รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

+662-653-2700

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All118Count(1〜20CountDisplay)

IT Service ID:41096

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL

Japanese Interpreter (Amaranakorn) ID:35540

รายละเอียดงาน *interpret in the actual spot, transfer Japanese to Thai
*management of workers who are working at the actual spot
*having responsible as a leader
คุณสมบัติของผู้สมัคร *male/female, age 19 to 30 years - prefer female but male is also good (because they have many female workers)
*basic knowledge of PC - Excel , Word
*Japanese Level : N2 or N3
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 48,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Junior Accountant (Pinthong 3) ID:40957

รายละเอียดงาน - Responsible for basic accounting tasks
- Journalize accounting status
- Support supervisor as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, 22~25 years old
- Knowledge about accounting
- Able to handle journalizing
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 20,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL

Purchasing and buyer ID:40456

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL

senior purchase manager (Japanese speaker) ID:38358

รายละเอียดงาน *be the most responsible person for purchase activity in branches is ASEAN region.
*responsible for purchasing activity including purchasing
*attend manager meeting and report by using power point in Japanese
*other tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร *male or female/ age around 45 years old
*more than 5 years experience as purchase and GM or manager level
*N1~N2 Japanese skill for manager meeting with Japanese manager
*English skill to communicate with other branch's manager
เงินเดือน Monthly Salary 50,000CNY 〜 90,000CNY
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Purchase (Japanese speaker) ID:39660

รายละเอียดงาน *responsible for purchasing activity
*correspond with Japanese customer in Japanese
*find suitable supplier
*other tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร *male or female / age : 27~40 years old
*Japanese skill , N2~N3
*having experience as sales or purchase
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

HR staff (Japanese speaker) ID:40431

รายละเอียดงาน *responsible for HR&GA function as officer
*conduct recruitment process for vacancy and expansion
*develop benefits and compensation for employees
*general affair tasks
*reprt to Japanese president
*other tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร *male or female / age : 27~40 years old
*Japanese skill , N2~N3
*having experience as HR or GA
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

ID:41065

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL

ID:41063

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 17,000THB 〜 20,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL

Japanese Interpreter ID:34638

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL

QC Supervisor (Pinthong 1) ID:40149

รายละเอียดงาน - Responsible for quality issues (position assigned based on experience)
- Analyze quality issues, summarize data
- Make report for customers and manager
- Improve quality by communicating to production dept
- Other related tasks as resigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, 27~35 years old
- Communicative English level
- Experience in quality or related fields
- Knowledge of ISO 14000
- Advantage: Experience in plastics products in automotive industry
เงินเดือน Monthly Salary 23,000THB 〜 28,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi)

Interpreter N2 ID:37827

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 40,000 〜 60,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL

Japanese Interpreter (Amatanakorn) ID:31936

รายละเอียดงาน - Responsible for interpreting and supporting for Japanese manager
- Interpret for mainly engineering, production and quality issues between Japanese and Thai
- Provide general support for Japanese manager
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, 25~35 years old
- Bachelor or higher degree in any fields
- At least N3 or equivalent Japanese language skill
- 2~3 years of experience in interpreting for Japanese language
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Production Supervisor (Japanese Speaker) ID:41017

รายละเอียดงาน - Responsible for production management on production site
- Manage 3~5 subordinates
- Control production progress, manpower, quality by supervising
- Make a report to Japanese GM
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, 27~35 years old
- At least N3 or equivalent Japanese language skill
- Experience in production management
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Die Maintenance Engineer (Amatanakorn) ID:41023

รายละเอียดงาน - Responsible for maintenance activity for die
- Repair stamping die
- Handle die assembly
- Report to manager
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male only, 25-30 years old
- Bachelor or higher degree in Mechanical, Machine tools or related fields
- 3-5 year experience in Stamping die repairing, die assembly, die maintenance
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL

【国際流通】日系企業の新規開拓ポジジョン(インターナショナルカンパニー) ID:25651

รายละเอียดงาน
-To develop and execute business development strategies/plan to grow market share in our
trucking/National Distribution business
-To manage selected Key Account customer with the objective of retaining and growing the business
-Responsible for all Sales & Business Development activities in the area of Trucking/National
Distribution for the company
-Gather complete information from customer and hand to the operation to conduct the extensive
analysis
-Identify the business deal and formulate structure for win-win situation with customers
-Lay out strategy & marketing plan for Automotive & Electronics industry verticals
-Being a technical knowledge of truck and support other concern team in company
-Achievement of target budget and growth of Trucking/National Distribution business, especially with
Japanese companies.
-Work closely with Operations and/or Solution Design teams in the preparation of proposals or RFQ
response package to customers and/or in project implementation
-Other jobs as assigned by top management
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Male / Female, age 30 years old and above
-Japanese Nationality will be an advantage or other nationality who can speak / writing Japanese
-Bachelor’s Degree in Business Administration, Engineering, or related fields
-5 years of working experience in Sales and Business Development; a trucking/National Distribution
background will be an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 90,000THB 〜 110,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL

Design Engineer (Press die) ID:34383

รายละเอียดงาน - Responsible for design of pressing die products
- Discuss as team for requirement of customer
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, 30~45 years old
- Experience in design for press die products
- Able to use AutoCAD
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL

Japanese Interpreter Staff ID:39995

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi),Other (Thailand)

Sheet Metal Processing Engineer (Pinthong 2) ID:40973

รายละเอียดงาน - Responsible for sheet metal processing
- Operate Turret punch press machine
- Maintain machine and cast mold (die)
- Operate Bending brake press machine
- Operate OH crane & Fork lift
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, 25~35 years old
- Experience in metal sheet processing
- Able to drive forklift
- Knowledge of CAD/CAM Programing (Program is made by other section)
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi)

【自動車大手企業】間接部門マネージャー ID:40974

รายละเอียดงาน 【自動車大手企業】間接部門マネージャー
・社長の秘書業務(スケジュール管理等)
・総務、経理部門と協力して一般的な間接部門業務サポート
・IT部門管理(日本本社との間に入りやりとりをして頂きます)
・日本人マネージャーとタイ人間にて英語かタイ語通訳
คุณสมบัติของผู้สมัคร ・経理やIT関連の基本的知識のある方
・コミュニケーションレベルのタイ語もしくは英語
・経験は特に問いません!
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

All118Count(1〜20CountDisplay)