รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

+662-653-2700

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All110Count(1〜20CountDisplay)

Web Developer (Full Stack) ID:40049

รายละเอียดงาน - Web Developer (Back-End) both new projects and on-going projects with team
- Coordinate to other teams
- Setup and Integrate on client's sites as required sometimes (depend on client's policy)
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, Thai nationality (Age not over than 28 years old)
- Bachelor's degree or higher in Computer Science/Computer Engineering or any related.
- 0 - 5 years' experience with web application and mobile application
- Professional in Python, JavaScript (Node.js), API, Core Engine, Core Module, Unitpress and related
- Understand Cloud Platform, Cloud Environment, Database, Server
- Good English communication skills in both verbal and written
- Have positive attitude, be open mind, active and willing to learn new things
- Good communication skills / Good Problems solving
- Can focus on work in relaxing environment (turn on the music all day)
- Enjoy working with new Start-up company
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Business Developer (Soi Pradipat 17) ID:38819

รายละเอียดงาน - Hustler who works fast and smart
- Understanding end-to-end business process like lead and marketing, sales propose, close sales, quotation, customer support and service, new market development, etc.
- Understanding technology landscape and keeping update its trends
- Having continuous improvement in your DNA
- Creative and thinking out of the box to find a better solution and process
- Having high skill in office programs like Word, Excel, PowerPoint, etc.
- Having good presentation and communication skill
- Solving hard problems with simple and elegant solutions
- Loving to learn a new thing and learning it fast
- Energetic and loving to build a great work
- Enjoy solving a bit challenging puzzle
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female only (Age 24-28), Thai nationality
- Bachelor’s degree in any fields
- At least 2 years of selling experience in sales or marketing
- Experience in online business (website or advertising) would be a plus
- Strong interpersonal, communication ,negotiate skill and presentation skills
- Sales-oriented and self-motivated
- Good command in English
- Have positive attitude and be open mind
- Can focus on work in relaxing environment (turn on the music all day)
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

IT Service Desk & IT Service Desk Supervisor ID:40562

รายละเอียดงาน You life as an IT Service Desk Supervisor;

Help end-user in global scale for IT troubleshooting
Be a point of contact for customers, handle inquiries via phone and email.
Problem analysis and troubleshooting computer day-to-day problem
Support general Hardware (Desktop, Laptop, Printers, Network, Mobile Devices) and Software included Microsoft Windows, Microsoft Office, Microsoft Outlook, Microsoft Exchange Windows Server and Active Directory also SAP
Communicate and liaison with other parties to get the job done
Management Team, Report and analysis, Multi-tasking and prioritization, Result focus, Advanced Microsoft Excel
User administrator tasks to support Indochina region (TH,VN)
Maintain indochina customer care intranet to be updated
Provide daily/weekly/monthly report e.g. KPIs report, Staff Attendance Report

You life as an IT Service Desk

Help end-user in global scale for IT troubleshooting
Be a point of contact for customers, handle inquiries via phone and email.
Problem analysis and troubleshooting computer day-to-day problem
Support general Hardware (Desktop, Laptop, Printers, Network, Mobile Devices) and Software included Microsoft Windows, Microsoft Office, Microsoft Outlook, Microsoft Exchange Windows Server and Active Directory also SAP
Communicate and liaison with other parties to get the job done
คุณสมบัติของผู้สมัคร You life as an IT Service Desk Supervisor;
What are we looking for?

Bachelor Degree or Master degree
3 -5 Y experience in IT Service Desk Supervisor, Team Leading or any related IT field
Knowledge or certified ITIL v3 is an advantage
Good English both speaking and writing. (TOEIC/TOEFL/IELTS preferred)
Age not over 35 year
Only candidates Thailand

You life as an IT Service Desk
What are we looking for?

Bachelor Degree
2Y experience in IT Service Desk, IT Support or any related IT field
Knowledge or certified ITIL v3 is an advantage
Good English both speaking and writing. (TOEIC/TOEFL/IELTS preferred)
Age not over 35 years
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location

Web/Graphic Designer - UX/UI (Rama-9) ID:40560

รายละเอียดงาน - Create website (HTML, CSS), application, wireframes, user genie, site maps
- Mockup UI/UX, Prototyping
- Graphic Design: Banner, Logo, Key Visual (requested by clients)
- Collaborate with team to define and implement innovative solutions for the product direction
- Prove wording with team before finalizing (check spelling)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Thai nationality, (Male/Female)
- Bachelor's degree in Multimedia, Architecture, Design or related fields
- Fair or Good English Communication skills
- 2 years' experience in related fields, please provide Portfolio
- Can work well under pressure and have a positive thinking
- Well organized and willing to work hard
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

.Net Developer ID:40533

รายละเอียดงาน Design, develop, and configure software systems to meet market and/or client requirements either end-to-end from analysis, design, implementation, quality assurance (including testing), to delivery and maintenance of the software product or system or for a specific phase of the life cycle.
Apply knowledge of technologies, applications, methodologies, processes and tools to support a client, project or entity.
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Bachelor’s degree or higher in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology, or related fields with Minumum GPA 2.75
-Welcome new grad or experience 0-2 years in software development
-Knowledge of Web Programming especially in coding JAVA
-Strong skills in both analytical and communication
-Excellent team player and interpersonal skill
-Good command of English
-Knowledge of advanced applications and leading software packages i.e. SAP, Oracle will be advantage
***Able to start immediately will be advantage
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Senior Attorney ID:40231

รายละเอียดงาน  Provide legal advice to the company
 Ensure that company operates business legally
 To prepare relevant document for corporate registration or any changes of it.
 Prepare, review, draft, comment, and revise business agreements/contract including legal documents both in Thai and English.
 Ensure that all business transaction must have agreement or document to be signed.
 Keep track on all signed contracts and agreement of company
 To update current regulations and laws or newly enacted or to be soon announced in Thailand which are directly or indirectly relevant to business of the company
 To coordinate Operation Department and HR for review insurance coverage of company
 To assist Sales/Marketing team to review terms and conditions for marketing activities.
 Ensure that company document and passport of director are controlled by Legal and all document are crossed for specific purposes.
 To prepare company document per other department’s request.
 To translate legal document both in Thai and English
 To do legal secretarial works and any other works as assigned
Project (on hand):-
 Review and update terms and conditions, program rules and privacy policy on the website and mobile application.
 Ensure that NDA must be signed before releasing Confidential Information and create the procedure to release confidential information and still ongoing.
 Revise and update the quotation and document of Business Development team
 Review and comment on the agreement that company needs to sign and still ongoing.
 Filing and recording agreement can be tracked in the soft file and still ongoing.
 Any other projects on hand are my responsibilities above which’re still ongoing
คุณสมบัติของผู้สมัคร  An attorney licensed in Thailand with a bachelor’s degree in Thai law with a reasonable degree of proficiency in English, verbal and written, Degree from a foreign law school preferred.
 At least 6 years of legal practice in law firms and/ coporate is the must
 strong written and spoken communication and people management skills
 Good command of English and Thai, both in writing and in spoken
เงินเดือน Monthly Salary 100,000THB 〜 120,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Java Developer ID:40532

รายละเอียดงาน Design, develop, and configure software systems to meet market and/or client requirements either end-to-end from analysis, design, implementation, quality assurance (including testing), to delivery and maintenance of the software product or system or for a specific phase of the life cycle.
Apply knowledge of technologies, applications, methodologies, processes and tools to support a client, project or entity.
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Bachelor’s degree or higher in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology, or related fields with Minumum GPA 2.75
-Welcome new grad or experience 0-2 years in software development
-Knowledge of Web Programming especially in coding JAVA
-Strong skills in both analytical and communication
-Excellent team player and interpersonal skill
-Good command of English
-Knowledge of advanced applications and leading software packages i.e. SAP, Oracle will be advantage
***Able to start immediately will be advantage
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

日本人SE(インドネシア、ジャカルタ勤務) ID:40503

รายละเอียดงาน インフラベース(ネットワーク必須+サーバインフラも行ければよりベター)
・年齢20代後半(社会人経験基礎スキル。配属予定の上司が30歳強のため)
・英語での会話・ドキュメント。(顧客・ベンダー・社内)
・日本人顧客との対応(日本語、会話・ドキュメント)
คุณสมบัติของผู้สมัคร ・男女不問、20代後半(上司が30歳強のため)
・英語での会話、ドキュメント作成のできる方
・ネットワーク必須+サーバインフラも行ければよりベター
เงินเดือน Monthly Salary 100,000IDR 〜 200,000IDR
สถานที่ทำงาน Jakarta,Indonesia,Location

Account Executive Manager (Rama-3) ID:39466

รายละเอียดงาน - Can initiate, develop & implement sales plan, and sales activities
- Visiting potential customers to increase new business
- Achieve minimum call rate standard as agreed with Supervisor & Manager.
- To prepare & plan working day to make the most efficient use of use of sales time
- To prepare presentations, demonstration, proposals & variety of status sales reports.
- Advising on forthcoming product developments & discussing special promotions.
- Negotiating the terms of an agreement & closing sales.
- Resolving customers’ complaints to complaisant.
- Other duties as assigned.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Bachelor’s Degree IT, Marketing or in related fields.
- Male/Female, aged not over 30 years.
- Experience at least 3 – 5 years in IT distribution or related in sales, product or marketing segment is preferable
- Can work under stress or pressure, communication, interpersonal & negotiation skill, independent and self motivated
- High responsibility, quick learning and self-motivated
- Good command of English and computer literacy

Other Skills and Qualifications:
Networking, Persuasion, Prospecting, Public Speaking, Research, Writing, Closing Skills, Motivation for Sales, Prospecting Skills, Sales Planning, Identification of Customer Needs and Challenges, Territory Management, Market Knowledge, Meeting Sales Goals, Professionalism, CRM, and Microsoft Office.
เงินเดือน Monthly Salary 28,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Networking Business Development Manager ID:39467

รายละเอียดงาน - Identifying new sales leads on related networking products field
- Maintaining fruitful relationships with existing customers, expand new customer channel
- Locates or proposes potential networking related business deals by contacting potential partners; discovering and exploring opportunities
- Develops negotiating strategies and positions by studying integration of new networking vendors with company strategies
- Planning and manage on marketing activities initiatives on networking products
- Strongly communication and intermediate networking skill with customer and vendor
- The ability to handle pressure and meet target assigned
- In depth networking skill and self/co working knowledgeable to site-survey and basic network design
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Bachelor’s degree in Sales & Marketing or Networking fields
- 3-5 years of sales or marketing experience
- 3 years' experience in Networking
- Good management & negotiation skills

Other Skills and Qualifications:
Networking, Persuasion, Prospecting, Public Speaking, Research, Writing, Closing Skills, Motivation for Sales, Prospecting Skills, Sales Planning, Identification of Customer Needs and Challenges, Territory Management, Market Knowledge, Meeting Sales Goals, Professionalism, CRM, and Microsoft Office.
เงินเดือน Monthly Salary 38,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Business Development Manager for Up-Country ID:39464

รายละเอียดงาน - Prospect for potential new clients and turn this into increased business in the Upcountry on the company total products
- Cold call as appropriate within your market or geographic area to ensure a robust pipeline of opportunities. * Meet potential clients by growing, maintaining, and leveraging your network.
- Identify potential clients, and the decision makers within the client organization.
- Research and build relationships with new clients.
- Set up meetings between client decision makers and company’s practice leaders/Principals.
- Plan approaches and pitches. * Work with team to develop proposals that speaks to the client’s needs, concerns, and objectives.
- Participate in pricing the solution/service.
- Handle objections by clarifying, emphasizing agreements and working through differences to a positive conclusion. * Use a variety of styles to persuade or negotiate appropriately.
- Negotiating the terms of an agreement & closing sales.
- Present an image that mirrors that of the client.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Experience at least 3 – 5 years in IT distribution or related in sales, product or marketing segment is preferable
- Can work under stress or pressure, communication, interpersonal & negotiation skill, independent and self-motivated
- High responsibility, quick learning and self-motivated
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

SAP Dynamic ID:40420

รายละเอียดงาน - Create technical and functional design SAP PP, build, test and run of application development project to serve customer business needs
- Provide IT solutions expertise in SAP
- Solve the problem and plan the solution
- Follow up clients after providing service
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Thai Nationality
- Bachelor’s Degree or higher in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology or related fields
- Minimum 5-9 years experience in SAP PP full- cycle implementation project
- Strong sense of ownership and high level of accountability
- Able to work multiple activities concurrently and as a team
- Knowledge of advanced applications and leading software packages
- Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 100,000THB 〜 150,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

SAP Project Manager ID:40419

รายละเอียดงาน - Create technical and functional design SAP PP, build, test and run of application development project to serve customer business needs
- Provide IT solutions expertise in SAP
- Solve the problem and plan the solution
- Follow up clients after providing service
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Thai Nationality
- Bachelor’s Degree or higher in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology or related fields
- Minimum 5-9 years experience in SAP PP full- cycle implementation project
- Strong sense of ownership and high level of accountability
- Able to work multiple activities concurrently and as a team
- Knowledge of advanced applications and leading software packages
- Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 100,000THB 〜 150,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

SAP FICO Consultant ID:40418

รายละเอียดงาน - Create technical and functional design SAP PP, build, test and run of application development project to serve customer business needs
- Provide IT solutions expertise in SAP
- Solve the problem and plan the solution
- Follow up clients after providing service
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Thai Nationality
- Bachelor’s Degree or higher in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology or related fields
- Minimum 5-9 years experience in SAP PP full- cycle implementation project
- Strong sense of ownership and high level of accountability
- Able to work multiple activities concurrently and as a team
- Knowledge of advanced applications and leading software packages
- Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 100,000THB 〜 150,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

SAP PSD Consultant ID:40417

รายละเอียดงาน - Create technical and functional design SAP PP, build, test and run of application development project to serve customer business needs
- Provide IT solutions expertise in SAP
- Solve the problem and plan the solution
- Follow up clients after providing service
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Thai Nationality
- Bachelor’s Degree or higher in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology or related fields
- Minimum 5-9 years experience in SAP PP full- cycle implementation project
- Strong sense of ownership and high level of accountability
- Able to work multiple activities concurrently and as a team
- Knowledge of advanced applications and leading software packages
- Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 100,000THB 〜 150,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Software Design Engineer ID:26310

รายละเอียดงาน - Designs, and develop software (Embedded Software) for electronic and automotive parts.
- Coordinate software development with system engineering and hardware engineering team.

คุณสมบัติของผู้สมัคร - Bachelor or Master’s degree in engineering :Computer, Mechanics, Electronics, Control Engineering or related fields.
- 0- 1 years of experience in Embedded Firmware/Software Development .
- Basic knowledge or potential skill in programming with C language
- Computer literacy (Ms Office -Word, Excel, PowerPoint)
- Able to go to training in Japan
- Good command of both spoken & written English (Can communicate in Japanese language is advantage)
- Good service mind, communication, positive thinking, self-motivated, team player and flexible.
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Software Sales Representative ID:36618

รายละเอียดงาน ⌂ contact and visit the customers to present/ promote company's products in order to grow existing customer base and seeking new business opportunities.
⌂ Maintain and keep a good relationship with customers.
⌂ Esstablishing, developing and maintaining effective business relationships with the customers in order to achieve Sales target . ⌂ To support sales team in admistration and documentation and all concerning Sales activities.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Bachelor's degree or higher Japanease or English major , Computer Engineering, Computer Science, Information Technology, Mechanical Engineering.
- Age 25-30
- Experience 2-5 in IT support or related field.**
- at least 3 year working experience in Sales filed in IT business.
- Good knowledge of LAN/WAN product and computer system ( Prefer Cisco Solution background).
- Self motivated and energetic, Good communication and presentation skill. 
- Software / IT application/ hardware is a plus.
- Good command of spoken and written in English or Japanese (N3 up will be advantage)
เงินเดือน Monthly Salary 16,000THB 〜 32,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

タイに設立して24年! 業界未経験OKのシステム営業【業界未経験歓迎】 ID:35080

รายละเอียดงาน *日系企業向けITソリューションの営業活動(新規開拓70%・既存顧客30%)
お客様とアポイントを取り訪問のうえ、サービス内容を説明。課題をヒアリングし、ソリューションを提案する。
*事務処理、書類作成、提案書作成
*社内人員の交渉
คุณสมบัติของผู้สมัคร ■業界未経験OK
■営業経験(1年以上)
■コミット力の強い方、フットワークの軽い方
■社内公用語は英語
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Silom (Bangkok),Location

【次世代に知識・経験を伝授するMESスペシャリスト!(製造管理システム/製造工程システム)導入・提案経験を大いに活かせます!】MESスペシャリスト職/ CSI GROUP ID:39550

รายละเอียดงาน 【MISSION】
これまで培ってきたMES導入の経験を存分に発揮いただき、「MES導入・開発提案のスペシャリスト」としてお客様の製造現場へ調査に行き、提案、導入を実現をしていただきます!

製造業がさかんなタイでは、日進月歩で技術は進歩してきていますが、まだまだ改善すべきポイントはたくさんあるのが現状。そこでCSIとしては、今後MES導入提案を製造業に行っていきたいと考えています。
また、後進の育成としてこれまで培われたきた技術、経験を日本人・タイ人スタッフに伝授していくのも重要なミッションです。非常に意欲が高く向上心も強い技術者が揃っています。想いがあれば言葉の壁は超える。私たちはそう信じてやみません。


【仕事内容】
①営業と日系企業を訪問し、顧客の要望を聞き、MESの導入に関する提案
②顧客工場内の製造機械の調査等を行い、MESとのインターフェース等の提案
③MESの要件定義・設計・開発・保守等の主導
④日本人であるお客様と自社タイ人エンジニアの間のコミュニケーションサポート
⑤新規・既存顧客へのヒアリング、アフターフォロー活動
⑥顧客向けや社内向けの各種提案書、報告書作成
⑦プロジェクトマネジメントを担当する顧客から更なる開発案件の開拓
(※プログラミングはタイ人技術者が行うため、日本人がコーディング業務をすることはほぼなし)


【CSI Groupについて】
CSI Groupは、1991年1月に設立されたタイの独立系IT企業です。 主にタイ進出の日系企業に対しさまざまな業務アプリケーションの受託開発や、お客様所有システムの開発支援などを手掛けています。
近年では製造業のみならず流通業、金融サービス業を中心とした多様な業界の企業とお取引をさせて頂いており業務拡大中です。これまでにお手伝いをした企業は2000社以上。タイに設立して25年、タイ国内外において確固たる地位を築いています。
平均年齢30歳前半。タイ人スタッフ320名,日本人スタッフ30名、計350名の体制で日々お客様のご要望にお答えしています。


【日本人技術者について】
日本人の技術者チームは、約15名で構成されております。日本人技術者チームは、組織として目指すべき目標を共有した上で「個々のこれまでの開発マネジメント経験を活かしたスタイル」で日々、営業と連携しながら活動しています。

「〇〇さんのお陰で受注できました!」といった会話もよく社内では聞かれます。いつも全力で営業マンたちが走れるのは強力な日本人技術者のサポートがあるからと言っても過言ではありません。

【取材から受けた会社の印象】
「弊社で初めてのポジションの募集になります。今までMESのことを知っている人はいましたが、スペシャリストはいませんでした」と募集背景を採用担当者に語って頂いた。今後、同社では既存事業をさらにパワーアップをするべくMESの提案にも力を入れていくようだ。

さらには「日本で培ったMESのノウハウを次世代のために、タイのために、技術継承をしてほしい」と担当者。現在のタイではここ数年でタイ経済は発展をしているものの、技術レベルはまだまだ発展途上。現場のタイ人・日本人エンジニアは成長意欲も高く、毎日スポンジのように技術をおもしろいように吸収していく。しかし、問題は指導できる人が少ないこと。

「これまでの経験を生かし、今後の次世代、タイ経済、進出してきている日系企業に貢献をしたい」と考えられている方には最適な求人ではないだろうか。
คุณสมบัติของผู้สมัคร 【即戦力求む!MES提案・導入経験が豊富にある方を高待遇で採用!】

<必須条件>
■MES(製造管理システム/製造工程システム)導入のプロジェクト経験者
■報告書・提案書作成レベルのパソコンスキル
■コミュニケーションレベルの英語力

【選考フローについて】
書類選考

一次面接(Skype/対面)

二次面接(対面)
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 150,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Silom (Bangkok),Location

タイに設立して24年! 業界未経験OKのシステム営業【業界未経験歓迎】 ID:30749

รายละเอียดงาน *日系企業向けITソリューションの営業活動(新規開拓70%・既存顧客30%)
お客様とアポイントを取り訪問のうえ、サービス内容を説明。課題をヒアリングし、ソリューションを提案する。
*事務処理、書類作成、提案書作成
*社内人員の交渉
คุณสมบัติของผู้สมัคร ■業界未経験OK
■営業経験(1年以上)
■コミット力の強い方、フットワークの軽い方
■社内公用語は英語
เงินเดือน Monthly Salary 80,000THB 〜 150,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Silom (Bangkok),Location

All110Count(1〜20CountDisplay)