รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All89Count(1〜20CountDisplay)

Jr/Sr. ERP Programmer ID:44529

รายละเอียดงาน - Review, analyse and modify the programming systems including encoding, testing, and debugging to support the corporate Enterprise Resource Planning (ERP) applications
- Ensure software can be completely integrated into the ERP system
- Design and develop application tables, reports and new modules to improve system efficiency
- Coordinate software integration and maintain technical documentation
- Work with ERP/SAP client/server enterprise application
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 26-35
- Bachelor's Degree in Information Technology or related field
- More than 2 years' experience in ERP programming
- Experience in supporting clients in manufacturing and/or retail business would be an advantage
- Able to use Python
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Sales Director ID:44042

รายละเอียดงาน - Manage sales staff and forecast business and market needs
- Explore the business opportunities to achieve sales targets
- Develop the product sales for key accounts and implement the sales strategies
- Study and analyse market trend, and negotiate with customers about contracts to be in accordance with company sales strategy
- Other duties as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 35-40
- Bachalor’s Degree in any field
- Minimum 10 years of experience in sales of affiliated shop and/or in online marketing industry (iTrueMart, Tarad, Zalora, etc.)
- Good command of English
- Own a Car and a Driving License
เงินเดือน Monthly Salary 100,000THB 〜 200,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Sales Representative(E-commerce Industry) ID:44041

รายละเอียดงาน - Find new clients (affiliated shop)
- Study and analyse market trend and negotiate with customers' contracts in accordance with company sales strategy
- Achieve the assigned sales target
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-40
- Bachelor's Degree in any field
- Minimum 6-7 years' experience in sales of affiliated shop, working in online marketing industry (iTrueMart, Tarad, Zalora and so on)
- Good command of English
- Having a Driving License (no need own car)
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Programmer (BTS Ekkamai) ID:32333

รายละเอียดงาน - Develop application in accordance with project and business requirements
- Develop and maintain software on Microsoft
- Develop and execute activities related to end-to-end process/customers
- Ensure code is fully commented and punctuality of delivery system
- Receive feedback about software system and support existing users
- Communicate closely with Japanese Manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Experience in application development
- At least 2-3 years' experience as programmer is an advantage
- Able to use C# language for programming
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

System Engineer (Implementation) ID:44501

รายละเอียดงาน - Create documents for designing network and system following project assignments
- Configure and set up equipment following design and customer's requirement
- Manage and check onsite vendors (wiring cable) and install equipment
- Install equipment following design and testing
- Report and inform status to Supervisor and sales PIC
- Support and solve client's problems
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-30
- Remarkable abilities to analyse and prioritise issues for problem resolution
- Good command of spoken and written English
- Proactive thinking with a "can-do" attitude
- Good interpersonal skills and abilities to coordinate with other teams and clients
- CCENT, CCNA Security, CCNP Security, CCIE Security (Cisco Certificate), GIAC, CISSP, CISM, NISM, Comp TIA Security and/or CSPM would be an advantage
- Others; problem-solving; service mind; able to work under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Presales / IT Support ID:45517

รายละเอียดงาน - Provide support for pre-sales process
- Provide IT support for infrastructure
- Work in PM/SA/PG field (by candidates' willingness)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Bachelor’s Degree or higher in Computer Science or related field
- Experienced in pre-sales support or IT support for infrastructure
- Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Database Analysis Administrator ID:43272

รายละเอียดงาน - Provide assistance and guidance to customers and maintain records of support activity
- Drive all aspects of virtual product development including manufacturing process improvement
- Increase the utilization of virtual product development software for the product development and manufacturing process of clients
- Coordinate and implement the project to meet the target
- Evaluate software training needs and provide training to clients
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Male/Female
-Age 25-35 years old
-Engineers with DBA and catching up new development frameworks for internal and external engineers
-Have knowledge of Oracle / SQL Server DBA / Program,Performance Tuning
-Good command of both spoken and written English
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Plant Simulation System Engineer ID:40257

รายละเอียดงาน •Detail survey and design
- Receive request for details survey
- Interface with sales and customers to add new features to system
- Distribute necessary information to assigned persons
•Programming
- Develop the plant simulation model (Equipment Library)
•Testing
- Prepare test cycles, test data and expected results
- Review simulation testing
- Conduct system testing
- Collect actual testing results
•System implementation
- Conduct system conversion
•Training
- Define scope of training
- Prepare training document
- Conduct training
- Provide technical information or training to customer and junior staff
•Trouble shooting
- Receive calls from customers
- Define the problems
- Make corrections
- Prepare reports for trouble shooting and corrective actions
•Support
- Maintain technical and service support to customers
- Perform any necessary tasks assigned by Manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร •Male/Female
•Bachelor’s degree or higher in Computer Science, Mechanical Engineering or related fields
• Experienced in Plant Simulation such as Siemens Product and Others
•Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

System Developer (PHP & JAVA) ID:40317

รายละเอียดงาน - Programming for system development
- Responsible for the management of Thai staff
- Responsible for testing system and maintenance
- Report to Japanese Manager in Japanese language
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-40
- At least 5-10 years' experience in programming system
- Good command of PHP & Java
- JLPT N3 or higher
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Programmer (System Analyst) ID:45497

รายละเอียดงาน - Obtain and analyse user's requirements and create specification documents
- Design, develop and implement simple business application
- Develop DataSpider script
- Analyze business processes to suggest process improvements and develop factory within process
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Bachelor's Degree in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology, Mechanical Engineering, Industrial Engineering, Business Computer or related field
- More than 3-5 years' experience in Application Development or as a System Analyst
- DBMS knowledge of MySQL and SQL Server, DB maintenance and backup
- Good command of spoken and written English
- Proactive thinking with a "can do" attitude
- Strong problem-solving, service mind and ability to work under pressure
- Good interpersonal skills and ability to coordinate with other teams and clients
- Strong abilities to analyze and prioritize issues for problem resolution
เงินเดือน Monthly Salary 19,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Senior Programmer (Chidlom) ID:42249

รายละเอียดงาน - Confirm project requirements by reviewing program objective, input data and output requirements with analyst, supervisor, and clients
- Arrange project requirements in programming sequence by analyzing requirements; preparing a workflow chart and diagram using knowledge of computer capabilities, subject matter, programming language, and logic
- Encode project requirements by converting work flow information into computer language
- Program the computer by entering coded information
- Confirm program operation by conducting tests; modifying program sequence and/or codes
- Prepare reference for users by writing operating instructions
- Maintain historical records by documenting program development and revisions
- Maintain client confidence and protects operations by keeping information confidential
- Ensure operation of equipment by following manufacturer's instructions; troubleshooting malfunctions; calling for repairs; evaluating new equipment and techniques
- Maintain professional and technical knowledge by attending educational workshops; reviewing professional publications; establishing personal networks; participating in professional societies
- Contribute to team effort by accomplishing related results as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 24-38
- Bachelor's Degree or higher in Computer Science, Computer Engineering or related field
- More than 3 years' experience
- Good programming knowledge of C#, VB.net, C++, Java or other related programming languages
- Good basic knowledge of business logic & production and factory
- Good command of written and spoken English or Japanese
- Ability to work under pressure and time constraints
- Good analytical and problem-solving skills
- Good personality, service-minded, enthusiastic and hardworking
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

システムエンジニア ID:45470

รายละเอียดงาน -プログラミング
-顧客(日本人)との商談:要件定義、仕様書作成、試験等
‐販売管理、在庫管理、生産管理などの業務系システム
‐その他
คุณสมบัติของผู้สมัคร ‐大卒、男女問わず、28歳から45歳位まで
‐中学レベルの英語力、タイ語不要
‐顧客との商談に問題の無い人
‐業務系もしくは組込系のエンジニア出身の方
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Q.A. Tester ID:45456

รายละเอียดงาน - Apply automated tools to support the testing of applications across all phases of the Software Development Life Cycle
- Evaluate the functional and non-functional requirements for testability and the test cases and use cases for suitability for automation
- Assist QA Lead in the development of the test automation strategy and focus specifically on maximizing reuse for regression purposes
- Develop, coding and execute test case and test script frameworks (manual & automated) for Cross Function Application
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 27-35
- At least 2-3 years' experience as a software tester
- Must have experience in automated testing
- Good understanding of automation test tools such as IOS & Android Automated Test
- Good command of English in communication and presentation
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

ID:45457

รายละเอียดงาน - Experience in designing internal business tools
- Experience in leading and/or managing a design program
- Experience in working in a collaborative team, publicly white-boarding, and working directly with business and development stakeholders for implementation of designs
- Ability to work gracefully and have no bias for action in a fast-paced, sometimes ambiguous environment
- Capacity to own and drive the design process by independently defining requirements, scoping projects and prioritizing tasks
- Talents for crafting imaginative and innovative design solutions while maintaining user expectations through pattern consistency and interaction harmony
- Ability to demonstrate designs with functional prototypes in HTML/CSS or Axure and create conceptual video sequences in After Effects
- Comprehensive understanding of the current state of web technology and best practices
- Strong practical knowledge of user-centred design methodologies, usability principles, web-based information architecture and design—understand accepted UX process standards well enough to be entitled to selectively abandon them
- Demonstrated strong visual design expertise with ability to produce fresh, simple, elegant and exceedingly usable layouts and interactions and iconography
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 27-35
- Bachelor's Degree in design, human-computer interaction (HCI) or equivalent professional experience
- Proficiency in designing and prototyping with a variety of tools such as Photoshop, Illustrator, InDesign, Axure, Keynote, After Effects or similar field
- 1-2 years' experience in delivering design solutions as a UX designer, information architect or interaction researcher
- An online portfolio or samples of work demonstrating experiences such as creating great end-to-end, user-centred design solutions and patterns, across desktop and mobile devices
- Excellent communication, presentation, interpersonal and analytical skills including the ability to communicate complex, interactive design concepts clearly and persuasively across different audiences and varying levels of the organization
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

【経験者歓迎!】BPO Operator リーダー/スーパーバイザー ID:45428

รายละเอียดงาน 夢の海外生活! 駅直結、キレイなオフィスで働いてみませんか?
場所は都心のチットロムに位置する、バンコクでも指折りのショッピングモールに併設するオフィスビルです。
お仕事内容はBPO事業の一員として下記の様な事をお願いしております。。。

*BPOオペレーターのリーダー又はSV(スーパーバイザー)として、プロジェクトや一般オペレーターさんの管理をお願いいたします!
- 日系企業向けアウトバウンドサービスにて、市場調査やアンケート回収
(内容は全てプロジェクト次第で、電話内容も随時変化します。常に時代の変化や成長を感じて頂けます。)
 会話のメインは日本人ですが、日本人につなぐまでに英語が必要になる事も多い為、英語に抵抗がない方からのご応募をお待ちしております。
- コールセンターと言われてイメージする様な受電1日何百件という業務ではなく、割合的には要件が明確になっている架電も多く、Excelを必要とする業務も含まれる為、業務の幅は多岐に渡ります (= 単調なコールセンター業務とは違います!)
คุณสมบัติของผู้สมัคร *性別不問! 明るく元気な方!
*年齢25~40歳くらい (明確な基準なし)
*24時間の3交代シフト可能な方
*ビザ取得の都合上、最終学歴を明確に開示頂ける方
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

System Engineer (Application Support) ID:43018

รายละเอียดงาน - Troubleshoot system issue and create incident report
- Follow up by coordinating with customer and support team
- Focus on SQL (write SQL and good knowledge of using SQL is required)
- Analyse customer business/requirement/scope of work.
- Responsible for implementing and supporting software application
- Coordinate and support related parties for any problem or request
- Knowledge of website and database programming, and application development
- Support web and mobile application deployment
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 23-30
- (Required) Minimum 1 year's working experience in related field
- Bachelor’s Degree in Computer Science/Information Technology/Computer Engineering, or related fields

- Knowledge of helpdesk and system administration tools usage, end-user service
- Knowledge of Database programming and Software development is PREFERRED
- Experience in formal Software Development Life Cycle
- Knowledge of Database; MS SQL Server or Oracle
- Programming skills; ASP.NET, C#, web service, mobile development (Java, Object C) is a PLUS
- Office Tools; MS Office/Excel/Words/Project/Access/PowerPoint
- Fluent in English (Japanese is a PLUS)

- Good interpersonal skills, mature, hard-working attitude, self-initiative, enthusiastic, and service mind
- Able to handle multiple tasks at once and work well under pressure
- Flexible in working time and willing to work after office hours or holidays IF REQUIRED
เงินเดือน Monthly Salary 20,000 〜 50,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Senior C# Programmer (Amatanakorn) ID:42468

รายละเอียดงาน - Confirms project requirements by reviewing program objective, input data, and output requirements with analyst, supervisor, and client.
- Arranges project requirements in programming sequence by analyzing requirements; preparing a work flow chart and diagram using knowledge of computer capabilities, subject matter, programming language, and logic.
- Encodes project requirements by converting work flow information into computer language.
- Programs the computer by entering coded information.
- Confirms program operation by conducting tests; modifying program sequence and/or codes.
- Prepares reference for users by writing operating instructions.
- Maintains historical records by documenting program development and revisions.
- Maintains client confidence and protects operations by keeping information confidential.
- Ensures operation of equipment by following manufacturer's instructions; troubleshooting malfunctions; calling for repairs; evaluating new equipment and techniques.
- Maintains professional and technical knowledge by attending educational workshops; reviewing professional publications; establishing personal networks; participating in professional societies.
- Contributes to team effort by accomplishing related results as needed.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, Thai nationality, age 24-38 years old
- Bachelor Degree or higher in Computer Science, Computer Engineer or related fields
- Good programming knowledge in C# more than 2 years ( other lang. is advantages )
- Ability to work under pressure and time constraint
- Good analytical and problem solving skills
- Good personality, service minded, enthusiastic and hardworking
- Good basic knowledge in business logic & production and Factory
- Good command of written and spoken English or Japanese
- Experience 2 years up
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 65,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Web Developer (Back-End) ID:41488

รายละเอียดงาน - Perform duties as Web Developer (back-end) for both new and on-going projects with team
- Ensure high level of security and data protection in applications and on the websites
- Work closely with both front-end and back-end web developers
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 24-28
- Bachelor's Degree or higher in Computer Science, Computer Engineering or any related field
- More than 3 years' experience in Web Applications and Mobile Applications
- Strong knowledge and skills in MVC Framework (Django/Laravel/Express)
- Experience in PHP, Rails or Python
- Experience with SQL such as MySQL or PostgreSQL
- Knowledge of Cloud Infrastructure
- Experienced in programming and designing architecture
- New graduates with part-time project experience will be considered
- Candidates who used other languages but willing to learn Python or Django will be considered
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Senior Sales Engineer ID:44963

รายละเอียดงาน - Responsible for managing orders and sales target and ensuring sales target are met on monthly basis
- Find new customers and maintain exist customers
- Support customers by identifying their needs; engineering adaptations of products, equipment and services
- Follow up the status of quotations and update the system accordingly
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 33-37
- Bachelor’s Degree in Engineering in Chemical 0r Computer Engineering
- Minimum 3-5 years' experience in sales of industrial instruments, industrial automation control system, field instruments, analytical products and measurement products
- Previous experience in sales of solution projects to petroleum and refinery customers
- Strong technical knowledge in petrochemical or information technology (I.T.)
- Familiar with MES, APC, refinery process, process simulation and optimization
- Excellent written and spoken English skills
- Having own car and a valid Driver's License
- Good computer skills; Microsoft Word, Excel, PowerPoint and Internet
- Willingness to travel to the upcountry and aboard
เงินเดือน Monthly Salary 35,000 〜 50,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),Location

Sales ID:36640

รายละเอียดงาน - Provide promotional services on our website
- Create the list of prospective clients by visiting stores and marketing companies
- Contact clients via phone calls and arrange appointments
- Prepare proposal documents for clients
- Visit clients to provide sales presentations to clients (and close the sales)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-32
- More than one years' experience in sales
- Good command of English
- Interested in Advertisement & Marketing
- Good skills in Microsoft (PowerPoint, Excel, Word)
- Strong sense of responsibility
- We are looking for cheerful persons who understand the nature of startup company and are interested in joining us
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 23,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

All89Count(1〜20CountDisplay)