รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All100Count(1〜20CountDisplay)

Programmer (Visual Basic, .NET) ID:47700

รายละเอียดงาน - Support and maintain computer systems using Visual Basic and .NET
- Report to Thai manager (and occasionally Japanese manager)
- Other related tasks as assigned
- 6-months contract (able to renew and extend)
- Company's products: SAP ERP, SAP B-One, BI Tool, Dr.Sum EA, MotionBoard, etc.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 25-30
- Skills (and experience) in Visual Basic and .NET
- Ability to communicate in English
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

SAP FI-AP ID:43021

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 100,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Recruitment Assistant/Manager (IT Industry) ID:47686

รายละเอียดงาน - Handle a full spectrum of recruitment process including job postings, resume sourcing, candidate interviews, resume submittals, reference check, onboarding, etc.
- Conduct interview sessions with qualified candidates to support our clients in various industries
- Offer job vacancies to candidates and provide concise information about responsibilities, salary, benefits and other necessary information
- Coordinate interview schedules, arrange interviews for candidates as requested by clients, and closely follow up on the progress
- Update and maintain recruitment database correctly
- Achieve recruitment target of yours and team as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 30-40
- Work experience, 5-8 years, in an IT recruitment (IT recruitment agency is welcome)
- Work experience in a corporate IT recruitment is preferred
- Hands-on experience in various selection processes (phone interviewing, reference check, etc.)
- Should have strong experience in formulating hiring strategies and executing strategies in consultation with business and regional leaders
- Should have prior experience in leading a team of recruiters
- Should have prior experience in handling difficult customers
- Creativity in sourcing passive and active talents in targeted sourcing tools, e.g. social network, website, referrals, etc.
- Should be willing to work with the Global Recruitment Leads
- Should have expertise in managing, creating and presenting reports to the local and global leaders
- Willingness to work on all IT and non-IT positions as an individual or along with the team
- Ability to work independently and guide and mentor the team to perform a full life-cycle of recruitment functions
- Should be able to work in a dynamic environment and able to handle pressure
- Willingness to go extra miles as and when required
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Sales Executive (barcode printer, sticker, label) ID:44066

รายละเอียดงาน - Sell products; barcode printers, stickers and labels
- Provide consultancy to prospects and existing customers
- Explain about products, benefits and instructions to customers effectively
- Gain customers' trusts and establish relationships with customers
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 25-32
- Bachelor's Degree in a related field
- Work experience, more than one year, as a Sales Engineer
- Having a private car and a valid Driving Licence is a must
- Ability to write emails in English and speak basic English
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location

Software Developer ID:46533

รายละเอียดงาน - Develop software relating to GIS system
- Demonstrate software relating to GIS system
- Other necessary tasks for software development
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 22-30 (prefer Female)
- Welcome fresh graduates who possess programming skills
- Required programming language: HTML, JAVA, JAVA script or PHP
- Candidates who can communicate in Japanese or English
เงินเดือน Monthly Salary 22,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

Computer Engineer ID:47652

รายละเอียดงาน - Perform system integration, implementation, configuration, and deployment of network solutions
- Perform software and hardware analysis
- Collect data, define problems and perform troubleshooting
- Provide technical support to Project Manager and members
- Control subcontractors or suppliers work in terms of requirements and meet specifications
- Handle claims from customers and solve problems
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 25-35
- Bachelor’s Degree or higher in Computer Engineering, Information Technology, Telecommunication, or a computer or IT-related field
- Work experience, minimum 1-2 years, in configuration, analytic software, and server hardware
- Work experience (or knowledge) in smart city, video analytic, and biometric analytic software
- Skills (and knowledge) in software and hardware of computer and network
- Good command of English (upper intermediate)
- Ability to develop business relationships with customers
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

BI Data Warehouse Consultant ID:32699

รายละเอียดงาน - Responsible for the implementation of BI/data warehouse systems
- Gathering, study, and analyze data requirements and make recommendations to clients referring to analysis results
- System documentation and design
- BI/data warehouse architect and system design
- BI/data warehouse administration
- BI/data warehouse system (installation, setup, configuration, and tuning)
- BI/data warehouse design, data assessment, data mapping or data criteria element (DCE), ETL process design, ETL specifications, testing, data verification and validation
- Perform problem-solving for BI/data warehouse technology and tools
- Project implementation and environment setup
- Coordinate with vendors and clients for the part of system
- Conduct training and coaching sessions for BI/data warehouse design solutions and tools
- Conduct training for teams of developers to implement the system in accordance with agreed methodologies and plans
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 27-40
- Bachelor's Degree in Computer Engineering, Computer Science or an IT-related field
- Work experience, minimum 3 years, in BI/data warehouse solutions, SAS or OWB
- Work experience in Oracle Administration would be a plus
- Work experience in UNIX or MS. Window Server would be a plus
- Solid knowledge of BI/Data Warehouse methodologies
- Strong skills in RDBMS (Oracle, MS SQL, My SQL), Data Warehouse, or SQL
- Strong skills in System Design and Data Model (UML, ER, ERWin)
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

BI/Data Warehouse Developer ID:47630

รายละเอียดงาน - Develop ETL, SAS programming, SQL in accordance with designs, methodologies, and plans
- System Documenting
- Unit Testing, SIT, coordinate UAT and system delivery
- Train BI/Data warehouse solutions and tools
- Interact directly with data owner to gather requirements and analyze data parts
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 25-40
- Bachelor's Degree in Computer Engineering, Computer Science or an IT-related field
- Work experience, minimum 2 years, in BI/data warehouse solutions, SAS or OWB
- Having a knowledge of BI/data warehouse methodologies
- Strong skills in RDBMS (Oracle, MS SQL, My SQL), Data Warehouse, or SQL
- Understanding of System Design and Data Model (UML, ER, ERWin)
- Good command of written and spoken English
- Good analytical thinking, communication and problem-solving skills
- Ability to work independently or in team environment
- Ability to work well under pressure with many clients and handle different projects
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Recruit Supervisor /Asst. ID:47546

รายละเอียดงาน - Establish short-term and long-term workforce plans including budgeting
- Determine recruitment strategies to acquire personnel with IT or sales skills
- Devise tests for selection process and coordinate with professional qualification departments
- Conduct interviews and prepare suitable questions for officer and managerial levels
- Formulate recruitment plans, candidate selection process, and establish KPI systems
- Establish quality management and effective management (QP/WI) for selection and recruitment process
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 28-35
- Bachelor's Degree or higher in Business Management, HRM, or Law (GPA minimum 2.80)
- Work experience, minimum 5 years, as a managerial position in this field
- Candidates in a supervisor or senior level who have potential skills are welcome to apply
- Ability to communicate in English, focusing on reading, comprehension and writing
- Skills in spoken communication and negotiation
- High accountability and logical thinking skills
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Back End Developer ID:47559

รายละเอียดงาน - Design and implement highly scalable and secure infrastructure that supports user authentication and authorization for one of the most important and largest applications (Eikon)
- Support mission critical production services that handle millions of requests daily
- Collaborate across the organization, independently gather requirements and drive changes
- Bring your passion and knowledge of new technologies and industry trends to keep our technologies on the cutting edge
- Our solutions provide access to real-time market data, news, fundamental data and analytics that drive millions of dollars of financial decisions per day and must never go down
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 25-35
- Work experience, minimum 3 years, in software development in the context of web development, such as Java, etc.
- Work experience, minimum 3 years, in developing systems involving client-side code, web services, and databases
- Work experience in modern development methodologies, including agile, continuous build and unit testing processes
- Some experience in designing, developing, debugging, optimizing and managing complex highly reliable and scalable production systems
- Familiarity with basic security concepts such as authentication, authorization, and auditing
- Excellent verbal and written communication skills
- Strong passion for technology and a willingness to learn and apply new skills
- Self-motivated, self-directed and flexible with an ability to translate high-level direction into solutions and development projects
- Ability to work effectively in a globally distributed team and multitask in a fast-paced environment
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Software Engineer - Front End & Web Technology ID:47553

รายละเอียดงาน - Build next-generation cross-platform desktop products for digital evolutions in financial industry with modern tech stack similar to Visual Studio Code, Atom and Slack
- Design, develop, test, deploy, maintain and improve software
- Manage individual project priorities, deadlines, and deliverables
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 25-35
- Bachelor's Degree in Computer Science or a related field
- Professional experience in software development
- Work experience in front-end and web technologies and multi-tiers web architecture
- Work experience in building modern JavaScript/TypeScript or shared component libraries
- Work experience in browser tuning and optimization techniques/tools
- Work experience in Chromium integration and Electronjs, OpenFin or NW.js
- Familiarity with Node.JS and Web Server technologies, web standards and protocols such as HTTP and socket APIs in general
- Good knowledge of professional software engineering practices including coding standards, code reviews, source control management, build processes, testing, and operations
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Database Specialist (MySQL, MongoDB) ID:47563

รายละเอียดงาน - Analyze the information from customers (in various formats such as Microsoft Excel, Access, or database) and adjust database into relational or non-relational as appropriate
- Generate DB Diagram and/or Schema in alignment with project and customer's information
- Analyze and optimize database in cooperation with a team of programmers
- Write SQL String to meet its maximum effectiveness
- Work closely with a team of programmers to develop the efficiency of database and applications
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 23-30
- Work experience, more than one year, in Database Diagram
- Work experience in MySQL and MongoDB
- Skills in writing SQL String and using information effectively
- Ability (and enjoy) to analyze and organize data (for maximum use)
- Ability to present data in an easy-to-understand format
- Ability to work with programmers to support the use of DB
- Strong interest in Big Data and Data-Handling AI is preferred
- Good understanding and readiness to learn new technology
- Willingness to learn design and development to meet user's behaviors
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

《未経験可!人物重視の採用です!》ブリッジシステムエンジニア ID:42717

รายละเอียดงาน
■仕事内容
- アプリケーション開発プロジェクトマネジメント
- 顧客ビジネス、要件の理解、必要書類作成と翻訳
- タイ人エンジニアへの仕様落とし込み、マネジメント
- 顧客への最適案の模索、提案
คุณสมบัติของผู้สมัคร ■募集要項
- 25歳以上、男女不問
- 英語コミュニケーションレベル (日本人顧客の注文をタイ人スタッフに伝えていただきます。)
- Java経験者、サーバー構築経験者 大歓迎!
- 日本の規律を重んじてタイ人に伝達ができる方
- 顧客視点でコミュニケーションが取れる
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 65,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

System Analyst (Silom) ID:47511

รายละเอียดงาน - Software documentation, system workflow, fit & gap analysis and requirement definition
- Use case, ER-Diagram, data dictionary, basic and program specifications
- Coordinate projects for a smooth operation and customer satisfaction
- Work closely with programmers and software developers to build the system
- Oversee the installation and testing to correct problems before the release of final version
- Conduct training for staff and prepare instruction manuals on new or upgraded system
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 25-35
- Work experience in the system of production and stock control is an advantage
- Ability to communicate in spoken and written English
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Design Engineer (Japanese Nationality) ID:46658

รายละเอียดงาน - Generate design and develop plastic parts for automotive parts and robots
- Create 2D&3D designs and prepare documents relating to assigned duties
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Japanese nationality, age between 22-35
- Diploma or Bachelor's Degree in Engineering or a related field
- Work experience in product development and/or design of automotive parts
- Good command of English and/or Thai will be an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Japanese Interpreter (JLPT N3, Rama 2) ID:46427

รายละเอียดงาน - Responsible for language interpretation and translation (Japanese and Thai)
- Facilitate communication to support back office and manufacturing operation
- Coordinate with internal Japanese and Thai staff
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 26-35
- Bachelor's Degree or higher in any related field
- Work experience, 0-2 years, as an interpreter field
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Japanese, JLPT N3 or N2
- Ability to communicate in English
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Program Engineer (in robot and automation, มหาชัย) ID:46660

รายละเอียดงาน - Implement and improve robot system
- Lead plant automation, machine and robot system integration including implementation and improvement of robot system
- Support new capital equipment installation and robotic system implementation in plant
- Cooperate with subcontractors and suppliers and internal project owner
- Lead plant layout of automation line, design, transformation, construction and manage changes relating to industrial engineering
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 22-35
- Bachelor's or Diploma Degree in Electrical Engineering or related field
- Work experience in product development and design of automotive parts
- Good command of English (Japanese will be an advantage)
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

* QA staff ID:47467

รายละเอียดงาน - Responsible for QA & QC activities and documentation
- Correspond to customer's inquiries
- Analyse problems on the production line
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male / Female, Thai nationality, age between 25-35
- Bachelor's Degree in Engineering
- Work experience in QA & QC
- Good knowledge of ISO 9001
- Ability to communicate in English
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 27,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location

Web Master or IT Support ID:37297

รายละเอียดงาน - Responsible for the management of customer information in system
- Find and communicate with new vendors in Singapore and Japan
- Responsible for system maintenance and UI arrangement
- Identify problems in system and discuss with vendors
- Contact vendors and suppliers via emails in English
- Occasionally support other company's tasks (we are a small startup company)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 23-30
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Work experience in contacting vendors is an advantage
- Skills in MySQL and/or PHP
- Having basic knowledge of design system
- Good command of English (higher than upper intermediate)
- Highly interested in web applications
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Silom (Bangkok),Location

Call Center Manager ID:47383

รายละเอียดงาน - Supervise and manage a team of call center representatives (approximately 100-200 people)
- Handle complaints from customers and demonstrate ability to provide information
- Conduct effective resource planning to maximize the productivity of resources (people, technology, etc.)
- Collect and analyze call-center statistics (sales rates, costs, customer service metrics, etc.)
- Assume responsibility of budgeting and tracking expenses
- Hire, coach and provide training to personnel to maintain high standards of customer service
- Monitor and improve ordering, telephone handling and other procedures
- Evaluate performance with key metrics (accuracy, call-waiting time, etc.)
- Submit KPI reports and appropriate strategic plans
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 35-45
- Bachelor's Degree or higher in any field
- Work experience, more than 2 years, as a Call Center Manager
- Ability to communicate well in English well (to communicate with Japanese managers and MD)
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

All100Count(1〜20CountDisplay)