รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All165Count(1〜20CountDisplay)

Business Development ID:46846

รายละเอียดงาน • Explore new payment technology/product/process and keep updating to related parties
• Research the mechanic/process of those happenings and clarify the relation of those new trend/movement with the current situation of the company and identify the company’s positioning in the market
• Assess the impact to the company and propose a reasonable counter measure
• Contact the existing partners or approach new partners to obtain necessary information on the said issues
• Coordinate with internal and external parties to solve the ongoing issues or to enable the new product/process/initiative
• Research the market in terms of market size and business feasibility
• Oversee and control the ongoing project schedule
คุณสมบัติของผู้สมัคร • Have interest in payment technology or related field
• At least 3-5 years of work experience in payment service related (payment gateway, e-wallet, fintech startup, or online company)
• Interpersonal, collaboration, and negotiation skill
• Logical and analytical thinking
• Computer literacy skill
Basic Requirement
• Male (preferable), Age 27-30 years old (negotiable if other qualification is outstanding)
• Bachelor/Master degree in IT, Business Administration, or related field
• Fluent in English, Japanese is preferable (not mandatory)
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Sales Representative (IT) ID:24134

รายละเอียดงาน - Conduct sales of IT system and consultation service (for new customers and existing customers)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Bachelor’s Degree in any (related) field
- Good command of English
- Experience in the sales of IT would be an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Secretary (Lumpini, welcome new grads) ID:46820

รายละเอียดงาน - Follow up on inquiries from Japanese manager and manage schedule
- Responsible for booking hotels, flights, cars, etc.
- Prepare documents to be submitted for audits
- Correspond with Headquarter via emails in English
- Support customers with documentation tasks
- Other related tasks as assigned by manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai nationality, age between 22-30
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Ability to communicate in English
- Willingness to work in a long-term is the 1st priority
- Cheerful personality and enthusiasm are very important
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

セールスエンジニア ID:46827

รายละเอียดงาน 既存日系企業に対しての営業、フォローアップをして頂きます。
弊社は薬品を扱う会社なので、お客様の薬品の状態を確認し問題があれば改善していきます。
คุณสมบัติของผู้สมัคร -タイ語コミュニケーションレベル
-要運転免許
-薬品の経験がない方でも問題ございませんがエンジニア関係、化学系のバックグランドがある方が望ましい
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Accounting Officer (BTS Sala Daeng) ID:46811

รายละเอียดงาน - Input financial data for clients
- Follow up on tax invoices and issue receipts to customers
- Ensure on-due received payments from customers
- Handle and monitor AR collections
- Responsible for payment preparation
- Prepare documents for auditing company
- Perform other tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai nationality, age between 22-24
- Bachelor's Degree in Accountancy
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Ability to communicate well in English
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
เงินเดือน Monthly Salary 16,000THB 〜 20,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Accounting Officer ID:46618

รายละเอียดงาน - Check VAT input
- Billing
- Account Receivable
- Other related tasks
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 24-30
- Bachelor’s Degree in Accounting
- Work experience, minimum one year, in accounting
- Ability to communicate in English
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Draftsman C.A.D. (contract) ID:31290

รายละเอียดงาน - Handle CAD drawing as instructed by Electrical/Civil/Mechanical Design Engineer
- Perform CAD drawing precisely and quickly
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 27-40
- Experience in this position (C.A.D. draftsman)
- Work experience or strong knowledge of AutoCAD
- SolidWorks Program for 3D design is definitely a PLUS
- Available for onsite survey and working overtime
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 42,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

【物流業界経験者歓迎!】営業マネージャー ID:40689

รายละเอียดงาน *商社、日用品メーカーと関係性を構築し、搬送を請け負います。
*新規開拓20%、既存フォロー80%となり基本的には新規営業はありません。
*顧客は、日系企業が中心。バンコク周辺企業への営業(海上航空ともに輸出入、クロスボーダートラック)になります。
*バンコク勤務、ドライバー付きの社用車を貸与します。
คุณสมบัติของผู้สมัคร *20代~40代
*英語スキル(コミュニケーションレベル)
*フォワーディング営業経験者もしくはメーカー、商社などでの船積み作業経験者
幅広い方からの応募大歓迎!!
*タイ語必須
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Electrical Design Engineer ID:43068

รายละเอียดงาน - Design Photovoltaic (Solar) power system
- Review drawings, such as single-line diagram, system configuration, layout and communication diagram
- Perform site survey and design Electrical System Construction Drawing
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or female, Thai national, age between 26-35
- Bachelor’s Degree in Electrical Engineering
- Communicative English
- Experience in designing power electrical engineering or solar business is much preferred
- Possessing associate license of electrical engineering or higher is preferred
- Knowledge of AutoCAD (other designing programs are added advantages)
- Strict quality control skill is much appreciated

- Interpersonal communication and negotiation skills
- Service-minded and self-motivated
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 42,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Procurement Staff (supervisor level) ID:42512

รายละเอียดงาน - Establish database of equipment and materials with specifications and cost information
- Negotiate with suppliers and subcontractors about the price of equipment, material, labour and indirect works
- Sourcing new suppliers to be alternative source of single source
- Improve the quality and cost reduction
- Manage all delivery plan in accordance with master project schedule and customer requirements
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 27-40
- Bachelor's Degree in related field
- More than 3 years' experience as “procurement staff” is required
- Good command of English and Microsoft Office programs (Outlook, email correspondence, etc.)
- Good knowledge of suppliers with strong leadership, analytical and negotiation skills
- Applicants who have knowledge of PV system and/or Construction Contract Agreement is preferable
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Sales Representative (Retail Shops) ID:46777

รายละเอียดงาน - Conduct sales and presentation of products and service
- Identify customers' needs, acquire new customer base and close sales as planned
- Handle customer service promptly and provide quotations to customers in a timely manner
- Formulate sales strategies to achieve sales target
- Coordinate with other related parties to provide good customer service in accordance with company's standards
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 23-30
- Bachelor's Degree in any related field
- Sales experience for minimum 1-2 years
- Work experience in retail sales will be preferably considered
- Ability to communicate in English or Japanese
- Good negotiation skills
เงินเดือน Monthly Salary 20,000 〜 30,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Area Sales Manager ID:46144

รายละเอียดงาน - Responsible for formulating sales strategies
- Control and manage inventory (stock) for sales
- Promote any activities and increase sales to reach targets
- Collect and analyse marketing information including competitors and customers
- Prepare and generate sales reports for manager
- Establish trust relationship with customers (retail stores)
- Control and manage sales team and assist in solving problems
- Coordinate with HR to select and recruit sales staff
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Bachelor's Degree in Management, Marketing or related field
- Work experience in retail sales will be preferably considered
- Ability to communicate in English or Japanese
- Good negotiation skills
เงินเดือน Monthly Salary 35,000 〜 50,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

アソシエイトダイレクター ID:36540

รายละเอียดงาน 事業戦略・計画策定
財務パフォーマンス改善
プロジェクト管理
ERP及びIT関連アドバイザリー
業務効率化
シェアードサービスおよびアウトソーシング
IT統制・IT監査
【具体的には】
提案書
見積もり作成
プロジェクトの遂行
新規クライアント開拓
คุณสมบัติของผู้สมัคร 性別不問、年齢30歳前半から40歳後半まで(キャリア形成の為)、ビジネス英語、タイ語できれば尚可
コンサルティングファームでの経験者、IT業界でのシステムインテグレーター経験者
海外にて上記の経験があり、外国の人とチームを組み、チームや部下のマネジメントをしたことのある方
ミャンマー、ラオス等東南アジア出張のできる方
転職回数の多くない方、タイで地に足を付け長く活躍頂ける方
เงินเดือน Monthly Salary 150,000THB 〜 300,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Sales Admin Assistant ID:46751

รายละเอียดงาน - Provide administrative support for a team of product & services and Sales Managers
- Work cross-functionally within sales, purchasing, logistics, accounting and through administrative teams to ensure proper transfer of data
- Respond to customers’ demands and maintain a high sense of professionalism and sense of urgency
- Enter sales orders, contracts and purchase orders into the internal system
- Update and maintain commercial contracts
- Update and maintain CRM database with all pertinent information of customers
- Prepare product information to meet customers’ needs
- Assist with product returns, credits, past due invoices and track progress
- Follow up with customers to ensure satisfaction with the service and product
- Provide general administrative tasks: filing, faxing, scanning, etc.
- Create reports and documents using Microsoft Office Suites
- This job shall be executed under the instruction, management and supervision by corporate manager or assistant manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 23-30
- Work experience in sales support, sales administrative assistant or administrative assistant
- Work experience in customer service is preferably considered
- Outstanding written and verbal communication skills in English
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
- Excellent attention to detail and organizational skills
- Multi-task in a very fast-paced environment
- Good problem-solving skill, teamwork spirit and positive attitude
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Secretary (Interpreter, JLPT N2, Silom) ID:45980

รายละเอียดงาน - Perform duties as an interpreter and secretary to Japanese MD
- Responsible for import & export and payroll tasks
- Interpret and translate languages (Thai and Japanese)
- Visit customers with Japanese sales representatives and assist in language interpretation (Japanese and Thai)
- Manage import & export tasks and necessary documents (receiving and delivery)
- Assist in the preparation of payroll by providing relevant data (absences, bonus, leaves, etc.)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 22-35
- Bachelor's Degree in any related field
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Japanese, JLPT N2 or higher
- Highly motivated to work and desired to study
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Silom (Bangkok),Location

HR Specialist ID:46685

รายละเอียดงาน - Coordinate with line managers for job vacancies to determine their requirements
- Search and identify suitable recruitment channel and recruit potential candidates (interviews) to match with job requirements
- Provide job offers to successful candidates and make hiring recommendations
- Conduct onboarding process and new joiner announcement
- Keep updated on all employees information in the database
- Support leaders to improve team and company culture and performance
- Responsible for company & employee communication and relations
- Coordinate with public services where necessary
- Other as assigned by manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Bachelor's Degree in Human Resource, Business Administration or related field
- Work experience, 3-5 years, in human resource, especially recruitment functions or related field
- Good command of English
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, especially Microsoft Excel)
- Excellent communication and interpersonal skills
- Analytical and logical thinking, attention to details, team-oriented and hands-on​
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Sales Engineer (Electrical Construction Materials) ID:46710

รายละเอียดงาน - Generate and propose company business planning and marketing strategies
- Support and advise on sales support campaigns and marketing activities
- Follow up on the progress of business achievements
- Direct business strategies planning and develop skills for team members
- Connect and communicate with market and manufacturers
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai nationality, age between 25-30
- Bachelor's Degree in Electrical Power Engineering or related field
- Work experience, 2-3 years, as a sales engineer
- Good command of spoken and written English
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Sales Support ID:46713

รายละเอียดงาน - Support current routine tasks
- Issuing PO and invoices
- Use Microsoft Excel for calculation
- Support documentation tasks for engineers
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai nationality, age between 23-26
- Bachelor's Degree in Business Administration or related field
- Work experience, 0-3 years, in sales support
- Good command of English (speaking and writing)
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
เงินเดือน Monthly Salary 14,000THB 〜 20,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Sales Representative (Silom) ID:43724

รายละเอียดงาน - Conduct sales of paper products with other companies
- Visit the suppliers to purchase products and distribute to customers
- Perform purchasing and sales activities for the on-going and new business
- Prepare quotation and invoices and verify freight bill/physical distribution expense
- Generate ordering and shipment control schedule
- Provide shipment advice and shipping documents to customers
- Responsible for stock control, production loading and delivery schedule
- Prepare sales business plan and report and handle sales documents
- Contact all suppliers to receive quotations and payment process
- Solve problems during the sales process to ensure satisfaction
- Achieve the assigned sales and profit target
- Other related tasks to support the business
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-40
- Work experience in sales, preferably in B2B
- Work experience in arranging delivery and shipment schedule
- Work experience in handling overseas business and with suppliers
- Good command of English for business
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Accounting Assist Manager (Tax Specialist) ID:45785

รายละเอียดงาน - Responsible for all taxation issues and related transaction
- Provide consultation for all taxation related issues
- Handle taxation issues in order to maximise corporate profit
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 35-45
- Bachelor's Degree in Accounting and Finance
- Work experience in leasing business or banking
- Work experience in tax-related issues for 5-10 years
- Experience in leasing business
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

All165Count(1〜20CountDisplay)