รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

Sorry.Recruitment of this job is finished.
There are similar recruitments below.

Assistant Production Manager (Amata Nakorn) ID:43952

เงินเดือน Monthly Salary 35,000 〜 45,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)
รายละเอียดงาน - Responsible for general management
- Manage work security
- Control the production process
- Plan the use of machine, manpower and raw materials
- Control the team and review staff performance
- Improve the process and plan (maintenance)
วันหยุด - Weekends (Sat-Sun)
- Work on Sat (twice monthly)
- Depending on Company's Calendar
สวัสดิการ - Social Security Fund
- Food Allowance
- Transportation Support (Sukprayoon)
- Diligence Allowance (400, 500, 600 THB)
- Group Insurance
- Meal Allowance