รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All24Count(1〜20CountDisplay)

Graphic Designer (Chatuchak) ID:44069

รายละเอียดงาน - Provide support in Graphic Design for all projects
- Responsible for creating, executing design, and coordinating with marketing and sales departments
- Responsible for Graphic Design (banners, logo, label/hang tag, display, printed advertisement, layouts and websites)
- Handle multi-tasks (Graphic Design)
- Create works of high quality and accuracy within tight deadlines
- Other related duties as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 23-40
- Bachelor’s Degree in Graphic Design, Commercial Arts or any related field
- Minimum 1-2 years' direct experience in Graphic Design, Print ADS, Display Stands, Web Sites, POP materials, etc.
- Good command of Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign or other related useful software
- Advanced skills in Adobe Premiere, Adobe After Effect or useful software in 3D Program
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok)

Sales Engineer ID:36219

รายละเอียดงาน - Promote the sales of lubricants by visiting customers regularly throughout the assigned industry/territory
- Recommend new products where applicable
- Maintain and expand customer base; building and maintaining rapport with key customers
- Identify and develop new customer opportunities
- Ensure that sales, collections, and gross margin targets are achieved
- Provide technical assistance and arrange successful field trials for various customer applications
- Maintain competitive information on price, sales volume and market share as well as competitive marketing activity etc. to enable successful negotiation with customers
- Forecast sales immediately to senior staff to ensure availability of stocks
- Preparation of proposals for offers
- Develop Key Account Management plan and activities (approved by Division Manager) and take the ownership
- Update and monitor price list and ensure pricing is strictly within the approved guidelines
- Ensure all statutory and company required paperwork is up to date through effective record keeping and organization
- Dealing with customers and FUCHS management/staff on all related subjects
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 27-35
- Bachelor's Degree with technical focus/background in Chemical Engineering, Mechanical, or Industrial Engineering is preferred
- Experience (3 years) in sales representative positions in key industry (food and chemical, lubricants, machine tools, automotive) coupled with good sales and marketing expertise at a global company
- Experienced as representative with background in lubricants
- Experience in the sales of demanding products which are not self-explanatory
- Good writing and verbal communication in English
- Good skills in data processing (MS Office)

- Having project management skills and entrepreneurial spirit
- Presentation and negotiating abilities
- Self-motivated (proactive/self-starting)
- Excellent team player with mature leadership
- Strong service, consulting, and customer orientation
- Excellent negotiation skills and effective time management
- Able to work independently under pressure and stretched targets
- Demonstrate strong interpersonal and communication skills with strategic initiative

- Others; high travel frequency / MS Office / Sales Training / Negotiation Training / Presentation Training / Account Management Training / Product Training / Basic Lubricants Training
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location,Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok)

Operation Manager (Din Daeng) ID:44045

รายละเอียดงาน - Handle sales report and summarise report of every branch to Managing Director
- Monitor sales targets and plan marketing strategy
- Manage stock and inventory
- Improve performance of retail branch, productivity
- Standardise the implementation of effective methods and strategies
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 31-40 (prefer Female)
- Bachelor's Degree in Business Administration, Marketing or any related field
- Minimum 5-10 years' experience in Sales and Marketing
- Advanced skills in Microsoft Office
- (required) Management Skills
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok)

Junior Sales Executive (Real Estate) ID:43947

รายละเอียดงาน - วางแผนการขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย และ/หรือ เกินเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
- Plan the sales strategies to meet or exceed company target

- สนับสนุนและให้คำปรึกษา ฝึกอบรมและควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงานการขาย
- Support, supervise, train and control sales subordinates staff

- การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และความพึงพอใจของลูกค้าภายในโครงการและผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการ
- Establish a good image for company and customers/visitors satisfaction

- การติดตามงานบริการก่อนและหลังการขายบ้านภายในโครงการ
- Follow up pre and post sales process of real estate

- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในบริษัท
- Coorperate with internal departments

- การเป็นแบบอย่างและเป็นผู้นำที่ดีให้ผู้ใต้บังคับัญชา
- Act as a role model and leader for subordinates

- การสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างฝ่ายและองค์กร
- Establish good relationships between departments and organisations
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 23-35
- Minimum 1-2 years of experience in Sales and Marketing in Real Estate Industry (or any industry)
- Leadership skills and a good team player
- Having Service Mind and Critical Thinking
เงินเดือน Monthly Salary 23,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Bangna (Bangkok),Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),All Airport Link Lines (Bangkok),Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok),Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok)

Japanese Interpreter (Bangpoo) ID:43609

รายละเอียดงาน - Interpretation 80% and other related jobs 20%
- Translate from Thai to Japanese and vice versa
- Act as the Secretary to MD
- Write the minute of meeting
- Contact customers and suppliers
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 20-40
- Bachelor's Degree
- JLPT N2
- Able to work at Bangpoo
เงินเดือน Monthly Salary 22,000 〜 50,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Bangna (Bangkok),Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),All Airport Link Lines (Bangkok),Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok),Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok),Rayong

Digital Marketing Officer (Chatuchak) ID:43942

รายละเอียดงาน - Plan and execute all digital marketing, including SEO/SEM, marketing database, emails, social media and display advertising campaigns
- Design, build and maintain our social media presence
- Identify trends and insights, and optimise spend and performance based on the insights
- Brainstorm new and creative growth strategies
- Collaborate with internal teams to create landing pages and optimise user experience
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 23-40
- Strong Digital Marketing Knowledge
- Experience in Digital Marketing and Website Design
- (welcome) Having a lot of followers on one's SNS
- Able to use Google Analytics, and other Google tools
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok)

Japanese Interpreter (JLPT N2) ID:43832

รายละเอียดงาน - Interpret between Thai and Japanese languages during sales meeting
- Translate documents from Japanese to Thai and vice versa
- Support MD and enhance coordination between Japanese and Thai staffs
- Support company activities and Department of Production
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- JLPT N2 or higher
- (Preferably) Good command of English
- Service-minded and positive thinking
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok)

Web Developer (Chatuchak) ID:43241

รายละเอียดงาน - Write well-designed, testable, efficient codes by using practices of best web development
- Working as Front End and Back End web developer
- Integrate data from various back-end services and databases
- Gather and refine specifications and requirements based on technical needs
- Responsible for maintaining, expanding, and scaling our websites
- Stay plugged into emerging technologies/industry trends and apply them to operations and activities
- Cooperate with web/graphic designers to match visual design intent
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 26-40
- (Required) Experience as Web developer
- Candidates who love self-improvement
- Candidates with no experience in Web Design are welcome
- English communication skills
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok)

Sales Engineer (Account Sales Section) ID:33669

รายละเอียดงาน - Respond to new customer requirements
- Gather market and customer information
- Develop and maintain customer relationships
- Automation products: PLC, Servo, Sensors, RFID, Relay, etc.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-30
- Bachelor's Degree in Engineering in Electric or Electronics
- Minimum 3 years' experience in Automation
- Experience in Automation Industry
- Good command of English and computer literate
- Able to drive
- Able to work O.T. and in the upcountry
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok)

Repair Engineer/Technician - Urgently Required! ID:42686

รายละเอียดงาน - Responsible for Inspection, Checking and Repairing Omron Product
- Perform On-site service as requested by Sales Engineer or Customers
- Perform ad-hoc tasked as assigned by Manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Bachelor's Degree or High Vocational in Engineering in Electric/Electronics/Machine
- Able to communicate in English and Computer literate
- Able to work in the upcountry
- Willing to work overtime (evening, nighttime, weekends, or public holidays)
- Able to drive and having driving licence
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok)

Electrical and Mechanical Engineer ID:43923

รายละเอียดงาน - Technical Sales support & Quality Control
- Implementation of Material Business
- Research and Development for both existing (ICT) and new business industry
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age under 28
- Bachelor's Degree in Electrical, Mechanical or any related field
- Minimum 3 years of experience in related job description
- Good command of English
- Good computer skills and especially in AutoCAD program
เงินเดือน Monthly Salary 20,000 〜 30,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok)

Service Manager (Rangsit Branch) - Urgently Required! ID:43812

รายละเอียดงาน - Communicate & interact with overseas suppliers about quality issues
- Communicate with our dealers in Thailand for service issues & provide technical feedback
- Analyse and manage the market quality control for overseas products
- Provide technical assistance as required
- Act as a technical consultant to promote the use of products
- Demonstrate good sales & customer service skills
- Summarise & report to Japanese Management Executives
- Other related duties as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 40
- Bachelor's Degree in Mechanical, Industrial Management or Agricultural Machine or in any relevant fields
- Minimum 5 - 10 extensive experience in Automotive & Mechanical field
- Minimum 3 years of experience in managerial level
- Good command of English and computer skills
- Able to travel upcountry
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok)

Sales & Marketing Officer ID:36492

รายละเอียดงาน - Manage dealer sales, work with dealers to follow up and drive the dealer sales
- Plan the sales and marketing strategy and ensure the optimal marketing activity deliverable and to achieve the sales target
- Coordinated with the dealer owner of sales and marketing policy
- Conduct field working with dealer team as business trips are needed in order to understand the marketing situation
- Ensure appropriate research, organized market research by collecting market and competitor marketing information is timely sourced to support and responsive marketing strategy
- Create and develop new innovative ways to communicate to our existing dealers & new dealers
- Handle the documentation works of dealer in English
- Other jobs may be appropriately assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Bachelor's Degree in Sales & Marketing, Business Administration or in related field
- Minimum 5 relevant working experience in Sales & Marketing functions such as Automobile or Agricultural Machinery, etc.
- (Preferably) Experience in working with dealers as a staff of distributor company
- Able to drive both manual and automatic with Driving License & able to travel in upcountry
- Good command of computer skill of Word, Excel, PowerPoint, etc.
- Good command of written and spoken English (reporting skill in English is essential)
- Excellent communication, interpersonal and presentation skills
- Creative, self-motivated, teamwork and able to work under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok)

Product Development Manager / Senior Chief ID:42600

รายละเอียดงาน - Attend meeting & negotiate with local suppliers (Cost, Spec, Delivery, Stock, New Development, etc.)
- Prepare and revise contracts with each supplier
- Gather market needs and analyse of new design and specs for new product required
- Train arrangement to IST sales and mechanic staff for new product
- Schedule control of new product development (mainly local procurement)
- Prepare operation manual control and spare parts booklet
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 35-40
- Bachelor’s Degree or Master’s Degree with equivalent work experience or related field
- Minimum 5 years of product development, marketing or product management experience (understand the process and checkpoint)
- Knowledge of mechanical field (Automobile, Agricultural Machinery, Motorcycle, etc.)
- English writing and speaking skills
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok)

Secretary and Interpreter (JLPT N3 or N2) ID:25643

รายละเอียดงาน - Secretary to MD
- Administrate MD's schedule
- Translate Thai to Japanese (and vice versa)
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 27-39
- Good command of English
- JLPT N3 or N2
- Willing to work twice monthly on Sat
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok)

*CAD Operator(CATIA) ID:29785

รายละเอียดงาน - Management of CAD data created by design engineers
- Operation of CAD data based on regulations
- Working for product development
- Working at customer's office after 3 months training
- Other related tasks
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, age between 27-35 years old
- Communicative English and JLPT N3
- Knowledge of CAD (CATIA)
- Willing to study Japanese
- Willing to learn product development
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location,Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok)

Web Developer ID:43538

รายละเอียดงาน - Create and modify the company website
- Study about new products
- Provide solution for our products
- Prepare documents and reports of job assignment
- Responsible for company's IT/Asset
- Develop web application
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 23-35
- High Vocational Certificate or Bachelor's Degree in Computer Science, Information Technology, or in any related field
- More than one year's working experience
- Able to develop websites'
- Able to communicate in English
- Good personality, punctual, and good working attitude
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok)

Technical Engineer ID:35712

รายละเอียดงาน - Handle testing and installation to match with customer's requirements for both of pre-sales and after sales service
- Provide technical information and support of OMRON product to related work units and customers
- PLC programming
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, age between 25-35
- Bachelor's Degree in Engineering in Electric or Electronics
- Minimum 2 years' experience in Automation
- Good command of English (writing, reading and speaking)
- Computer literate
- Able to work up-country and overtime (i.g. evening, night time, weekends, public holidays)
- Able to drive and have own car
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok)

Software Development Engineer - Urgently Required!! ID:42687

รายละเอียดงาน - PCs, Client/Server, Application software programing: VB or C (# or++), Delphi, Java
- Web programming: PHP, ASP and PLC
- Networking knowledge and experience in TCP/IP, UDP, DNS, DHCP, PTP, Socket
- Database development: MS or My SQL (DBMS), Oracle
- Design and Develop Software, GUI for Database
- Products: Automated Optical Inspection
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Bachelor's Degree
- Minimum 3-5 years working experience in Software Development and Machine Interface
- Good communication in English
- Having own car and able to drive
- Working well under pressure (limited time)
- Willing to learn new things (new products and softwares)
- Willing to work in the up-country, O.T. (evening, nighttime, weekends, and public holidays)
- Initiative, strong problem solving, and analytical skills
- Good coordination and team work skills
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok)

Network Engineer (DMK & Suvarnabhumi) ID:42454

รายละเอียดงาน -Monitor and implement check network to make sure all running properly
-Monitor software and hardware e.g. Fiber optic, server, firewall, WLAN, Satellite Modem and Hub.
-Co-ordinate, support and check assure network work properly
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Bachelor degree in Computer engineer, Network engineer.
-Have CCNA certification or in Examination process or in training and expected to get certification soon.
-Experience in job would be advantaged
-Working 6 days, holiday will be rotated among colleagues in team.
-Work in shift
-Be able onsite in Suvarnabhumi or DMK
เงินเดือน Monthly Salary 21,000THB 〜 26,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok),Samutprakarn

All24Count(1〜20CountDisplay)