รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All9Count(1〜9CountDisplay)

Japanese Interpreter (Amatanakorn) ID:41149

รายละเอียดงาน - Responsible for interpreting and translating (Japanese and Thai)
- Perform language interpretation at needed occasion such as meeting, production line, etc.
- Coordinate with Japanese management and Thai staff
- Report to Japanese management team
- Other related tasks as assigned by supervisor
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 22-25
- More than one year's experience in language translation/interpretation
- JLPT N3 or higher
- Computer literacy in Microsoft Office Suites
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Accounting Officer (Amatanakorn) ID:32238

รายละเอียดงาน - Withholding tax (PND 3 & P 53)
- Accounts Receivable (A.R.) and sales tax
- Accounts Payable (A.P.) and purchase tax
- Cost saving report and expense report
- Other related tasks as assigned by supervisor
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 22-24
- Bachelor's Degree in Accounting or related field
- More than one year's experience in accounting
- Able to communicate in English
- Computer literacy in Microsoft Office Suites
เงินเดือน Monthly Salary 16,000THB 〜 20,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Senior Accounting Supervisor ID:43074

รายละเอียดงาน - Assist the Finance Manager in the end of month for closing process
- Review and approve accruals done by FSS
- Review and approve CARS reports done by FSS for upload to Oracle
- Initiate action to resolve long outstanding items and discrepancies in account analysis
- Monitor and Follow up VAT refund report.
- Compile and analyse the financial information to prepare financial statements including monthly and annual accounts
- Ensure financial records are maintained in compliance with accepted policies and procedures
- Ensure all financial reporting deadlines are met and prepare financial management reports (Prepares required BOI reports)
- Other tasks assigned by Finance Manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Bachelor's Degree in Accounting
- (Advantage) Minimum 3 years experience of Accounting in a multi-national manufacturing industry
- Knowledge of MFG-PRO
- A team player with good communication and interpersonal skills
- Good command of English and computer-literate
- Coordinates with the other departments on the schedules and supporting documents needed by the auditors
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Accounting Staff ID:44414

รายละเอียดงาน - Subordinate of Assistant Accounting Manager
- Responsible for accounting support
- Handle basic accounting tasks
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Experienced in Accounting
- Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 20,000 〜 27,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Accounting & Finance Manager ID:45134

รายละเอียดงาน - Control and manage company's accounting activities in compliance with company standards and laws
- Control, manage and coordinate in preparing financial statement and other accounting reports
- Analyse, report and present financial statement to the management
- Control the preparation of tax-related reports
- Coordinate with external auditors, Revenue Department and government sections
- Supervise subordinates to work as planned and meet the standards
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 38-50
- More than 10 years' experience in financial and accounting field
- Work experience in accounting tasks of automotive part trading company will be preferably considered
- Experience in using Exact is preferred
- Good computer literacy
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Financial & Accounting Manager ID:42143

รายละเอียดงาน - Prepare and publish timely monthly financial statements
- Support month-end and year-end close process
- Ensure company financial records, under responsibility, are maintained in compliance with company policies and Thai GAAP
- Ensure quality control over financial transactions and financial reporting
- Oversee all accounting functions including AR, AP, GL, cash management/reconciliation, financial reporting and balance sheet management
- Provide technical accounting guidance and support to all company entities (may include involvement in due diligence and other activities surrounding VC funding)
- Supervise the completion of tax reporting requirements (including income, property, sales and use, payroll and other local taxes), insurance report and other reports required by government regulations
- Coordinate in tasks related to internal and external audits in the periodic review of company financial records
- Accountable for ensuring policies and procedures (internal controls) are in place to provide reasonable assurance that the company assets are protected
- Responsible for product cost analysis, proper timing and application of revenue recognition rules
- Responsible for reviewing monthly/quarterly account reconciliations and other documents to ensure compliance
- Further responsible for the implementation of agreed-upon recommendations related to the areas of responsibility resulting from the audit findings
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 35-45
- More than 10 years' experience
- Bachelor's Degree in Accounting or Finance
- Experience in leading a team of mid and junior level accountants
- Holding CPA is preferable
- Strong knowledge of IFRS and Thai GAAP
- Advanced skills in Microsoft Excel
- Fluent in English and multi-country consolidation
- Strong analytical and problem-solving skills
- Excellent time management skills and ability to prioritise and multitask
- Ability to interact with all departments and levels throughout our organization
- Team player and ability to work independently and willingness to take on challenges
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Section Head QC (Supervisor) ID:44779

รายละเอียดงาน - Perform general control for Q.C. and quality of product
- Receive customers' complaints, approve the solutions and report to customers
- Act as the representative of management executives (QMR) and control the quality operation to be in line with IATF:16949 & ISO 14000/9001
- Control and check the incoming products before the delivery
- Improve the action plan for quality management and proceed as planned
- Control the operation to be in line with company working standard
- Apply the statistical approach to improve the quality-related tasks
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age under 35
- More than 7 years' experience is required
- Experience in IATF:16949 & ISO is needed
- Having outstanding leadership
- More than 600 TOEIC scores is an advantage
- High accuracy and punctuality
- Having analytical thinking and interpersonal skills
- Able to work independently and highly self-motivated
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Production Assistant Manager ID:44416

รายละเอียดงาน - Responsible for management of production process
- Control subordinates on the production line
- Send monthly report to the management
- Report to Japanese Supervisor (boss)
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 35-45
- Experienced in the management of production in Automotive industry
- Good command of Japanese
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Accounting supervisor (Japanese speaker) ID:42712

รายละเอียดงาน *Responsible for subordinate accounting section
*Cooperate with 4 accounting officer for periodic accounting closing
*Deal with accounting tasks such as invoicing, taxation and etc
*Report and correspond with Japanese head office
*Make reports to Japanese director
*Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร *male or female : age,30~40 years old
*N1~N3 Japanese skill
*Having experience as accounting in some manufacturing
*Having communicative English skill

เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

All9Count(1〜9CountDisplay)