“ถูกเลิกจ้าง” ต้องได้เงินชดเชยเท่าไร?! เช็กสิทธิพื้นฐานและเงื่อนไขที่คนทำงานต้องรู้

July 05, 2022 16:04

ถูกเลิกจ้าง ต้องได้เงินชดเชยเท่าไร
ขอบคุณรูปภาพจาก : Freepik.com

“ถูกเลิกจ้าง” ต้องได้เงินชดเชยเท่าไร?! เช็กสิทธิพื้นฐานและเงื่อนไขที่คนทำงานต้องรู้


ถูกเลิกจ้าง ต้องได้เงินชดเชยเท่าไร หรือเรามีสิทธิความคุ้มครองอะไรบ้าง?
สำหรับคนทำงาน การถูกเลิกจ้างทั้งๆ ที่ไม่ได้ทำอะไรผิด คงเป็นเรื่องที่ชวนให้เครียด เสียใจ และไปไม่เป็น เพราะไม่มีใครคงคาดคิดว่าวันหนึ่งจะกลายเป็น "คนว่างงาน"
ไหนจะการหางานใหม่ ภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้หายไปไหน ดังนั้นแรงงานอย่างเราจึงจำเป็นต้องมี “หลักประกัน” หรือ “ค่าชดเชย”
เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์จากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งมีเงื่อนไขในการคุ้มครองหลายรูปแบบ

Reeracoen Thailand จะพามาดูเช็กลิสต์สิทธิพื้นฐานรวมถึงเงื่อนไขที่คนทำงานต้องรู้ กรณีถูกเลิกจ้าง
เพื่อไม่ให้ถูกเอาเปรียบ และรักษาผลประโยชน์ของตัวเองตามที่ควรจะได้รับรู้หรือไม่ หากจู่ๆ เราถูกเลิกจ้าง ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตาม ซึ่งไม่ได้รับการแจ้งล่วงหน้า
หน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การเดินคอตกเก็บของออกจากออฟฟิศ แต่เราต้องรักษาสิทธิที่ต้องได้รับ
อย่าง “เงินชดเชย” ซึ่งมีขั้นต่ำเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 30 วัน ในกรณีที่ทำงานไม่ครบ 1 ปี
และจะยิ่งได้รับเงินชดเชยเพิ่มขึ้นตามอายุงานที่ทำ โดยเริ่มตั้งแต่ 120 วัน ไปจนถึง 10 ปี


เงื่อนไขการเลิกจ้างที่พนักงานต้องได้รับเงินชดเชย


พนักงานมีสิทธิได้รับเงินชดเชยในกรณีที่ถูก “เลิกจ้างแบบไม่เป็นธรรม” (เพราะเราไม่ได้ทำอะไรผิด) และไม่ได้รับการแจ้งล่วงหน้า ซึ่งพรบ. คุ้มครองแรงงาน (พ.ศ.2562) ระบุว่าจะลูกจ้างต้องได้รับค่าชดเชยเท่ากับ “อัตราค่าจ้างสุดท้าย” (ฐานเงินเดือนล่าสุด) โดยกำหนดเป็นขั้นบันไดตามอายุงานดังนี้
 

 • ทำงานครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี : ได้รับเงินชดเชย 30 วัน
 • ทำงานครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี : ได้รับเงินชดเชย 90 วัน
 • ทำงานครบ 3 ปีแต่ไม่ครบ 6 ปี : ได้รับเงินชดเชย 180 วัน
 • ทำงานครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี : ได้รับเงินชดเชย 240 วัน
 • ทำงาน 10 ปีขึ้นไป : ได้รับเงินชดเชย 300 วัน


“เงื่อนไข” ที่นายจ้างไม่จำเป็นจะต้องจ่ายเงินชดเชยกรณีเลิกจ้างพนักงาน


1) กรณีปรับปรุงหน่วยงานหรือเปลี่ยนแปลงกิจการ ซึ่งต้องลดจำนวนพนักงาน

 • เงื่อนไข : นายจ้างต้องแจ้งพนักงาน รวมถึงวันเวลาก่อนจะเลิกจ้างไม่น้อยกว่า 60 วัน
 • การชดเชย : หากผิดจากเงื่อนไข นายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยพิเศษเป็นอัตราค่าจ้างสุดท้าย 60 วัน
 • เงื่อนไขเพิ่มเติม : หากลูกจ้างทำงานครบ 6 ปีขึ้นไป นายจ้างจะต้องจ่ายเงินชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างสุดท้าย เป็นจำนวน 15 วันต่อ 1 ปี
  ซึ่งรวมกันไม่เกินอัตราค่าจ้างสุดท้าย 360 วัน


2) กรณีย้ายสถานที่ทำงาน ซึ่งส่งผลต่อการทำงานของลูกจ้าง

 • เงื่อนไข : นายจ้างต้องแจ้งพนักงานก่อนย้าย 30 วัน
 • การชดเชย : หากไม่แจ้งพนักงานภายในเวลาที่กำหนด จะต้องจ่ายเงินชดเชยในอัตราค่าจ้างสุดท้าย 30 วัน
 • เงื่อนไขเพิ่มเติม : หากพนักงานตัดสินใจไม่ทำงานต่อ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่า 50% ของค่าชดเชยตามปกติ


3) กรณีความผิด ที่ลูกจ้างจะไม่ได้รับเงินชดเชย

 • ถูกไล่ออกเนื่องจากมีความผิด ซึ่งได้มีจดหมายตักเตือนแล้ว (หากร้ายแรงไม่จำเป็นต้องตักเตือน)
 • ทิ้งงานติดต่อกัน 3 วัน โดยไม่มีเหตุจำเป็น
 • พนักงานเป็นฝ่ายลาออกเอง
 • ทุจริตต่อหน้าที่ ทำผิดกฎหมายอาญา
 • จงใจทำให้เกิดความเสียหายต่อนายจ้าง / บริษัท
 • ลูกจ้างได้รับโทษจำคุก
 • ยกเลิกจ้างตามสัญญาที่กำหนดระยะเวลาแน่นอน

ในชีวิตเรามักจะเจอกับเหตุไม่คาดฝันอยู่เสมอ ยิ่งในยุคที่เศรษฐกิจถดถอย วิกฤติเงินเฟ้อ งานที่ทำอยู่ดีๆ วันหนึ่งเราก็อาจไม่ได้ไปต่อ
ในฐานะคนทำงาน เราไม่ควรประมาท และเตรียมความพร้อมแผนสำรองไว้เผื่อรับมือเหตุฉุกเฉิน รวมถึงศึกษาข้อมูลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเราเองด้วย
ติดตาม Reeracoen Thailand เพื่อไม่พลาดเกร็ดความรู้ พร้อมแรงบันดาลใจดีๆ เพื่อพัฒนาคนทำงาน และสร้างสังคมอย่างสร้างสรรค์


ติดตามบทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม:
เกลียดวันจันทร์? ฝึก 7 วิธีเปลี่ยนความคิด คืนความสุขให้การทำงาน
WFH ยังไงให้งานเดิน


อ้างอิงจาก:
https://bit.ly/3nFEW3a
https://bit.ly/3R5OjGZ

ขอบคุณรูปภาพจาก:
https://bit.ly/3OKnE0G
https://bit.ly/3bQ9JHT
https://bit.ly/3RaphGB
.

#ReeracoenRecruitment
#ReeracoenThailand

 

Apply Now!up-arrow
Increase chance of getting job within 1 month.