รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

+662-653-2700

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All3Count(1〜3CountDisplay)

Urban Development(Exchange Tower) ID:40228

รายละเอียดงาน Maintenance of public facilities such as roads, parks, plazas, water supply.
Improvement of buildings and works related to promotion of urban functions and their site.
*Urban Planning, Bullet train
Make documents which submit government in English
Business trip to domestic and Japan with Japanese staff.
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Must graduated from any of Master degree of Architecture, Civil engineering, Municipal engineering, Urban engineering
*Need English Skill Speaking, reading and writing

Prefer to read Japanese(Some documents are written down by Japanese.)
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

Support staff (Volunteer coordinator) ID:39896

รายละเอียดงาน Coordinate with volunteer people (in Japanese)
■To manage environmental of volunteer people
■To plan and propose about new project in region
■To perceive progress status
■To make document in Japanese
■Visa support
※ Business trip 2 or 3 in a month. (Suddenly happen)
※ Prefer business trip staff.
※ Good skill of Japanese language(reading, writing and speaking)
คุณสมบัติของผู้สมัคร ■ Male / Female
■ Age: 23~30
■ Japanese Level (Over N2)
*Have to read Japanese document.
■To manage volunteer staff(Japanese)
■Prefer business trip (domestic)
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

【海外で安定した日本政府機関で総務のお仕事】 ID:39930

รายละเอียดงาน 【日本人スタッフの書類作成、書類管理などサポートするお仕事です】
・採用活動や社内の人事異動に関する事務業務
・社内書類の翻訳、通訳サポート
・東京本部との連携窓口
・英語の資料を日本語に翻訳
・タイ政府に提出する資料作成(英語)
คุณสมบัติของผู้สมัคร ・男女不問 / 年齢不問
・総務経験5年以上
・英語ビジネスレベル(英語の資料ある為、特に読み書きが重要)
・タイ語必要なし
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

All3Count(1〜3CountDisplay)