รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

+662-653-2700

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All222Count(1〜20CountDisplay)

Web Desiner ID:40109

รายละเอียดงาน ------------Basic ---------------------------------
- Update and fix Web page by using HTML and CSS
- Contact with System Company
- Support Japanese Manager
--------------advantage---------------------------
- Design layout, picture, banner and Web page by using Photoshop / Illustrator if possible
- Develop system by PHP and Javascript between home page with system for customer apply page to rent a Wifi
- Help desk for Internal office
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Good Command HTML / CSS is the must
- Good command Photoshop and Illustrator is advantage
- Good command PHP and can develop system is advantage
- Communicative English is advantage
- Age under 35yrs old
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

建築設計士 ID:41995

รายละเอียดงาน *顧客の依頼に基づく建築設計
*顧客折衝
*現場管理及び指揮
*タイ人スタッフの管理
*工事工程の進捗管理
*関係各所との連携
คุณสมบัติของผู้สมัคร Experience 5-10 years of civil work at Construction site *Can work in Rayong *Good Computer skill (MS Office) *Good Coordination (Teamwork) & Good Negotiation skills
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 130,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Silom (Bangkok),Location,Rayong

【未経験歓迎!インターネット回線の提案】ルート営業 ID:41994

รายละเอียดงาน 【固定電話・携帯電話・インターネット回線などの通信に関わるサービスを企業向けに提供をしている会社になります。】

•営業関連書類の作成
•営業プロセスの進捗管理
•営業と顧客への同行訪問
•既存顧客のフォロー
•月次レポート作成
•レポートライン:シニアマネージャー(タイ人)
คุณสมบัติของผู้สมัคร 【必須条件】
•男性 / 女性 30~40歳
•大卒以上
•英語必須(社内公用語英語のため最低でもコミュニケーションレベル)
•法人or個人営業経験(顧客へのプレゼンテーション/トレーニングがあるため3年以上あれば望ましい)
•英語・タイ語の出来る方優遇

【優遇条件】
•ITもしくは、 CLOUD systemの知識に明るい人優遇
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 63,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

【営業未経験可!】営業職 ID:41990

รายละเอียดงาน ืタイ国内向けにOA機器用部品、自動車用入力デバイス(キースイッチ)、高機能コンパウンド等を販売して頂きます。
คุณสมบัติของผู้สมัคร -性別不問
-年齢不問
-営業経験がなくても可
-要英語、タイ語はコミュニケーションレベル程度で話せると尚良
-フットワークが軽い方
เงินเดือน Monthly Salary 80,000THB 〜 130,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Sales(Japanese language) ID:41989

รายละเอียดงาน -Services existing accounts, obtains orders, and establishes new accounts by planning and organizing daily work schedule to call on existing or potential sales outlets and other trade factors.
-Selling company product, prepare the project proposal and presentation to customer
-Find New customer, and Visit customer and survey the assigned market to develop sales opportunities.
-Maintain and develop good relationship with existing customer and expand company customer base in assigned area
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Male/Female
-Age: 23-30 yeas old
-Good command of Japanese(N3 upper)
-Have experience in sales would be advantage
เงินเดือน Monthly Salary 30,000 〜 50,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

[URGENT]Sales Coordinator ID:41605

รายละเอียดงาน - Issue quotation and document from Sale Manager request
- Coordinate with customers and internal persons
- Coordinate with Japanese Boss and Sales Manager
- Report Sales summary to Sales Manager & Boss
- Billing to customer and collection cheque
- Visit customers to present our service and develop our market (1time / per week)
- Receive phone call
- Other as assigned by management
- No over time work
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Female
*27 to 39 years old
*Need to work experience Sales Coordinated or related job.
*Need to Speak English
*Good relationship with customer
*Would like to work for long time
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Silom (Bangkok),Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

ERP Functional Consultant (Production, Finance) ID:27948

รายละเอียดงาน *Lead pre-sales phase of ERP implementation project as consultant
*Analyze fit & gap between business and system
*Make basic design, Instruction to developer, testing, UAT support
*Project management
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male or Female, Age 28-40 years old
*Bachelor degree in computer science or software engineering and related field
*Have knowledge about MS-Dynamics NAV, AX (ERP Package)
*At least 3 years experience in ERP Functional Consultant of Manufacturing (Production) or Finance
*Be able to read / write and speak general conversation in English or Japanese
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Sales Engineer Chemical product ID:41815

รายละเอียดงาน
◆Creates and presents detailed, technical sales presentations for customer
◆Provide engineering support to customers and make recommendations of company product selection and applications for products.
◆Retain and strengthen customer relationships and increase customer satisfaction level
◆Responsible for the coordination of delivery, treating, and service work for the various customers.
◆Meet with customers on-site to review specifications and requirements, present and discuss the company's proposal.
◆Achieve superior technical competence with all aspects of company products and services including specifying products to meet both customer's requirements and specification
◆Provides timely input on sales forecasts to management.
◆Achieves sales target through coordination with management in development of selling strategy and tactics.
◆To be responsible for overall financial statements and financial reports
◆Prepare the financial statements and the comparative analysis of operating result to the management and corporate company.
◆Prepare financial planning and budgeting
คุณสมบัติของผู้สมัคร • Male, Thai Nationality only
• Bachelor’s Degree Chemical Engineering , Chemistry
• Master Degree in Marketing, Business Administration or related field
• At least 2 years experienced in Chemical and Plastic regarding sales and marketing
• Ability to multi-task and working dependently
• Ability to organize and prioritize and a strong willingness to learn.
• Good Command in English (verbal and writing)
• Ability to travel for extended periods of time, both domestically as well internationally
• Need Own car and license
เงินเดือน Monthly Salary 27,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Project Manager ID:33702

รายละเอียดงาน Job Purpose: Project Management of digital manufacturing domain especially production planning and logistics simulator product which called Plant Simulation software including pre-sales and post-sales job in order to get payed project

Job Duties:
Management of project
-Negotiate with customer to control the followings:
-Customer expectation
-Project cost
-Project schedule
-Communicate with team member
-Report to ISID Thai management and ISID HQ
Requirement hearing
-Meeting with customer to get their workflow
-System design of customization
-Mapping of customer requirement and system
Documentation
-System specification
-Functional and detail test specification
-User operation manual of Customized program (system)
Test
-Customized program (system)
-New version of product
Training of customer
-Product base training
-Customized program (system)
Pre-sales
-Create presentation and leaflet
-Demonstration of product to customer
Post-sales
-Customer support by phone, e-mail and visit
-Register and report issue
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Mandatories:
1. Thai Male or Female.
2. Fluent in English.
3. Bachelor of Engineering / Business or related specialties.
4. Seven years above software (Financial systems/ERP/Accounting systems/etc) development or implement experience, with proven track record.
5. Good presentation and interpersonal skills.
6. Intelligent and quick-minded with good adaptability.
7. Good team player
8. Good personality and service mind.

- Advantages:
1. Software implementation experience as system consultant, familiar with business operation flow.
Especially financial company like as leasing ,hire purchase.
2. Two years above software (Financial systems/ERP/Accounting systems/etc) Project manager / Presales consultant experience, with proven track record.
3. Good at documentation and communication for Project management / Requirement definition & User testing support / Pre sales .
4. Development skill with Oracle/MS SQL Server /DB2, JAVA/.NET/VBA/, etc.
เงินเดือน Monthly Salary 80,000THB 〜 120,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

【新規事業立ち上げスタッフ】貿易業務マネジャー ID:41107

รายละเอียดงาน 【募集背景】
元来、親会社にて加工貿易事業(商社業務)を行なっており大手製造業向けにサプライヤーから製品を調達し、品質保証をして納入している。今回、タイでも多数顧客からの要望を頂いているため、同社で商社業務を行える事業を立ち上げるに至った。

ただし、現状の人材リソースでは、製造業の商社業務が出来る人がいないので一通り経験があり、商社事業の立上げができる人を採用したいと思っております。コアになるマネジャーがいないとそもそも同事業を立ち上げるのが難しいためです。

【お任せしたい仕事】
・製造業関係の商社業務
 - 部品等を販売する営業
 - 顧客からもらった図面を見て適切なサプライヤーを選定できる
- 顧客、サプライヤーとのタイ国内での 売買契約締結
 - 日本への製品輸出入プロセスが分かる
- 当社が購入した部品等の品質保証が出来る
- 特にサプライヤーをハンドルする際、細かい点も多いため、片言レベルでもタイ語でやり取りが出来ないとかなり厳しいと思います。
 - 製造現場での経験は必須となります。

【今後のキャリアパス】
日本人・タイ人どちらを事業部門のトップにしたらよいか今の所まだ決めていないのですが、どちらかマネジャーになりうる人を採用して、最終的には収支も含めて事業をマネージしていただく必要があります。
คุณสมบัติของผู้สมัคร 【新規事業立ち上げ業務のため、核となる人材を求めています】
*男女不問 
*貿易事務経験がある方 (一通りの実務がわかっている方)
*コミュニケーションレベルの英語力 and タイ語(日常会話レベル)
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 130,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Silom (Bangkok),Location

Sales coordinator(Senior) ID:17614

รายละเอียดงาน -To manage the import and export
-To make some documents
-To coordinate between supplier and sales executive
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Female
-Age:30-40 years old
-Experience in sales coordinator/import export
-Good command of English
-Able to work on Saturday once a month
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Marketing and Sales Executive ID:41888

รายละเอียดงาน  Making sales plan for beverage product in modern trade.
 Work with distributor to increase sales.
 Plan and organize promotion events.
 Monitor the sales figure and the promotion to ensure that if runs it in accordance withthe plan.
 Analysis sales trend and forecast.
คุณสมบัติของผู้สมัคร 【Immediately want to join company】
 Thai male/female, aged over 30 years
 1-3 years in consumer product sales especially at Sports facility or Factory
 Have car license
 Have strategic thinking, strong leadership and interpersonal skills.
 Having skill in Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Computer
 Can work in weekend (sometimes)
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Brand Marketing Executive (POCARI SWEAT) ID:40685

รายละเอียดงาน Developing, implementing and executing strategic marketing plans for PocariSweat Brand.
 Conduct market research to determine market requirements for existing.
 Finding consumer insight in order to attract potential customers and retainexisting ones.
 Analysis of customer research, current market conditions and competitor information.
 Monitor, review and report on all marketing activity and results.
 Planning effective advertise (ATL/BTL).
 Collaborate with the sales function.
คุณสมบัติของผู้สมัคร  Male / female * Age:Doesn't matter
 Developing, implementing and executing strategic marketing plans for PocariSweat Brand.
 Conduct market research to determine market requirements for existing.
 Finding consumer insight in order to attract potential customers and retainexisting ones.
 Analysis of customer research, current market conditions and competitor information.
 Monitor, review and report on all marketing activity and results.
 Planning effective advertise (ATL/BTL).
 Collaborate with the sales function.
(Better)*Need experience work in buyer convenience store(CP,Seven eleven, Family mart head office)
(Better)*Need experience work in FMCG company.and negotiate convenience store buyer.
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Sales Manager (Golf business) ID:41924

รายละเอียดงาน - Completely new business sales manager.
- Internet business. Sell golf courses booking online system to golf courses. Make New clients.
- Create plan of work closely with MD to ensure of business relation with golf courses.
- Mainly sales for eastern area golf courses of Bangkok.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - 28-40 Years old / Male & Female
- Bachelor’s Degree
- Have an experience in Golf courses business
- At least 3 years in sales management
- Strong negotiation of sales skill
- Knowledge with business of it
- Business level English
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Sales(Food/Female) ID:41751

รายละเอียดงาน *To identify the prospective customer and secure business
*To introduce company service to the prospective clients
*To maintain and expand the business from existing customers
*To build the relationship between the clients and the company
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Female
*24-32 years old
*experience in sales(Food industry is advantage)
*good command of English(Neo4 upper)
*can eat beef
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Sales Coordinator ID:39656

รายละเอียดงาน Working in the office
*Order receiving procedures(detail oriented task)
*Responsible for phone call and e-mail from clients
*Support sales person
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Female
*Experience as sales support at least 1 year
*Administrative ability and Good team work
*Work immediately
*communication level English
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 22,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

【Urgent】Sales_Asoke ID:41859

รายละเอียดงาน ◆ Develop product sales to key accounts and implements sales strategies.
◆ Maintains relationship with existing accounts and developing new accounts
◆ Preparing task/status follow-up/update reports to managers.
◆ Achieving monthly sales revenue targets.
คุณสมบัติของผู้สมัคร ◆M/F, 30 - 45 years old
◆experience in sales in chemical or resin industry(Prefer)
◆good command of English
◆have driver license and own car
(they have company car but prefer use own car * car allowance 9,000THB and GAS)
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Servie Engineer (Semiconductor / Remote work) ID:40941

รายละเอียดงาน 【No office in Thailand. Remote work. Report to Singapore office】
・Take care of customer 4~5 client. (Japanese, American, Europe company)
・Take care of area Bangkok.
・When client have any trouble, visit client and solute.
・To good relationship with client.
・No office in Thailand. Remote work. Have to report Singapore office.
คุณสมบัติของผู้สมัคร ・Female Male / 30~50age
・Can control by myself.
・Have knowledge[Semiconductor, Wafer test, Final test]
・Have experience Service Engineer(Electrical)
・Can drive, have own car.
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Bangna (Bangkok),Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),All Airport Link Lines (Bangkok),Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok),Samutprakarn

Marketing and Sales Officer ID:41889

รายละเอียดงาน Making sales plan for beverage product in modern trade.
 Work with distributor to increase sales.
 Plan and organize promotion events.
 Monitor the sales figure and the promotion to ensure that if runs it in accordance with the plan.
 Analysis sales trend and forecast.
คุณสมบัติของผู้สมัคร 【Immediately want to join company】
• Thai male/female, aged not over 35 years
• Have strategic thinking, strong leadership and interpersonal skills.
• Driving license and Car
• Having skill in Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Computer
• English proficiency in both speaking and writing skills
• Can work in weekend
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location,Rayong

タイに設立して24年! システム開発 プロジェクトマネージメントオフィス ID:41887

รายละเอียดงาน ・システム開発プロジェクトにおける進捗や課題の収集・分析・報告
・システム開発プロジェクトにおける定例や臨時的なミーティングの日程調整/召集/議事録作成
・プロジェクトにおける必要な情報を集約してプロジェクトのオフィシャルな報告資料の記録/作成
・日本人であるお客様と自社タイ人エンジニアの間のコミュニケーションサポート
・プロジェクトマネージャー(PM 職)とのスムーズな連携/サポート/アシスト業務
คุณสมบัติของผู้สมัคร *女性
*20~40代
(1,2,3のいずれかの経験に当てはまる方)
<次のような方、特にご応募歓迎!>
1. システム開発プロジェクトの PMO 経験のある方
2. タイ語をビジネスレベル(タイ語だけで業務ができるレベル)で扱える方
3. 日本 PMO 協会の「NPMO 認定 PJM-A 資格」または、「NPMO 認定 PMO-S 資格」
*コミュニケーションレベルの英語(社内公用語は英語)
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 150,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Silom (Bangkok),Location

All222Count(1〜20CountDisplay)