รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All3Count(1〜3CountDisplay)

Accounting Manager ID:46342

รายละเอียดงาน - Responsible for the management of Accounting and Admin. Department
- Lead and motivate team members to work objectively and collaboratively to achieve goals
- Follow all duties as determined by company
- Optimise and monitor all activities under department's responsibilities by managing and ensuring all activities are achieved as planned and scheduled
- Prepare fiscal financial statements and close monthly account
- Prepare cash flow plan and daily cash flow
- Control company's income and expense
- Coordinate with DBD, Revenue Department, auditor and other concerned parties
- Prepare reports to Head Office
- Other duties and related work as assigned by superior executives
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 35-45
- Bachelor's or Master's Degree in Accounting or related field
- Work experience in collection or related field for 5-10 years
- Work experience in supervising a team is preferable
- Having a Certificate of CPD
- Good understanding of TFRS, IFRS and other related standards
- Good command of English
- Skills in management, problem-solving, analytical thinking and decision-making
- Leadership qualities and hard-working
- Ability to work independently and flexibly and meet deadlines
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Accountant ID:46136

รายละเอียดงาน - Issuing receipts
- Verifying payment
- Withholding tax
- Generating documents
- Support GA & HR tasks
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-40
- Work experience in accounting in manufacturing environment for 5 years
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Financial & Accounting Manager ID:42143

รายละเอียดงาน - Prepare and publish timely monthly financial statements
- Support month-end and year-end close process
- Ensure company financial records, under responsibility, are maintained in compliance with company policies and Thai GAAP
- Ensure quality control over financial transactions and financial reporting
- Oversee all accounting functions including AR, AP, GL, cash management/reconciliation, financial reporting and balance sheet management
- Provide technical accounting guidance and support to all company entities (may include involvement in due diligence and other activities surrounding VC funding)
- Supervise the completion of tax reporting requirements (including income, property, sales and use, payroll and other local taxes), insurance report and other reports required by government regulations
- Coordinate in tasks related to internal and external audits in the periodic review of company financial records
- Accountable for ensuring policies and procedures (internal controls) are in place to provide reasonable assurance that the company assets are protected
- Responsible for product cost analysis, proper timing and application of revenue recognition rules
- Responsible for reviewing monthly/quarterly account reconciliations and other documents to ensure compliance
- Further responsible for the implementation of agreed-upon recommendations related to the areas of responsibility resulting from the audit findings
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 35-45
- More than 10 years' experience
- Bachelor's Degree in Accounting or Finance
- Experience in leading a team of mid and junior level accountants
- Holding CPA is preferable
- Strong knowledge of IFRS and Thai GAAP
- Advanced skills in Microsoft Excel
- Fluent in English and multi-country consolidation
- Strong analytical and problem-solving skills
- Excellent time management skills and ability to prioritise and multitask
- Ability to interact with all departments and levels throughout our organization
- Team player and ability to work independently and willingness to take on challenges
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

All3Count(1〜3CountDisplay)