รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

ข้อมูลการจ้างงาน

Our VISON

「เป็นบริษัทที่ให้การบริการด้านบุคลากรชั้นนำ」

Our BUSINESS

Reeracoen Recruitment Company Limited is the leader of Recruitment consultant agencies as well as the professional HR consultant organization under the head department company of Neo Career located in Japan with over 21 branches in 10 countries.

Thus, our company aims to serve the best consulting service to candidates to find dream job and extremely serve the suitalbe candidates to our client as well.

POSITION

  • Career consultant
  • Sales cordinator
  • Business development