รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

Sorry.Recruitment of this job is finished.
There are similar recruitments below.

Monitoring System Development Engineer (Supervisor) ID:43052

เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location
รายละเอียดงาน - Discuss and coordinate with customers and software suppliers in order to produce required function and screen
- Design the monitoring system and consider communication devices
- Explain (and demonstrate) the functions of monitoring system to customers
วันหยุด Depending on project
สวัสดิการ - Social Security Fund
- Bonus (up to 2 months or more)
- O.T. Allowances