รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

+662-653-2700

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All38Count(1〜20CountDisplay)

PLC Switchboard Engineer (Pathumthani) ID:39881

รายละเอียดงาน *Read, plan and write the Sequential Control of Switchboard, and PLC.
*Implementation of the function test.
*Inspection and maintenance of the finished product.
*Manage subordinate and the project.
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male or Female, 28-43 years old.
*Prefer more than 10 years experience in PLC of Switchboard.
*Able to read, plan and write the Sequential Control of Switchboard, and PLC.
*Have both knowledge of electrical and mechanical engineering of Switchboard.
*English communication level.h
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Pathum thani

Sales Representative (Chinese Speaking) ID:23687

รายละเอียดงาน - Deal with domestic and oversea customer.
- Maintain good relationship with existing clients.
- Discuss & Negotiate with customer for new & current project.
- Co-ordinate with Manufacturing team.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Preferable age between 25-30 years.
- Bachelor’s Degree in Electronics or Electrical field is advantage.
- Good communication in Mandarin(Chinese).
- Able to drive and travel.
- Marketing & Sales skill is preferred.
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Pathum thani

System Analysis (Urgent 5 Position) ID:28273

รายละเอียดงาน Able to write system specifications and designing solutions
Able to use Software(System), Programming (Microsoft .NET, Visual Basic, PLSQL, Java) and user support
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Bachelor's degree in Computer science , Business Computer or IT development related field.
- Technical experience with databases design (ORACLE), Programming (Microsoft .NET, Visual Basic, PLSQL, Java) and user support
- Minimum of 3 years of programming experience with at least 1 years hands-on system analysis roles.
- Strongly analytical and problem solving skills
- Willingness to work occasionally outside of normal business hours
- Ability to be flexible and work hard, both independently and in a team environment, in a high pressure on-call environment with changing priorities
- Good report writing skills and the ability to communicate technical information and ideas clearly and concisely to non-technical people
- Good English oral and written communication skills.
- Background business knowledge of logistics and back-office would be considered.
เงินเดือน Monthly Salary 19,000THB 〜 27,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Pathum thani

Interpreter(Pathumthani) ID:35920

รายละเอียดงาน - To transmit an indication of the Japanese to Thai
- To translate Japanese document to thai
- Make communication smoothly between Japanese and thai staff
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male/Female Age:24-40
*Good command of Japanese(Over N3)
**Advantage**
Experience in manufacturing industry
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Pathum thani

Mechanical Engineer ID:35925

รายละเอียดงาน Engineering for sensor of camera in Factory
- Responsible for maintaining process of manufacturing
- Responsible for maintaining and controling degree of strage
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male Age:22-30
*Experience in related field for at least 5 years
*Bachelor degree of Mechanical Engineering
*Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Pathum thani

Mechanical Engineer Manager ID:35924

รายละเอียดงาน Engineering for sensor of camera in Factory
- Responsible for maintaining process of manufacturing
- Responsible for maintaining and controling degree of strage
- Supervising around 12 staffs
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male Age:30-40
*Experience in related field for at least 5 years
*Bachelor degree of Mechanical Engineering
*Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Pathum thani

Transportation Officer ID:39615

รายละเอียดงาน -Collect and analyze data, Activities and information flows to assess process efficiency and Warehouse and Transportation costs.
-Use statistical modeling skill to develop logical solutions in order to meet the agreed customer requirements.
-Find out to improve and work develop methodologies by applying data analysis skill.
-Assist / partnership with Superior and Management team.
-Coordinate with other team to deliver the best performance.
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Bachelor’s degree in Logistics Management, Supply Chain Management, Business Administration or related field
-1-2 years of experiences in Supply chain management, Logistics management and Transportation Business.
-Understanding of Logistics/Transportation Business/ Supply Chain Management skill and QA Knowledge.
-Good command in written and spoken English, TOEIC 450 preferable.
-Have skill in Computer literacy particularly Microsoft Office Excel
-Must have strong ability in communication, negotiation and interpersonal skills
-Able to work hard and work under pressure.
-Highly responsible and self-motivated.
-Fresh Graduate also welcome.
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Pathum thani

IT Officer (URGENT) ID:39616

รายละเอียดงาน -Planning future improvements, suggesting IT solutions to business
-Software development and following design spec. under expected period.
-Training staff on new systems.
-Installing new hardware (Servers, Printers, Computer etc.).
-Windows maintenance (Backup, Update Antivirus and Security patches).
-Coordinate with other team to deliver the best performance.
คุณสมบัติของผู้สมัคร -1-3 years of relevant experience in IT/ Programming skill / Helpdesk.
-Bachelor’s Degree in IT, Computer Science of related field.
-Ability to communicate in English, TOEIC 450 preferable.
-Experience in following programming language: VB, VB.NET, VBA, Crystal Report.
-Proficiency with relational database MS SQL Server, MySQL and Oracle.
-Knowledge of HTML, JavaScript, Java Programs would be advantage.
-Strong analytical skills and ability to work effectively with others and problem solving skills.
-Able to work hard and work under pressure.
* If can do programming as well will be advantage *
* NO TATTOO *
Highly responsible and self-motivated.
Fresh Graduate also welcome
เงินเดือน Monthly Salary 22,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Pathum thani

(URGENT) QA/QC (packaging) ID:39662

รายละเอียดงาน -Being responsible for quality assurance and quality control in the production line.
-Developing and maintaining a Quality Management System in accordance with the International Quality Assurance Standard.
-Dealing with customer claims and investigating and analyzing issues.
-Reporting quality problems to concerned departments.
-Reducing quality problems by monitoring and though preventative action.
-Ensuring product quality meets customer satisfaction.
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Minimum 3-5 years in Printing or Packaging industry
-Has a knowledge with Quality Management
-Pro-active, good team player
-Self-motivate and resilient with energy and enthusiasm
-Bachelor’s degree or Master degree in Printing and Packaging Technology, Chemistry or relate any field.
-Good leadership skill, analytical skill, and presentation skill
-Able to work under pressure
-Proficiency in computer literate ie. MS Office, MS. Word, MS. Excel, Power Point other quality management software
-Ability to communicate in English (both written and verbal)
-Experience with: ISO 9000, 14000
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Pathum thani

QA Manger (Textile) ID:35784

รายละเอียดงาน - Manage of the QA and responsible for ensuring that quality program policies, plans, standards and requirements are met as per quality standard.
- Develop and enforce all good quality practices, internal audit programs and ISO9001/2015 certification requirements.
- Handling customers complain and issue the corrective action
- To follow supplier audit and discuss for resolve quality problems.
- Establish and review the quality objective and target which comply to corporate policy.
- Preparing and conducting training in all of the relevant topics concerning quality management.
- Continuous monitoring the quality management systems’ effectiveness and performance.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female
- Age 35-45 years
- Bachelor Degree Chemistry, Engineering, Process management
- Experience : QA Management in field of manufacturing
- Ability : English business skill
- Good knowledge in ISO9001 and QA support customer
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 65,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Pathum thani

経理・総務*コラート ID:38947

รายละเอียดงาน ■担当業務:
塗装工程管理
-塗料の選定、前処理工程(脱脂、化成処理など)、塗り工程、乾燥工程
คุณสมบัติของผู้สมัคร 経験;塗装工程を熟している方。
語学:不問
その他;係数管理ができればベター
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Pathum thani

品質管理Mgr*パトゥンタニ ID:38946

รายละเอียดงาน 製品の品質管理Mgrとして、タイ人と日本人の管理をして頂ける方募集です。
・品質向上に向けた検査
・現地スタッフへの指導
・製造管理
・生産技術、生産性の向上
・品質保証(QC)、品質管理(QA)の監督的指導 等
คุณสมบัติของผู้สมัคร 年齢不問
男性
品質管理のご経験がある方、歓迎。
語学:タイ語

เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 150,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Pathum thani

Senior Accountant (Bangsue, Pathumthani) ID:36947

รายละเอียดงาน - Manage and oversee the daily operations of the accounting
- Prepare monthly financial statements including balance sheet, profit & loss statement, and variance analysis report
- Support the accounting team to ensure that the daily operation can run smoothly
- Maintain the accounts payable and accounts receivable in order to ensure complete process
- Review and recheck VAT Report, Withholding Tax Report, Corporate Tax and tax filling.
- Assist in documentation and monitoring of internal controls
- Tax review and prepare tax submission
- Responsible for overall accounting activities
คุณสมบัติของผู้สมัคร - At least 2 years in Public Company Limited
- Male/Female age not over than 35 years old
เงินเดือน Monthly Salary 26,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location,Pathum thani,Other (Thailand)

QA Foreman ID:37778

รายละเอียดงาน -Managing project following schedule
-Control and assure product quality
-Other related tasks
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Working experienced at least 1 years
-Can work overtime
-Experienced in CMM is preferable
-Control job site
-Other related tasks
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 20,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Pathum thani

Engineering Foreman ID:38982

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Pathum thani

Senior Design Engineer ID:29561

รายละเอียดงาน • Construction design for Residential and Light commercial air conditioner.
• Support cost reduction and quality improvement.
• To supervises the technician for ensure testing process according to the development schedule
คุณสมบัติของผู้สมัคร • Male or female age 27-35 years.
• Electronics Engineer.
• 3-5 years of experience in the product development / R&D / Design department or Air conditioning industries is preferred
• Experience in 3D and drawing, Mold & Die, BOM, part design.
• Experience in the industrial sector in Japanese companies is preferred
• Analytical skill and proactive of thermodynamic.
• Ability to work in a team and in a collaborative and cooperative manner.
• Negotiation and strong leadership skill
• Good command in English.
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Pathum thani

Removal Assistant Division Manager (Japanese Nationality) ID:37638

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 90,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Pathum thani

Senior Programmer (Navanakorn Office Pathumthani) ID:37661

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Pathum thani

Engineer Manager (Samutsakorn) ID:38344

รายละเอียดงาน - Responsible for the management, maintenance and engineering management
- Planning for project management
- Machine installation

วางแผนการบริหารงานโครงการ รวมถึงจัดทำงบประมาณประจำปี วางแผนการออกแบบ ติดตั้งเครื่องจักร ตรวจสอบผลการดำเนินโครงการ คัดเลือกผู้ให้บริการภายนอก ให้คำปรึกษาแนะนำ ตัดสินใจแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานวิศวกรรมและงานซ่อมบำรุง ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร • Bachelor Degree in Engineering, Electrical, Mechanical or other related field
• Minimum 5 years in engineering and 28 years old up
• Good command in English (Spoken, read, written)
• Strong interpersonal skill and mature
• Good Leadership and be able to work under pressure.
• Problem analysis and problem solving
• Experience in manufacturing industry.
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Pathum thani

HR Manager (Samutsakorn) ID:38343

รายละเอียดงาน • Sets up HR Strategies and Annual HR Plan according to company’s direction and vision
• Proposes the method of HR development system and HR management plan for effective operation
• Ensures job descriptions are developed, updated and communicated on a regular basis for all positions
• Manages organization structure, Manpower Planning, recruitment activity
• Handles employee relations complaints and problems
• Organizes employee relations, payroll, compensation, benefits and employee promotion. to meet the responsibilities and performance of employee for effective implementation and compliance with the defined policies
• Identifies and manage training and development needs for employees (all levels)
• Manages PMS (performance management system) and conducts Employee performance evaluation
คุณสมบัติของผู้สมัคร • Bachelor Degree in Human Resources Management & Development or related field.
• Minimum 10 years in HR generalist experiences and 5 – 10 years in HR management level with full spectrum of HR functions
• Good command in English (Spoken, read, written)
• Strong interpersonal skill and mature
• Good Leadership and be able to work under pressure.
• Problem analysis and problem solving
• Good knowledge in Thai Labor laws.
• Experience in manufacturing industry.
เงินเดือน Monthly Salary 26,000THB 〜 33,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Pathum thani

All38Count(1〜20CountDisplay)