รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

+662-653-2700

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All58Count(1〜20CountDisplay)

Corporate Sales Assistant (JPN speaker) ID:33942

รายละเอียดงาน *Responsible for corporate sales to mainly Japanese clients
*Assist for Japanese sales manager
*Listen to requirement from customers such as rewards for anniversary, events and gifts
*Make suggestions based on customer's requirement
*Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male/Female, 22~35 years old (new graduate is also acceptable)
*At least N3 level Japanese or equivalent
*Advantage: Experience in customer service or sales
*Able to accept 6 days holidays per month
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Merchandiser ID:17818

รายละเอียดงาน *Negotiate with suppliers for conditions of contract such as contract term, service prices and any
*Open-Close negotiation with each stores
*Sales planning and marketing
*Payment management
*Business trip to abroad for product purchasing and marketing (depends on ability and experience)
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male/Female. 22~35 years old
*Communicative English
*MUST be interested in Japan
*Experience in merchandiser and tenant management would be an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

HR (Compensation&Benefit) ID:24629

รายละเอียดงาน *Arrange compensation and benefit for employees
*Payroll and related tasks
*Other assigned HR tasks
*Other related tasks with compensation and benefit
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male/Female, 25~35 years old
*At least 3 years experience in HR related field
*Experience in compensation and benefit
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

HR (Training) ID:24588

รายละเอียดงาน *Control and manage training process
*Make training system and program
*Other assigned HR tasks
*Other related tasks with training
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male/Female, 25~35 years old
*At least 3 years experience in HR related field
*Experience in training
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

HR (Recruitment) ID:17817

รายละเอียดงาน *Control recruitment process
*Screen resumes of candidates and interview them
*Have meeting with agencies of recruitment and advertisement
*Other related tasks with recruitment
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male/Female, 25~35 years old
*At least 3 years experience in HR related field
*Experience in recruitment
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

HR Assistant Manager ID:40070

รายละเอียดงาน Full responsibility for HR functions
*Human Resources Planning and development
*Recruitment and training staffs including corporation with agencies
*Evaluation and payroll
*Employee welfare and compensation
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male/female, Age: 35 to 45 years old
*Communicative English
*At least 10 years experience in HR field
*Advantage: Experience in Japanese company
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Customer support (JPN speaker) ID:23509

รายละเอียดงาน *Responsible for customer service at food department
*Take response for orders from customers and make new suggestions for their need
*Discuss about delivery term and prices
*Corporate with other section for proving products
*Other related tasks
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male/Female, 22~35 years old (new graduate is also acceptable)
*At least N2 level Japanese or equivalent
*Advantage: Experience in customer service
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Promotion Marketing ID:20939

รายละเอียดงาน *Make promotion plan for each floor
*Organize events and promotions to increase sales and revenue
*Contact and have meeting with each retailers
*Work and manage on exhibition space
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male/Female, 27~35 years old
*Communicative English
*At least 3 years experience in marketing or promotion related
*Preferably experienced in retail industry
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Customer support (Chinese speaker) ID:24547

รายละเอียดงาน *Work at service counter at shopping mall
*Mainly support Japanese customers by Japanese language
*Introduce products and shops for mainly Japanese customers
*Introduce and guide floors for mainly Japanese customers
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male/Female, 22~35 years old
*New Graduate is welcome
*Communicative Chinese language
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Key Account Manager ID:29747

รายละเอียดงาน -Manage strategy to balance gross to net and pricing of key accounts.
-Analyze sales statistic, promotion and trade performance for efficiently control trade promotion budget.
-Commit to achieve agreed sales budget under responsibility.
-Conduct marketing campaign evaluation, review business plan, year-to-date sales and business problems with key customers.
-Maintain good relationship with customers. Make field visit and solve business problems.
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Male or Female, age 25 – 35 years, Own car
-Bachelor or Master’s Degree in Marketing or related fields.
-Around 1 years' experience in sales & marketing in Modern trade especially in CVS channel (FMCG business will be advantaged).
-Excellent skills in selling and negotiation and able to work under pressure.
-Able to establish strong relationship and interact effectively.
-Good command of English and computer literate.
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Marketing Executive ID:42373

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 28,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Professional Conference Organizer Asst. Manager ID:42430

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Sr. Conference Organizer Coordinator ID:42428

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Trade Marketing Senior Position ID:40548

รายละเอียดงาน - Take part in settling the sales target divided into the brands in the short-term and the mid-term.
- Take part in planning the marketing strategy for each brand.
- Make the total marketing plan for next year about product, advertisement, and promotion.
- Make the annual sales target divided into the items.
- Manage subordinates to conduct the environmental analysis, such as Makro environment, market environment, competitor environment and consumer environment, and accomplish it.
- Manage subordinates to think up the new product or renewal plans, and proceed them to the launching and make them stable in the market.
- Manage subordinates to think up marketing-mix plan, make them conduct it, and check the effectiveness through researches
(*concerned with the advertisement, another Dept. Mgr. will be in charge of details)
- Manage subordinates to prepare the documents for the retailers to present Glico’s marketing activities, and accomplish it.
- Manage sales progress to analyze the gap between plan and actual, and instruct subordinates to think up recovery plan.
- Manage profit & loss progress to analyze the gap between plan and actual, and instruct subordinates to think up recovery plan.
- To create a culture among subordinates to try thinking and acting independently.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or female age over 40 years old.
- Bachelor’s degree in Business Administration or related field.
- At least 5 years’ experience in Marketing Section.
- Good command of spoken and written English and computer skill.
- Marketing knowledge, Logical Thinking, Leadership, Management skill and Communication skill.
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Service Technician (Sukhumvit 26) ID:42421

รายละเอียดงาน - Demonstrate, installation and maintenance.
- Trouble shooting and solving customer's problem and requirement.
- Supporting customer and coordinating with after sales service department (in-house).
- Answering inquiry, solving problem by alternative solutions.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Minimum vocational degree.
- Knowledge in electronic and electricity.
- Fast learner with service mind/ problem solving skills.
- Has a car driving's license is preferable.
เงินเดือน Monthly Salary 18,000 〜 25,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Service Technician (Sukhumvit 26) ID:42415

รายละเอียดงาน - Demonstrate, installation and maintenance.
- Trouble shooting and solving customer's problem and requirement.
- Supporting customer and coordinating with after sales service department (in-house).
- Answering inquiry, solving problem by alternative solutions.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Minimum vocational degree.
- Knowledge in electronic and electricity.
- Fast learner with service mind/ problem solving skills.
- Has a car driving's license is preferable.
เงินเดือน Monthly Salary 18,000 〜 25,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Shoes Shop Front Sales Executive ID:41808

รายละเอียดงาน ◆ Be the contact person for sales inquiries for all assigned brands and territories.
◆ Work close with Customer to sell company product
◆ Researching consumer markets to identify potential areas, clients, sector opportunities, and competition to convert them into selling opportunities for the company.
◆ Share market trends, advertising, promotional activities and marketing activities to Brand Managers to ensure the right message is delivered to end-consumer.
◆ Update the marketing, and other support groups of the company, on all sales and customer related issues.
◆ Creating a lasting impression among customers to enhance long-term relationship.
◆ Responsible to ensure our customer have the right products at the right time.
◆ Plan to travel to assigned territories to fulfill selling duties on the periodic basis both locally and internationally.
◆ Conduct brand, product and technical trainings for customers.
คุณสมบัติของผู้สมัคร ◆Female, age 24 - 27 years old above.
◆Thai Nationality.
◆Fluent in both Thai
◆Outgoing and lively personality, Must be people person
◆Love Fashion
◆Can work extended hours or during holidays or weekends.
◆Good in computer literacy.
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 20,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

Sales and Traditional Trade Marketing Manager ID:42398

รายละเอียดงาน - Drive sales strategies, Sales performance through distribution.
- Manage sales and control sales promotion to achieve the target.
- Monitoring each branch's manager of sales figure.
- To take care of any kind of Biscuit product
- Supervise a sales team in all responsible area.
- To visit local branch and coach each managers
- To develop subordinates.
- Train each member of team
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female / 38-45 years old.
- Bachelor’s degree or higher in Business Administration or related discipline.
- At least 8 years’ of working experience in FMCG business
- Prefer in distribution management of Traditional Trade.
- Have experience in supervising a team.
- Good command in spoken and written English.
- Good command in Computer skill (Ms. Office).
- Able to work under pressure, have skill in negotiation and analysis.
เงินเดือน Monthly Salary 100,000THB 〜 140,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Junior Accountant (New Graduate) ID:42389

รายละเอียดงาน ◆Responsible for Financial and General Ledger Module
◆Reconcile and prepare accounting detail report
◆Responsible for accounting transaction. AP & AP payment
◆Responsible for accounting transaction. AR & AR collection
◆Responsible for Billing statement & receipt for each customers
◆Responsible for accounting support functions
◆Support senior accountant and manager in department
◆Support accounting manager
◆Other tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 20,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Sales Executive (Medical Devices, Western Area) ID:15931

รายละเอียดงาน •Maintain and extend their market share by presenting products, providing demo, attending case, supporting customers.
•Maintain and develop relationships with existing customers to find out what their needs are then match the products to their needs by visiting, calling and supporting customers.
•To prospect new customers to meet and exceed stated sales goals.
•Others: Attend hospital tender, make quotation, follow up contract and payment.
•Close Sales and get order.
คุณสมบัติของผู้สมัคร •Male or Female, age not over 30 years old.
•Bachelor’s Degree in Medical Field / Science / Biotechnology or related field.
•At least 1 years’ experience in sales representative field.
•Have sales background in hospital or healthcare industrial will be advantage.
•Good command in English and computer literacy in Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
•Good presentation, communication and negotiation skills.
•Good interpersonal and active with pleasant personality.
•Have own car and driver’s license.
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

All58Count(1〜20CountDisplay)