รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

+662-653-2700

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All2Count(1〜2CountDisplay)

Event Officer (Bangkhen) ID:41844

รายละเอียดงาน - Responsible of overall process for Seminar, Organizer, Meeting, Conference, Asian Congress such as coordinate to concerned people (both local and overseas), ask for Sponsorship and others.
- Planning/Estimate and control expenses to be under the budget.
- Contact suppliers (hotel, transportation, restaurant), event organizer, Embassy and related people in local and overseas to arrange everything for conference.
- Arranging, reviewing and discussing all process with team and the Manager (Foreigner)
- Other related as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, age 30-40 years old
- Fluent in English (Verbal and Writing)
- 3 years directed fields (management level) OR 5 years experience in directed fields (Exhibition/Itinerary/Conference Organizer) *not media organizer.
- Able to travel in local and overseas for conference arrangement.
- Service mind, smart and fast learner
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

ID:41064

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

All2Count(1〜2CountDisplay)