5 ทักษะที่ควรเร่งพัฒนา เมื่อได้รับโอกาสขึ้นเป็น Manager

General TopicNovember 27, 2019 18:17

5 ทักษะที่ควรเร่งพัฒนา เมื่อได้รับโอกาสขึ้นเป็น Manager

 


อยากก้าวหน้าในงานที่ทำ ต้องไม่หยุดพัฒนาตัวเอง ศึกษาเทรนด์โลกแล้วหาแหล่งเพิ่มพูนความรู้ ไม่ว่าจะในด้านที่เกี่ยวกับสายงานโดยตรง หรือด้านอื่น ๆ ที่ดูแล้วสามารถนำมาปรับใช้กับงานได้ ไม่มีใครแก่เกินเรียน คำนี้ยังใช้ได้จริงอยู่เสมอ และด้วยความชำนาญในสายงานที่คุณสั่งสมมาเป็นเวลานานประกอบกับความรู้ใหม่ที่คุณแสดงให้บริษัทเห็นว่าคุณมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ หากบริษัทต้องการหาพนักงานสักคนที่มีคุณสมบัติคู่ควรในการขึ้นรับตำแหน่ง Manager มั่นใจได้เลยว่าชื่อของคุณต้องเป็นชื่อแรกที่อยู่ในใจผู้บริหารเป็นแน่

วันนี้เราจะมาแนะนำ 5 ทักษะที่คุณควรเร่งพัฒนาตนเอง เมื่อได้รับโอกาสความไว้วางใจมอบตำแหน่งพิเศษนี้ให้คุณได้ดูแลรับผิดชอบ จะมีทักษะสำคัญด้านใดบ้างไปดูกัน


1. ทักษะการแก้ปัญหา

ทักษะนี้น่าจะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้คุณถูกเลือกในการเลื่อนตำแหน่งมาเป็น Manager เพราะทักษะการแก้ปัญหาได้ดีนั้นไม่ได้เกิดขึ้นได้กับทุกคน ปัจจุบันรูปแบบสังคมเปลี่ยนไป ระบบการทำงานก็เปลี่ยนตามเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับการดำเนินธุรกิจ การหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติมหรือการเข้าคอร์สฝึกเทคนิคการแก้ปัญหาจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่คุณควรเรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติมเป็นประจำอยู่เสมอเพื่อให้คุณรู้เท่าทันปัญหา และมีเทคนิคในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลา


2. ทักษะการจัดลำดับความสำคัญ

ข้อควรระวังของ Manager มือใหม่ ทักษะที่หลาย ๆ คนมองข้าม เพราะคิดว่าสิ่งที่ตนคิดถูกต้องแล้วแต่กลับกลายเป็นเกิดข้อผิดพลาดในภายหลัง ลำดับความสำคัญและชั้นความเร็วของงานถูกแบ่งออกเป็น 4 แบบง่าย ๆ ตามลำดับดังนี้ สำคัญเร่งด่วน สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน ไม่สำคัญแต่เร่งด่วน และไม่สำคัญไม่เร่งด่วนปัญหา อยู่ที่ว่าคุณพิจารณาความสำคัญของสิ่งนั้น ๆ ถูกต้องตามลำดับหรือไม่ ซึ่งวิธีแก้ปัญหานี้สามารถทำได้หากคุณเป็น Manager ที่รู้จักงานทุกชิ้น ทุกประเภทในแผนกที่คุณดูแลเป็นอย่างดี รู้ต้นทางและปลายทางของงาน รู้กระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ครบวงจรของงานนั้น ๆ นั่นหมายถึงคุณต้องทุ่มเทแรงใจและแรงกายเป็นอย่างมากในการเรียนรู้งานเพื่อพัฒนทักษะด้านนี้ แต่เชื่อเถอะว่าผลแห่งความทุ่มเทของคุณจะต้องออกมาคุ้มค่าแน่นอน


3. ทักษะการคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ และตัดสินใจได้เร็ว 

Manager ที่ดีควรมีทักษะด้านนี้อย่างชาญฉลาด รอบคอบ คิดวิเคราะห์งานอย่างมีเหตุและผล ปัจจุบันการหาข้อมูลประกอบการคิดวิเคราะห์หรือพิจารณาไม่ใช่เรื่องยากอะไรทุกอย่างรอบตัวมีให้ค้นคว้าเพิ่มเติมผ่านอินเตอร์เน็ต รวมถึงสถิติข้อมูลที่รวบรวมไว้ภายในบริษัทก็นำมาเป็นปัจจัยสำคัญในการคิดไตร่ตรองและตัดสินใจได้ในเวลาอันสั้น
หากการตัดสินใจในงานแต่ละชิ้น ถูกอ้างอิงมาจากข้อมูลที่เป็นรูปธรรมมากกว่าการตัดสินใจด้วยสัญชาตญาณ โอกาสในการเกิดความผิดพลาดก็จะน้อยลงด้วย


4. ทักษะด้านการเลือกคนให้เหมาะกับงาน

 พนักงานหรือบุคลากรถือเป็นส่วนสำคัญในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ หากคุณไม่มั่นใจหรือคิดว่าตัวเองยังมีความชำนาญไม่มากพอ การหา Outsource อย่างบริษัทจัดหาพนักงานมาเป็นผู้ช่วยในการคัดคนเข้าทำงานที่เหมาะกับงานน่าจะเป็นเรื่องดี ทักษะการเลือกคนให้เหมาะกับงานเป็นทักษะที่ Manager ทุกฝ่ายควรมี ไม่ใช่แค่ Manager ฝ่ายบุคคล เพราะ Manager เองหลังจากที่ได้คนที่เหมาะสมเข้ามาทำงานในฝ่ายของตนแล้ว ก็ต้องฝึกเป็นคนช่างสังเกต เรียนรู้และทำความรู้จักกับลูกน้องทุกคนว่าเขาถนัดและไม่ถนัดสิ่งใด ให้ความไว้วางใจเมื่อมอบหมายงานสำคัญให้เขาได้ทำ ไม่จับผิดหรือสั่งงานจนลูกน้องรู้สึกอึดอัด และไม่กล้าที่จะแสดงศักยภาพที่แท้จริงออกมา


5. ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ

เลี่ยงไม่ได้เลยว่าภาษาไม่ใช่สิ่งจำเป็นในการทำงานยุคโลกไร้พรมแดนอย่างปัจจุบันนี้เพราะทุกวันนี้หากคุณมีทักษะภาษาอังกฤษเพียงภาษาเดียวก็คงไม่เพียงพอที่จะแข่งขันกับบริษัทอื่น ด้วยโลกที่เปิดกว้างมากขึ้น ธุรกิจระหว่างประเทศมีความสำคัญและเติบโตมากขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างน้อยการเป็น Manager ที่ดีในยุคสมัยที่ทุกอย่างทำได้ออนไลน์ สามารถติดต่อกันข้ามทวีปได้อย่างอิสระ คุณควรรู้อย่างน้อย 3 ภาษา ยืนพื้นที่ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และควรเพิ่มทักษะภาษาจีน หรือภาษาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของคุณอีกหนึ่งภาษาเป็นอย่างน้อยเพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานให้เติบโตเท่าทันกระแสโลก

เป็นอย่างไรบ้างกับ 5 ทักษะสำคัญที่ Manager ทุกท่านควรเร่งพัฒนา เพื่อให้คุณเป็น Manager ที่มีศักยภาพสมกับที่ได้รับความไว้วางใจ ให้บริษัทมั่นใจว่าหาพนักงานมารับตำแหน่งนี้ได้อย่างเหมาะสมแล้วจงคิดและทำงานแบบเจ้าของกิจการ เลิกป้อนข้อมูลใส่ตัวเองว่าเราเป็นเพียงแค่ลูกจ้างเท่านั้น หากคุณปรับทัศนคติตรงนี้ได้ เรามั่นใจว่าคุณจะเป็น Manager ที่อนาคตใกล้แน่นอน

 

ฝาก Profile: https://www.reeracoen.co.th/en/contacts/new

หน้า Homepage: https://www.reeracoen.co.th/th

Content อื่นๆของ Reeracoen: https://www.reeracoen.co.th/th/articles

Apply Now!up-arrow
Increase chance of getting job within 1 month.