รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

+662-653-2700

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All2Count(1〜2CountDisplay)

support staff (volunteer coordinater) ID:39896

รายละเอียดงาน coordinate with volunteer people (in Japanese)
■To manege environmental of volunteer people
■To plan and propose about new project in region
■To perceive progress status
■To make document in Japanese
■Visa support
※ business trip 1 or 2 in a month. (suddenly happen)
■Don't prefer office worker
คุณสมบัติของผู้สมัคร No specific experience but prefer
■To manage people
■To negotiate and suggest
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

政府機関(総務) ID:39930

รายละเอียดงาน ※現在総務担当がいない為、募集
一般的な総務業務
タイ政府に提出する資料作成(英語)
東京本部から送らてくる英文資料の仕分け
คุณสมบัติของผู้สมัคร 総務経験5年以上
英語ビジネスレベル(英語の資料ある為、特に読み書きが重要)
タイ語必要なし
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

All2Count(1〜2CountDisplay)