เผย 5 สิ่งสำคัญ มูลเหตุแห่งความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

General TopicJanuary 03, 2020 16:15

เผย 5 สิ่งสำคัญ มูลเหตุแห่งความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

Tips to success in work


ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่คน ๆ หนึ่งจะได้งานทำที่ดี ในตำแหน่งที่ตรงใจ
การเป็นผู้ชนะในเกมเฟ้นหาพนักงานที่คุณต้องเข้าแข่งขันกับผู้ที่มีฝันเดียวกันกับคุณมากมาย แล้วผลของเกมคือ “คุณเป็นผู้ชนะ”
และได้รางวัลเป็นตำแหน่งงานที่รัก ในองค์กร
ที่มั่นคง รางวัลอันทรงคุณค่าที่คุณต้องทุ่มเทและมุ่งมั่น เพื่อพัฒนางานและองค์กรให้เติบโตต่อไป และหากคุณทำ 5
สิ่งสำคัญต่อไปนี้ได้ เชื่อได้เลยว่าความทุ่มเทที่คุณมีจะนำพาความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมาให้คุณอย่างก้าวกระโดดแน่นอน
1. รู้จักและพัฒนาตัวเอง
การจะทำสิ่งใดให้ได้ดีเราควรทำความรู้จักตัวเองเสียก่อน สิ่งไหนที่เราทำแล้วรู้สึกมี Passion กับมัน

รู้สึกมีความสุขและสนุกทุกครั้งที่ได้ลงมือทำ เมื่อรู้จักตัวเองดีพอแล้ว
จึงหันมาเรียนรู้และพัฒนาตนเองในสิ่งนั้นให้เชี่ยวชาญ ชำนาญ ไม่มีสิ่งใดจะดีไปกว่าการได้ทำงานที่รักอย่างเป็นสุข
2. ตั้งเป้าหมายในการทำงาน
อันที่จริงมนุษย์เราตั้งเป้าหมายเรื่องงานให้กับตัวเองโดยไม่รู้ตัวตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นประกาศรับสมัครงานแล้ว
เป้าหมายคือการได้สมัครงาน และเมื่อสมัครแล้วเราก็ตั้งเป้าต่อไปว่าจะต้องได้สัมภาษณ์งาน และได้เข้าทำงานในที่สุด
แต่น่าแปลกที่พอได้เข้ามาทำงานแล้ว หลาย ๆ คนกับลืมวางเป้าหมายในการทำงาน จึงทำให้หลาย ๆ ครั้ง
พบว่าทำงานผิดพลาดหรือมีผลงานที่ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร คุณควรมีเป้าหมายในการทำงานทั้งระยะยาว 5–10 ปี
และระยะสั้น
1-5 ปี หรืออย่างน้อยคุณควรตั้งเป้าหมายในการทำงานแต่ละวัน เพื่อให้รู้ว่าวันนี้เราจะทำอะไร เพื่ออะไร
และทำอย่างไรจึงจะสำเร็จลุล่วงบรรลุเป้าหมาย
3. มี Positive Thinking
เป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญของกระบวนการนำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จ

หลายสถาบันการศึกษาเปิดการเรียนการสอนรายวิชา Positive Thinking สำหรับหลักสูตรผู้บริหาร การมี Positive Thinking
นั้นจะเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนพลังบวกในการทำงาน ให้เรามีกำลังใจที่ดีในการทำงานไม่ท้อถอย
มีมุมมองและทัศนคติที่ดี สามารถแก้ปัญหาได้อย่างชาญฉลาด รู้จักให้อภัยไม่หัวเสียกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
เรียนรู้จากข้อผิดพลาดแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขอย่างมีสติ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่การมี Positive Thinking
จะทำให้ชีวิตการทำงานของคุณก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นกับตัวคุณเอง
4. ฝึกทักษะการนำเสนอ และทำทุกครั้งที่มีโอกาส
การนำเสนอผลงานเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นต่อเส้นทางความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของคุณเป็นอย่างมาก
คุณจำเป็นต้องฝึกทักษะการนำเสนอให้ออกมาน่าสนใจ เมื่อคุณมีแนวคิด โปรเจกต์ หรือผลงานที่อยากให้ผู้บริหารรับทราบ
การหาเวทีหรือช่องทางนำเสนออาจเป็นเรื่องยาก แต่การนำเสนอให้โดนใจตรงใจนั้นยากยิ่งกว่า
ปัจจุบันมีหลักสูตรอบรมที่ช่วยฝึกทักษะทุกอย่างบนโลกใบนี้อยู่มากมาย
ทำให้การฝึกฝนและพัฒนาตนเองไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
5. ศึกษาและเรียนรู้กฎเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
บางทีนอกจากทำงานดีอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ สิ่งสำคัญอีกประการที่คนส่วนใหญ่มักลืมให้ความสำคัญ
กฎเกณฑ์ที่แต่ละองค์กรล้วนมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันไป หากคุณมีครบทุกอย่างตาม 4 ข้อที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว
แต่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่องค์กรกำหนด สิ่งที่คุณทำมาอาจจะเป็นศูนย์
แต่อย่างน้อยตัวคุณก็ได้พัฒนาและมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น ซึ่งหากคุณศึกษาและเรียนรู้กฎเกณฑ์เพิ่มสักนิด
หนทางที่คุณจะก้าวหน้ามากกว่าเพื่อนร่วมงานคนอื่นคงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

จะเห็นได้ว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลย

ยังมีก้านมีหนามอันแหลมคมปะปนอยู่บ้างเป็นสีสัน เพื่อให้เราได้แสดงศักยภาพและฝ่าฟันให้ถึงจุดหมายปลายทาง
การที่องค์กรจะหาพนักงานสักคน และผลักดันพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้มีความก้าวหน้า
ตัวพนักงานเองก็ต้องเตรียมพร้อมหมั่นพัฒนาตนเองให้พร้อมรับโอกาสและความก้าวหน้าที่จะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวอยู่เส
มอ เพื่อร่วมกันสร้างองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีศัพยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ และพัฒนาองค์กรให้เท่าทันกระแสโลก