รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All10Count(1〜10CountDisplay)

Accounting Staff ID:44414

รายละเอียดงาน - Responsible for Accounting Support
- Handle basic Accounting tasks
- Perform duties under the supervision of "Assistant Accounting Manager"
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Experienced in Accounting
- Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 20,000 〜 30,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Production Assistant Manager ID:44416

รายละเอียดงาน - Responsible for management of production process
- Control subordinates on the production line
- Send monthly report to the management
- Report to Japanese Supervisor (boss)
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 35-45
- Experienced in the management of production in Automotive industry
- Good command of Japanese
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Account Assistant Manager ID:44115

รายละเอียดงาน - Responsible for all Accounting System, Record and Operation
- Reconcile Bank Accounts and Verify Bank Balance with General Ledger
- Supervise all month-end and prepare monthly reports (and others)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 35-45
- Bachelor's Degree in Accounting
- Minimum 5 years' experience in Accounting
- Good command of English
- Knowledge of costing system, inventory control, A/P for manufacturing, VAT, and fixed assets control
- Knowledge of Accounting (information & system) and MS Office
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Costing Account ID:43931

รายละเอียดงาน - Assign tag numbers to Fixed Assets
- Conduct Fixed Asset Controlling
- Handle periodic physical inventory counts of Fixed Assets
- Calculate Depreciation for all Fixed Assets
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 22-26
- Bachelor's Degree in Accounting (preferred)
- New graduates are warmly welcome
- Computer literacy especially Microsoft Office (more than one years in Excel)
- Understanding of stock card & inventory controlling will be an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 22,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Costing Assistant Manager ID:43298

รายละเอียดงาน - Manufacturing cost base on ERP system (BPCS)
- Present cost variance analysis
- Cost control by BOI promotion
- Check all of cost account reconciliation report
- Review reports from subordinators before sending to the Manager
- Monitoring company profit status
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 35-43
- Bachelor’s Degree or higher in Accounting field
- Minimum 8 years’ experience in Cost Accounting in an automotive manufacturing business
- Minimum 5 years' experience in supervisory level with Finance and Accounting team
- Previous working experience in ERP system ( BPCS, SAP, etc.)
- Good English communication skills
- Strong problem-solving and analytically skills
- Professional demeanor with high ethical standards
เงินเดือน Monthly Salary 53,000THB 〜 63,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Financial and Accounting Manager ID:42143

รายละเอียดงาน - Prepare and publish timely monthly financial statements
- Support Month-end and Year-End close process
- Ensure that company financial records, under responsibility, are maintained in compliance with company policies and Thai GAAP
- Ensure quality control over financial transactions and financial reporting
- Oversee all accounting functions, which includes AR, AP, GL, cash management/reconciliation, financial reporting and balance sheet management
- Provide technical accounting guidance and support to all company entities (at times, this may include involvement in due diligence and other activities surrounding VC funding)
- Supervise the completion of Tax reporting requirements (including income, property, Sales and use, payroll and other local taxes). insurance report and other reports required by government regulation.
- Coordinates work related to both internal and external audits in the periodic review of the company financial records.

- Accountable for ensuring that policies and procedures (internal controls) are in place to provide reasonable assurance that the company assets are protected
- Responsible for product cost analysis
- Responsible for proper timing and application of revenue recognition rules
- Responsible for reviewing monthly/quarterly account reconciliations and other documents to ensure this compliance
- Further responsible for the implementation of agreed upon recommendations related to areas of responsibility resulting from the audit findings
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, age between 35-45
- More than 10 years of experience
- University Degree in Accounting or Finance
- (Preferably) CPA
- Strong knowledge in IFRS and Thai GAAP
- Advanced MS Excel skills
- Fluent English language skills
- Experience in leading a team of mid and junior level accountants
- Multi-country consolidation

- Excellent time management skills
- Ability to prioritize and multitask
- Strong analytical and problem-solving skills
- Ability to interact with all departments and levels throughout our organization
- Team player and ability to work independently and willingness to take on challenges
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Senior Accounting Supervisor ID:43074

รายละเอียดงาน - Assist the Finance Manager in the end of month for closing process
- Review and approve accruals done by FSS
- Review and approve CARS reports done by FSS for upload to Oracle
- Initiate action to resolve long outstanding items and discrepancies in account analysis
- Monitor and Follow up VAT refund report.
- Compile and analyse the financial information to prepare financial statements including monthly and annual accounts
- Ensure financial records are maintained in compliance with accepted policies and procedures
- Ensure all financial reporting deadlines are met and prepare financial management reports (Prepares required BOI reports)
- Other tasks assigned by Finance Manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Bachelor's Degree in Accounting
- (Advantage) Minimum 3 years experience of Accounting in a multi-national manufacturing industry
- Knowledge of MFG-PRO
- A team player with good communication and interpersonal skills
- Good command of English and computer-literate
- Coordinates with the other departments on the schedules and supporting documents needed by the auditors
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Accounting supervisor (Amatanakorn) ID:43096

รายละเอียดงาน *Responsible for subordinate accounting section
*Cooperate with 4 accounting officer for periodic accounting closing
*Deal with accounting tasks such as invoicing, taxation and etc
*Report and correspond with Japanese head office
*Make reports to Japanese director
*Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร *male or female : age,30~40 years old
*N1~N3 Japanese skill
*Having experience as accounting in some manufacturing
*Having communicative English skill

เงินเดือน Monthly Salary 28,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

ID:42780

รายละเอียดงาน -Be expert in SAP program (AR ,AP and GL)
-Strong leadership, analytical skill, interpersonal skill and accuracy and on time.
-Able to work independently and highly self-motivated.
-CPA holder is an advantage / Large Audit firm preferable.
-Good command of both spoken and written English (Toeic score at least 600).
-Computer literate: MS Office and others.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Request experience 7 years up and have leader skill
เงินเดือน Monthly Salary 36,500THB 〜 46,500THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Accounting supervisor (Japanese speaker) ID:42712

รายละเอียดงาน *Responsible for subordinate accounting section
*Cooperate with 4 accounting officer for periodic accounting closing
*Deal with accounting tasks such as invoicing, taxation and etc
*Report and correspond with Japanese head office
*Make reports to Japanese director
*Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร *male or female : age,30~40 years old
*N1~N3 Japanese skill
*Having experience as accounting in some manufacturing
*Having communicative English skill

เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

All10Count(1〜10CountDisplay)