รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All114Count(1〜20CountDisplay)

Senior System Engineer (PHP, Laravel, MySQL) ID:26066

รายละเอียดงาน - Responsible for system development
- Operate and maintain company's HP
- Handle the customization required for website
- Conduct SEO to promote the website
- Communicate with Vietnam branch
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 27-35
- Work experience as a PHP programmer for 4-5 years
- Having knowledge of PHP, database, server, Laravel, MySQL, etc.
- Ability to communicate in English (to cooperate with engineers in Japan, Vietnam and Taiwan)
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),All Airport Link Lines (Bangkok),Location

Application Developer (Java Programmer) - 3 Positions! ID:32190

รายละเอียดงาน - Develop systems using Java
- Responsible for detail design, coding, unit test, etc.
- Responsible for the quality of program (detail design level)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-32
- Bachelor's Degree in Computer Science, Computer Engineering, IT, Business Computer or related field
- More than 3 years' experience as Application Developer/Programmer
- Strong coding skills in Java
- Able to read, write and speak general conversation in English
- Having positive attitude to cooperate and build team to be a world class team
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

システム・インテグレーション営業 ID:18854

รายละเอียดงาน [システムインテグレーション営業]
日系企業(製造業中心)を対象としたシステムインテグレーション営業 (スクラッチ、ERP、ITインフラ)
คุณสมบัติของผู้สมัคร *IT業界での営業経験、提案型の営業の経験
*英語ビジネスレベル
เงินเดือน Monthly Salary 55,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

プロジェクトマネージャー ID:30932

รายละเอียดงาน 日系企業(製造業中心)を対象としたシステムインテグレーション案件のプロジェクトマネジメント(スクラッチ、ERP、ITインフラ)
*システム要件等の顧客要望の抽出、提案書作成、プロジェクト進行中の 顧客日本人への報告
*自社タイ人プロジェクトマネージャーの管理
คุณสมบัติของผู้สมัคร ・35~40歳(キャリア形成の為)、男女不問
・英語ビジネスレベル(英語でプレゼン、報告資料、ドキュメントを作った経験があること)※タイ語会話が出来ればなお可
・IT業界での右の経験があること(下記3つのうち最低2つ以上):プロジェクトマネジャー、アプリケーションSE、開発(プログラマー)
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Programmer (BTS Ploen Chit) ID:46223

รายละเอียดงาน - Responsible for the maintenance of computer systems using .Net, SQL or Cristal Report (choose one)
- Handle company's products such as SAP, ERP, SAP B-One, BI Tool, Dr.Sum EA, MotionBoard, etc.
- Report to Thai manager (and occasionally Japanese manager)
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-36
- Candidates who possess skills of .Net, SQL or Cristal Report (but having no experience) are welcome to apply
- Ability to communicate in English
เงินเดือน Monthly Salary 28,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

Business Development Assistant / Business Marketer ID:46352

รายละเอียดงาน - Conduct market research on digital transformation software market
- Create and recreate presentation for specific customers in order to provide information and enrol new market to the products
- Summarize discussion from meeting with customers to understand requirements and create their user journey
- Understand and verify client's contract relating to the scope of work
- Learn and prepare to expand the market to overseas territories
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 23-30
- Bachelor's Degree in any related field
- Work experience in IT industry or related field will be an advantage for one year
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Keen interest in technology business and marketing
- Keen interest in User eXperience centric model
- Ability to use Keynote or PowerPoint
- Familiarity with startup and global technology
- Fast learner in dynamically-changing technology and process
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Programmer (no experience welcome) ID:45026

รายละเอียดงาน - Build and create websites using PHP or RUBY
- Understand requirements from Japanese staff and change program
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 28-45
- Candidates with no experience are welcome to apply
- Prefer working experience in creating websites (recruitment websites, sales websites or news websites, etc.)
- Able to communicate in English
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

System Engineer ID:46321

รายละเอียดงาน - Responsible for installing, maintaining and supporting servers, software and computer equipment within organization and between organizations
- Responsible for installation, administration and testing of application and system servers
- Monitor and analyze performance of virtualization environment
- Recommend best practices for design and installation of new virtual platforms
- Manage the daily activities server administration, perform diagnostics, support preventive maintenance and ensure servers and computer equipment are operational
- Administer system and server and maintain system operation, software application, operating systems, server backup and routine maintenance
- Troubleshooting systems and servers problems
- Perform other ad-hoc duties as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-34
- Bachelor's Degree in IT or related field
- Work experience in Windows Server Administration and Windows Desktop for 4 years (installing, maintaining, supporting servers, software and computer equipment)
- Good knowledge or skills in basic networking, trouble ticketing applications, analyzing and troubleshooting PC issues
- Ability to communicate in English (writing and speaking)
- Skills in problem-solving and human relations
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Senior QA Consultant ID:46320

รายละเอียดงาน - Update company's quality standards to implement in software development and operation in Thailand
- Proceed and implement quality management standard for all software development and operation projects
- Monitor and report on QA processes in projects and ensure they are following a quality management plan
- Provide feedback to project team on the process improvement of software development and operation
- Support reviewing specification, technical design documents and test-related documents to provide timely and resourceful feedback
- Stay up-to-date with new quality management standard
- Provide training and support PM relating to quality in projects
- Operate activities that are stipulated in quality assurance standard
- Supervise, manage and mentor QA team members
- Lead in improvement process and report failure notification from SE
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 28-35
- Bachelor’s or Master’s Degree in Computer Science, IT Engineering or a related field
- Work experience in QC, QA or project management for more than 3 years
- Work experience in Japanese company for more than one year is a plus
- Ability to monitor all processes of software development and system operation to identify and resolve deviation of its quality management plan
- Ability to analyze data statistics (logical thinking and meticulous attention to details)
- Ability to communicate in English (written and speaking)
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 65,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Programmer ID:16983

รายละเอียดงาน - Responsible for designing, coding and testing to maintain websites and application as assigned
- Support and provide consultation service to customers
- Coordinate with team members to perform tasks effectively
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 22-30
- Bachelor's Degree in Computer Science, Computer Engineering, Information Technology or related field
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Good knowledge of .Net or C#
- Having a valid Driving Licence is an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 20,000 〜 30,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Technical Service Engineer ID:45948

รายละเอียดงาน - Visit clients to demonstrate CRM software
- Communicate with clients and identify users' requirements
- Prepare demo environment in accordance with users' requirements
- Prepare and create manual for users (if needed)
คุณสมบัติของผู้สมัคร * Female / Age around 30 years old
* IT Technical support / IT help desk experience for more than 5 years
* ERP, CRM knowledge
* Have communication skill
* Neo-4
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Software Engineer ID:45949

รายละเอียดงาน - Visit clients to implement software program
- Train customers to understand the products
- Provide training to customers about products
- Communicate closely with Japanese Manager
- Communicate with internal and external departments in English via emails
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 28-39
- Work experience in implementing CRM/ERP for 5 years
- Good communication skills
- Ability to communicate in English
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

System Analyst (Phloen Chit) - two vacancies! ID:45874

รายละเอียดงาน - Obtain requirements from customers/users
- Responsible for system analysis
- Create plan for application, system and test system with clients
- Coordinate with development team to establish right system with good design
- Prepare documents and contacts in English
- Other assigned tasks by manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-30
- Good command of English (to contact and support Singaporean colleagues)
- Good knowledge of requirement analysis, user interface design, database design, screen design, business flow, system flow and/or data diagram
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 48,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Web Master or IT Support ID:37297

รายละเอียดงาน - Responsible for the management of customer information in system
- Find and communicate with new vendors in Singapore and Japan
- Responsible for system maintenance and UI arrangement
- Identify problems in system and discuss with vendors
- Contact vendors and suppliers via emails in English
- Occasionally support other company's tasks (we are a small startup company)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 23-30
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Work experience in contacting vendors is an advantage
- Skills in MySQL and/or PHP
- Having basic knowledge of design system
- Good command of English (higher than upper intermediate)
- Highly interested in web applications
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Silom (Bangkok),Location

Java Programmer (Silom) ID:46264

รายละเอียดงาน - Coding and develop applications and add-on software as required by customers
- Perform other related tasks jobs in development and support
- Create and edit Java program
- Create and edit web program using JavaScript
- Conduct testing on JAVA and web programs
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 22-26
- Bachelor’s Degree in IT, Science or Engineering
- Work experience in related field for 1-2 years (minimum)
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Work experience in programming experience (preferably Java programming or web applications)
- Work experience in database in MySql, MSSQL, PostgreSQL, Oracle, HTML or CSS
- Ability to edit database SQL and/or Oracle
- Ability to communicate in English
- Ability to work at Ramkhamhaeng (Saphansoong area)
เงินเดือน Monthly Salary 20,000 〜 40,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Accounting & Admin Manager ID:46261

รายละเอียดงาน - Responsible for accounting and administrative tasks
- Finish month-end closing, financial statement and ensure accuracy of financial reports to meet Headquarter deadline (7 business day)
- Ensure compliance with local, legal, statutory and taxation requirements
- Review and monitor a full scope of finance and accounting, GL, AR, AP, inventory, Fixed Asset and system-related reports for accuracy and completeness
- Prepare monthly account reconciliation and resolve accounting discrepancies
- Review on cheque registers and ensure all bank book are kept safely
- Supervise and delegate all responsible accountants for efficient outcome and effective effort to accomplish accounting objectives
- Liaise with taxation department and other related authorities
- Responsible for the enhancement of internal control procedures
- Liaise with Headquarter in Japan and company's subsidiary in Singapore
- Analyse management accounting and financial accounting for costing and budgeting
- Develop necessary resolutions and/or improvements for management
- Review the calculation for PND1 and journal vouchers of payroll
- Provide consultation relating to admin and HR tasks in accordance with Thai laws
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 40-47
- Bachelor’s Degree in Accounting or related field
- Work experience in supervisory level or as an Assistant Manager in accounting field for 5-10 years
- Certificates of CPD is a must
- Strong knowledge of Thai Revenue Codes
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
- Ability to use accounting software (preferably MAC-5)
- Good command of spoken and written English will be an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

IT Engineer (.netC# or VB.net) ID:44752

รายละเอียดงาน - Provide presentation (accounting system) to customers
- Perform programming of accounting system (SuperStream)
- Support and direct other staff in programming
- Suggest customers about how to use the system
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 28-50
- More than 5 years' experience as a programmer
- Skills in programming language such as .netC# or VB.net
- Good knowledge of Thai accounting
- Good command of English (to communicate with Japanese MD)
- Computer literacy in Microsoft Office Suites
- Ability to lead and motivate team and demonstrate problem-solving skills
- Ability to work independently and willingness to learn
- High responsibility and good business acumen
- Self-motivated, proactive and hard-working
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

【ミャンンマー勤務・社長直下】新規事業開発(流通) ID:46201

รายละเอียดงาน 【ミャンマー勤務】発展途上国で経済発展に0から貢献したい人募集!新規事業(流通・小売)開発ポジション

モノの流通で生産者~エンドユーザーまで複雑に卸業者が絡み、流通経路・価格調整を複雑化させているミャンマー市場。
発展途上国にイノベーションを起こしたい方大募集!

【仕事内容】
(初年度)
○ 社長直属チームのリーダーとして卸流通事業のゼロからの新規開発
○ 計画策定からパイロット事業の立上げまで一貫して担当
○ 仕入・販売店開拓・在庫管理・受発注管理・配送・集金方法など最適モデルの構築
○ システム開発に向けた要件定義・設計
(2年目~)
○ 営業体制の構築
○ 契約農家など仕入れ先の開拓
○ 受発注アプリ&物流管理システム構築
○ 消費者向けサービスの開発(アプリ、ポイント制度など)
○ 取引情報を活用したクレジットスコアリングの開発

【卸売り業の現状】
○ 推定 200 万店 の零細商店
○ 正規の 流通ルートが存在しない草の根経済
○ 4,000万人 の庶民消費者
○ 市場規模 2兆円 (2023年予測)

【小売店の課題】
○整備された卸流通システムが存在しないめ、仕入れが最大の課題
○主な仕入先への不満
*移動手段が限られる
*仕入れ値が高い
*商品選択しが限られる

【消費者の課題】
○質の悪い商品に、高い間接費負担を払わざるを得ない
○衛生的な住環境や、限定インフラアクセスど活課題を多く抱えているにも関わらず、課題解決に役立つ情報・サービス商品へのアクセは限れる。

【ソリューション】
○インターネット / IT技術を駆使し、中間業者を省き、すべての卸を弊社で引き受ける


【やりがい】
1、ミャンマーという東南アジア諸国の中でも発展の伸びしろが最もある国の成長に携わることができる。
2、現在最も注目されているBOP(貧困層)ビジネスを体感することができる「。
3、ミャンマーの中で唯一エンジェル投資家などから資金調達に成功しているビジネスモデルのある会社が一番スケールするタイミングで働ける。

【ミャンマーという国】
*人口:約5,142万人
*首都:首都はネピドー(2006年まではヤンゴン)
*人口の6割をビルマ族が占め、ビルマ語が公用語
*大学新卒の平均月収は1万5,000円ほど
*タイ・シンガポールなどに比べるとインフラは整っておらず、昭和初期のような日本のイメージ
*移動は基本的にタクシー
*住居はコンドミニアムが少なく、外国人でもアパートが一般的
*食事はミャンマーのローカルフードだけではなく最近は日本食レストランも増えてきている
(ヤンゴン市でも30店舗ほど)
*オフィスビルもほとんどなく、住居をベースとしたオフィスが一般的

【オフィス周辺】
オフィスはミャンマーの繁華街であるヤンゴンに位置しており、中心部から少し離れた住宅地にあります。
オフィス周辺に日本食レストランもあり、基本的な食事は苦労しません。
日本人スタッフは社宅や会社周辺のアパートに住んでおり、通勤も徒歩やタクシーで可能。
คุณสมบัติของผู้สมัคร ○ 流通・卸売り・小売り業界経験1~10年程度(スーパー・大型モールなどの管理者・コンビにのエリアMgrなど)
○ 仕入れ・販売・物流・企画業務経験1~10年程度
○ 店舗管理、経営企画、事業開発、海外勤務のいずれかの経験
○ 流通事業(メーカー、卸、小売り)についての深い理解
○ 英語能力、会話上級~ビジネスレベル
○ 人に貢献したい、新しい価値を作りたい、社会課題を解決したい、世界を変えたい
という強い想い
○ ミャンマーという途上国での仕事・生活を楽しめるポジティブ思考
○ 海外留学・生活・就労経験があれば尚良し
เงินเดือน Monthly Salary 200,000JPY 〜 400,000JPY
สถานที่ทำงาน Others,Location

Corporate Accounts Manager ID:45779

รายละเอียดงาน - Manage all corporate client account requests while liaising with corporate internal departments to ensure project communications are well-facilitated
- Assist with business development process across all clients
- Develop and maintain account strategies to drive deeper adoption of corporate products and services
- Proactively nurture and grow each of assigned accounts through great relationship building or any means necessary
- Provide demo presentations for new clients and existing clients whenever required
- Update existing clients with demos for new functionalities as and when it is released
- Understand and document customer’s business and IT strategies, priorities, and goals
- Drive prompt resolutions of customer issues to ensure high levels of customer satisfaction
- Understand and navigate account procurement practices to negotiate licensing contracts
- Serve as primary client contact for non-technical or support issues requiring escalation
- Ensure accurate and timely forecasts in client accounts and provide updates to management
- Represent company in external events that will raise brand awareness for company
- Plan and lead corporate events to establish long-lasting business relationships with corporate clients
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 27-40
- Bachelor’s Degree in Business, Communications, Engineering, IT or related field
- At least 5-7 years' experience in B2B client-facing, with at least 3 years' experience in corporate account management
- Prior experience in selling/handling banking technology solutions, application software or other financial solutions is a plus
- Excellent command of spoken and written Thai and English is a must (Chinese is a plus)
- Strong interpersonal and consultative skills
- Ability to adapt to varying situations and personalities
- Ability to form close relationships with client C-level contacts
- Self-motivating and proactive team member, who manages time efficiently, shares knowledge and works well with other team members
เงินเดือน Monthly Salary 70,000 〜 130,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

【ミャンンマー勤務・新規ビジネス】データアナリスト ID:46202

รายละเอียดงาน 【ミャンマー勤務】発展途上国で経済発展に0から貢献したい人募集!新規事業(流通・小売)開発ポジション

生産者~エンドユーザーまで複雑に卸業者が絡み、流通経路・価格調整を複雑化させているミャンマー市場にイノベーションを起こしたい方大募集!

【仕事内容】
(初年度)
○ 社長直属チームのリーダーとして卸流通事業のゼロからの新規開発
○ 計画策定からパイロット事業の立上げまで一貫して担当
○ 仕入・販売店開拓・在庫管理・受発注管理・配送・集金方法など最適モデルの構築
○ システム開発に向けた要件定義・設計
(2年目~)
○ 営業体制の構築
○ 契約農家など仕入れ先の開拓
○ 受発注アプリ&物流管理システム構築
○ 消費者向けサービスの開発(アプリ、ポイント制度など)
○ 取引情報を活用したクレジットスコアリングの開発

【卸売り業の現状】
○ 推定 200 万店 の零細商店
○ 正規の 流通ルートが存在しない草の根経済
○ 4,000万人 の庶民消費者
○ 市場規模 2兆円 (2023年予測)

【小売店の課題】
○整備された卸流通システムが存在しないめ、仕入れが最大の課題
○主な仕入先への不満
*移動手段が限られる
*仕入れ値が高い
*商品選択しが限られる

【消費者の課題】
○質の悪い商品に、高い間接費負担を払わざるを得ない
○衛生的な住環境や、限定インフラアクセスど活課題を多く抱えているにも関わらず、課題解決に役立つ情報・サービス商品へのアクセは限れる。

【ソリューション】
○インターネット / IT技術を駆使し、中間業者を省き、すべての卸を弊社で引き受ける


【やりがい】
1、ミャンマーという東南アジア諸国の中でも発展の伸びしろが最もある国の成長に携わることができる。
2、現在最も注目されているBOP(貧困層)ビジネスを体感することができる「。
3、ミャンマーの中で唯一エンジェル投資家などから資金調達に成功しているビジネスモデルのある会社が一番スケールするタイミングで働ける。

【ミャンマーという国】
*人口:約5,142万人
*首都:首都はネピドー(2006年まではヤンゴン)
*人口の6割をビルマ族が占め、ビルマ語が公用語
*大学新卒の平均月収は1万5,000円ほど
*タイ・シンガポールなどに比べるとインフラは整っておらず、昭和初期のような日本のイメージ
*移動は基本的にタクシー
*住居はコンドミニアムが少なく、外国人でもアパートが一般的
*食事はミャンマーのローカルフードだけではなく最近は日本食レストランも増えてきている
(ヤンゴン市でも30店舗ほど)
*オフィスビルもほとんどなく、住居をベースとしたオフィスが一般的

【オフィス周辺】
オフィスはミャンマーの繁華街であるヤンゴンに位置しており、中心部から少し離れた住宅地にあります。
オフィス周辺に日本食レストランもあり、基本的な食事は苦労しません。
日本人スタッフは社宅や会社周辺のアパートに住んでおり、通勤も徒歩やタクシーで可能。
คุณสมบัติของผู้สมัคร ○ ビジネス領域でのデータアナリスト、データサイエンティストの業務経験3~10
年程度(金融・システム開発・マーケティング・市場調査業界であれば尚良し)
○ データ分析ツールが使え、データの抽出・集計・分析経験があること
○ 英語能力不問、会話上級~ビジネスレベルあれば尚良し
○ 幅広いビジネス知識と、ITトレンドの理解
○ 自ら課題を見つけ、企画・提案できる想像力
○ 人に貢献したい、新しい価値を作りたい、社会課題を解決したい、世界を変えたい
という強い想い
○ ミャンマーという途上国での仕事・生活を楽しめるポジティブ思考
○ 海外留学・生活・就労経験があれば尚良し
เงินเดือน Monthly Salary 150,000JPY 〜 300,000JPY
สถานที่ทำงาน Others,Location

All114Count(1〜20CountDisplay)