รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

Monitoring System Development Engineer (Supervisor) ID:43052

เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location
รายละเอียดงาน - Discuss and coordinate with customers and software suppliers in order to produce required function and screen
- Design the monitoring system and consider communication devices
- Explain (and demonstrate) the functions of monitoring system to customers
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Bachelor’s Degree in Electrical Engineering or any related field
- Good communication (both spoken and written English)
- Able to use design programs and good knowledge of Modbus protocol
- Able to develop software and understand communication system using Modbus protocols
- Excellent analytical and troubleshooting skills
- (Preferably) More than 3 years experience in the software development field
ภาษา English:Communicative
Other Languages:None
วันหยุด Depending on project
สวัสดิการ - Social Security Fund
- Bonus (up to 2 months or more)
- O.T. Allowances