รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

+662-653-2700

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All115Count(1〜20CountDisplay)

Networking Business Development Manager ID:39467

รายละเอียดงาน - Identifying new sales leads on related networking products field
- Maintaining fruitful relationships with existing customers, expand new customer channel
- Locates or proposes potential networking related business deals by contacting potential partners; discovering and exploring opportunities
- Develops negotiating strategies and positions by studying integration of new networking vendors with company strategies
- Planning and manage on marketing activities initiatives on networking products
- Strongly communication and intermediate networking skill with customer and vendor
- The ability to handle pressure and meet target assigned
- In depth networking skill and self/co working knowledgeable to site-survey and basic network design
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male only, age 28-35 years old
- Have own car
- Bachelor’s degree in Engineering
- 3-5 years of sales or marketing experience
- 3 years' experience in Networking
- Strong Networking knowledge
- Good management & negotiation skills

Other Skills and Qualifications:
Networking, Persuasion, Prospecting, Public Speaking, Research, Writing, Closing Skills, Motivation for Sales, Prospecting Skills, Sales Planning, Identification of Customer Needs and Challenges, Territory Management, Market Knowledge, Meeting Sales Goals, Professionalism, CRM, and Microsoft Office.
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

【Urgent】Programmer (Fresh - Junior) Bangkok ID:28097

รายละเอียดงาน -Develop software applications according to business requirement given by leaders
-Maintain function, procedure and trigger of applications in Database
-Research and study new technology which is necessary for providing and supporting development issues
-Maintain, control and enhance application programs
-Create testing data, including operating program’s unit test
-Confirm result of unit tests
-Other duties and responsibilities assigned by leaders
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Male / Female, Thai Nationality
-Age between 22 – 27 years old
-Bachelor degree in Computer Engineering / Computer Science or related fields
-Fresh graduated - 3 years’ experience in Software Development
-Strong technical experience with; *Databases: Oracle, SQL Server, * OS: Window NT/2000/XP, * Language: Visual Basic 6, VB.net, Java, Java script,
-Knowledge about Object oriented concept, Strong SQL Command and experience of MRP or Accounting System is advantage
-Experience about web development is advantage (Visual studio.NET (VB, C#) 2005-2010, JavaScript Plugin, AJAX, HTML&CSS, XHTML, XML, MVC frameworks)
-Good communication/presentation /computer skills
-Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

System Analyst (Japanese language) ID:32189

รายละเอียดงาน *Requirement definition, fit & gap analysis
*Software documentation thus System workflow, Use case, ER-Diagram, Data dictionary, Basic and Program specification
*Coordinate projects for a smooth operation/ service/ customer satisfaction
*Working closely with programmers and software developers to build the system
*Overseeing installation and testing correcting problems before the final version is released
*Providing staff training and instruction manuals for the new or upgraded system
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male or Female, Age 28-38 years old, N1
*Bachelor's degree in Computer Science, Computer Engineering, IT, Business Computer or related field
*Working experience in system development 5-15 years
*Experience in IT Project of Manufacturing (Production) or SCM (Logistics) as a PM or Application Leader or SA
*Coding skill in Java or .Net
*Knowledge about SQL and database (SQL Leader, Oracle etc)
เงินเดือน Monthly Salary 50,000 〜 120,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

System Analyst (Banking/Loan, Manufacturing, SCM) ID:40845

รายละเอียดงาน *Requirement definition, fit & gap analysis
*Software documentation thus System workflow, Use case, ER-Diagram, Data dictionary, Basic and Program specification
*Coordinate projects for a smooth operation/ service/ customer satisfaction
*Working closely with programmers and software developers to build the system
*Overseeing installation and testing correcting problems before the final version is released
*Providing staff training and instruction manuals for the new or upgraded system
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male or Female, Age 28-38 years old
*Bachelor's degree in Computer Science, Computer Engineering, IT, Business Computer or related field
*Be able to read / write and speak general conversation in English or Japanese
*Working experience in system development 5-15 years
*Experience in IT Project of Banking/Loan, Manufacturing (Production) or SCM (Logistics) as a PM or Application Leader or SA
*Coding skill in Java or .Net
*Knowledge about SQL and database (SQL Leader, Oracle etc)
*Planning task & schedule by WBS(Work Breakdown Structure).
*Project management.
*Make basic design, Instruction to developer, testing, UAT support.
*Issue management for system bug etc.
*Check & control the result of member's tasks.
เงินเดือน Monthly Salary 50,000 〜 80,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

System Analyst (Manufacturing, SCM) Rayong ID:40797

รายละเอียดงาน *Requirement definition, fit & gap analysis
*Software documentation thus System workflow, Use case, ER-Diagram, Data dictionary, Basic and Program specification
*Coordinate projects for a smooth operation/ service/ customer satisfaction
*Working closely with programmers and software developers to build the system
*Overseeing installation and testing correcting problems before the final version is released
*Providing staff training and instruction manuals for the new or upgraded system
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male or Female, Age 28-35 years old
*Bachelor's degree in Computer Science, Computer Engineering, IT, Business Computer or related field
*Be able to read / write and speak general conversation in English or Japanese
*Working experience in system development 5-10 years
*Experience in IT Project of Manufacturing (Production) or SCM (Logistics) as SA
*Coding skill in Java or .Net
*Knowledge about SQL and database (SQL Leader, Oracle etc)
*Planning task & schedule by WBS(Work Breakdown Structure).
*Project management.
*Make basic design, Instruction to developer, testing, UAT support.
*Issue management for system bug etc.
*Check & control the result of member's tasks.
เงินเดือน Monthly Salary 50,000 〜 80,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

ERP Functional Consultant (Production, Finance) ID:27948

รายละเอียดงาน *Lead pre-sales phase of ERP implementation project as consultant
*Analyze fit & gap between business and system
*Make basic design, Instruction to developer, testing, UAT support
*Project management
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male or Female, Age 28-40 years old
*Bachelor degree in computer science or software engineering and related field
*Have knowledge about MS-Dynamics NAV, AX (ERP Package)
*At least 3 years experience in ERP Functional Consultant of Manufacturing (Production) or Finance
*Be able to read / write and speak general conversation in English or Japanese
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

【ジョブローテーション可能!】High-Touchアカウント営業 ID:41963

รายละเอียดงาน ・顧客との案件コーディネート(特に日本人経営・管理層へのHigh-Touch)
・NI/SI プロジェクトコンサルティング
・関連チームとの連携・支援
・アカウント戦略プランアドバイザー
คุณสมบัติของผู้สมัคร ・ITインテグレーター会社で営業等の経験のある方優遇
・IT技術知識/海外業務経験のある方優遇
・論理的思考、コミュニケーション能力、報連相ができる方
・レポート作成能力(エクセル、ワード、パワーポイント)
・問題解決能力のある方、・チームワーク
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Project Manager ID:33702

รายละเอียดงาน Job Purpose: Project Management of digital manufacturing domain especially production planning and logistics simulator product which called Plant Simulation software including pre-sales and post-sales job in order to get payed project

Job Duties:
Management of project
-Negotiate with customer to control the followings:
-Customer expectation
-Project cost
-Project schedule
-Communicate with team member
-Report to ISID Thai management and ISID HQ
Requirement hearing
-Meeting with customer to get their workflow
-System design of customization
-Mapping of customer requirement and system
Documentation
-System specification
-Functional and detail test specification
-User operation manual of Customized program (system)
Test
-Customized program (system)
-New version of product
Training of customer
-Product base training
-Customized program (system)
Pre-sales
-Create presentation and leaflet
-Demonstration of product to customer
Post-sales
-Customer support by phone, e-mail and visit
-Register and report issue
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Mandatories:
1. Thai Male or Female.
2. Fluent in English.
3. Bachelor of Engineering / Business or related specialties.
4. Seven years above software (Financial systems/ERP/Accounting systems/etc) development or implement experience, with proven track record.
5. Good presentation and interpersonal skills.
6. Intelligent and quick-minded with good adaptability.
7. Good team player
8. Good personality and service mind.

- Advantages:
1. Software implementation experience as system consultant, familiar with business operation flow.
Especially financial company like as leasing ,hire purchase.
2. Two years above software (Financial systems/ERP/Accounting systems/etc) Project manager / Presales consultant experience, with proven track record.
3. Good at documentation and communication for Project management / Requirement definition & User testing support / Pre sales .
4. Development skill with Oracle/MS SQL Server /DB2, JAVA/.NET/VBA/, etc.
เงินเดือน Monthly Salary 80,000THB 〜 120,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Sales Representative (Japanese language) ID:24112

รายละเอียดงาน -Cold call to find new clients (mainly Japanese locates in Bangkok) and get name of person who is in charge of
-Corporate with Japanese Sales Manager
-Accompany with Sales Manager and demonstrate their products (software), support in Thai
-Translate software manual from Thai to Japanese,
-Help-desk in Thai language
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Female/Male, New Grad to 30 years old, Communicative English and Japanese (N3)
-Person who does not hesitate to find new client
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

SYSTEM ANALYST ID:29618

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

JAVA PROGRAMMER ID:29615

รายละเอียดงาน • Coding programs as designed in specification documents using Programming Best Practices
• Perform Unit Testing to ensure 1st level of quality of the program created
• Perform Peer Reviews by reviewing other developer programs’ to detect initial defects and possible enhancements
• Prepare documents related to the application
• Knowledge transfer for application development to Tester and Application Administration
• Perform ad-hoc activity as assigned by supervisors
คุณสมบัติของผู้สมัคร • Bachelor/Master's Degree in Computer Science, Information Technology, or related field
• 0-3 years working experience in Java application development
• Strong in JAVA Programming: J2EE, J2SE, JSP
• Experience in Object-Oriented analysis and design using UML, Java/J2EE, RDBMS, SQL statements, XML - Strong in Internet Protocol: TCP, UDP
• Working experience with Linux or Unix is a plus
• Good command of written and spoken English
• Proactive and positive working attitude, Responsible, Fast learner and able to work in team.
• Self-motivated with the ability to prioritize, meet deadlines, and manage changing priorities
• Ability to work independently and take initiative
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 32,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Account Sales ID:41739

รายละเอียดงาน • Present, promote and sell products/services as system integration
• Perform cost-benefit and needs analysis of existing/potential customer to meet customer’s needed
• Establish, develop and maintain positive business and customer relationship
• Expedite the resolution of customer problem and complaints to maximize satisfaction
• Achieve agreed upon sales target and outcomes within schedule
• Analyze the territory/market’s potential, track sales and status report
คุณสมบัติของผู้สมัคร • Bachelor's and Master degree in Computer Engineering, Computer Sacience, Information Technology, Telecom Engineering., Business Computer, Business Administration
** Experience between 3-5 years in IT Business as a sales or pre-sales**
• Basic IT knowledge (Networking, Securityproduct, AD)
• Experience of a customer service or sales
• A strong team spirit.
• Business awareness.
• Good command of English skill.
• Good presentation skill, negotiation skill, communication skill, management skill, problem solving, logical thinking, initiative
เงินเดือน Monthly Salary 24,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

タイに設立して24年! システム開発 プロジェクトマネージメントオフィス ID:41887

รายละเอียดงาน ・システム開発プロジェクトにおける進捗や課題の収集・分析・報告
・システム開発プロジェクトにおける定例や臨時的なミーティングの日程調整/召集/議事録作成
・プロジェクトにおける必要な情報を集約してプロジェクトのオフィシャルな報告資料の記録/作成
・日本人であるお客様と自社タイ人エンジニアの間のコミュニケーションサポート
・プロジェクトマネージャー(PM 職)とのスムーズな連携/サポート/アシスト業務
คุณสมบัติของผู้สมัคร *女性
*20~40代
(1,2,3のいずれかの経験に当てはまる方)
<次のような方、特にご応募歓迎!>
1. システム開発プロジェクトの PMO 経験のある方
2. タイ語をビジネスレベル(タイ語だけで業務ができるレベル)で扱える方
3. 日本 PMO 協会の「NPMO 認定 PJM-A 資格」または、「NPMO 認定 PMO-S 資格」
*コミュニケーションレベルの英語(社内公用語は英語)
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 150,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Silom (Bangkok),Location

Social Media Creative Writer ID:41886

รายละเอียดงาน • Plan and create content layout idea, copy writing, photo shooting or matching to post on social media channel of our clients.
• Create clear and creative direction in various type of contents
• Analyze social media engagement metrics, report with action plan to improve contents and engagement number
• Research social marketing, social media trends and updates
◎One of most pleasure thing about this job is that you can see how your contents work on consumers.
How they react to your contents, is it help client make a better sales or get higher awareness? When you achieve those targets, that’s the moment you will be so proud of yourself.
◎Our clients are from several industries, such as restaurant, Trading company, cosmetic brand etc.
So you can enjoy your work with fresh feeling everyday."
คุณสมบัติของผู้สมัคร [Request]
• Fluent communication in English (TOEIC 800 up)
• Microsoft offices
• Basic computer and internet knowledges
• Patient
[Prefer]
• Strong research and analytical skills
• Understand digital marketing strategies and online advertising especially Facebook, Google ADwords and Line@
•A single‐lens reflex camera skill
•Photoshop、Illustrator"
•Good at communication
•Copy writing skill (read books a lot)
[Personal skill]
•Who can take a proactive approach to solving the problem
•Who can sit tight and work, but also love to go out
•Who always open for new knowledge, and able to find it actively
•Good communication with team members.
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

Sales Engineer (CAD / CAM Software) ID:28095

รายละเอียดงาน • Conduct all sales processes
• Take responsibility for individual and team’s sales target
• Provide services to existing customers and maintain good relationship with them
• Identify and develop relationship with new prospective customers
• Explore new market segments
• Make presentations and updating company’s product and applications to customer.
• Gather market information and report
• Expand company product revenue and market share.
คุณสมบัติของผู้สมัคร • Male / Female, Age between 25 - 35 years old
• Bachelor degree in Mechanical/Industrial Engineering, Computer Science, Marketing, Business Administration or related fields
• At least 2-year-experience in IT products, Software Products or Mold & Die making CAD/CAM and NC operation
• 1-3 year- experience in sales/marketing in PLM Software (CAD/CAM) for Automotive or Electronics industry is preferred
• Good command of spoken and written English, and computer skills
• Flexible and able to travel oversea / upcountry
• Outstanding skill in presentation, communication, negotiation, analytical skill and be able to work independently
• Work aggressively to propose our solution
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Sales Engineer / PLM Solutions (Manufacturing sector) Bangkok ID:40738

รายละเอียดงาน -Develop new accounts, services existing customers; expand product range and usage in the assigned territory with a proactive mindset that focuses on exceeding sales growth.
-Ensure personal sales target is met
-Able to organize and plan proper scheduling sales activities
-Explore new market segments, gather market information and report
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Male / Female, Age between 25 to 35 years old, Communicative English
-Bachelor degree in Medical / Industrial Engineering or Computer Science
-1 to 3 years experience in sales, preferably selling CAD / CAM / CAE / PDM products or Industrial PLM or MOM solutions into manufacturing, engineering, automotive, aviation, aerospace, tool & die, tooling etc industries.
-Experience in selling engineering software or services (ex. Creo, Catia, UG NX, CAE, Solidworks, AutoDesk, CAD etc) are an added bonus
-Solid understanding of complete sales cycles, from lead generation to closing
-Excellent presentation, communication, interpersonal and problem-solving skills
-Goal oriented, highly motivated, and good under pressure, demonstrated success managing a sales pipeline and forecast
-Flexible and able to travel oversea / upcountry
เงินเดือน Monthly Salary 27,500THB 〜 32,500THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

IT Sales executive (Siracha) ID:40602

รายละเอียดงาน • Conduct all sales process including closing sales
• Hit sales target and revenue target as assigned
• Building and maintaining business relationships with customers, prospects and partners
• Explore new market segment and open new sales channel
• Advice customers about solution
คุณสมบัติของผู้สมัคร • Male / Female, Thai Nationality
• Bachelor’s Degree or higher in Computer Science or related fields
• At least 2 years’ experience in IT Products, Software products sales
• Outstanding skill of presentation, communication and negotiation
• Be able to work independently
• Highly focus on sales and professional experience in System Integration, software product or IT business
• Work aggressively to propose our solutions
• Willing to work and taking care customers
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

System Analyst (Bangkok) ID:28098

รายละเอียดงาน - Get requirement from customers / users
- Interpret basic user requirements and translate into systems design
- Design and develop software services
- Develop unit test plans and perform unit, systems and integration testing
- Perform up-front requirements analysis, model data design, and plan capacity
- Develop web based software using .Net, ASP.Net, C#, C++, Web Application technologies
- Investigate and resolve complex systems issues across applications
- Implement approved changes as per change control and security processes
- After hours Standby support when required
- Manage day-to-day client relationships, identify new work opportunities, and support business development initiatives
- Provide direction for the analysis, design, and systems integration for client engagements from definition phase through implementation
- Effectively communicate and implement solutions to project teams to identify leveraged consulting opportunities based on client issues and needs analysis
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male / Female, 28-35 years old, - Good command of English
- Bachelor's degree or higher in Computer Engineering, Computer Science or IT related field
- At least 5 years' experience in software development
- At least 3 years’ experience in system analyst by using VB/MS Access/Java
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

IT Sales executive (Bangkok) ID:29061

รายละเอียดงาน • Conduct all sales process including closing sales
• Hit sales target and revenue target as assigned
• Building and maintaining business relationships with customers, prospects and partners
• Explore new market segment and open new sales channel
• Advice customers about solution
คุณสมบัติของผู้สมัคร • Male / Female, Thai Nationality
• Bachelor’s Degree or higher in Computer Science or related fields
• At least 2 years’ experience in IT Products, Software products sales
• Outstanding skill of presentation, communication and negotiation
• Be able to work independently
• Highly focus on sales and professional experience in System Integration, software product or IT business
• Work aggressively to propose our solutions
• Willing to work and taking care customers
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

System Engineer ID:36621

รายละเอียดงาน ⌂ Support and adminitration of Messaging and Directory services infrastructure based on MS Exchange Server 2013 technologies.
⌂ Maintain operation/ monitoring/ tuning/ system health check/ trouble shooting MS Exchange Server 2013.
⌂ Maintain/ trouble shooting/ tuning backup system.
⌂ Monitoring and maintain network monitoring system.
⌂ Monitoring and maintain Reverse-Forward Proxy/ IIS service.
⌂ Provide MS Exchange System performance, problem solving and incident reports.
⌂ Provide technical support/ guidance for client side problem related with connectivity to MS Exchange Server.
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Shif work**
- Bachelor's degree in Computer Engineering, Computer Science, Telecom Engineering, Information Technology,
- **Experience 1-2 in related filed. **
- Knowledge of Windows Server, Active Directory and Email systems.
- Knowledge of TCP/IP Networking, Network protocol and Network services.
- Knowledge of virtualization concepts. • Good team player, service oriented and ability to work in fast paced environment. 
- Have a good logical thinking and service mild. 
- Good command of English skills.
เงินเดือน Monthly Salary 16,000THB 〜 32,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

All115Count(1〜20CountDisplay)