รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All98Count(1〜20CountDisplay)

System Analyst (Bangkok) ID:28098

รายละเอียดงาน - Implementing ERP packages (manufacturing and costing)
- Implementing packages on customer site
- Obtaining requirements from customers
- Fit & Gap Analysis
- System Development (web & client system)
- Designing and developing software and package customization
- Controlling projects as a team leader and providing after-sales service
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 25-35
- Bachelor's Degree or higher in IT related field
- Work experience, minimum 3 years, in ERP implementation and system development
- Work experience, minimum one year, as a programmer
- Good knowledge of Oracle, MSSQL database, etc.
- Good knowledge of Java, JavaScript, C#.NET, etc.
- Strong leadership qualities and self-motivation
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Web Designer ID:46842

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 25,000 〜 35,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Programmer ID:46841

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 25,000 〜 35,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Account Executive (AE) ID:46839

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 18,000 〜 20,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Software Developer ID:46533

รายละเอียดงาน - Develop software relating to GIS system
- Demonstrate software relating to GIS system
- Other necessary tasks in software development
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 22-26
- Skill in HTML, JAVA, JAVA script or PHP is required
- Welcome fresh graduates who possess programming skills
เงินเดือน Monthly Salary 22,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

ERP Consultant ID:30964

รายละเอียดงาน - Discover problems in ERP system and solve problems
- Introduce in-house system, accounting software and provide consultation
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 24-28
- Good knowledge of accounting or understanding of programming (any languages) is required
- Ability to communicate in English
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Programmer (NO English) ID:22505

รายละเอียดงาน - Develop programs as per customers’ requirements
- Arrange documents for testing programs
- Provide system solutions as per customers’ requests
- Other related tasks as assigned by manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 24-30
- Work experience, minimum one year, as a programmer
- Work experience in programming development
- Computer skills in VB.NET or JAVA
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

IT Sales Executive (Sriracha) ID:40602

รายละเอียดงาน - Explore new market segments and open new sales channel
- Conduct all sales process including closing sales
- Provide advice and solutions for customers
- Establish positive business relationships with customers, prospects and partners
- Achieve sales and revenue target as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 25-35
- Bachelor’s Degree or higher in Computer Science or related field
- Work experience, minimum 2 years, in the sales of IT or software products
- Outstanding skills in presentation, communication and negotiation
- Highly focus on sales and professional experience in system integration, software products or IT business
- Ability to work independently and aggressively to propose our solutions
- Having a private car and a valid Driving Licence
- Willingness to work and take good care of customers
- Ability to work at the assigned branch
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

Server Side Programmer ID:46474

รายละเอียดงาน - Develop web applications using PHP, NodeJS (as per requirement for each assigned project)
- Design database diagram and schema
- Coordinate and co-work with server-side programmers
- Coordinate and co-work with front-end and mobile application programmers team members
- Cooperate with programmers to support the performance of web application
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 23-35
- Work experience, minimum one year, in developing web using PHP
- Work experience in using MySQL and MongoDB
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Eagerness to learn new knowledge and new technology
- A fast learner with a teamwork spirit
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Project Manager (Rama 9) ID:38691

รายละเอียดงาน - Responsible for the management of project (mobile application and website systems)
- Control and manage teams of programmers and designers to work together to reach the plan and create different visions for each project
- Responsible for schedule planning for teams to work efficiently under clients' budget, scope and fixed timeline
- Responsible for product owner's requirements and generate complete results to satisfy developers and product owner
- Handle project's budget and control cost to generate efficient work results
- Analyze production problems and suggest solutions for team members
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 28-40
- Bachelor's Degree in Communication Arts, Computer Science, Multimedia or Liberal Arts
- Work experience, minimum 2 years, in IT project management or related field
- Good English Communication (Reading/Writing/Listening/Speaking)
- Having knowledge and interest in digital media, online/mobile application and websites
- Understanding of basic IT (having a background in programming)
- Skills in managing team and projects (understanding team's requirements)
- Having business acumen and sharp decisions
- Good management skills with good human relations
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
- Good skills of utilizing Google Doc and emails
- Enjoy working as a team and self-development
- Good personality, mature and dependable person
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Business Development Assistant / Business Marketer ID:46352

รายละเอียดงาน - Conduct market research on digital transformation software market
- Create and recreate presentation for specific customers in order to provide information and enrol new market to the products
- Summarize discussion from meeting with customers to understand requirements and create their user journey
- Understand and verify client's contract relating to the scope of work
- Learn and prepare to expand the market to overseas territories
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 23-30
- Bachelor's Degree in any related field
- Work experience in IT industry or related field will be an advantage for one year
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Keen interest in technology business and marketing
- Keen interest in User eXperience centric model
- Ability to use Keynote or PowerPoint
- Familiarity with startup and global technology
- Fast learner in dynamically-changing technology and process
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Business Development (Rama 9) ID:37752

รายละเอียดงาน - Responsible for exploring sales opportunities
- Plan the strategies for competitive advantage
- Monitor the sales plans and targets to achieve KPI
- Develop business relationships and maintain existing clients
- Supervise and advise the sales and development teams
- Plan and oversee new marketing initiatives
- Negotiate and renegotiate via phone calls, emails and in person
- Report directly to Thai MD
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-33
- Bachelor’s Degree or higher in Business Administration, Marketing Management or related field
- More than 3 years' experience in selling IT solution business
- Must have experience in selling medium and/or large project
- Experience in the process of tendering, especially in wholesale business
- Possess background in technical and software programming will be an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Senior System Analyst ID:46810

รายละเอียดงาน - Work with product team to understand customer insights and technical landscapes, trends and limitation to create product specifications and future roadmap
- Write technical documents for product specifications such as use case, test case, software specifications, system diagram, network diagram, flowchart, etc.
- Work with development team to design system architecture of product and technology specifications
- Work with project management team to analyze customer's requirements and find the gap in our product capabilities and generate solutions to close the gap
- Work with Quality Assurance (QA) team to design test case and to ensure our product is always of high quality and in a great performance
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 23-30
- Bachelor's Degree in Computer Engineering, Computer Science, Business (Management Information System) or relevant field (Master's Degree is a plus)
- Work experience, minimum 3 years, in SA, technical product, software engineering or software development
- Work experience in Enterprise Software Implementation, LMS, e-learning, KMS, HRIS
- Work experience in software testing or Quality Assurance (QA)
- Having a background in technical or programming is a plus
- Solid knowledge of project management process
- Good knowledge of software development, software engineering, development of life cycle and/or software QC
- Understanding of technology landscape such as programming languages, system architecture, how the code works, its performance and limitation, etc.
- Good skills in technical documentation writing use case, test case, software specification, system diagram, network diagram, flowchart, etc.
- Good command of English (all four skills such as reading, writing, listening, speaking)
- Ability to think out of the box to solve challenging puzzles with smarter and better solutions
- Being passionate about technology and digital world and always keep updated on what's going on today and tomorrow
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

System Analyst ID:46800

รายละเอียดงาน - Work with product team to understand customer insights and technical landscapes, trends and limitation to create product specifications and future roadmap
- Write technical documents for product specifications such as use case, test case, software specifications, system diagram, network diagram, flowchart, etc.
- Work with development team to design system architecture of product and technology specifications
- Work with project management team to analyze customer's requirements and find the gap in our product capabilities and generate solutions to close the gap
- Work with Quality Assurance (QA) team to design test case and to ensure our product is always of high quality and in a great performance
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 23-30
- Bachelor's Degree in Computer Engineering, Computer Science, Business (Management Information System) or relevant field (Master's Degree is a plus)
- Work experience, minimum one year, in SA, technical product, software engineering or software development
- Work experience in Enterprise Software Implementation, LMS, e-learning, KMS, HRIS
- Work experience in software testing or Quality Assurance (QA)
- Having a background in technical or programming is a plus
- Solid knowledge of project management process
- Good knowledge of software development, software engineering, development of life cycle and/or software QC
- Understanding of technology landscape such as programming languages, system architecture, how the code works, its performance and limitation, etc.
- Good skills in technical documentation writing use case, test case, software specification, system diagram, network diagram, flowchart, etc.
- Good command of English (all four skills such as reading, writing, listening, speaking)
- Ability to think out of the box to solve challenging puzzles with smarter and better solutions
- Being passionate about technology and digital world and always keep updated on what's going on today and tomorrow
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

System Admin ID:46782

รายละเอียดงาน - Support, implement and administer Unix/Linux system
- Perform system operation and maintenance
- Perform ad-hoc activity as assigned by supervisors
- Other relevant functions as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 25-35
- Bachelor's Degree in Computer Engineering, Electrical Engineering, Computer Science or related field
- Work experience, 0-3 years, in supporting, implementing and administering Unix/Linux
- Work experience in services such as mail system, DNS, backup system, log server, etc.
- Work experience in troubleshooting and diagnosing Unix/Linux system
- Good knowledge of basic system and network design, planning and installation
- Skills in problem-solving, analysis and communication
- Ability to communicate well in English
- Strong interest in pursuing a career in system administration and IT support
- Ability to work under the pressure and limited time
- Service-minded, proactive and positive-working attitudes
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location,Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok)

Programmer (BTS Ekkamai) ID:32333

รายละเอียดงาน - Develop application in accordance with project and business requirements
- Develop and maintain software on Microsoft
- Develop and execute activities related to end-to-end process/customers
- Ensure code is fully commented and punctuality of delivery system
- Receive feedback about software system and support existing users
- Communicate closely with Japanese Manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 22-35
- New graduate is OK
- Experience in application development
- At least 2-3 years' experience as programmer is an advantage
- Able to use C# language for programming
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

Program Engineer (in robot and automation, มหาชัย) ID:46660

รายละเอียดงาน - Implement and improve robot system
- Lead plant automation, machine and robot system integration including implementation and improvement of robot system
- Support new capital equipment installation and robotic system implementation in plant
- Cooperate with subcontractors and suppliers and internal project owner
- Lead plant layout of automation line, design, transformation, construction and manage changes relating to industrial engineering
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 22-35
- Bachelor's or Diploma Degree in Electrical Engineering or related field
- Work experience in product development and design of automotive parts
- Good command of English (Japanese will be an advantage)
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Application Consultant (English Speaking) ID:46741

รายละเอียดงาน - Provide technical and operational support to ensure client expectations are met through first and second level problem determination and resolution efforts
- Correspond to users’ concerns via telephone, email, facsimile or video conference
- Accurately log all Helpdesk related information such as issue details, issue handling history and user contact info, etc.
- Maintain reasonable disciplines and decorum in Helpdesk area
- Perform other functions or projects, which may be assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 25-35
- Bachelor's or Master's Degree in English, Computer Engineering, Electrical Engineering, Computer Science, Information Technology, Telecommunication Engineering, Business Computer or related field
- Work experience, 0-3 years, in related field
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Work experience in IT support, service desk, call center or other related fields
- Good knowledge of Microsoft Operating Systems, IT Applications, Information Security, Network & INFRA (Server-related, etc.) will be an advantage
- Good command of spoken and written English (TOEIC, minimum 650 scores)
- Strong abilities to analyze and prioritize issues for problem resolution
- Availability to work in shift will be preferred
- Good interpersonal skill and ability to coordinate with other teams and clients
- Service mind, proactive thinking with a "can do" attitude
เงินเดือน Monthly Salary 19,000THB 〜 32,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Field Engineer (work in shifts, Chachoengsao) ID:35112

รายละเอียดงาน - Configure and troubleshooting Windows server
- Configure and troubleshooting network devices based on Cisco in LAN and WAN environment, especially voice unit
- Support customers' requests defined in scopes of work, following service level agreements
- Handle cases, follow up on the status and keep tracking until the incident was closed
- Control, escalate and follow up on customers' cases in order to comply with customer's service level agreement
- Participate and assist in driving the knowledge of management process
- Provide reports to customers, supervisor and project manager upon requests
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai nationality, age between 22-28
- Bachelor's Degree in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology or related field
- Work experience, minimum 1-2 years, in IT field
- Work experience in troubleshooting and maintaining computer and networking system will be an advantage
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Good knowledge of computer networking: TCP/IP, switching, routing, security policy, etc.
- Good command of spoken and written English
- Strong abilities to analyze and prioritize issues for problem resolutions
- Good interpersonal skill and ability to coordinate with other teams and clients
- Ability to work in long working hours and on holiday and weekend
- Ability to work under pressure
- Service mind, proactive thinking with a "can do" attitude
เงินเดือน Monthly Salary 24,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok)

Programmer ID:46519

รายละเอียดงาน - Review current systems and propose ideas to improve system (including cost proposals)
- Work closely with architects, analysts, designers and staff
- Generate detailed specifications and writing program codes
- Check and run product testing in controlled and real situations before launch
- Generate and prepare training manuals for users
- Control and maintain systems once they are up and running
- Control and maintain system efficiency and leverage experience while troubleshooting a wide variety of systems and networks, including high volume and high availability systems
- Report to internal IT manager and work with internal IT team to enhance high quality of service and support for end-users
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 24-30
- Bachelor’s Degree in Computer Science, Computer Engineering, Software Engineering, Management of Information System or IT related field (Network, Database, Software)
- Work experience, 2-5 years, in programming
- Skills in mobile application programming
- Good knowledge of programming Python, Java, Javascript, MySQL, PHP, coding C, C# and Web App, etc.
- Good knowledge of network, database, Microsoft SQL Server or Oracle
- Good command of English
- Good analytical and problem-solving skills
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

All98Count(1〜20CountDisplay)