รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All103Count(1〜20CountDisplay)

Project Manager (IIOT Business) ID:44356

รายละเอียดงาน • Overall responsible for the project implementation until the job close-out. Develop the organization chart for the project with support from all Departments.
• Interacts with customer’s authorized representative.
• Responsible for all commercial matters of the project by monitors and controls project cost.
• Primary contact point for all commercial aspect of the project including issue variation claim notice.
• Apprise and sponsor the project performance to project team.
• Responsible for progress reporting and attends periodic progress/review meetings with customer.
• Issue monthly progress and/or weekly report to customer as project requirement.
• Manage all engineering activities within the project organization, with support from specialist engineers, sub vendors, etc.
• Responsible for planning to utilized the resource member with effectively.
• Co-ordinate with client, vendors and internal departments as required for the project execution.
• Responsible for Quality Assurance within the project, including all outgoing checks on the system.
• Conducts periodic walk-through with project team members to resolve problems by ensure quality and schedule.
• Negotiate, plan, submit change orders for approval, and execute change requirements raised by the client. This shall also complete all commercial matters pertaining to change orders.
• Responsible for all site activities by coordinates site activity with Site Manager or start up group.
• Conduct KOM for site activities and define the scope of site work as per contract.
• Submit a project closure report (project summary) to PJM head and Service at the end of the project.
• Handover the project to service department.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male / Female
- Bachelor’s degree of Engineering in Electrical, Power, Instrumentation, Process Control or any related field
- At least 10 years of relevant experience in Project Management or related fields
- Knowledge of IIOT business
- Proven track record leading and executing in Project Management.
- Certified as a PMP is advantageous.
- Have leadership and management abilities to oversee a project.
- Have people management experience and skills.
- Strong business and financial understanding.
- Good command of English.
- Goal-oriented, task driven and seeks productivity
- Have own transportation and driving license
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),Location

急募!【プラチンブリ勤務】アシスタントマネージャー(IT, ソフトウェア) ID:18298

รายละเอียดงาน 支店のマネジメントをお任せします。
・本社への週報、月報の報告
・支店の営業目標の達成
・クライアントとの良好な関係の構築
・新規市場調査、開拓 等
คุณสมบัติของผู้สมัคร ・性別不問、年齢40から50歳位、大卒以上
・IT・ソフトウェア関連商品の営業マネジメント経験5年以上(システムインテグレーション、ソフトウェア商品、ITビジネスでの経験)
・プレゼンテーションスキル、対人能力重視、営業に対する高いモチベーション
・アグレッシブにクライアントに対してソリューションの提供ができ、且つアフターフォローのできる方
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 72,800THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Other (Thailand)

JAVA or C# Programmer (Asoke) - Urgently Required! ID:42827

รายละเอียดงาน - Develop program upon customers’ request
- Arrange documents for testing program
- Provide system solution upon customers’ request
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 21-35
- Bachelor's Degree or Master's Degree in Computer Science, Computer Engineering, Information Technology or any related field
- Minimum 2 years' experience and skills in Java, JavaScript, SQL, etc.
- Good command of English

Other Requirements;
- Eager to learn new technologies
- Willing to contribute and work as a team
- Hard-working, self-reliant, proactive and having good attitude
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Silom (Bangkok),Location

Programmer ID:44908

รายละเอียดงาน - Create project schedule and manage the project to meet the target and expected result.
- Study business process and confirms project requirements by designing technical specification, reviewing program objective, input and output data requirements with subsidiaries IT and users.
- Developing and analyzing the program to meet user requirements.
- Preparing a business workflow and program flow chart.
- Executing unit test and integration testing.
- Create documents and user manual related to software development process.
- Training users to use the developed program effectively.
- Support users to find the root cause and fixing the problems related to the developed program.
- Develop and monitor performance level of software and hardware and evaluate, recommend and propose alternative methods of information procession.
- Maintain historical records by documenting system change and revision.
- Responsible for daily operational activities of infrastructure administration, support, and maintenance.
- Responsible for setup, management, and maintenance of IT-related equipment.
- Responsible for the installation, implementation, and troubleshooting of computer system.
- Support end-users with IT-related problems in a responsive and service-oriented manner.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Bachelor degree in computer science, computer engineering or relevant discipline.
- Proven experience as a programmer or relevant role for at least 1 year.
- Proficient to create program and query in languages such as SQL, VB, Excel Macro etc.
- Ability to create web programming using tools such as CSS, HTML5, PHP, ASP.NET, VB.NET, C# etc.
- Ability to create a report using Crystal Report and related tools.
- Excellent knowledge of relational databases, Microsoft SQL Server and MySQL.
- Basic knowledge of Network infrastructure, Windows Server, PC & Equipment related.
- Detail-oriented and excellent concentration ability.
- An analytical mindset and critical thinking.
- Ability to focus on multiple projects at once and to troubleshoot problems quickly.
- Demonstrable ability to discover and fix errors in code.
- Able to travel and working up-country and abroad
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Software Developer ID:44751

รายละเอียดงาน - Proven experience in software development such as PHP, Codeigniter, Laravel Framework, etc.
- Demonstrable knowledge of web technologies including HTML, CSS, Javascript, AJAX, etc.
- Good knowledge of relational databases, version control tools and of developing web services
- Experience in common third-party APIs (Google, Facebook, etc.)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 26-35
- Bachelor’s Degree in Computer Science, MIS or similar field
- More than 3 years' experience in PHP and/or Laravel Framework
- Excellent knowledge of technical management, information analysis and of computer hardware/software systems
- Proven aptitude for quick creative thinking with acute attention to detail and multi-tasking team player who enjoys a fast-paced environment
- Reliable and able to handle criticism positively
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Sales & Marketing Executive (Based in Rayong) ID:44112

รายละเอียดงาน - Develop new product lines & new business by identifying potential customers and penetrate new markets
- Analyse key prospects and market segments to promote the entire range of products and also explore the needs of these segments for potential new market
- Gather market intelligence data, customers and competitors’ information
- Investigate market opportunities by identifying and researching gaps in the market that would benefit company
- Assess the business opportunities and targeted markets
- Perform the feasibility study of new business opportunities
- Achieve sales target as assigned by management executives
- Arrange new marketing activities like road shows, seminars, user conferences, etc.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-40
- Bachelor's Degree or higher in Engineering, MBA or related to Engineering field
- Minimum 2 years' experience in Marketing or Sales in Software field
- (preferred) Experienced in any Engineering Software Solutions, Marketing Oil and Gas, Petrochemical, or Energy Industry
- Good command of English
- Having a Driving License
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

SAP (ERP) Consultant ID:44160

รายละเอียดงาน - Responsible for Project Management
- Analyse "Fit & Gap" between Business and System
- Lead the pre-sales phase of ERP implementation project as Consultant
- Create basic design and instruction for developers (testing & UAT support)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 30-40
- Minimum 3 years' working experience in SAP/ERP
- Experience of ABAP (Can do Batch Input , Dynpro, to program BAPI)
- Experience of SAP 4.7 or ECC 6.0
- Experience of Version Up Project
- Communicative English (fair)
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Web Developer (Back-End) ID:41488

รายละเอียดงาน - Perform duties as Web Developer (back-end) for both new and on-going projects with team
- Ensure high level of security and data protection in applications and on the websites
- Work closely with both front-end and back-end web developers
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 24-28
- Bachelor's Degree or higher in Computer Science, Computer Engineering or any related field
- More than 3 years' experience in Web Applications and Mobile Applications
- Strong knowledge and skills in MVC Framework (Django/Laravel/Express)
- Experience in PHP, Rails or Python
- Experience with SQL such as MySQL or PostgreSQL
- Knowledge of Cloud Infrastructure
- Experienced in programming and designing architecture
- New graduates with part-time project experience will be considered
- Candidates who used other languages but willing to learn Python or Django will be considered
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Design Engineer (Automotive) ID:44715

รายละเอียดงาน - Design automotive parts (using AutoCAD 2D 0r 3D)
- Communicate effectively with clients, colleagues and contractors who involve in the project
- Write technical reports to summarise the findings
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 27-35
- More than 5 years' experience in Automotive Design
- Able to communicate well
- Good command of English (upper intermediate)
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

コールセンターSV【人物重視採用】 ID:30786

รายละเอียดงาน コールセンター管理業務(タイ人、日本人スタッフ)
・2~3チームを担当しプロジェクトを同時進行
・プロジェクト毎にオペレーターの配置、管理
・その他必要業務
คุณสมบัติของผู้สมัคร ・コミュニケーションレベル英語力必須
・人物重視採用
・マネジメント経験者
・優遇:コールセンター経験、カスタマーサービス経験
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

* Programmer (Welcome no experience!) ID:43637

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

IT Engineer (.netC# or VP.net) ID:44752

รายละเอียดงาน - Provide presentation about accounting system to customers
- Perform programming of accounting system (SuperStream)
- Direct and support other staff in programming
- Suggest customers about how to use the system
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 28-50
- More than 5 years' experience as Programmer
- Programming language skills such as .netC# or VP.net
- Knowledge of Thai Accounting
- Good command of spoken and written English
- Able to speak English to communicate with Japanese MD
- Other computer skills such as Microsoft Office
- Good interpersonal skills and ability to lead and motivate team and demonstrate problem-solving skills
- Ability to work independently, willingness to learn, high responsibility and good business acumen
- Others; self-motivated; proactive and hard-working
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

Consultant (Japanese Speaking) ID:43961

รายละเอียดงาน - Manage the internet advertising campaign
- Responsible for business development and achieving sales targets and product goals for Thailand ’s market
- Handle, maintain and develop current customers and serve their orders and develop their business
- Generate weekly and monthly report of sales information to Manager
- Suggest new products for existing customers
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-30
- (much preferable) Experience as Account Executive
- (preferable) Working experience with agencies
- JLPT N1 or equivalent skills (certificate not necessarily)
- Interested in the field of Digital
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

IT エンジニア(.netC# or VP.net) ID:44753

รายละเอียดงาน * 日本で約8000社以上の企業が導入をしている会計システムのカスタマイズ
* クライアントの要望を聞き、カスタマイズを行う。
* タイの開発拠点とブリッジ役としてディレクションを行う。
คุณสมบัติของผู้สมัคร ・日本勤務(東京)のできる方
・会計知識のある方(簿記3級以上 / 仕分けができる)
・英語 TOEIC600以上
・プログラム言語 .netC#
・国籍不問
เงินเดือน Monthly Salary 5,500,000JPY 〜 6,000,000JPY
สถานที่ทำงาน Tokyo,Japan,Location

VBA Programmer (Silom) ID:33252

รายละเอียดงาน - Responsible for programming with VBA
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- More than 2 years' experience as VB Programmer
- Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

【Skype面接歓迎!】若手社長とともにタイの製造業を支えるIT系インフラエンジニア ID:44415

รายละเอียดงาน タイへの日系企業進出が一巡する中、まだまだ人もサービスも足りないIT業界! 人手がとにかく足りないんです!
日本で身に着けた知識や技術を、若手社長/社員とともにタイで活かしてみませんか? 技術系営業での採用となる為、お仕事の幅はとても広いですが、異国の地で行うプレセールスやインフラ導入はきっとあなたに特別なやりがいを与えてくれるのではないでしょうか。

【主な職務内容】
- 営業担当が別にいる為、職務内容は営業担当者に同行して行うプリセールスの他、
 仕様に関する打合せや作業の監督業務がメインとなります。(実務作業はタイ人エンジニアが基本的に行います)
- ITインフラ、ハードウェア導入に伴う支援 (顧客の拠点における導入作業の監督/指示)
- ITインフラ、ハードウェア導入に向けた販路拡大や新規顧客発掘における技術的営業補佐
- 付随する業務 (社内-仕入れ先との日程調整/折衷業務等)

【主な取扱製品及びサービス】
- ハード機器はほぼ全てのブランドを取り扱っております。
- Cisco製アクセスポイント+Controllerを利用した無線環境構築
- Windows 関連の構築業務 (Windows Server, Office 365 )
- Firewall導入、PC、仮想化構築
- IT保守(お客様のIT部署の代わりを担うサービス)
- 日本人顧客へのプロジェクト概要説明・進捗報告・検収処理
คุณสมบัติของผู้สมัคร - 27歳以上40歳以下の方
 (BOI条件の為、VISA取得には同業種で最低5年程度の経験が必須となります。)
- 英語ビジネスレベル (タイ語スキル歓迎)
- ネットワーク/ハードウェア系の技術者経験もしくは知識がある方
- 普通自動車運転免許証 (基本的には運転手が付いた社用車で移動しますが、時折ご自身で運転頂きたい為)
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 90,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

Editor & Researcher (JLPT N2) - BTS Phrom Phong! ID:44667

รายละเอียดงาน - Research and translate documents between Japanese, English and Thai (advertisement, news and other content as assigned)
- Perform duties as "Interpreter" to review restaurant, spa, school, etc.
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 23-29
- Bachelor’s Degree in Japanese major or related field
- New graduates are warmly welcome
- JLPT N2 or higher
- Experience in Japanese language translation will be an advantage
- Having reliable responsibility and good relationship with people
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

【大手企業・福利厚生充実】車部品の設計技術マネージャー ID:44716

รายละเอียดงาน ■自動車部品の設計技術マネージャーポジション

【仕事内容】
タイ人のエンジニアの技術向上のための教育をメインにしていただきます。
*CADをつかった設計技術の教育
*タイ人のモチベーション管理
*教育プログラムの策定・協議
*教育進捗状況の管理・報告
*日本本社・ベトナム支社の日本人と連携・会議・報告

【ビジネス】
*オフショア開発事業で自動車部品の設計
*タイ人エンジニアの派遣
คุณสมบัติของผู้สมัคร 【必須】
*CADの使用経験 or 自動車業界でR&Dの経験
*タイ人のマネジメント経験

【歓迎】
*タイ語・英語ビジネスで使用経験のある方
*自動車業界でCADを使った経験のある方
เงินเดือน Monthly Salary 100,000THB 〜 120,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Design Engineer (machine) ID:44693

รายละเอียดงาน - Draw the design of company parkade and prepare the devilry list
- Draw client orders (customised parkade)
- Point drawing at the design
- This job is not development design
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 22-35
- Bachelor’s Degree in Engineering field (Mechanical, Control, etc.)
- Able to use AUTO CAD
- Good command of English (conversation level or higher)
- Able to use Microsoft Office(Excel, Word, PowerPoint)
- Able to go to Japan (Shiga) for training (February 2018-April 2018, 3 months)
- Interview date, 11th 13:00~17:00 @Pington, 13th 10:00~12:00 @Bangkok
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi)

General Affairs (Accounting Support)【N2】 ID:44538

รายละเอียดงาน - Deal with sales figure or other number with excel
- Manage financial statement
- Support monthly and yearly closing
- Performs other works assigned by manager and supervisor as necessary
- Following up with customers for collections/ payments
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male / Female
- Age: 22~30 year old
- Necessary Excel knowledge
- Highly responsibility
- Japanese level N2 above
- Can speak communicative English
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

All103Count(1〜20CountDisplay)