รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

Sorry.Recruitment of this job is finished.
There are similar recruitments below.

Japanese Interpreter ID:30545

เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location
รายละเอียดงาน - Interpret language for Japanese management and Thai staff/customers/suppliers
- Participate in the meeting and conference call
- Perform real-time interpretation during meeting
- Translate documents (Thai, Japanese, and English)
- Provide administrative or executive supporting tasks
- Coordinate with internal departments and external organizations
- Responsible for other related duties as assigned by Manager
วันหยุด - Weekend
- Public holidays
สวัสดิการ - Group Health Insurance
- Company Trip
- New Year Party
- O.T. Allowances