รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

+662-653-2700

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All171Count(1〜20CountDisplay)

Senior SAP FICO Consultant ID:40610

รายละเอียดงาน • Be responsible for the analysis, design, configuration, data migration & support of SAP FICO areas to meet the business requirements
• Analyzing Finance business processes together with technical skills in controlling Module.
• Design Finance business processes with SAP Thai Localization functions integrated across SAP modules
• Understands business practices, configuration dependencies, and interrelationships between separate functional modules of SAP
• Able to provide financial expertise into the definition and resolution of issues in this area with this knowledge
• Lead and coordinate the work with implementation teams with excellent interpersonal skills
คุณสมบัติของผู้สมัคร • At least 10 year working experiences in SAP implementation project
• Working experiences in an International SAP project with strong communication skills in both Thai and English
• Team leader and Project management skills
• Have an Interpersonal & Communication skills
• Positive mentality (independence, initiative, spontaneousness, positiveness)
• Preferred if being knowledged of Automotive manufacturing
• Supply chain process skills is prefer
• Co-ordination : Co-operate with everyone and start first in grey –zoned work area.
• Capable to learning new things from many new projects
• Fast response to both customer and application maintenance team.
• Self-disclipline and responsible to work
• Able to work well under tight deadlines or under pressure from then clients
เงินเดือน Monthly Salary 100,000THB 〜 130,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location

System Analyst (Bangkok) ID:28098

รายละเอียดงาน - Get requirement from customers / users
- Interpret basic user requirements and translate into systems design
- Design and develop software services
- Develop unit test plans and perform unit, systems and integration testing
- Perform up-front requirements analysis, model data design, and plan capacity
- Develop web based software using .Net, ASP.Net, C#, C++, Web Application technologies
- Investigate and resolve complex systems issues across applications
- Implement approved changes as per change control and security processes
- After hours Standby support when required
- Manage day-to-day client relationships, identify new work opportunities, and support business development initiatives
- Provide direction for the analysis, design, and systems integration for client engagements from definition phase through implementation
- Effectively communicate and implement solutions to project teams to identify leveraged consulting opportunities based on client issues and needs analysis
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male / Female, 28-35 years old, - Good command of English
- Bachelor's degree or higher in Computer Engineering, Computer Science or IT related field
- At least 5 years' experience in software development
- At least 3 years’ experience in system analyst by using VB/MS Access/Java
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Programmer (Fresh - Junior) Bangkok ID:28097

รายละเอียดงาน -Develop software applications according to business requirement given by leaders
-Maintain function, procedure and trigger of applications in Database
-Research and study new technology which is necessary for providing and supporting development issues
-Maintain, control and enhance application programs
-Create testing data, including operating program’s unit test
-Confirm result of unit tests
-Other duties and responsibilities assigned by leaders
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Male / Female, Thai Nationality
-Age between 22 – 27 years old
-Bachelor degree in Computer Engineering / Computer Science or related fields
-Fresh graduated - 3 years’ experience in Software Development
-Strong technical experience with; *Databases: Oracle, SQL Server, * OS: Window NT/2000/XP, * Language: Visual Basic 6, VB.net, Java, Java script,
-Knowledge about Object oriented concept, Strong SQL Command and experience of MRP or Accounting System is advantage
-Experience about web development is advantage (Visual studio.NET (VB, C#) 2005-2010, JavaScript Plugin, AJAX, HTML&CSS, XHTML, XML, MVC frameworks)
-Good communication/presentation /computer skills
-Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Sales Engineer (CAD / CAM Software) ID:28095

รายละเอียดงาน • Conduct all sales processes
• Take responsibility for individual and team’s sales target
• Provide services to existing customers and maintain good relationship with them
• Identify and develop relationship with new prospective customers
• Explore new market segments
• Make presentations and updating company’s product and applications to customer.
• Gather market information and report
• Expand company product revenue and market share.
คุณสมบัติของผู้สมัคร • Male / Female, Age between 25 - 35 years old
• Bachelor degree in Mechanical/Industrial Engineering, Computer Science, Marketing, Business Administration or related fields
• At least 2-year-experience in IT products, Software Products or Mold & Die making CAD/CAM and NC operation
• 1-3 year- experience in sales/marketing in PLM Software (CAD/CAM) for Automotive or Electronics industry is preferred
• Good command of spoken and written English, and computer skills
• Flexible and able to travel oversea / upcountry
• Outstanding skill in presentation, communication, negotiation, analytical skill and be able to work independently
• Work aggressively to propose our solution
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

IT Sales executive (Bangkok) ID:29061

รายละเอียดงาน • Conduct all sales process including closing sales
• Hit sales target and revenue target as assigned
• Building and maintaining business relationships with customers, prospects and partners
• Explore new market segment and open new sales channel
• Advice customers about solution
คุณสมบัติของผู้สมัคร • Male / Female, Thai Nationality
• Bachelor’s Degree or higher in Computer Science or related fields
• At least 2 years’ experience in IT Products, Software products sales
• Outstanding skill of presentation, communication and negotiation
• Be able to work independently
• Highly focus on sales and professional experience in System Integration, software product or IT business
• Work aggressively to propose our solutions
• Willing to work and taking care customers
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

IT Sales executive (Siracha) ID:40602

รายละเอียดงาน • Conduct all sales process including closing sales
• Hit sales target and revenue target as assigned
• Building and maintaining business relationships with customers, prospects and partners
• Explore new market segment and open new sales channel
• Advice customers about solution
คุณสมบัติของผู้สมัคร • Male / Female, Thai Nationality
• Bachelor’s Degree or higher in Computer Science or related fields
• At least 2 years’ experience in IT Products, Software products sales
• Outstanding skill of presentation, communication and negotiation
• Be able to work independently
• Highly focus on sales and professional experience in System Integration, software product or IT business
• Work aggressively to propose our solutions
• Willing to work and taking care customers
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

Senior Attorney ID:40597

รายละเอียดงาน  Giving accurate, quality and timely legal service and consultation in a variety of legal topics to various business teams;
 Handling policy dialogues/ regulatory issues and customer disputes related to fast changing internet business and IT in general;
 Including but not limited to corporate law issues, service advisory, local law research, building network of industry partners/institutions and legislative matters;
 Drafting and solidify agreements, contracts and other legal documents to ensure the company’s full legal rights;
 Applying effective risk management techniques and offer proactive advise on possible legal issues;
 Dealing with complex matters with multiple stakeholders and forces.
คุณสมบัติของผู้สมัคร  An attorney licensed in Thailand with a bachelor’s degree in Thai law with a reasonable degree of proficiency in English, verbal and written, Degree from a foreign law school preferred;
 At least 7 years of legal practice in law firms and/or in-house is required;
 Strong written and spoken communication and people management skills;
 Team player and high degree of professional ethics and integrity;
 Good command of English and Thai, both in writing and in spoken;
 Excellent knowledge and understanding of corporate law and procedures;
 Sound judgment and ability to analyze situations and information.
เงินเดือน Monthly Salary 100,000THB 〜 120,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Legal Manager ID:40231

รายละเอียดงาน  Provide legal advice to the company
 Ensure that company operates business legally
 To prepare relevant document for corporate registration or any changes of it.
 Prepare, review, draft, comment, and revise business agreements/contract including legal documents both in Thai and English.
 Ensure that all business transaction must have agreement or document to be signed.
 Keep track on all signed contracts and agreement of company
 To update current regulations and laws or newly enacted or to be soon announced in Thailand which are directly or indirectly relevant to business of the company
 To coordinate Operation Department and HR for review insurance coverage of company
 To assist Sales/Marketing team to review terms and conditions for marketing activities.
 Ensure that company document and passport of director are controlled by Legal and all document are crossed for specific purposes.
 To prepare company document per other department’s request.
 To translate legal document both in Thai and English
 To do legal secretarial works and any other works as assigned
Project (on hand):-
 Review and update terms and conditions, program rules and privacy policy on the website and mobile application.
 Ensure that NDA must be signed before releasing Confidential Information and create the procedure to release confidential information and still ongoing.
 Revise and update the quotation and document of Business Development team
 Review and comment on the agreement that company needs to sign and still ongoing.
 Filing and recording agreement can be tracked in the soft file and still ongoing.
 Any other projects on hand are my responsibilities above which’re still ongoing
คุณสมบัติของผู้สมัคร  An attorney licensed in Thailand with a bachelor’s degree in Thai law with a reasonable degree of proficiency in English, verbal and written, Degree from a foreign law school preferred.
 At least 6 years of legal practice in law firms and/ coporate is the must
 strong written and spoken communication and people management skills
 Good command of English and Thai, both in writing and in spoken
เงินเดือน Monthly Salary 100,000THB 〜 120,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Web Developer (Full Stack) ID:40049

รายละเอียดงาน - Web Developer (Back-End) both new projects and on-going projects with team
- Coordinate to other teams
- Setup and Integrate on client's sites as required sometimes (depend on client's policy)
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, Thai nationality (Age not over than 28 years old)
- Bachelor's degree or higher in Computer Science/Computer Engineering or any related.
- 0 - 5 years' experience with web application and mobile application
- Professional in Python, JavaScript (Node.js), API, Core Engine, Core Module, Unitpress and related
- Understand Cloud Platform, Cloud Environment, Database, Server
- Good English communication skills in both verbal and written
- Have positive attitude, be open mind, active and willing to learn new things
- Good communication skills / Good Problems solving
- Can focus on work in relaxing environment (turn on the music all day)
- Enjoy working with new Start-up company
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Business Developer (Soi Pradipat 17) ID:38819

รายละเอียดงาน - Hustler who works fast and smart
- Understanding end-to-end business process like lead and marketing, sales propose, close sales, quotation, customer support and service, new market development, etc.
- Understanding technology landscape and keeping update its trends
- Having continuous improvement in your DNA
- Creative and thinking out of the box to find a better solution and process
- Having high skill in office programs like Word, Excel, PowerPoint, etc.
- Having good presentation and communication skill
- Solving hard problems with simple and elegant solutions
- Loving to learn a new thing and learning it fast
- Energetic and loving to build a great work
- Enjoy solving a bit challenging puzzle
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female only (Age 24-28), Thai nationality
- Bachelor’s degree in any fields
- At least 2 years of selling experience in sales or marketing
- Experience in online business (website or advertising) would be a plus
- Strong interpersonal, communication ,negotiate skill and presentation skills
- Sales-oriented and self-motivated
- Good command in English
- Have positive attitude and be open mind
- Can focus on work in relaxing environment (turn on the music all day)
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

IT Service Desk & IT Service Desk Supervisor ID:40562

รายละเอียดงาน You life as an IT Service Desk Supervisor;

Help end-user in global scale for IT troubleshooting
Be a point of contact for customers, handle inquiries via phone and email.
Problem analysis and troubleshooting computer day-to-day problem
Support general Hardware (Desktop, Laptop, Printers, Network, Mobile Devices) and Software included Microsoft Windows, Microsoft Office, Microsoft Outlook, Microsoft Exchange Windows Server and Active Directory also SAP
Communicate and liaison with other parties to get the job done
Management Team, Report and analysis, Multi-tasking and prioritization, Result focus, Advanced Microsoft Excel
User administrator tasks to support Indochina region (TH,VN)
Maintain indochina customer care intranet to be updated
Provide daily/weekly/monthly report e.g. KPIs report, Staff Attendance Report

You life as an IT Service Desk

Help end-user in global scale for IT troubleshooting
Be a point of contact for customers, handle inquiries via phone and email.
Problem analysis and troubleshooting computer day-to-day problem
Support general Hardware (Desktop, Laptop, Printers, Network, Mobile Devices) and Software included Microsoft Windows, Microsoft Office, Microsoft Outlook, Microsoft Exchange Windows Server and Active Directory also SAP
Communicate and liaison with other parties to get the job done
คุณสมบัติของผู้สมัคร You life as an IT Service Desk Supervisor;
What are we looking for?

Bachelor Degree or Master degree
3 -5 Y experience in IT Service Desk Supervisor, Team Leading or any related IT field
Knowledge or certified ITIL v3 is an advantage
Good English both speaking and writing. (TOEIC/TOEFL/IELTS preferred)
Age not over 35 year
Only candidates Thailand

You life as an IT Service Desk
What are we looking for?

Bachelor Degree
2Y experience in IT Service Desk, IT Support or any related IT field
Knowledge or certified ITIL v3 is an advantage
Good English both speaking and writing. (TOEIC/TOEFL/IELTS preferred)
Age not over 35 years
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location

Systems Analyst (ERP/Account System) ID:31799

รายละเอียดงาน *Collect and analytical customer need.
*Design database and software specification for develop system.
*Cooperate with team to help and resolve software development problem.
*Cooperate with team to specify job description, assignment and following up system development.
*To test system with customer and bring it up with operation team.
*Analytical cause and way to resolve user problem that occur in production system.
*Coaching and Instructor in order to develop latency of team.
*To find out way of technology for brand new software development and apply in work.
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Female
*Age: 27-35 years old
*good command of English
*Have knowledge of Accounting System
*Have a ERP implementation experience
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Systems Analyst (Development of enterprise system ID:36447

รายละเอียดงาน *Collect and analytical customer need.
*Design database and software specification for develop system.
*Cooperate with team to help and resolve software development problem.
*Cooperate with team to specify job description, assignment and following up system development.
*To test system with customer and bring it up with operation team.
*Analytical cause and way to resolve user problem that occur in production system.
*Coaching and Instructor in order to develop latency of team.
*To find out way of technology for brand new software development and apply in work.
คุณสมบัติของผู้สมัคร *male/Female
*Age: 27-35 years old
*good command of English
*experience in development of enterprise system
*Have a ERP implementation experience
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Web/Graphic Designer - UX/UI (Rama-9) ID:40560

รายละเอียดงาน - Create website (HTML, CSS), application, wireframes, user genie, site maps
- Mockup UI/UX, Prototyping
- Graphic Design: Banner, Logo, Key Visual (requested by clients)
- Collaborate with team to define and implement innovative solutions for the product direction
- Prove wording with team before finalizing (check spelling)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Thai nationality, (Male/Female)
- Bachelor's degree in Multimedia, Architecture, Design or related fields
- Fair or Good English Communication skills
- 2 years' experience in related fields, please provide Portfolio
- Can work well under pressure and have a positive thinking
- Well organized and willing to work hard
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

.Net Developer ID:40533

รายละเอียดงาน Design, develop, and configure software systems to meet market and/or client requirements either end-to-end from analysis, design, implementation, quality assurance (including testing), to delivery and maintenance of the software product or system or for a specific phase of the life cycle.
Apply knowledge of technologies, applications, methodologies, processes and tools to support a client, project or entity.
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Bachelor’s degree or higher in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology, or related fields with Minumum GPA 2.75
-Welcome new grad or experience 0-2 years in software development
-Knowledge of Web Programming especially in coding JAVA
-Strong skills in both analytical and communication
-Excellent team player and interpersonal skill
-Good command of English
-Knowledge of advanced applications and leading software packages i.e. SAP, Oracle will be advantage
***Able to start immediately will be advantage
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Java Developer ID:40532

รายละเอียดงาน Design, develop, and configure software systems to meet market and/or client requirements either end-to-end from analysis, design, implementation, quality assurance (including testing), to delivery and maintenance of the software product or system or for a specific phase of the life cycle.
Apply knowledge of technologies, applications, methodologies, processes and tools to support a client, project or entity.
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Bachelor’s degree or higher in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology, or related fields with Minumum GPA 2.75
-Welcome new grad or experience 0-2 years in software development
-Knowledge of Web Programming especially in coding JAVA
-Strong skills in both analytical and communication
-Excellent team player and interpersonal skill
-Good command of English
-Knowledge of advanced applications and leading software packages i.e. SAP, Oracle will be advantage
***Able to start immediately will be advantage
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

IT Manager ID:40339

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 40,000 〜 55,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Administration and HR Officer ID:40522

รายละเอียดงาน • Support all administration function in the company
-Control Company Car & Driver Schedule
-Office Management
-Document Filing
-Receive the phone call
-Other general affairs
• Support HR Functions
-Manage employee's information
-Recruitment
-Support Payroll (OT calcuation, PND1, PND91, Social Security, Provident Fund)
-VISA & Work Permit for Japanese staff
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Female/Male , Age 22-30 year old
-Education Bachelor’s degree
-No Experience is possible.
-Good command MS Office, Excel and Word format
-Good command of both spoken and written English
-Japanese Speaker is preferrable (above JLPT N3)
-Strong interpersonal skill, communication skill and service mind.
-Good judgment with the ability to make timely and sound decisions.
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Sales ID:40515

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Sales Executive(Senior) ID:16364

รายละเอียดงาน 1. Visit new/current customers to introduce our company/solutions and establish/maintein relations.
2. Get customers requirements.
3. Draft/arrange proposals to customers in cooperation with Sales Engineers.
4. Draft quotation in cooperation with Sales Engineers & Procurement Team.
5. Coordinate and control projects.
6. Maintain relations with customers.
คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. Male or Female, age 28 year old or above
2. Bachelor Degree
3. More than 3 years experience in sales of IT product
4. Have knowledge about Network and IT
5. Skill of Project Management is an advantage
6. Proficiency in PowerPoint, Excel, Word and other office computer applications
7. Good communication, reading, writing, speaking skill in English
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

All171Count(1〜20CountDisplay)