นักศึกษาฝึกงาน (Internship Admin&HR Dept.)ID:61393

-BTS (Sukhumvit Line)
 • Job Function

  Other

 • Industry

  Consulting

 • Job Description

  1. รวบรวมเอกสารบัญชีทั้งฝั่งรับและจ่ายเพื่อนำส่งสำนักงานบัญชี
  2. จัดทำเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่ายระหว่างเดือน
  3. ทำเอกสาร petty cash ระหว่างเดือน
  4. รวบรวมเอกสารใบแจ้งหนี้เพื่อส่งให้ลูกค้า
  5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • Requirement

  1. นักศึกษาปีที่ 3-4 ในภาควิชาใดก็ได้
  2. เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
  3. สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับทั่วไป
  4. สามารถเดินทางมาทำงานที่บริษัทได้ตามข้อกำหนด
  5. ไม่มีประวัติอาชญากรรม

 • English Level

  Level 5 - Beginner Level

 • Other Language

  English

 • Working Hour

  8.30 ~ 17.30

 • Holiday

  วันเข้าทำงาน: วันจันทร์, สิ้นเดือนและต้นเดือน
  เวลาทำงาน: 8:30-17:30 PM

 • Benefit

  -

Apply Now!up-arrow
Increase chance of getting job within 1 month.