order to expand existing customer base and seek for new business opportunities
- Maintain positive relationships with customers
- Build, develop and maintain effective business relationships with customers in order to achieve sales target
- Support sales team in Administration and Documentation and all concerning Sales Activities
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 25-30
- Minimum 3-5 years' experience in IT support or related field
- More than 3 years' working experience in sales field of IT business
- Remarkable abilities to analyse and prioritise issues for problem resolution
- Good command of spoken and written English
- Able to drive car and having a Driver's License
- Proactive thinking with a "can-do" attitude
- Good interpersonal skills and abilities to coordinate with other teams and clients
- Self-motivation and customer-oriented
- Others; problem-solving; service mind; able to work under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 19,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Network Engineer - Chachoengsao (Toyota Industry) ID:44505

รายละเอียดงาน - Maintain computer and networking system
- Analyse and prioritise issues for problem resolution
- Configure and troubleshoot Windows server and network device
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age under 35
- Bachelor's Degree in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology, Mechanical Engineering, Industrial Engineering, Business Computer or related field
- More than 0-3 years' experience in IT field
- New graduates are warmly welcome
- Solid knowledge of computer networking skills; TCP/IP, switching, routing, security policy, etc.
- Experience in implementation such as web, mail, proxy, Radius, DNS either on Windows or Linux would be an advantage
- CCNA, CCDA and CCNP would be an advantage
- Able to drive a car and having a Driver's License
เงินเดือน Monthly Salary 19,000THB 〜 32,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Secretary & Interpreters (Japanese Speaking) ID:44502

รายละเอียดงาน - Handle secretarial jobs for the President and CEO such as scheduling management, booking, arranging appointments or related jobs
- Interpret languages in the meeting and support office
- Translate documents from Japanese to Thai and vice versa
- Coordinate with other departments to complete work
- Work closely the President and CEO
- Occasionally visit customers with Japanese boss
- Perform other related duties as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai National, age under 35
- Bachelor's Degree of Art, majored in Japanese or any related field
- JLPT N3 or higher
- (preferred) 2-5 years’ experience as Secretary and/or Interpreter
- (preferred) Working experience in Japanese company
- Good command of Japanese and English, both of writing and speaking skills
- Computer proficiency (Excel, Word, PowerPoint)
- Others; mature; good personality; service mind; action-oriented
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

System Engineer (Implementation) ID:44501

รายละเอียดงาน - Create documents for designing network and system following project assignments
- Configure and set up equipment following design and customer's requirement
- Manage and check onsite vendors (wiring cable) and install equipment
- Install equipment following design and testing
- Report and inform status to Supervisor and sales PIC
- Support and solve client's problems
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-30
- Remarkable abilities to analyse and prioritise issues for problem resolution
- Good command of spoken and written English
- Proactive thinking with a "can-do" attitude
- Good interpersonal skills and abilities to coordinate with other teams and clients
- CCENT, CCNA Security, CCNP Security, CCIE Security (Cisco Certificate), GIAC, CISSP, CISM, NISM, Comp TIA Security and/or CSPM would be an advantage
- Others; problem-solving; service mind; able to work under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

System Engineer ID:36621

รายละเอียดงาน - Focus at Microsoft Enterprise Solution Suite, O365 and Windows Azure
- Prepare and demonstrate the proofs of concepts, the products and solutions to customers
- Implement Microsoft Enterprise Solutions, AD connect, SSO, Exchange Hybrid, ...
- Manage and coordinate with customers for project installation, implementation and project sign-off
- Coordinate with the other parties and vendors to find the right solution
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Remarkable abilities to analyse and prioritise issues for problem resolution
- Good command of spoken and written English
- Proactive thinking with a "can-do" attitude
- Good interpersonal skills and abilities to coordinate with other teams and clients
- Others; problem-solving; service mind; able to work under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 24,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Programmer ID:44262

รายละเอียดงาน - Confirm project requirements by reviewing program objectives, input data, and output requirements with analyst, supervisor and clients
- Arrange project requirements in programming sequence by analysing requirements; preparing a workflow chart and diagram using knowledge of computer capabilities, subject matter, programming language and logic
- Encode project requirements by converting work flow information into computer language
- Confirm program operation by conducting tests; modifying program sequence and/or codes
- Ensure operation of equipment following manufacturer's instructions; troubleshooting malfunctions
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 22-39
- Bachelor’s Degree in Computer Science or Business Computer
- Programming skills in Windows-based, web-based applications using VB.Net & VB6
- Skills and experience in web-service development using .Net Framework
- Knowledge of SQL Server (stored procedures/triggers)
- Knowledge of Systems Planning will be a plus
- Able to communicate in English
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok)

Security Consultant ID:44504

รายละเอียดงาน - Perform as Security Consultant with Security & Network technical knowledge
- Create proposal documents
- Introduce to customers in Asia Pacific
- Communicate with cross-functional group companies
- Maintain positive business relationships with customers
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Remarkable abilities to analyse and prioritise issues for problem resolution
- Good command of spoken and written English
- Proactive thinking with a "can-do" attitude
- Good interpersonal skills and abilities to coordinate with other teams and clients
- Able to drive car and having a Driver's License
- Others; problem-solving; service mind; able to work under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

System Engineer (BTS Ploen Chit) ID:42673

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

【バンコクの中心地で自分らしく海外で働きたいあなたへ!】BPO オペレーター ID:42613

รายละเอียดงาน 夢の海外生活! 駅直結、キレイなオフィスで働いてみませんか?
場所は都心のチットロムに位置する、バンコクでも指折りのショッピングモールに併設するオフィスビルです。
お仕事内容はBPO事業の一員として下記の様な事をお願いしております。。。

*BPOオペレーター
- 日系企業向けアウトバウンドサービスにて、市場調査やアンケート回収
(内容は全てプロジェクト次第で、電話内容も随時変化します。常に時代の変化や成長を感じて頂けます。)
 会話のメインは日本人ですが、日本人につなぐまでに英語が必要になる事も多い為、英語に抵抗がない方からのご応募をお待ちしております。
คุณสมบัติของผู้สมัคร *性別不問! 明るく元気な方!
*年齢25~40歳くらい (明確な基準なし)
*24時間の3交代シフト可能な方
*ビザ取得の都合上、最終学歴を明確に開示頂ける方
เงินเดือน Monthly Salary 31,500THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Application Developer (Java Programmer) - 3 Positions! ID:32190

รายละเอียดงาน - Develop systems using Java
- Responsible for detail design, coding, unit test, etc.
- Responsible for the quality of program (detail design level)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-32
- Bachelor's Degree in Computer Science, Computer Engineering, IT, Business Computer or related field
- More than 3 years' experience as Application Developer/Programmer
- Strong coding skills in Java
- Able to read, write and speak general conversation in English
- Having positive attitude to cooperate and build team to be a world class team
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Programmer (BTS Silom) ID:44438

รายละเอียดงาน - Participate in designing system and process to enhance the existing systems and developing new functionality or systems
- Collaborate with team members to produce software designs
- Convert business and logical requirements into detailed technical specifications
- Formulate, design and test the program primarily utilising C++ programming language
- Evaluate interface between software components, operation and performance requirements of the overall systems
- Understand product specifications from system developers and design programs
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-30
- Experienced in Windows, UNIX or LINUX systems

◆ Windows system (Windows 2010 Server, Windows 10)
- Development Environment: VisualStudio 2015 pro)
- Language: ASP.NET, C#
- DB system: SQLServer

◆ UNIX or LINUX system
- Development Environment: Eclipse
- Language: JAVA, Servlet
- DB system: MySQL, PostgreSQL or Oracle 11g
เงินเดือน Monthly Salary 20,000 〜 40,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Silom (Bangkok),Location

Translator (Japanese Language) ID:42995

รายละเอียดงาน 1.Translate document and Manual ( JPN-ENG or JPN-TH).
2.Arrange Manual or Presentation for Technician and JP staff.
3.Coordinate with Admin, Marketing and Technician Dept.
4.Interpreter for Meeting between JP staff, TH staff and Customer.
5.Meeting with customer at customer site with ISID staff team.
6.Any task that company prefer.
คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.Male or Female,Thai national,age between 25-35 years old
2.Can listen, speak, read and write Japanese (N2 upper).
3.Bachelor's degree, majoring in Japanese language or related field.
4.At least 1-3 years of experience in the Translator work.
5.Can use English well in listening, speaking, reading and writing.
6.Good personality and human relations. Can work as a team and coordinate with other departments.
7.Can solve problems immediately.
8.Work under pressure and deadline
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

All88Count(1〜20CountDisplay)