รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All22Count(1〜20CountDisplay)

Distribution Center SV - Urgently Required! ID:41628

รายละเอียดงาน - Manage daily activities of Distribution Center
- Supervise, control, and improve the daily operation of distributing & dispatching products from the Distribution Center to customers
- Monitor inventory levels
- Manage expenses, minimize cost, and maximize revenue
- Ensure that products are dispatched on time to correct destinations with the correct quantities
- Report the performance to management staff
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or female, age between 35-45 Years old
- Bachelor's Degree in Administration, Management, Logistics or other related fields
- Minimum 3 years experience in Warehouse Management or Transportation Management is an advantage
- Able to solve problems and make rational decisions
- Willing to work in the upcountry office
- Outstanding leadership, high responsibility, and human relation skills
- Able to communicate in English
- Computer literacy (MS Office)
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok),Pathum thani,Ayuthaya

Network Engineer (DMK & Suvarnabhumi) ID:42454

รายละเอียดงาน -Monitor and implement check network to make sure all running properly
-Monitor software and hardware e.g. Fiber optic, server, firewall, WLAN, Satellite Modem and Hub.
-Co-ordinate, support and check assure network work properly
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Bachelor degree in Computer engineer, Network engineer.
-Have CCNA certification or in Examination process or in training and expected to get certification soon.
-Experience in job would be advantaged
-Working 6 days, holiday will be rotated among colleagues in team.
-Work in shift
-Be able onsite in Suvarnabhumi or DMK
เงินเดือน Monthly Salary 21,000THB 〜 26,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok),Samutprakarn

Sales Engineer ID:36219

รายละเอียดงาน - Promote the sale of Lubricants through regular customer visits
throughout the assigned industry/territory. Recommend new
products wherever applicable.
- Maintain and expand customer base; build and maintain rapport with
key customers; identify and develop new customer opportunities.
- Ensure sales, collections and gross margin targets are achieved.
- Provide technical assistance and arrange successful field trials for
various customer applications.
- Maintain competitive information on price, sales volume and market
share as well as competitive marketing activity etc. to enable
successful negotiation with customers.
- Forecast sales to immediate superior to ensure stocks are available.
- Preparation of proposals for offers.
- Develop Key Account Management plan and activities (approved by
Division Manager) and take the ownership.
 Update and monitor price list and ensure pricing is strictly within the
approved guidelines.
- Ensure all statutory and company required paperwork is up to date
through effective record keeping and organization
- Dealing with customers and FUCHS management/staff on all related
subjects.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Bachelor degree with technical focus/background in chemical
engineering, mechanical or industrial engineering is preferred.
- Experiences (3 years) in sales representative positions in key
industry (Food and chemical, lubricants, machine tools, automotive)
coupled with good sales and marketing expertise at a global
company.
- Experienced representative with background in lubricants
- Experience in the sale of demanding products which are not selfexplanatory.
- Project Management Skills.
- Entrepreneurial spirit
- Presentation and negotiating abilities
- Good written and verbal communication in English
- Good skills in data processing (MS Office)
- Self-motivated (proactive / self-starting)
- Demonstrate strong interpersonal and communication skills with
strategic initiative
- Strong service, consulting and customer orientation
- Excellent team player with mature leadership
- Able to work under pressure and stretched targets
- Able to work independently.
- Excellent negotiation skills.
- Effective time management.
- High travel frequency
- MS Office
- Sales Training
- Negotiation Training
- Presentation Training
- Account Management Training
- Product Training
- Basic Lubricants Training
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location,Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok)

Product Development Manager / Senior Chief ID:42600

รายละเอียดงาน - Regular meeting & negotiation with Local supplier (Cost, Spec, Delivery, Stock, New development etc)
- Making and revising contract with each supplier
- Gathering market needs and analysis of new design and spec for new product required
- Training arrangement to IST sales and mechanic for new product
- Schedule control of New product development (Local procurement mainly)
- Operation manual control and Spare parts booklet preparation
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Age: 35-40 ,Bachelor’s degree or Master’s Degree with equivalent work experience or related field.
- At least 5 years of product development, marketing or product management experience (understand the process and check point)
- Knowledge of mechanical field (Automobile, Agricultural Machinery, Motorcycle , etc.)
- English writing and speaking skill
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok)

Japanese Interpreter (N2-3) Bangpoo ID:41763

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 22,000 〜 50,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Bangna (Bangkok),Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),All Airport Link Lines (Bangkok),Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok),Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok),Amatanakorn (Chonburi),Lemchabang(Chonburi),Rayong

Japanese Interpreter / Sales assistant MGR_Bangpoo ID:41875

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 22,000 〜 50,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Bangna (Bangkok),Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),All Airport Link Lines (Bangkok),Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok),Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok),Rayong

Sales & marketing ID:42681

รายละเอียดงาน To look for new client
To take care old client.
To proposal of its own services
To make some document such as invoice and quotation.
คุณสมบัติของผู้สมัคร Age:22 to 35 years old.
M/F Can speak English and Japanese (N3 upper)
Have a own car
New graduate is welcome
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),All Airport Link Lines (Bangkok),Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location,Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok)

Safety Supervisor( event/construction) ID:42756

รายละเอียดงาน ควบคุมดูแลงานด้านความปลอดภัยการก่อสร้าง ติดตั้ง ตกแต่ง รวมถึงการรื้อถอนบูธ ในส่วนงาน Event, Exhibition, Museum
• ดูแลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
• ดูแลและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานความปลอดภัย เช่นคปภ.
• ควบคุมดูแลความเรียบร้อยภายในอาคารสำนักงาน
• ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย
• ฝึกอบรมพนักงาน และContractor ให้มีความรู้ ความเข้าใจในความปลอดภัยในการทำงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร เพศชาย
• อายุ 32-40 ปี
• ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
จป. วิชาชีพ
• ประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปีขึ้นไป
• มีความรู้ในเรื่องกฎหมายด้านความปลอดภัย
• มีความรู้ด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง
• มีความเป็นผู้นำ และสามารถรับแรงกดดันได้ดี
• สามารถฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยให้แก่พนักงานได้
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ พอสมควร
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Excel, Word, Power point และอื่นๆ
• สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ ทำงานนอกเวลางานได้
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Bangna (Bangkok),Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),All Airport Link Lines (Bangkok),Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok),Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok),Amatanakorn (Chonburi)

工場・建築現場の監督 ID:38368

รายละเอียดงาน 建築現場の監督のお仕事
タイ全域(主にはラヨーン、パトュムタニ、チョンブリなど)の工場の建築現場でタイ人のマネジメント、現場監督をしていただきます。現場での打ち合わせも多いので自らの運転で現場にいける方歓迎しております。
また、現場のタイ人をマネジメントするためタイ語で指示を出せるレベルのタイ語が必須になってきます。
今までの御経験を生かして働いてみませんか??
คุณสมบัติของผู้สมัคร ・タイ語:現場のタイ人に指示を出せるレベル
・タイ国内での運転免許
・一級・二級建築士 あるいは 施工管理士
・プロジェクトごとに社宅へ引っ越せるかた
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Bangna (Bangkok),Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),All Airport Link Lines (Bangkok),Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok),Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok),Amatanakorn (Chonburi)

custom broker (คนคีย์ใบขนของ/ชี้พอกัดศุลกากร) ID:42628

รายละเอียดงาน -Contact & Co-operate with customer, Carriers, Shipping dept, Transport Dept. and concern parties.
-Receive customer order and arrange document for export process.
-Take care Import & Export Operation & Sale Activity.
- Tariff Calculation
- other assigned task
คุณสมบัติของผู้สมัคร - good knowledge of H S Code
- Male/Female
- age 25-35 years old
- Good English skill
- Bachelor degree in any field
- 3 years experienced

เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Bangna (Bangkok),Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),All Airport Link Lines (Bangkok),Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok),Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok)

[Urgent]Software Development Engineer ID:42687

รายละเอียดงาน - PCs, Client/Server, Application software programin, VB or C (# or++), Delphi, Java
- Web programming PHP, ASP and PLC
- Networking knowledge and experience in TCP/IP, UDP, DNS, DHCP, PTP, Socket
- Database development: MS or My SQL (DBMS), Oracle
- Design and Develop Software, GUI for Data base
- Products : Automated Optical Inspection
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Bachelor Degree
- Exp. 3-5 years in software Development and Machine interface
- Good communication in English.
- Able to driving and have own car.
- Working under pressure (limited time)
- Willing to learn new things (new products, software)
- Ale to work up-country, Over Time (evening, Night time, weekends, public holidays)
- Initiative, strong problem solving and analytical skill.
- Team work and Good coordination
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok)

[Urgent]Repair Engineer / Technician ID:42686

รายละเอียดงาน - Inspection , Checking and Repair Omron Product
- On-site service as request by Sales Engineer or customer
- Special job assignment by Manager

คุณสมบัติของผู้สมัคร -Bachelor's Degree or High Vocational in Engineering in Electric/Electronics/Machine.
-25-35 years old
-Able to communication in English in term of writing, reading and speaking, computer literate
-Ale to work up-country, Over Time (evening, Night time, weekends, public holidays)
-Able to driving with driving licence
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok)

[Urgent]Sale Support Supervisor ID:42685

รายละเอียดงาน - Take care direct sales team
- Supporting Quotation and Improve Delivery until invoice and goods deliver to customer
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Male/Female
-More than 28 years old
-Exp 5 years up in Sales Support and Customer Service
-Good in English in term of writing, reading and speaking, computer literate
เงินเดือน Monthly Salary 28,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok)

[Urgent]Project Engineer ID:42684

รายละเอียดงาน - Project execution and coordination.
- PLC programming and HMI (Touch Screen and/or SCADA) development.
- Networking (Data communication), Configuration setting and handling.
- Application Software builder (VB, Delphi, C,.. etc.) and Darabase implementation (MS or My-SQL)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Bachelor's Degree in Engineering in Electric or Electronics.
- 1-4 years' experience in Automation.
- 24-30 years old
- Good in English in term of writing, reading and speaking, computer literate
- Energentic, Teamwork skills and hard working.
- Able to work under pressure to achieve project within short and limited period.
- Ale to work up-country, Over Time (evening, Night time, weekends, public holidays)
- Able to driving and have own car.
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok)

IT Support (Urgent) ID:42599

รายละเอียดงาน - Troubleshooting daily computer hardware and software problems
- Setting up, administering, maintaining and upgrading communication systems, local area network
- Work closely with the Functional Teams and Users to gather requirements, design and develop solutions on SAP
- Support user in order to prevent and avoid any impact to business  Day-to-day support for diagnosing and solving computer systems  Initiate creative idea to minimize IT cost, finding the corrective IT solutions
- Other ad hoc duties as required
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, age not over 28 years
- Bachelor degree in Computer Science, Management Information System or related field.
- Basic SAP support experience and IT support and network management  of experience installing, troubleshooting operating systems (Win 7/10/365), Microsoft Office, and other software;
- Good command in English
- Experience working in a team oriented, collaborative environment, service mind
- Good analytical, troubleshooting and problem solving skills
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok)

Chief Marketing (Urgent) ID:30338

รายละเอียดงาน -Dealer Sales Management & Coordinated with dealer owner or dealer marketing team to ensure optimal marketing activity deliverable and to achieve the sales target
-Dealer Development to find out optimal candidates of dealers and negotiate for investment
-Prepared marketing materials for marketing product & marketing event for Marketing Communication
-Ensure appropriate research, organized market research by collecting market and competitor marketing information is timely sourced to support and responsive marketing strategy
-Created and developed new innovative ways to communicate to our existing dealer & new dealer
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Age 28 –40 years, Bachelor's Degree in Sales & Marketing, Business Administration or relate field
-At least 5 relevant working experience in Sales & Marketing function such as Automobile or Agricultural Machinery etc.
-Creative, self-motivated, teamwork and can work under pressure
-Excellent communication & interpersonal and presentation skills
- Able to drive with driving license & Able to travel in upcountry
-Good command of computer skill of Word, Excel, Powerpoint
-Good command of written and spoken English (Reporting skill in English is essential)
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location,Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok)

Sales & Marketing Officer ID:36492

รายละเอียดงาน - Dealer Sales Management, working with dealer to follow up and drive the dealer sales, to plan the sales and marketing strategy andensure the optimal marketing activity deliverable and to achieve the sales target.
- Coordinated the dealer owner of sales and marketing policy
- Field working with dealer team as a business trip is needed from time to time in order to understand the marketing situation.
- Ensure appropriate research, organized market research by collecting market and competitor marketing information is timely sourced to support and responsive marketing strategy
- Created and developed new innovative ways to communicate to our existing dealer & new dealer
- Handle the documentation work of dealer in English.
- Other jobs may be assigned appropriately.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Age 25 – 35 years, Bachelor's Degree in Sales & Marketing, Business Administration or relate field
- At least 5 relevant working experience in Sales & Marketing function such as Automobile or Agricultural Machinery etc.
- Experience working with dealer as a staff of distributor company is preferable.
- Creative, self-motivated, teamwork and can work under pressure
- Excellent communication & interpersonal and presentation skills
- Able to drive both manual and automatic with driving license & Able to travel in upcountry
- Good command of computer skill of Word, Excel, Power point
- Good command of written and spoken English (Reporting skill in English is essential)
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok)

Chief – Senior chief : Accounting ID:42598

รายละเอียดงาน - Manage & support day to day financial and accounting operation
- Ensuring that the statutory reports are submitted accurately on a timely basis
- Closing & Review financial statement; month-end / year-end
- Monitor Inventory & Fix asset control, review accounting transactions & reconciling accounts
- To make the significant report & analyze the accounting & financial data for management
- Dealing & Coordinating with Auditors & Revenue Dept. relation to statutory account
- Other ad hoc duties as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Thai nationality, Male or Female, aged 30 - 40 years old
- Bachelor’s / Master’s Degree in Accounting/Finance or related fields
- At least 5-10 years’ experience in accounting as supervisor level
- Having experience in distributor business , manufacturing , import – export
- Strong analytical thinking, leadership skill, time management, strong communication & interpersonal skills
- Good in computer literacy and knowledge in SAP system is a plus
- Good verbal and written English communication skills
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok)

Account & Finance Manager ID:39723

รายละเอียดงาน - Financial Monthly/Yearly closing
- Making a report to Japanese Manager
- PND 1, 3, 30, 50, 51, 53
- AR, AP, Account Ledger, reconcile
- Coordinate and prepare information to external auditor and internal auditor
- Responsible for Taxation, VAT, inventory/stock manage
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, more than 35 years old
- Bachelor's degree in Accounting
- Good English (verbal and writing)
- Experiences around 10 years in Accounting / Management level more than 5 years
- Good Computer skills
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok)

Room concierge (Japanese Speaker) ID:39978

รายละเอียดงาน 1. Coordinate with relevant parties to ensure that sales objective and targets are achieved.
2. Maintain positive relationships and coordinate with team, company's clients, tenants, and prospect tenants, and follow through on issues in a timely manner.
3. Responsible for sales of assigned leasing spaces and specific retail property development project.
4.. Assist executives with preparation of marketing and sales presentation materials.
คุณสมบัติของผู้สมัคร * Male / Female
* 25~35age
* Own car /license
* Communication English
* Preferably with 1 - 3 years’ experience in sales and marketing.
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location,Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok)

All22Count(1〜20CountDisplay)