รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All43Count(1〜20CountDisplay)

Assistant officer(FDA / Import) ID:44959

รายละเอียดงาน * Check ingredient of cosmetics from Japan by pharmaceutical affair low
* Have to get permission from FDA* before we sell cosmetics from overseas.
* FDA : Food and and Drug Administration. We have to check ingredient of cosmetics because some matterial is not accepted by in Thailand.
* Make documents. (Invoice, Receipt and order etc)
* Ship products to stores everyday and make documents every times.
* Have to prepare documents for each products and each shops.
* Stock products in warehouse near airport or their office. If they get oder products in warehouse, they prepare shipping documents as well.
* Prepare products (Packing products and check products)
If they get order products in warehouse, parson in warehouse prepare packing and shipping. But if they get order products in office, you help to pack and ship products.
* Check products in stores If you have a time, they wants to check poducts in stores. (Decoration or sales)
คุณสมบัติของผู้สมัคร * 25~35age / Female
* Need experience FDA over 3years.
* Can start working Immediately. Because Replace position current staff will resign the end of December.
* New graduate NG
* Can speak English communicate level.
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

Marketing Staff (Bangna) ID:42226

รายละเอียดงาน - Develop business plan and activities to build brand equity and deliver sales, market share and profit
- Work as cross-functional team to drive the brand into the current market situation
- Coordinate with the team and related parties to deliver plan within timeline
- Responsible for channel planning, promotion planning, channel branding, and strategic planning for retail tire shops
- Response to information of sales volumes and market share of tire dealer business
- Introduce promotion and activities to dealers for end-users, and analyse performance after program launching (sell out campaign)
- Set up seminar, training, meeting, event and activities with dealers and branch manager
- Produce accurate reports which assist the related cross-functional team to understand marketing or any other impacts to sales and marketing performance
- Support team for any special tasks/project that will improve overall business/marketing efficiency
- Analyse current market conditions and competitor information
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, Thai national, age between 25-32
- Bachelor’s Degree in Business Administration, Marketing, Strategy and planning or related field
- Minimum 3 years of experience in Marketing field
- Good command of English (TOEIC 600+)
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location

Sales Coordinator (Chinese Speaking) ID:41254

รายละเอียดงาน - Handle administrative works
- Handle 20-40 clients (Chinese company) with good care and service mind
- Visit clients and deliver product (occasionally)
- Report to Japanese BOSS
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Having sales experience (junior level)
- Good command of Chinese (for business)
เงินเดือน Monthly Salary 25,000HKD 〜 30,000HKD
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

Japanese Interpreter (JLPT N2) ID:43832

รายละเอียดงาน - Interpret between Thai and Japanese languages during sales meeting
- Translate documents from Japanese to Thai and vice versa
- Support MD and enhance coordination between Japanese and Thai staffs
- Support company activities and Department of Production
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- JLPT N2 or higher
- (Preferably) Good command of English
- Service-minded and positive thinking
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok)

Account Sales @ Pattaya (Coffee barista machine) ID:43663

รายละเอียดงาน - After 2 weeks training at BKK branch, work at new open Patthaya shop. (Will open on 1/Oct)
- Take care of existing clients. Mainly this company sells coffee barista machine, so usually visit core client (Hotel & Cafe), check the machine, suggest some solution, and new products...
- Mainly this position will visit Eastern seaboard area clients by own car. (Handle At least 20 clients)
- Demonstrate, installation and maintenance.
- Supporting customer and coordinating with after sales service department (in-house).
- Report to manager (Daily/Weekly/Monthly)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - 24-35 years old / Male & Female
- Have driving licence & Own car
- English : NEO4
- Bachelor : Prefer Electric field or related fields
- Fast learner with service mind/ problem solving skills.
- At least work experience, prefer sales experience
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 23,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Service Technician (Pattaya) ID:43628

รายละเอียดงาน - 25-40 years old / Male & Female
- Have driving licence
- English : NEO4
- Bachelor : Electric field or related fields
- At least 2 years engineer or related work experience
- Fast learner with service mind/ problem solving skills.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - 25-40 years old / Male & Female
- Have driving licence
- English : NEO4
- Bachelor : Electric field or related fields
- Fast learner with service mind/ problem solving skills.
เงินเดือน Monthly Salary 30,000 〜 40,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Interpreter (JLPT N2) ID:44422

รายละเอียดงาน - Perform duties as Interpreter for product development at retail store
- Occasionally interpret languages between Japanese, English and Thai during the meeting of management executives
- Interpret languages (conversation) to facilitate communication for Japanese and Thai staff (Japanese, English and Thai)
- Coordinate between Japanese and Thai Staff
- Translate written documents as assigned
- Support administrative tasks
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age under 40
- Bachelor's Degree in Japanese or related field
- More than one year's experience as Japanese Interpreter and/or Coordinator
- Having work experience in Food industry
- Good command of English and JLPT N2
- Others; good service-minded; pleasant personality; fast learner; good attitude and positive thinking
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน

Shop Developer (Japanese Speaking) ID:41914

รายละเอียดงาน - Responsible for shop management (starting with buyer and retail sales)
- Purchase good from suppliers (Buyer of Treasure Factory Staff)
- Inspect the quality of products (home electronics, apparel, musical instrument, etc.)
- Implement a plan for promotion and layout of products
- Responsible for recruitment and train new staff
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-40
- JLPT N2
- Able to work in shift (Five-Day Work Week)
- Interested in Sales, Product Purchasing, Apparel, Home Electronics, etc.
- Salary; 20,000 THB + Language Allowance 10,000-30,000 THB
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

General Audit Assistant Manager (Central Bangna) ID:44793

รายละเอียดงาน - Monitor and audit company duties/activities (printing & translation company)
- Concentrate price comparison (all activities market prices checking and updating)
- Make price comparison between other company by using current sheet (PDR)
- Make database for good & bad point of each vendor/supplier
- Negotiate the price with current suppliers (agreeable price for both)
- Propose suppliers' expansion (report or proposal)
- Collect and make suppliers/vendors database (price comparison of all suppliers/vendors)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 35-40
- Bachelor's Degree in any field
- Experience in Auditor, Procurement or Costing Analysis
- TOEIC 550–600 scores (minimum)
- Good command of English (to report to the management)
- Able to use Microsoft Excel, PowerPoint or Access Program
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location

Q.C. Inspector - Central Bangna ID:44789

รายละเอียดงาน - Perform product inspection at the supplier site, report inspection result, CAR release and follow up when NG issue is found
- Collect defect rate, report the rating of supplier quality to Manager
- Follow up supplier (improving Quality System) and evaluate supplier and audit frequently
- Analyse problems and improve quality of documents (arranged upon customer's request)
- Follow up customer complaints to complete concerning CAR & Supplier
- Prepare Quality Report and Analysis
- Conduct training to suppliers for quality
- Overtime working may be required to meet production deadlines
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age under 35
- Bachelor's Degree in any related field
- Minimum 1-3 years of experience in Q.C. or Q.A.
- Knowledge of ISO
- Communicative English
- Proficient in Microsoft Office
- Reliable leadership, outgoing and good communication skills
เงินเดือน Monthly Salary 17,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location

Admin Manager (Japanese Speaking) ID:44708

รายละเอียดงาน - Assist in setting up new company
- Responsible for company documentation
- Responsible for staff management
- Occasionally visit customers with Japanese staff
- Handle all administrative tasks
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-39
- Experience in working for a small Japanese company
- JLPT N2 or higher
- Good command of English
- Able to commute (to work) by own transportation (car)
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 90,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location,Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok)

Shop Customer Staff ID:43888

รายละเอียดงาน - Perform as a Shop Staff (inside ISETAN) handling the shop (only one staff)
- Sell products (apparel, bag, hut, etc.) at Isetan (on the first floor)
- Explain and introduce our products that suit customer needs
- Handle administrative tasks (bookkeeping)

NOTE: lunchtime one hour and evening break 30 min (breaks)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 22-40
- Good Command of English (to communicate with customers)
- Able to Work in Shifts
- (preferred) Working Experience at Retail Shop(s)
เงินเดือน Monthly Salary 12,000THB 〜 17,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

Sales ID:41956

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Sales Representative (Electronic Components) ID:41399

รายละเอียดงาน - Develop new clients and sell company product
- Listen and analyse clients' needs and requirements
- Identify problems for clients and suggest solutions
- Introduce useful products for clients
- Report to MD about Sales progress
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- More than 3 years' experience in Sales position
- Experience in Business to Business Sales
- (prefer) Experience in Electronic Components in Sales position
- Good command of English (upper intermediate)
- Having a Driver's License (no need own car)
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

Sales Coordinator ID:44348

รายละเอียดงาน - Manage the schedule of products shipment
- Take care of clients via emails
- Calculate client's orders and make estimation
- Maintain positive relationships with clients including overseas
- Handle document works such as purchase order sheet, Import & Export, daily-weekly-monthly report to Manager
- Maintain positive business relationships with stakeholder companies
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 24-32
- Working experience in Japanese company
- Business English communication skills (reading & writing)
- Communicative English (speaking)
- Proficient in Microsoft Office (especially Excel for calculation)
- Others; logical-thinking; good character; strong motivation
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

【英語ができない人でも歓迎!】カスタマーサービスのシニアスタッフ ID:43062

รายละเอียดงาน 【学歴不問!入社後に英語力Upできる環境もあります】
 Allianz Worldwide Partners (以下、AWP) は、フランス・パリに本社を置き、36カ国にオフィスを構え、70カ国以上で事業を展開しているグローバル企業です。「人助けが生きがい」をモットーとし、お客様への様々なアシスタンスサービスを提供しています。人の役に立ちたいという強い思いがある方にぴったりのお仕事です。
 タイ・バンコクで活躍するAWP日本チームでは、日本人のお客様のために高品質なカスタマーサービスを提供しており、確実にスキルアップできる環境です。

弊社の特徴は、
1. 外資系ならではの風通しのいい社風:
-年齢・性別に関係なく、だれでも平等にチャンスがあります。
-社員の60%が女性!管理職も半分以上が女性です。
-様々な国の社員とコミュニケーションをとる機会があります。
2. 一定のパフォーマンスを出せば、毎年昇給があります
-年間平均昇給率は平均4~5%と高水準!
-タイで長く就業されたい方にこそ向いています。
3. 充実の福利厚生
-有給休暇をしっかり取れる!
-残業はほとんどありませんが、もし残業になってしまった場合も残業代を支給します。
-日本人でも安心の医療保険を完備。
4. 世界の高級自動車ブランドと提携: あの有名ブランドの看板で働けます
5. 広くて明るい現代的なオフィスでのびのびお仕事
6. 透明性の高い双方向評価: 部下が上司を定期的に評価する制度あり

【経験も不問!キャリアアップの道も明確です】
 過去にコールセンターでの経験がなくても大丈夫!9割以上の方が未経験者ですが、研修をしっかり行いますので、安心してスタートしていただけます。必要な知識やスキルが身に着いたら、リーダー(係長クラス)・マネージャー(課長クラス)などに昇進し、新人教育・業務管理などをしていただくキャリアパスもあります。

【初めて海外で生活される方にもしっかりサポート!】
 ビザや就労許可証の取得から住居探し、会社周辺のお勧めレストランやマッサージ店に至るまで、日本人スタッフが日本語でしっかりサポートいたします。不安な点があれば面接時に遠慮なくお尋ねください。

【仕事の内容】
• 車やカタログ、サービスに関してお客様からの問い合わせの電話を受ける
• 新入社員への研修
• スタッフへのコーチングを行う
• スタッフからのエスカレーションを受ける
• 各販売店やクライアントへのエスカレーション
• スタッフの通話モニタリングやフィードバック
• KPI管理やシフト作成などでチームリーダーをサポート

コールセンターでの経験は問いません。他の方の役に立ちたいという強い思いがある方、海外に転職をして、心機一転、新しい生活を送りたい方、異国の文化に触れながら、仕事のスキルを磨いていきたい方、コールセンターの経験があり、さらにマネージメントにも挑戦したい方、是非ご応募ください!

■ABROADERS CAREER編集部から■
会社に入った瞬間、まるでニューヨークに来てしまったかと思えるくらい、近代的な内装と、10か国以上の国籍のスタッフ。
外資系企業で異文化を感じながら、英語力を鍛えスキルアップしながら働きたい方、コールセンターの経験があり、マネジメントへキャリアアップしたい方におすすめのお仕事です!
คุณสมบัติของผู้สมัคร 【英語・タイ語不問!他の人の役に立って喜んでもらうことが好きな方大歓迎です】

・ 日本語ネイティブ【英語・タイ語不問!】
・ 他の人の役に立って喜んでもらうことが好きな方
・ 海外で新しいことにチャレンジされる気概のある方

<次のような方、ご応募歓迎です>
・ お客様の期待に応えたいというホスピタリティにあふれた方
・ 優先順位をつけて仕事ができ、期日を守れる方
・ 自ら課題を見つけて解決策を提案・実行できる方
・ 常に新しいことを学ぶ意欲があり、勉強が苦にならない方
・ 高い応対品質の文化が根付いている環境で自らを高めて生きたい方
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

System Admin Staff ID:44392

รายละเอียดงาน - Analyse and solve problems about software and network system
- Design and check I.T. security status
- Support internal IT system and perform related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 22-30
- More than one year's experience in I.T.
- Good interpersonal skills and service-minded
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location,Samutprakarn

Localisation Engineer (Bangna) ID:44482

รายละเอียดงาน - Translate data pre-process and post-process preparation by computer-aided tools (eg. SDL Trados Studio, etc.)
- Customise configuration of translation aid tools to meet the requirements of translation work flow
- Handle term base creation and translation quality assurance by Q.A. tools
- Train localisation pre and post process for in-house operators
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-40
- Bachelor’s degree in Computer Science or related field
- Experience 0-5 Years
- Knowledge of Localisation (CAT tools and QA tools)
- Basic programming knowledge, e.g. XML, HTML, PHP, Batch File
- Able to communicate in English
- Able to work overtime and work as a team member
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location

Admin. Interpreter (Chacheongsao) ID:44478

รายละเอียดงาน - Facilitate communication between Japanese and Thai languages (interpreting)
- Translate documents from Japanese to Thai or English and vice versa
- Support documentation and administrative tasks
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 27-33
- Bachelor’s Degree in any field
- JLPT N3 or higher
- Good command of English
- Experience in Automotive field and/or Administration jobs or related field
- Others; having service mind; good relationship among team; positive thinking; self-motivation

เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok)

Marketing Officer ID:44020

รายละเอียดงาน - Analyse market and implement marketing strategies
- Plan the marketing strategies
- Responsible for brand marketing
- Analyse online marketing and select online media
- Report marketing result to Japanese Management
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 28-33
- Good command of English
- Understanding of setting up new company
- Experience in Marketing
- Experience in B to C marketing
- Online marketing experience is an advantage
- Experience in related fashion is an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

All43Count(1〜20CountDisplay)