รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All5Count(1〜5CountDisplay)

Accounting Manager ID:46342

รายละเอียดงาน - Responsible for the management of Accounting and Admin. Department
- Lead and motivate team members to work objectively and collaboratively to achieve goals
- Follow all duties as determined by company
- Optimise and monitor all activities under department's responsibilities by managing and ensuring all activities are achieved as planned and scheduled
- Prepare fiscal financial statements and close monthly account
- Prepare cash flow plan and daily cash flow
- Control company's income and expense
- Coordinate with DBD, Revenue Department, auditor and other concerned parties
- Prepare reports to Head Office
- Other duties and related work as assigned by superior executives
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 35-45
- Bachelor's or Master's Degree in Accounting or related field
- Work experience in collection or related field for 5-10 years
- Work experience in supervising a team is preferable
- Having a Certificate of CPD
- Good understanding of TFRS, IFRS and other related standards
- Good command of English
- Skills in management, problem-solving, analytical thinking and decision-making
- Leadership qualities and hard-working
- Ability to work independently and flexibly and meet deadlines
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Accounting Assistant Manager ID:46492

รายละเอียดงาน - Responsible for accounting features in company's system
- Control and manage daily operation and month-end closing on time
- Generate costing report and financial statements including analysis reports
- Closely monitor overall company performance
- Supervise and coordinate with other concerned groups or departments in accounting activities
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 40-45
- Bachelor's Degree in Accounting
- Work experience, at least 15 years, in accounting
- Work experience, at least 5 years, in management level
- Skills in Microsoft Office, ERP or SAP
- Good command of English (TOEIC, minimum 460 scores)
เงินเดือน Monthly Salary 60,000 〜 70,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

【大企業アジアグループでのアジア統括部署勤務】経理、IT業務 ID:46074

รายละเอียดงาน 【新卒大歓迎!大企業アジアグループでのアジア統括部署勤務】経理、IT業務
・ASEANとインドのグループ企業8社の統括をし全経理部門を担当している部署での業務になります。
・本社となり8社の経理のPDCAを回す重要なポジションでの業務
・8社の経理、IT関連、法務部門を統一する重要業務
・ERPシステムの導入や経理のススメ方を統一し展開
・協力し経営のグループの経営スピードを早めるため全力コミットしましょう!

【働く環境】
・会社自体の日本人は17名タイ人は350名
・こちらの部門は日本人3名とタイ人2名で構成されております。
・部署には日本人女性もおり女性でも働きやすい環境
คุณสมบัติของผู้สมัคร ・新卒、未経験者であれば簿記検定2級資格が必須
・中途の方であれば製造業での経理勤務5年以上
・コミュニケーションがとれる英語力
・言語力が無い方でもチャレンジ精神があれば大歓迎!
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 88,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Financial & Accounting Manager ID:42143

รายละเอียดงาน - Prepare and publish timely monthly financial statements
- Support month-end and year-end close process
- Ensure company financial records, under responsibility, are maintained in compliance with company policies and Thai GAAP
- Ensure quality control over financial transactions and financial reporting
- Oversee all accounting functions including AR, AP, GL, cash management/reconciliation, financial reporting and balance sheet management
- Provide technical accounting guidance and support to all company entities (may include involvement in due diligence and other activities surrounding VC funding)
- Supervise the completion of tax reporting requirements (including income, property, sales and use, payroll and other local taxes), insurance report and other reports required by government regulations
- Coordinate in tasks related to internal and external audits in the periodic review of company financial records
- Accountable for ensuring policies and procedures (internal controls) are in place to provide reasonable assurance that the company assets are protected
- Responsible for product cost analysis, proper timing and application of revenue recognition rules
- Responsible for reviewing monthly/quarterly account reconciliations and other documents to ensure compliance
- Further responsible for the implementation of agreed-upon recommendations related to the areas of responsibility resulting from the audit findings
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 35-45
- More than 10 years' experience
- Bachelor's Degree in Accounting or Finance
- Experience in leading a team of mid and junior level accountants
- Holding CPA is preferable
- Strong knowledge of IFRS and Thai GAAP
- Advanced skills in Microsoft Excel
- Fluent in English and multi-country consolidation
- Strong analytical and problem-solving skills
- Excellent time management skills and ability to prioritise and multitask
- Ability to interact with all departments and levels throughout our organization
- Team player and ability to work independently and willingness to take on challenges
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Accounting Manager ID:45845

รายละเอียดงาน - Responsible for managing accounting section as manager or assistant manager
- Supervise and manage 7 subordinate officers
- Cooperate with accounting firm for periodic accounting closing and financial costing
- Deal with several accounting tasks such as invoicing, taxation and etc.
- Prepare reports to Japanese Director
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-44
- At least 10 years' experience in accounting in manufacturing field
- Having CPD licence
- Ability to communicate in basic English
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

All5Count(1〜5CountDisplay)