รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

Sorry.Recruitment of this job is finished.
There are similar recruitments below.

Financial and Accounting Manager ID:42143

เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)
รายละเอียดงาน - Prepare and publish timely monthly financial statements
- Support Month-end and Year-End close process
- Ensure that company financial records, under responsibility, are maintained in compliance with company policies and Thai GAAP
- Ensure quality control over financial transactions and financial reporting
- Oversee all accounting functions, which includes AR, AP, GL, cash management/reconciliation, financial reporting and balance sheet management
- Provide technical accounting guidance and support to all company entities (at times, this may include involvement in due diligence and other activities surrounding VC funding)
- Supervise the completion of Tax reporting requirements (including income, property, Sales and use, payroll and other local taxes). insurance report and other reports required by government regulation.
- Coordinates work related to both internal and external audits in the periodic review of the company financial records.

- Accountable for ensuring that policies and procedures (internal controls) are in place to provide reasonable assurance that the company assets are protected
- Responsible for product cost analysis
- Responsible for proper timing and application of revenue recognition rules
- Responsible for reviewing monthly/quarterly account reconciliations and other documents to ensure this compliance
- Further responsible for the implementation of agreed upon recommendations related to areas of responsibility resulting from the audit findings
วันหยุด Sat-Sun
สวัสดิการ - Bonus 5 month
- Shuttle Bus (Bangsaen, Sriracha, Robinson)
- Group Insurance
- Provident fund
- Dental Allowance 1500
- Meal