รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

+662-653-2700

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All143Count(1〜20CountDisplay)

ID:31976

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 20,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Other (Thailand)

ID:31978

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Other (Thailand)

Programmer C# ID:37851

รายละเอียดงาน -To be on sites of clients.
-Develop C# application, maintain and improve existing system
-To manage database, and to study, R&D on system/application software.
-Compose System design documents such as database diagram, user manual.
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Male / Female, ages not over 35 years old.
-At least Bachelor’s Degree in Computer Engineering, Computer Science, Software Engineer Information Technology or related fields.
-Having experience in ASP.NET MVC with C#, AJAX, JavaScript and jQuery.
-Knowledge and Experiences in Factory or processing machines Development will be advantage.
-Strong interpersonal skill and good team player.
-Excellent services-minded.
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Presales [Avaya ,CCTV] ID:36046

รายละเอียดงาน • Meetings with customers
• Collect customer information and requirements are summarized in the form of documents.
• Present the latest technologies in the market data and consulting with clients.
• Summarize the customer\'s environment and record the data in the form of documents.
คุณสมบัติของผู้สมัคร • Thai male/female 30 - 35 year old
• Bachelor’s Degree in Engineering (Computer , Computer Science, Information Technology or related field) - Minimum 3-5 years of experience in project engineer (field compile spec and bidding)
• Strong communication, listening and presentation skills.
• Some background in technical product configuration or technology related experience.
• Proficient skills with Microsoft Office products such as Excel, Word, Access as well as general computer skills.
• Ability to be persuasive, empathetic, convincing, and competent across a broad range of customers.
• Good relationship with highly responsible and ability to work under pressure and as a team.
• Good communication in English
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Customer Service (Vietnamese Speaker) 1 year ID:35596

รายละเอียดงาน • Coordinating either public or private local organization
• Handling customers complaint and problem solving
• Maintain and improve a good relation with customs in order to ensure customs document are timely prepared.
คุณสมบัติของผู้สมัคร • Male or female, Age 22-27 year’s old, Thai nationality.
• Bachelor Degree or Diploma in Business Administrative or any related fields
• Native Vietnamese speaker
• Good command of English
• At least 1 year of experience in Telecom business, customer service, call center would be advantage
• New graduate also welcome
• Strong negotiation skill and analytical skill
• Willing to work hard and able to handle special assignment under tight deadline
• Good command of computer literacy
• Able to work on shift and weekend (5 working days per week)
• Working hour 08.00 – 17.00 / 10.00 – 20.00
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 26,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),All Airport Link Lines (Bangkok),Location

NET Developer(Senior) ID:36310

รายละเอียดงาน - To work on a variety projects using the latest Microsoft technologies (.NET)
- To work in team
- A key member of the team
- To develop web applications for clients
คุณสมบัติของผู้สมัคร * Prefer Male, but Female is ok
- Must have knowledge in C# and HTML5
- Prefer : SQL Server, CSS and JavaScript
- Ideally also experience in Azure, JQuery
**If have knowledge in MVC would be advantage **

เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

SAP PP Consultant ID:37027

รายละเอียดงาน - Create technical and functional design SAP PP, build, test and run of application development project to serve customer business needs
- Provide IT solutions expertise in SAP
- Solve the problem and plan the solution
- Follow up clients after providing service
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Thai Nationality
- Bachelor’s Degree or higher in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology or related fields
- Minimum 5-9 years experience in SAP PP full- cycle implementation project
- Strong sense of ownership and high level of accountability
- Able to work multiple activities concurrently and as a team
- Knowledge of advanced applications and leading software packages
- Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 100,000THB 〜 150,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Sap Co Consultant ID:34592

รายละเอียดงาน - Create technical and functional design SAP CO, build, test and run of application development project to serve customer business needs
- Provide IT solutions expertise in SAP
- Solve the problem and plan the solution
- Follow up clients after providing service
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Thai Nationality
- Bachelor’s Degree or higher in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology or related fields
- Minimum 5-9 years experience in SAP CO full- cycle implementation project
- Strong sense of ownership and high level of accountability
- Able to work multiple activities concurrently and as a team
- Knowledge of advanced applications and leading software packages
- Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

SAP FI Consultant ID:34591

รายละเอียดงาน - Create technical and functional design of SAP FI, build, test run of application development project to serve customer business needs
- Provide IT solutions expertise in SAP
- Solve the problem and find solution
- Follow up the clients after providing service
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Thai Nationality
- Bachelor’s Degree or higher in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology or related fields
- Minimum 5-9 years experience in SAP FI full- cycle implementation project
- Strong sense of ownership and high level of accountability
- Able to work multiple activities concurrently and as a team
- Knowledge of advanced applications and leading software packages
- Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

SAP SD Consultant ID:35115

รายละเอียดงาน - Create technical and functional design SAP SD
- Build, test and run of application development project to serve customer business needs
- Provide IT solutions expertise in SAP
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Bachelor’s Degree or higher in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology or related fields
- Minimum 5-9 years experience in SAP SD full- cycle implementation project
- Strong sense of ownership and high level of accountability
- Able to work multiple activities concurrently and as a team
- Knowledge of advanced applications and leading software packages
- Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Procurement Manager ID:39087

รายละเอียดงาน To achieve great developments in retail and marketing procurement, Increase the procurement ability and efficiency.
• Analyzing the development trend of retail and marketing procurement, finding out the best procurement method for country in different categories
• Participating in drawing up the procurement strategy and put it into operation according to actual business circumstance.
• Distinguishing quality suppliers of different procurement categories in country market.
• Leading and Joining frame bidding ,especially in MKT procurement.
• Establishing reasonable purchase price baseline of Market by comparing industry Benchmark of each categories.
• Participating in major projects ,and joining procurement process optimization, working out the useful template and management tool for procurement execution and monitoring
All the work will be together with region procurement manager and Chinese procurement manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร • Bachelor or Master Degree with related field (MBA/Marketing is prefer)
• More than 15 years experience in marketing or procurement (experiences in media buying or retail branding business is prefer),
• Good command English and computer literacy
• Good interpersonal, communication, professional skill
• Good service mind and able to work under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 100,000THB 〜 150,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

GTM Sr. Manager ID:39253

รายละเอียดงาน 1. Initiate and ensure effective mobile product go to market plan
a) Manage project timeline and execution within given timeline
b) Understands the total picture of mobile distribution and retail in Thailand
2. Able to effectively convert research data into executable and effective action plan
3. Analyze competitor’s landscape and able to create effective promotional and/or communication plan to effectively compete with those competitors
4. Understands mobile business product lifecycle planning and able to effectively manage product lifecycle
5. Able to effectively deal with internal and external parties for the best business results
a) Cross functional meeting setup
b) Contract management


คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. Thai Nationality only, experience in Mobile / Tablet industry will be preferred
2. At least Bachelor degree in any related design field
3. Strong understanding in mobile and tablet market in Thailand
4. Equipped with project management skills
5. Good of both spoken and written English and computer literate. Chinese is a plus but not necessary
6. Able to work under timeline, pressure and able to cope with Multi-Function tasks with Can do attitude
7. Excellent communication skills and great personality
8. Able to effectively use excel and Power point
เงินเดือน Monthly Salary 100,000THB 〜 150,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Supply Chain Management Manager ID:39254

รายละเอียดงาน
Responsible for Thailand Mobile key account customers , collaborating with the customer to make rolling mobile sell in forecast; PUSH PO / Payment / transportation to guarantee the revenue target; monitor PSI data, make the inventory structure and stock level in a reasonable and healthy level .

1. Collaborate with customers and internally to make the rolling 6 months mobile forecast.
And revise it based on the PSI weekly.
2. Analyze the PSI data , find the risk of shortage and sell in opportunity and push po/payment according to forecast & PSI.
3. Analyze the PSI data , discover oversupply previously and re-allocate to make sure the inventory structure and stock level reasonable and healthy.
4. Prepare the stock based on the company rules according to the SOP
5. Follow the po/payment process both on customer side and internal side.
6. Arrange transportation and custom clearance
7. Understands mobile business product lifecycle planning and able to effectively manage
คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. Bachelor degree or above
2. Experience in Planning or sales in consumption goods field will be preferred
3. Good of both spoken and written English & Thai, Mandarin is a plus
4. Able to work under timeline, pressure and able to cope with Multi-Function tasks with Can do attitude
5. Excellent communication skills and great personality
6. Able to effectively use excel
เงินเดือน Monthly Salary 100,000THB 〜 150,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Product Manager - BTS Chongnonsri ID:39721

รายละเอียดงาน • Creating business approaches to assist lawyers on the marketplace, e.g. create short questions template to gather initial information for lawyers
• Interviewing and networking with lawyers to be listed on the platform
• Legal background is required. Preferably at least 3 years experience
• Self-motivated person
• Taking care of Business process
คุณสมบัติของผู้สมัคร ***3 Years experience in law
** High passion to join in start up company
*He/she will be a part of founding team
--Flexible scheduling and hours--
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Operator(Japanese speaker) ID:39798

รายละเอียดงาน 1.Interact with customers in a professional and courteous manner by phone and email.
2.Resolve questions and issues on a variety of topics.
3.Provide friendly, professional and caring service.
4.Keep customers information updated within a reasonable timeframe.
คุณสมบัติของผู้สมัคร Age: 22 to 29 years old.
M/F
New graduate is welcome.
Can speak Japanese N4 upper , and Neo-4 upper
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 20,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

Media Account manager**Urgent** ID:39699

รายละเอียดงาน - Campaign launches
handling all technical requests to Ad Ops in order to launch a campaign successfully – implementation of conversion tracking codes, targeting, spending caps, pacing, etc.
- Campaign Management
Working with clients to help them hit their campaign goals, budgeting and scaling
- Creative Management
getting the RSS feeds, tracking codes, images and headlines from the client and upselling to get more content and a/b testing
- Proactive Consultation
ensuring that clients are following the best practices and maximising every opportunity to achieve account success on the platform.
- Reporting
analysing and creating custom reports for clients where necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร * Able to communicate fluently in English and Japanese(Over N2)
* Great communications skills and client facing abilities
* Strong analytical skills - interest in looking at data and analyzing it to be able to improve results.
* Experience with online marketing, advertising, performance campaigns is an advantage
* Willing to travel
เงินเดือน Monthly Salary 80,000THB 〜 150,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

PBX Sales representative ID:36556

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 23,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

PABX Engineer Supervisor ID:39475

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 23,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Administrative officer ID:39330

รายละเอียดงาน -Perform paper work follow business process and prepare documents related to daily operation.
-Follow up cheque collection status both customers & suppliers sides.
-Collect and organize all division's documents and assets.
-Record all transactions related to division's activities in accounting system
-Support customers, partners, team members and supervisors in normal operation and others.
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Female only, Age: 23-27 years old
-Bachelor degree in Accounting, Business Administration (Major Accounting)
-Good Knowledge in Basic Accounting and Tax system.
-Good Communication and negotiation skill
-Problem-solving, multitasking skills and time management skills
-Planning scheduling, Document organizing & controlling
-Strong in Mathematics and logical thinking
-Good command in English: Reading, Speaking and Written.
-Japanese skill is advantage.
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 20,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Sales Coordinator ID:22013

รายละเอียดงาน - Daily operation in terms of shipment delivery to customer.
- Calculate customer demand and control stock inventory level.
- Issue PO to suppliers and follow up incoming shipments
- Coordinate with warehouse in terms of shipment and any other related sales issue.
- Working in Import-Export function.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female
- Age between 24-30 years old
- Bachelor's Degree in Business Administration or related field
- 1-2 year experience in Sales Coordinator in Electronics Sales, Trading Business will be preferable.
- Have skill for Import-Export function.
- Experience in issuing PO, Invoice and Shipping document or logistics function job is advantage
- Good command of both written and spoken English
- Computer literacy
- Strong service mind, good interpersonal skill and ability to work under pressure.
- Negotiation skills with suppliers to fulfill customer demand.
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 20,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

All143Count(1〜20CountDisplay)