รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All6Count(1〜6CountDisplay)

HR & GA Assistant Manager ID:47594

รายละเอียดงาน - Responsible for the management of HR and GA sections as an Assistant Manager
- Conduct all HR-related activities such as C&B, training, recruitment, labor field, etc.
- Coordinate VISA and Work Permit for Japanese expatriates
- Handle BOI issues as a consultant
- Report directly to Thai senior manager
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female (preferred), Thai nationality, age between 35-42
- Work experience, minimum 5 years, in HR & GA section
- Good command of English is required
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

HR Supervisor ID:47595

รายละเอียดงาน - Conduct all HR-related activities such as C&B, training, recruitment, labor field, etc.
- Coordinate VISA and Work Permit for Japanese expatriates
- Handle BOI issues as a consultant
- Report directly to Thai manager
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female (preferred), Thai nationality, age between 35-42
- Work experience, minimum 3 years, in HR section
- Good command of English is required
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

GA Supervisor ID:47596

รายละเอียดงาน - Perform GA activities as a GA supervisor
- Create better work atmosphere for office
- Take care of employment
- Report directly to Thai manager
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female (preferred), Thai nationality, age between 35-42
- Work experience, minimum 3 years, in GA section
- Good command of English is required
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Marketing Officer (Amatanakorn Office) ID:47434

รายละเอียดงาน - Contact and negotiate with customers and suppliers
- Coordinate with customers and suppliers for smooth operation
- Control and monitor contractors and support in solving problems
- Sourcing new suppliers for the qualifications of new products
- Coordinate import & export and after-sales service
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai nationality, age between 24-30
- Bachelor's Degree or higher in Mechanical, Mechatronics, or Electrical Engineering
- Work experience, minimum 2 years, in an engineering field
- Work experience in AutoCAD, drawing, electrical control, and PLC programming
- Good command of English (Japanese is preferred)
- Having a valid Driving Licence
- Strong interpersonal, leadership and communication skills
- Ability to work under pressure and under tight deadline
เงินเดือน Monthly Salary 20,000 〜 25,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Sales Assistant Manager ID:46954

รายละเอียดงาน - Develop business relationships with new and existing customers
- Occasionally visit customers to build relationships and obtain requirements
- Correspond with customers via phone calls and emails
- Supervise and manage subordinate officers in sales division
- Make an estimation for customers
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 30-37
- Bachelor's Degree with more than 3.00 GPA
- Sales experience, minimum 8 years, in automotive industry or related field
- Having knowledge of sales, coil center or steel is preferable
- Good command of English
- Willingness to tackle new challenges with positive thinking
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Sales Representative (Amatanakorn) ID:45418

รายละเอียดงาน - Responsible for achieving (or exceeding) sales targets
- Responsible for the management of Sales Department
- Establish strategies for sales development and marketing activities
- Analyse and provide timely and accurate market information
- Coordinate meetings with customers
- Cooperate with other concerned sections
- Develop and maintain business relationships with customers
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 24-30
- Sales experience in machine, tools, power tools and auto parts for 1-3 years
- Good command of written and spoken English
- Japanese language skills would be an advantage
- Having a valid Driver's License
- Strong negotiation and communication skills
- Good analytical skills and ability to identify business opportunities
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

All6Count(1〜6CountDisplay)