รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

Sorry.Recruitment of this job is finished.
There are similar recruitments below.

QA/QC Engineer ID:28477

เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong
รายละเอียดงาน - Ensure products or service meet(s) the established standards of quality including reliability, usability and performance
- Support and maintain quality management system audit and documents
- Assist team in analysing and solving problems through various tools and quality database
- Follow organization on the proper application of quality management system (QMS) and ensure uniformity of understanding and consistency of application
- Investigate customer complaints and non-conformance issues
- Conduct testing on material colour (coating thickness, DOI, gloss, etc.)
วันหยุด - Work on Sat (twice per month)
สวัสดิการ - Uniform
- Meal Allowance
- Housing Allowance
- Diligence Allowance
- Transportation Support
- Provident Fund
- Group Medical Insurance
- Annual Health Examination