รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

+662-653-2700

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All114Count(1〜20CountDisplay)

ID:40569

รายละเอียดงาน - Responsible for interpreting and Translating between Japanese and Thai
- Conduct interpret at needed occasion such as meeting, production line, etc
- Reporting and assist all interpretation to the Japanese Management Team
- Coordinate between Japanese Management and Thai staff
- Various other tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, 22~40 years old
- At least N3 or equivalent Japanese language skill
- Advantage: Experience in production or manufacturing related fields
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL

Operation Manager (Pinthong) ID:40591

รายละเอียดงาน - Responsible for service operation as manager (Between Japanese MD and Thai staffs)
- Manage and control service by assigning staffs each projects and services properly
- Inform orders from Japanese MD to staffs
- Make service report to customers after conducted
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, 30~40 years old
- Bachelor or higher degree in any fields
- Business level English
- At least 3 years of management experience in manufacturing fields
- Have driving license (for emegency)
- Advantage: Understanding of quality issues
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi)

Japanese Interpreter N3 up ID:39273

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi)

Sale-Coordinator & Japanese Interpreter Staff ID:39995

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi),Other (Thailand)

Warehouse Logistics Assistant Manager ID:23756

รายละเอียดงาน - Operation control maintain and improvement
- Logistic solution creation
- Warehouse design and resource providing
- Know well about essential of modern-Trade co-works.
- Data analysis
- Summary report
- Selves motivation skills and team motivation
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male /Female *Aged 30-50 years old
- working experience in warehouse operations
- MS Office Excle, PPT and Word
- Work exprience in management level more than 3-5 years is a plus
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Rayong

Marketing Leader ID:39772

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi),Other (Thailand)

QA manager ID:40567

รายละเอียดงาน *manage and operate QAQC department
*correspond to customers for quality related issues
*manage quality control on site
*have internal meetings for quality control
*manage subordinates (8~10)
*budget control for department
*other tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร *male or female / age : 23~29 years old
*fresh graduated and inexperienced are welcomed (would be training)
*advantage : bachelor degree of electrical engineer field
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

ID:40550

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL

production control manager ID:40542

รายละเอียดงาน *responsible for production control: From Oder received to Delivery of products by System
*control 5 subordinates of productin control section
*control, analyze and imprive each process
*develop, apply and operate production control system
*record and organize necessary data for production control
*other tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร *male or female / age : 35~45 years old
*at least 5 years of experience in production control by system
*advantage: Experience in developing production control system
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 65,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi)

Production Control Staff (Japanese Only!) ID:40504

รายละเอียดงาน - Plan and manage production schedules to ensure 100% on-time delivery of customer orders.
- Analyze sales order releases with respect to capacity planning and material requirements.
- Complete shipping information and delivery date input.
- Order floor stock with shelf life material for production.
- Interface with manufacturing personnel, purchasing personnel, etc. on material status and production planning issues.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Bachelor’s degree.
- 3-5 years of experience in a manufacturing environment.
- Experience with production control
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Rayong

Assistant Forwarding Manager (Pinthong1) ID:40089

รายละเอียดงาน - Responsible for establishment forwarding business in Pinthong office as Assist Manager
- Management and training for workers
- Develop work flow and organization structure
- Control purchasing, contract with external parties
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female only, 30~40 years old
- Bachelor degree in logistics or related fields
- Communicative English
- At least 5 years experience in logistics, forwarding business
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi)

Sales/Sales Engineer (Chonburi) ID:40395

รายละเอียดงาน - Maintain clients and find new clients
- Travel to up-country (Chonburi, Rayong, Prachinburi, Ayudhaya, Bangkok)
- Coordinate to Sales team and other teams
- Keep contact with clients after sales to follow up product's quality (no need to service)
- Making daily/weekly/monthly report to Supervisor and Management
- Based in Chonburi (at his home) but traveling a lot (more than 10 days/month)
- Report to Thai Supervisor at head office (Bangkok)
- Other related as assigned by Supervisor
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male only (local people), age not over than 35 years old
- At least 1 year experience in Sales & Marketing
- New graduated who is willing to be sales and can travel a lot are welcome
- Experiences in Industrial products will be advantaged
- Can communicate in English
- Have driving license (own car will be a plus)
- Can travel around Chonburi, Rayong, Ayudthaya, Prachinburi and Bangkok
- Mature and can work without supervisor
- Willing to work hard
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL

Sales Engineer (Pinthong 3) ID:32230

รายละเอียดงาน - Responsible for technical sales for potential customers in manufacturing industry
- Identify and reach key person of customers by technical approaching
- Listen to their bottom-problem for production process
- Suggest and provide products for solving bottom-problem of customers
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, 23~30 years old
- Understanding for production process
- Sales experience for manufacturing industry
- Able to travel to Ayutthaya and Saraburi by car
- Have driving license (Own car wound be an advantage)
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL

General Manager – Sales & Marketing ID:40459

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 80,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location,Chonburi ALL

Purchasing and buyer ID:40456

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL

Production Manager ID:39628

รายละเอียดงาน - Working with CNC Machine
- Working after CNC process (grinding, milling, rolling and etc.)
- Conduct all production process
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or female, age between 38-45 years old
- Bachelor degree in engineer or related field.
- At least 5 years experience in production manager in Japanese or European company
- Has negotiate and interpersonal skill
- had labour lesson, TPS, TS16949, ISO 9001, ISO 14001
- Able to make PDCA report.
- Good command in English
เงินเดือน Monthly Salary 65,000THB 〜 75,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

HR staff (Japanese speaker) ID:40431

รายละเอียดงาน *responsible for HR&GA function as officer
*conduct recruitment process for vacancy and expansion
*develop benefits and compensation for employees
*general affair tasks
*reprt to Japanese president
*other tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร *male or female / age : 27~40 years old
*Japanese skill , N2~N3
*having experience as HR or GA
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Sales supervisor (Lemchabang) ID:40430

รายละเอียดงาน *responsible for developing good relationship with customers
*follow purchase order form customer, check price and update price support production control department
*visit customer for cleaning in process part and good satisfaction support
*make quotation cost up, cost down update price support customer
*other tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร *male or female / age :30~40 years old
*having experience as sales
*advantage : having experience as sales supervisor
*communicative English skill
เงินเดือน Monthly Salary 20,000 〜 45,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Lemchabang(Chonburi)

ID:40406

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL

Sales Department Manager - Sea Freight ID:17188

รายละเอียดงาน 1. Manage and control the sea sales oganization.
2. Management the sales volume & sales team of sea freight like sales team controlling, new client initiating and man
3. Preparing the future sales plan, sales team advising and sales team performance evaluating.
4. Develop business with assigned target client.
5. Optimize cost of sales
คุณสมบัติของผู้สมัคร Sex: Male or Female Age : 35 years old or above Nationality : Thai Education : Bachelor’s Degree or higher in Business Administration, Marketting, Logistics or related fields Year of experience : At least 8 years experienced in selling sea freight, customs clearance, distribution service. Qualification :
- Good knowledge of Sea Freight Forwarding.
- Excellent command of written and spoken in English and computer literacy.
- Interpersonal skills and effective presentation & negotiation skill.
- Strong leadership and able to motivate the sales team.
- Able to work independently and analytical in a problem solving environment.
- Own car is a must.
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi),Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi)

All114Count(1〜20CountDisplay)