รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All61Count(1〜20CountDisplay)

Embedded Electronic ID:45423

รายละเอียดงาน - Design and develop various types of electronic sensors for our IoT system
- Configure data transfer system between IoT devices
- Coordinate with web developers to produce commercialized products
- Take ownership and accountability for projects
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-32
- Bachelor’s or Master’s Degree in Electronics or related field
- More than 2-3 years' work experience in designing electronics circuit schematic and layout
- Solid knowledge of 1 and 3 phase electric power
- Knowledge of basic Linux command, TCP/IP and MQTT protocol
- Ability to program in Raspberry Pi or Arduino is a plus
- Strong analytical thinking, business-oriented and interpersonal skills
- Good oral and written communication skills (in Thai and English)
- Demonstrated leadership skills and results orientation
- Able to code Microcontroller Embedded using C and Python programming language
เงินเดือน Monthly Salary 25,000 〜 30,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Web Developer (Full Stack) ID:45422

รายละเอียดงาน - Design, develop, code, test and debug on IoT system of our products
- Coordinate with other departments to develop user interface
- Take ownership and accountability for projects
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-32
- Bachelor’s or Master’s Degree in Computer Engineering, Science or related field
- More than 2-3 years' work experience as a Full Stack Web Developer
- Strong understanding of object-oriented programming in PHP (Codeigniter, Laravel), Python (Django), MVC framework or any similar programming languages
- Familiar with HTML5 / CSS3, Javascript or CSS framework (Bootstrap), MySQL or MS SQL
- Ability to use Command line (Linux, Git, SSH)
- Ability to design UI/UX Web Application, Rest API is a plus
- Ability to design IOS or Android application is a plus
- Knowledge of Microsoft C#. Net (MVC framework, LINQ) is a plus
- Strong analytical-thinking, business-oriented and interpersonal skills
- Good oral and written communication skills (in Thai and English)
- Demonstrated leadership skills and result orientation
เงินเดือน Monthly Salary 30,000 〜 50,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Senior C# Programmer (Amatanakorn) ID:42468

รายละเอียดงาน - Confirm project requirements by reviewing program objectives, input data and output requirements with analyst, supervisor and clients
- Arrange project requirements in programming sequence by analyzing requirements, preparing workflow chart and diagram using knowledge of computer capabilities, subject matter, programming language and logic
- Encode project requirements by converting work flow information into computer language
- Program computers by entering coded information
- Confirm program operation by conducting tests and modifying program sequence and/or codes
- Prepare reference for users by writing operating instructions
- Maintain historical records by documenting program development and revisions
- Maintain clients' confidence and protect operations by keeping information confidential
- Ensure operation of equipment by following manufacturer's instructions, troubleshoot malfunctions, call for repairs, and evaluate new equipment and techniques
- Maintain professional and technical knowledge by attending educational workshops, reviewing professional publications, establishing personal networks and participating in professional societies
- Contribute to team effort by accomplishing related results as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 24-38
- Bachelor's Degree or higher in Computer Science, Computer Engineer or related field
- More than 2 years' experience in related field
- More than 2 years of programming knowledge in C# (other languages are advantages)
- Basic knowledge of business logic & production and factory
- Good command of written and spoken English or Japanese
- Good analytical and problem-solving skills
- Ability to work under pressure and time constraints
- Good personality, service mind, enthusiasm and hard-working attitudes
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 65,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Coordinator for Marketing (BTS Chit Lom) ID:45510

รายละเอียดงาน - Responsible for handling VOC (Voice of Customer), monitoring and developing Digital Content (Coordination)
- Content monitoring and result checking
- Check results and monitor content as well as create daily and weekly reports
- Provide support for the creation of digital content on website or tablet
- Support other team staff such as event preparation, operation and research when necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 24-30
- Experience in digital content creation and social media will be an advantage
- Experience in automotive field
- Having knowledge of graphic design software (PS & AI) or other IT related software/knowledge will be an advantage
- Having basic knowledge of HTML, CSS and JavaScript (able to edit)
- Able to communicate in English
- Computer literacy in Microsoft Office Suites
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Sales Director ID:44042

รายละเอียดงาน - Manage sales staff and forecast business and market needs
- Explore the business opportunities to achieve sales targets
- Develop the product sales for key accounts and implement the sales strategies
- Study and analyse market trend, and negotiate with customers about contracts to be in accordance with company sales strategy
- Other duties as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 35-40
- Bachalor’s Degree in any field
- Minimum 10 years of experience in sales of affiliated shop and/or in online marketing industry (iTrueMart, Tarad, Zalora, etc.)
- Good command of English
- Own a Car and a Driving License
เงินเดือน Monthly Salary 100,000THB 〜 200,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Sales Representative(E-commerce Industry) ID:44041

รายละเอียดงาน - Find new clients (affiliated shop)
- Study and analyse market trend and negotiate with customers' contracts in accordance with company sales strategy
- Achieve the assigned sales target
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-40
- Bachelor's Degree in any field
- Minimum 6-7 years' experience in sales of affiliated shop, working in online marketing industry (iTrueMart, Tarad, Zalora and so on)
- Good command of English
- Having a Driving License (no need own car)
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Digital Account Executive ID:45484

รายละเอียดงาน - Delivering presentations and proposals to clients and conducting digital sales and services and cold calling
- Applicant must be a highly-skilled hunter who focuses on developing new revenue and new customers by identifying the prospect’s advanced digital marketing needs
- Ideal candidates must have in-depth digital services and product knowledge, experience in agency and a proven track record in digital sales and exceeding customers' expectations
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- At least 3 years' experience in agency or digital agency
- Good understanding of interactive media and online advertisements
- Computer literacy in Microsoft Office Suites
- Ability to communicate in Japanese will be an advantage
- Strong interpersonal/communication and organizational skills
- Self-starter who thinks out of the box
- Able to operate with minimal day-to-day guidance (or without)
- Able to work effectively in a fast-paced and energetic team environment
- Able to manage multiple campaigns simultaneously and interact with multiple internal teams
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Q.A. Tester ID:45456

รายละเอียดงาน - Apply automated tools to support the testing of applications across all phases of the Software Development Life Cycle
- Evaluate the functional and non-functional requirements for testability and the test cases and use cases for suitability for automation
- Assist QA Lead in the development of the test automation strategy and focus specifically on maximizing reuse for regression purposes
- Develop, coding and execute test case and test script frameworks (manual & automated) for Cross Function Application
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 27-35
- At least 2-3 years' experience as a software tester
- Must have experience in automated testing
- Good understanding of automation test tools such as IOS & Android Automated Test
- Good command of English in communication and presentation
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

ID:45457

รายละเอียดงาน - Experience in designing internal business tools
- Experience in leading and/or managing a design program
- Experience in working in a collaborative team, publicly white-boarding, and working directly with business and development stakeholders for implementation of designs
- Ability to work gracefully and have no bias for action in a fast-paced, sometimes ambiguous environment
- Capacity to own and drive the design process by independently defining requirements, scoping projects and prioritizing tasks
- Talents for crafting imaginative and innovative design solutions while maintaining user expectations through pattern consistency and interaction harmony
- Ability to demonstrate designs with functional prototypes in HTML/CSS or Axure and create conceptual video sequences in After Effects
- Comprehensive understanding of the current state of web technology and best practices
- Strong practical knowledge of user-centred design methodologies, usability principles, web-based information architecture and design—understand accepted UX process standards well enough to be entitled to selectively abandon them
- Demonstrated strong visual design expertise with ability to produce fresh, simple, elegant and exceedingly usable layouts and interactions and iconography
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 27-35
- Bachelor's Degree in design, human-computer interaction (HCI) or equivalent professional experience
- Proficiency in designing and prototyping with a variety of tools such as Photoshop, Illustrator, InDesign, Axure, Keynote, After Effects or similar field
- 1-2 years' experience in delivering design solutions as a UX designer, information architect or interaction researcher
- An online portfolio or samples of work demonstrating experiences such as creating great end-to-end, user-centred design solutions and patterns, across desktop and mobile devices
- Excellent communication, presentation, interpersonal and analytical skills including the ability to communicate complex, interactive design concepts clearly and persuasively across different audiences and varying levels of the organization
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

System Engineer (Application Support) ID:43018

รายละเอียดงาน - Troubleshoot system issue and create incident report
- Follow up by coordinating with customer and support team
- Focus on SQL (write SQL and good knowledge of using SQL is required)
- Analyse customer business/requirement/scope of work.
- Responsible for implementing and supporting software application
- Coordinate and support related parties for any problem or request
- Knowledge of website and database programming, and application development
- Support web and mobile application deployment
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 23-30
- (Required) Minimum 1 year's working experience in related field
- Bachelor’s Degree in Computer Science/Information Technology/Computer Engineering, or related fields

- Knowledge of helpdesk and system administration tools usage, end-user service
- Knowledge of Database programming and Software development is PREFERRED
- Experience in formal Software Development Life Cycle
- Knowledge of Database; MS SQL Server or Oracle
- Programming skills; ASP.NET, C#, web service, mobile development (Java, Object C) is a PLUS
- Office Tools; MS Office/Excel/Words/Project/Access/PowerPoint
- Fluent in English (Japanese is a PLUS)

- Good interpersonal skills, mature, hard-working attitude, self-initiative, enthusiastic, and service mind
- Able to handle multiple tasks at once and work well under pressure
- Flexible in working time and willing to work after office hours or holidays IF REQUIRED
เงินเดือน Monthly Salary 20,000 〜 50,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Web Developer (Back-End) ID:41488

รายละเอียดงาน - Perform duties as Web Developer (back-end) for both new and on-going projects with team
- Ensure high level of security and data protection in applications and on the websites
- Work closely with both front-end and back-end web developers
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 24-28
- Bachelor's Degree or higher in Computer Science, Computer Engineering or any related field
- More than 3 years' experience in Web Applications and Mobile Applications
- Strong knowledge and skills in MVC Framework (Django/Laravel/Express)
- Experience in PHP, Rails or Python
- Experience with SQL such as MySQL or PostgreSQL
- Knowledge of Cloud Infrastructure
- Experienced in programming and designing architecture
- New graduates with part-time project experience will be considered
- Candidates who used other languages but willing to learn Python or Django will be considered
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

iOS/Android Application Developer ID:42481

รายละเอียดงาน - Responsible for programming the applications
- Perform technical investigation and test & bug fixing
- Develop Andriod applications according to customers' requirements
- Improve Andriod applications to meet the users' requirements
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Bachelor’s Degree in IT or related field
- More than one year's experience in software development
- Experience in developing games is an advantage
- Knowledge of 3DCG is an advantage
- Good communication skills
- High motivation for creating games
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Producer ID:45150

รายละเอียดงาน - Responsible for project management with new and existing clients
- The selected candidates will be required to learn the company’s workflow and gain immediate production experience to enhance efficiency given the growing needs in Asia
- Ongoing communication is required with the marketing and production teams located in different time zones in the company’s offices worldwide
- The representative will learn the company’s existing marketing and production tools and will be encouraged to proactively work towards the expansion of our client base
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national (local), age between 25-35
- Bachelor's Degree or higher in Advertising, Arts, Mass Communication, Theater, Radio-Television or related field
- Required more than 2 years' experience at a global ad agency in production or account management and/or as a producer or at a commercial production/post-production company
- English proficiency is a must
- Must be a people person, outgoing personality, excellent communicator and problem solver
- Dedicated and passionate about production
- Proactive and enthusiastic to help achieve company goals
- Fast learner, excellent time management skills, highly motivated resourceful
- Highly motivated and takes the initiative to address issues immediately, while maintaining good relations with both clients and production teams
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

【スカイプ面接OK】Web アプリケーションエンジニア ID:42147

รายละเอียดงาน 【仕事内容】
オフショア開発会社での日本人リーダーポジション
タイ人スタッフ5名チームを束ね各プロジェクトを遂行していただきます。
(経験、能力によっては担当チームが増えることも!)
*プロジェクトのスケジュール管理
*日本側との連携、ミーティング
*タイ案件の場合のお客様とのミーティング
*タイ人のスキルアップトレーニング
*アプリケーション開発

【社内の雰囲気】
タイ人のスタッフの方は皆さん気さくで日本人も2人おり、非常に働きやすい環境です。
日本人のスタッフは2名とも現地採用でタイ暦も長いため生活のことを含め様々なことで相談に乗れます。
現地採用の日本人のみの会社なので現地採用の方の裁量が多く、その分責任を伴う仕事をたくさん経験できます。

【会社の立地】
人気ビジネスエリアで駅からは徒歩5分程度
近くには日系の居酒屋やレストランもたくさんあるため通勤や食事に全く困りませんん。
もちろんローカルのレストランも!
คุณสมบัติของผู้สมัคร 【必須】
・タイ人ローカルスタッフとコミュニケーションが取れる英語力
・Webアプリケーションの開発経験でタイ人スタッフに教育できるレベル
・PHP / SQLの実務経験

【歓迎】
・タイでの就労経験がある方
・タイ語が話せる方歓迎
เงินเดือน Monthly Salary 80,000THB 〜 90,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Business Development (Rama 9) ID:37752

รายละเอียดงาน - Responsible for exploring sales opportunities
- Plan the strategies for competitive advantage
- Monitor the sales plans and targets to achieve KPI
- Develop business relationships and maintain existing clients
- Supervise and advise the sales and development teams
- Plan and oversee new marketing initiatives
- Negotiate and renegotiate via phone calls, emails and in person
- Report directly to Thai MD
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-33
- Bachelor’s Degree or higher in Business Administration, Marketing Management or related field
- More than 3 years' experience in selling IT solution business
- Must have experience in selling medium and/or large project
- Experience in the process of tendering, especially in wholesale business
- Possess background in technical and software programming will be an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Software Developer (PHP) ID:45244

รายละเอียดงาน - Create and develop system applications and programs with PHP, Ajax, JAVA Script, CSS, HTML technology
- Work independently within task guidelines established by management
- Perform tasks based on defined process and provide feedback on process improvements as appropriate
- Cooperate with team leader in estimation effort, develop plan/schedule and perform tasks according to the plan
- Find the best solution to support the customer requests and customer operation
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 22-25
- Bachelor's Degree in Computer Science, Computer Engineering, IT, Business Computer or related field
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Knowledge of Platform Magento is a plus
- Fast learner and passion to learn new technology
- Ability to work well independently and coordinate in teamwork
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 24,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Account Executive (for Own Web Media) ID:45034

รายละเอียดงาน - Responsible for promoting products and providing product information
- Execute sales plan, promote campaign, sales forecasts and target
- Find new sales opportunities through networking and turn them into long-term partnership
- Provide professional after-sales support
- Present weekly sales reports and pipeline status updates to Supervisor
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 25-35
- Bachelor's Degree or higher in any field
- More than 2 years' experience in sales
- Experience in advertisement, media, digital or related field
- Communicative English
- Excellent at Microsoft Excel and PowerPoint (to create presentation files for customers)
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location

Video Producer ID:45061

รายละเอียดงาน - Responsible for video production for company media
- Plan and direct the creation (20 per month)
- Attend meetings with creation team
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 28-35
- Bachelor's Degree or higher in any field
- More than 5 years' experience in video production
- Able to direct the creation team as producer
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location

Researcher / Sales Assistant ID:45104

รายละเอียดงาน - Responsible for providing assistance to account executives
- Conduct research for potential customers including credit analysis
- Assist in creating presentations for customers
- Control and manage KPI, cash-flow, income and etc.
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 25-35
- Bachelor's Degree or higher in any field
- More than 2 years' experience in sales support or related field
- Excellent at Microsoft Excel and PowerPoint (to create presentation files for customers)
- Experience in advertisement, media, digital or related field will be an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location

Account Manager (Startup) ID:45103

รายละเอียดงาน - Responsible for directing sales team to drive new business and maximize revenue
- Direct and manage two account executives
- Handle core accounts in order to maintain business relationships
- Provide necessary information to MD for decision making
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 32~38
- Bachelor's Degree or higher in any field
- More than 3 years' experience in sales at management level
- Experience in advertisement, media, digital or related field
- Communicative English
- Excellent at Microsoft Excel and PowerPoint (to create presentation files for customers)
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 75,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location

All61Count(1〜20CountDisplay)