รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

Sorry.Recruitment of this job is finished.
There are similar recruitments below.

Production Control Leader ID:46293

เงินเดือน Monthly Salary 29,000THB 〜 34,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL
รายละเอียดงาน - Responsible for performing production control and planning activity
- Cooperate with customers to manage production control as per customer's orders
- Responsible for the whole process of production control (from receiving orders until delivering finished products)
- Use Microsoft Excel to manage production control
- Supervise and manage 5 subordinate staff (will assume duties as a manager according to company's future plan)
- Report to Japanese manager
- Other related tasks as needed
วันหยุด - Work on Sat (twice per month)
- Sundays
สวัสดิการ - BONUS (aprx. 2 months)
- Meal Allowance (35 THB per day)
- Fuel Allowance (2,000 THB)
- Housing Allowance (600 THB)