12 อาชีพมาแรงพร้อมฐานเงินเดือนสูงปี 2024

Jobs Market InsightOctober 18, 2022 15:51

 

12 อันดับสายอาชีพมาแรงฐานเงินเดือนสูงปรี๊ดในปี 2024

มาถึงโค้งสุดท้ายของปี 2023 ปีแห่งการสูญเสียงานของใครหลายคน และเป็นปีที่ถูกพิษภัยเงินเฟ้อเล่นงานกันไปทั่วโลก ซึ่งเราคงได้เรียนรู้กันมาพอสมควรว่าควรปรับตัวอย่างไร บางคนรีบเร่งเรื่องการ Upskill, Reskill ให้ตัวเอง สำหรับบางส่วนอาจมองหาทางเลือกใหม่ๆ อย่างการ “ย้ายงาน” เปลี่ยนสายอาชีพเพื่อหางานที่ตอบโจทย์ชีวิตได้มากขึ้นเพื่อประกัน “ความมั่นคง” และสถานะทางการเงินและที่สำคัญต้องสามารถไปต่อในอนาคตได้ยาวๆ

ในบทความนี้ Reeracoen Thailand ได้รวบรวม 12 อาชีพมาแรงพร้อมฐานเงินเดือนสูง
จากตลาดภาพรวมระดับโลกมาฝากกันครับ (อ้างอิงจาก emeritus และค่าเฉลี่ยเงินเดือนจาก Glassdoor และ Comparably)


1) Software Developer เงินเดือนเฉลี่ย/ปี: 3,670,000 บาท

หน้าที่ตามชื่อคือการ “พัฒนา” ออกแบบระบบไอที วางโครงสร้างรากฐานทั้งสำหรับธุรกิจ B2B (business to business)
และ B2C (business to consumer) ซึ่งมีตัวเลือกงานให้ค่อนข้างมากในหลากหลายประเภทอุตสาหกรรม

คุณสมบัติที่จำเป็น

 • เชี่ยวชาญการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น  C++, Python, Java
 • เชี่ยวชาญภาษา SQL รวมถึงอ่านและป้องกันฐานข้อมูลในระบบต่างๆ
 • รู้จักโครงสร้างและอัลกอริธึมต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บข้อมูล
 • สามารถแก้บักเพื่อลบการทำงานที่ผิดพลาดออก
 • ทักษะการใช้งาน Atom, TextMate, Notepad++ หรืออื่นๆ
 • การเข้ารหัสข้อมูลและคุ้นเคยกับ Cloud platforms


2) AI Engineer เงินเดือนเฉลี่ย/ปี: 5,570,000 บาท

เทคโนโลยีคือการพัฒนาซึ่งสามารถงอกเงยได้ในหลายแง่มุมซึ่ง AI ก็ถือเป็นหนึ่งในประเภทเทคโนโลยีที่มนุษย์เราให้ความสนใจ
และมีศักยภาพในการเติบโตมากที่สุดอาชีพหนึ่งในโลก จากความสามารถในการพลิกธุรกิจให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ด้วยตัวเลขคาดการณ์ที่ AI สามารถนำรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเป็นมูลค่าถึง 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2573

โดยวิศวกรออกแบบปัญญาประดิษฐ์ (AI engineer) มีหน้าที่ออกแบบ พัฒนา และตั้งโปรแกรม กำหนดอัลกอริธึม
ให้เครื่องจักรหรือโปรแกรมนั้นๆ สามารถ “คิด” ได้แบบมนุษย์

คุณสมบัติที่จำเป็น

 • สามารถโปรแกรมด้วยภาษา Python, C++ และอื่นๆ
 • เข้าใจกระบวนการ Deep learning ในรูปแบบต่างๆ
 • จัดการและวิเคราะห์ข้อมูสำหรับสร้างแบบจำลอง AI ได้ดี
 • เชี่ยวชาญคณิตศาสตร์ สถิติ พีชคณิต ฯลฯ
 • เชี่ยวชาญ Machine learning เช่น TensorFlow, PyTorch


3) Data Analyst/Scientist เงินเดือนเฉลี่ย/ปี: 4,330,000 บาท

ข้อมูลคือ “เชื้อเพลิง” ที่เป็นกลไกขับเคลื่อนโลกดิจิทัล ดังนั้นธุรกิจมากมายจึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญ
ที่สามารถวิเคราะห์ ศึกษา ควบคุมฐานข้อมูลใหญ่ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อได้

สำหรับความร้อนแรงของอาชีพนี้ถ้าไม่พูดถึงผลสำรวจจาก Statista, Bernard Marr & Co. ก็คงไม่ได้
เพราะมีการคาดการณ์ว่าจะมีข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นภายในปี 24 ถึง 147 zettabytes (ราวๆ 147,000,000,000 terabytes)
ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมต่างๆ

คุณสมบัติที่จำเป็น

 • การเก็บข้อมูล สร้างภาพจำลอง และดึงข้อมูลสำคัญจากฐานข้อมูลใหญ่
 • ทำเหมืองข้อมูลและวิเคราะห์รูปแบบความเชื่อมโยงกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่
 • ทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อแยกข้อมูล ศึกษาและอธิบายให้เข้าใจได้ดี
 • มีความเข้าใจในระบบอัลกอริธึมที่ซับซ้อน สถิติ รวมถึงปัญญาประดิษฐ์


4) Data or Information Broker เงินเดือนเฉลี่ย/ปี: 2,425,000 บาท

ถือเป็นอาชีพที่แตกออกมาจากตำแหน่ง Data Analyst ก่อนหน้านี้เมื่อธุรกิจมีความต้องการด้าน “ข้อมูล” ที่มากขึ้น
ทำให้ต้องมีบุคคลที่สามารถเป็น “นายหน้า” คอยรวบรวม วิเคราะห์ อธิบาย และจัดระเบียบข้อมูลพร้อมออกใบ license ให้กับคู่ค้า
เช่น ธุรกิจที่เน้นดำเนินการโดยยึดจากลูกค้าเป็นหลัก อาจติดต่อกับ Data Broker
เพื่อให้ช่วยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภคสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพสินค้า / บริการในอนาคต

สำหรับอนาคตมีความเป็นไปได้สูงที่อาชีพ Data Broker จะมีบทบาทสำคัญอย่างถาวร
เมื่อพิจารณาจากมูลค่าตลาดทั่วโลกพบว่าในปี 2021 มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ
และคาดว่าจะเติบโตขึ้นถึง 5.4 หมื่นล้านเหรียญภายในปี 2028 ถือเป็นส่วนต่างที่มากกว่า 2 หมื่นล้านเหรียญในเวลาเพียงไม่กี่ปี

คุณสมบัติที่จำเป็น

 • ความสนใจและเชี่ยวชาญในการค้นคว้าข้อมูล
 • มีความรู้ครอบคลุมเกี่ยวกับเครื่องมือและโปรแกรมวิจัยข้อมูล
 • สื่อสารและสามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างดีเยี่ยม
 • เข้าใจพื้นฐานกฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล


5) Cybersecurity/Information Security Expert เงินเดือนเฉลี่ย/ปี: 3,356,00 บาท

เนื่องจากทุกวันนี้คนเราส่วนใหญ่ใช้ชีวิตครึ่งหนึ่งของวันไปกับการอยู่กับคอมพิวเตอร์
เครืองมือสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ จึงสำคัญที่จะต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่แข็งแรง
เพื่อป้องกันการโจรกรรมทางไซเบอร์

สถิติในปี 2023 ที่ผ่านมาพบค่าเฉลี่ยมูลค่าความเสียหายจากการถูกเจาะข้อมูลอยู่ที่ราวๆ 4.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ซึ่งเป็นเหตุผลที่เพียงพอสำหรับองค์กรที่จะหันมาให้ความสำคัญและสร้างระบบป้องกันภัยที่มั่นคง
จึงเป็นสาเหตุที่ทำไมอาชีพนี้ถึงเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งในปัจจุบัน
โดยสำนักงานสถิติแรงงาน (BLS สหรัฐฯ) คาดว่าจะเติบโตขึ้น 35% ภายในปี 2031

คุณสมบัติที่จำเป็น

 • ความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยและการจัดการอย่างลึกซึ้ง
 • ทักษะด้านการโปรแกรมและค้นหาจุดบอดล่วงหน้า
 • คาดการณ์ปัญหาและประเมินความเสี่ยงได้
 • อัปเดตเทรนด์และพัฒนาโครงสร้างระบบให้ทันสมัยเสมอ


6) Blockchain Developer เงินเดือนเฉลี่ย/ปี: 3,530,000 บาท

มีหน้าที่กำหนดโครงสร้างบล็อกเชน วางโปรโตคอลและรับผิดชอบให้ทำงานได้อย่างราบรื่น
หนึ่งในสาเหตุที่เทคโนโลยีบล็อกเชนเกิดขึ้นมาก็เพื่ออุดช่องโหว่ในระบบจากความไม่มั่นคงของโลก
เป็นวิธีบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่ยากต่อการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ซึ่งรวมถึงการโจรกรรมข้อมูลผ่านการ “แฮ็ก” ด้วย
นอกจากนี้มีการคาดว่าจะมี 40 ล้านตำแหน่งที่ได้รับผลจากเทคโนโลยีดังกล่าวภายในปี 2030

คุณสมบัติที่จำเป็น

 • ความรู้ด้านการทำงานของระบบสถาปัตยกรรมบล็อกเชน
 • ความเข้าใจพื้นฐานที่จำเป็นในระบบ cryptographic
 • คุ้นเคยกับรูปแบบโครงสร้างข้อมูลต่างๆ
 • ความรู้ในภาษาคอมพิวเตอร์ที่หลากหลาย7) Digital Media Content Creator เงินเดือนเฉลี่ย/ปี: 3,130,000 บาท

อาชีพด้านการตลาดถือเป็นหนึ่งในงานที่ถูกมองว่าสนุกได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่
และไม่มีทางที่โลกนี้จะหมดความต้องการลงไปได้ง่ายๆ

อ้างอิงจากรายงาน State of Content โดย Linkedin คอนเทนต์ครีเอเตอร์ทุกคนสามารถ “โล่งใจ” กันได้ยาวๆ
เนื่องจากพบว่าเป็นอาชีพที่ไม่อยู่ในขั้น “อันตราย” แม้เศรษฐกิจและสถานกาณ์โลกจะทำให้หลายๆ คนเจอปัญหา
ซึ่งการสำรวจบุคลากรในสายงานดังกล่าวกว่า 1,200 คนได้ข้อสรุปว่าแบรนด์ต่างๆ ยังคงลงทุนในการสร้างสรรค์ผลิตเนื้อหา
เพื่อใช้เป็นสื่อกลางสำหรับกระตุ้นการขายต่อไป

คุณสมบัติที่จำเป็น

 • ความคิดสร้างสรรค์
 • ความเข้าใจในหลัก SEO และนำมาปรับใช้กับงาน
 • ทักษะการสื่อสารที่เป็นเลิศ
 • สามารถใช้เครื่องมือสำหรับเขียน ตัดต่อ ตกแต่งสื่อต่างๆ ได้
 • บริหารจัดการวางกลยุทธ์เนื้อหาให้เหมาะสมในแต่ละช่องทาง


8) Nurse Practitioner เงินเดือนเฉลี่ย/ปี: 4,320,000 บาท

มีอีกชื่อหนึ่งว่า “พยาบาลวิชาชีพ” ซึ่งเป็นลำดับที่สูงกว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล”
โดยมีอำนาจสั่งการรักษาและจ่ายยาให้ผู้ป่วยได้ สำหรับอัตราการเติบโตของอาชีพค่อนข้างเป็นไปในทิศทางบวกต่อเนื่อง
คาดการณ์ว่าจะเติบโตได้มากถึง 40% ภายในปี 2031

คุณสมบัติที่จำเป็น

 • ให้คำแนะนำและดำเนินการวิจัยเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้ผู้คน
 • ความสามารถการคิดวิเคราะห์และสื่อสารได้อย่างดีเยี่ยม
 • อัปเดตองค์ความรู้ใหม่ๆ เป็นประจำ
 • พัฒนาหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้การรักษาได้ดียิ่งขึ้น


9) Health and Medical Manager เงินเดือนเฉลี่ย/ปี: 2,500,000 บาท

ทำหน้าที่ติดตามกำกับดูแลกิจกรรมให้แก่ผู้ให้บริการรักษา เช่น โรงพยาบาล คลินิก หรือศูนย์ปฏิบัติงานทางการแพทย์
รวมถึงรับผิดชอบด้านการเงิน และจดบันทึกการดูแลผู้ป่วย เนื่องจากธุรกิจด้านสุขภาพกำลังมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ
โดยในปี 2021 มีงานในระบบที่ 4.8 แสนตำแหน่งซึ่งปัจจุบันเพิ่มขึ้น 28% ไปจนถึงปี 2031

คุณสมบัติที่จำเป็น

 • ทักษะการสื่อสารเป็นเลิศ
 • เข้าใจภาพรวมของงานบริการด้านสุขภาพและการบริหารธุรกิจ
 • บริหารจัดการเวลาได้ดี


10) Financial Manager เงินเดือนเฉลี่ย/ปี: 6,430,000 บาท

การลงทุนคือสิ่งที่สำคัญไม่ว่าจะในฐานะบุคคลหรือองค์กรโดยช่วยสร้างประโยชน์สูงสุดให้การลงทุน
บริหารจัดการด้วยความรอบคอบ ลดความเสี่ยงในจุดต่างๆ เพื่อความมั่งคั่งอย่างมั่นคง
ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจในธุรกิจและศาสตร์ของการลงทุนอย่างลึกซึ้ง

คุณสมบัติที่จำเป็น

 • ความรู้ ความเข้าใจในการทำธุรกิจ
 • การสื่อสารและนำเสนอระดับดีเยี่ยม
 • จัดการตัวเลขได้อย่างรวดเร็ว
 • สามารถบริหารความเสี่ยงให้องค์กร


11) Web Developer เงินเดือนเฉลี่ย/ปี: 2,860,000 บาท

การสร้างและบำรุงรักษาเว็บไซต์ รวมถึงซอฟต์แวร์ต่างๆ มักจะอยู่ภายใต้การทำงานของ Web Developer
ทั้งในรูปแบบ Back-end, Front-end และ Full-stack ซึ่งทุกวันนี้ธุรกิจปรับตัวโดยการเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่รูปแบบ digital มากขึ้น
จึงต้องมีเว็บไซต์หรือโปรแกรมที่แข็งแกร่งทำให้ตำแหน่งงาน Web Developer ถูกคาดว่าจะโตขึ้น 23% ไปจนถึงปี 2031

คุณสมบัติที่จำเป็น

 • ความรู้ด้านการ coding อย่างรอบด้าน
 • คุ้นเคยกับการออกแบบ UX/UI เป็นอย่างดี
 • รู้จักภาษา HTML เช่นเดียวกับ CSS
 • ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
 • รับผิดชอบในการออกแบบเว็บไซต์ให้เข้ากับแต่ละอุปกรณ์


12) Business Management Analyst เงินเดือนเฉลี่ย/ปี: 2,910,000 บาท

ลักษณะเบื้องต้นคือคนที่ชอบหาวิธีปรับปรุงประสิทธิภาพโดยหน้าที่คือการจัดการ ดูแลพร้อมให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับการเติบโตและพัฒนาธุรกิจในทิศทางที่เหมาะสม

คุณสมบัติที่จำเป็น

 • ทักษะการคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมูล
 • รู้เท่าทันเทรนด์และวิธีการใหม่ๆ ในอุตสาหกรรม
 • แก้ปัญหาได้อย่างดีเยี่ยม
 • สามารถบริหารจัดการเวลาได้ดี
 • จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีทักษะการสื่อสารและการเข้าสังคม

ฝากโปรไฟล์พร้อมมองหางานใหม่ในกลุ่มที่ใกล้เคียงกับ 12 อาชีพมาแรงในปี 2024


อ่านบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

7 นิสัยและการกระทำเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในปี 2024
4 สัญญาณ Red flag จาก Job description ที่กำลังเตือนให้เรารีบหนีไป!


แปลและเรียบเรียงจาก: https://bit.ly/3v7HqhQ
#ReeracoenRecruitment #ReeracoenThailand #Recruitment