รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

Sorry.Recruitment of this job is finished.
There are similar recruitments below.

Electrical Engineer (Amata Nakorn) ID:44012

เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)
รายละเอียดงาน - Perform basic works on Electrical Engineering, Power Management and Energy Conservation
- ดำเนินการขั้นพื้นฐานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า การจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน

- Study, research, analyse, improve and develop the workflow and operations to be effective
- เพื่อศึกษาวิจัยวิเคราะห์ปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

- Coordinate for cooperation and support both internal and external agencies
- ประสานงานเพื่อความร่วมมือ สนับสนุนและให้บริการทั้งหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

- Draft letter, correspondence, letters and engage in engineering both inside and outside the organization
- จดหมายร่างจดหมายจดหมาย มีส่วนร่วมในงานด้านวิศวกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

- Report shortcomings and operational problems to supervisors as earliest as possible
- รายงานปัญหาการขาดแคลนและปัญหาในการดำเนินงานให้กับผู้บังคับบัญชาคนแรกโดยเร็วที่สุด

- Report regularly to supervisors
- รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจำ

- Perform other related tasks as assigned
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วันหยุด - Weekends (Sat-Sun)
- Work on Sat (twice monthly)
- Depending on Company's Calendar
สวัสดิการ - Social Security Fund
- Food Allowance (35 THB/day)
- Transportation Support (Sukprayoon)
- Diligence Allowance (400, 500, 600 THB)
- Group Insurance
- Meal Allowance