5 สิ่งควรทำเพื่อพิชิตใจเจ้านายในบริษัทญี่ปุ่น

General TopicOctober 29, 2019 11:37

 

5 สิ่งควรทำเพื่อพิชิตใจเจ้านายในบริษัทญี่ปุ่น รู้ก่อนเลื่อนขั้นก่อน
 

                การทำงานในบริษัทญี่ปุ่นอาจเป็นหนึ่งในความฝันของหลาย ๆ คน ไม่ว่าจะเป็นเพราะปัจจัยเรื่องไลฟ์สไตล์ ความก้าวหน้าของบริษัทญี่ปุ่นที่โดดเด่นกว่าบริษัทต่างชาติอื่น หรือเรื่องผลตอบแทนที่ได้มากพอที่จะทำให้ครอบครัวอยู่อย่างสุขสบาย แต่ทั้งนี้ก็ต้องแลกมาด้วยกับความเหนื่อยยาก และการทำงานกับผู้ที่ต่างวัฒนธรรมกัน โดยนิสัยส่วนตัวของคนญี่ปุ่นมักเป็นคนที่ละเอียด จริงจังกับทุกสิ่งในชีวิต และมีวินัยเป็นอย่างมาก วันนี้เรามีเทคนิคพิชิตใจเจ้านายในบริษัทญี่ปุ่นมาฝาก ทำอย่างไรให้ได้ใจ และกลายเป็นมือขวาที่เจ้านายไว้วางใจ
 

# สังเกตและเรียนรู้นิสัยใจคอของเจ้านายญี่ปุ่น

                สามารถเรียนรู้ได้จากการทำงานร่วมกันกับเจ้านายญี่ปุ่น สิ่งไหนที่เขาชอบหรือไม่ชอบบ้าง เจ้านายญี่ปุ่นบางคนชอบจี้ตามงานทุกกระเบียดทุกขั้นตอน เพียงเพราะกลัวเราจะทำพลาด หรืออาจจะอยากทราบเพื่อความสบายใจส่วนตัว แต่หากเราทำงานจนเจ้านายมั่นใจแล้ว ก็สามารถคลายนิสัยตามจี้นี้ลงได้ ซึ่งนิสัยนี้ไม่ได้เป็นกับเจ้านายญี่ปุ่นทุกคน บางรายจะแค่คอยดูแลและควบคุมอยู่ห่าง ๆ คอยเป็นที่ปรึกษายามมีปัญหา ถือเป็นอีกหนึ่งการเรียนรู้งานนอกจากลักษณะของตำแหน่งงานที่ทำ ซึ่งหากจับจุดได้แล้ว จะทำให้ชีวิตการทำงานในบริษัทญี่ปุ่นของคุณสดใสราบรื่นแน่นอน
 

# โชว์ผลลัพธ์ในการทำงานผ่านตัวเลขที่วัดค่าได้

                หากคุณตั้งใจจะทำอะไรซักอย่างในหน้าที่หรือโชว์ผลลัพธ์ในการทำงานของคุณในบริษัทญี่ปุ่น แน่นอนว่าการวัดผลที่สามารถวัดค่าได้ออกมาเป็นตัวเลขสำคัญมาก KPI เป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องคอยนึกถึง ซึ่งตัวเลข KPI มักจะตั้งขึ้นมาจากผลลัพธ์ที่บริษัทคาดหวัง รวมถึงเป็นตัวเลขที่วัดความขยันในการทำงานของเราด้วย
 

# การเตรียมความพร้อมในงานที่ได้รับมอบหมายอยู่เสมอ

ในกรณีที่คุณได้รับมอบหมายงานใด ๆ ก็ตาม คุณจะต้องเตรียมข้อมูล และคำตอบในประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ชัดเจน มีแนวทางในการแก้ปัญหา และแนวทางการขยายผลงานให้พัฒนายิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้จะช่วยซื้อใจเจ้านายบริษัทญี่ปุ่นของคุณได้อย่างแน่นอน เพราะนั่นเท่ากับคุณได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ ความทุ่มเท และความใส่ใจในงาน มากกว่าการนั่งรอเจ้านายป้อนงานให้อยู่เสมอ
 

# มีไมตรีและความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกในองค์กร

                เป็นอีกสึ่งหนึ่งที่บริษัทญี่ปุ่นให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก การทำงานเป็นทีม มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันภายในองค์กร เพราะองค์กรไม่สามารถขับเคลื่อนให้ประสบผลสำเร็จได้จากคนเพียงคนเดียว แต่หากเรามีความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาองค์กรในด้านที่ตนดูแลรับผิดชอบให้ดี รวมถึงการช่วยกันรักษาผลประโยชน์ขององค์กรด้วย สิ่งเหล่านี้จะสร้างองค์กรที่มีความเข้มแข็งและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานได้
 

# แสดงความสามารถในการทำงานให้เจ้านายเห็นเป็นที่ประจักษ์

การแสดงฝีมือการทำงานให้เจ้านายในบริษัทญี่ปุ่นของคุณเห็นเป็นที่ประจักษ์นั้น ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ เพราะหลายต่อหลายครั้งที่เรามักเห็นคนทำงานเก่งฝีมือดีแต่ยังคงทำงานอยู่กับที่ ไม่มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สาเหตุหลัก ๆ ก็เพราะเจ้านายผู้ที่สามารถตัดสินชะตาชีวิตการทำงานของคุณได้ ไม่ได้ทราบว่าคุณนั้นทุ่มเทและทำงานได้ดีแค่ไหน คุณแค่หมั่นรายงานผลการทำงาน และแสดงให้เจ้านายเห็นอย่างเหมาะสม แต่ก็อย่าให้มากจนกลายเป็นอวดตนหรือประจบสอพลอ
 

หากคุณมีทั้งหมดนี้ มั่นใจได้ว่าคุณจะสามารถพิชิตใจเจ้านายญี่ปุ่นได้อย่างแน่นอน ให้การได้รับโบนัสก้อนโต การได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งของชีวิตการทำงานในบริษัทญี่ปุ่นของคุณไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้อีกต่อไป

 

Link สำหรับฝาก Profile: https://www.reeracoen.co.th/en/contacts/new

หน้า Homepage: https://www.reeracoen.co.th/th

อ่าน Content อื่นๆของ Reeracoen: https://www.reeracoen.co.th/th/articles

Apply Now!up-arrow
Increase chance of getting job within 1 month.