รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

Sorry.Recruitment of this job is finished.
There are similar recruitments below.

Costing Account ID:43931

เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 22,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)
รายละเอียดงาน - Assign tag numbers to Fixed Assets
- Conduct Fixed Asset Controlling
- Handle periodic physical inventory counts of Fixed Assets
- Calculate Depreciation for all Fixed Assets
วันหยุด - Work on Sat (twice monthly)
- Sun, National Holidays
สวัสดิการ - Transportation Allowance (2,000 THB)
- Meal Allowance (40 THB/day)
- O.T. Allowance
- Language Allowance (5000 THB for JLPT N3 & 10000 THB for JLPT N2)
- Medical Allowance
- Social Security Trip
- Company Trip & Party
- BONUS (1.5 months)