รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All64Count(1〜20CountDisplay)

Accounting & Admin Officer ID:47691

รายละเอียดงาน - Responsible for accounting and admin operation
- Coordinate with accounting firm (sending reports, checking FS, etc.)
- Receive cheques and deposit at the bank
- Distribute cheques to make payment with vendors
- Check sales and purchasing transactions
- Check details of purchase tax invoices
- Generate reports of monthly VAT, bank reconciliation, etc.
- Issue invoices and company's tax invoices or receipts
- Prepare company's withholding tax certificate
- Maintain company's documents and office supplies
- Coordinate company's issues with government officers
- Send mails and arrange messengers to deliver documents
- Welcome guest and maintain meeting room to be ready-to-use
- Support recruitment process and VISA & Work Permit applications
- Other administrative tasks upon request
- We are a small company with approximately six staff
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai nationality, age between 24-30
- Work experience, minimum one year, in accounting and admin
- Having a basic knowledge of accounting and admin operation
- Good command of English (upper intermediate)
- This position is suitable for candidates with some work experience
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Silom (Bangkok),Location

Recruitment Assistant/Manager (IT Industry) ID:47686

รายละเอียดงาน - Handle a full spectrum of recruitment process including job postings, resume sourcing, candidate interviews, resume submittals, reference check, onboarding, etc.
- Conduct interview sessions with qualified candidates to support our clients in various industries
- Offer job vacancies to candidates and provide concise information about responsibilities, salary, benefits and other necessary information
- Coordinate interview schedules, arrange interviews for candidates as requested by clients, and closely follow up on the progress
- Update and maintain recruitment database correctly
- Achieve recruitment target of yours and team as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 30-40
- Work experience, 5-8 years, in an IT recruitment (IT recruitment agency is welcome)
- Work experience in a corporate IT recruitment is preferred
- Hands-on experience in various selection processes (phone interviewing, reference check, etc.)
- Should have strong experience in formulating hiring strategies and executing strategies in consultation with business and regional leaders
- Should have prior experience in leading a team of recruiters
- Should have prior experience in handling difficult customers
- Creativity in sourcing passive and active talents in targeted sourcing tools, e.g. social network, website, referrals, etc.
- Should be willing to work with the Global Recruitment Leads
- Should have expertise in managing, creating and presenting reports to the local and global leaders
- Willingness to work on all IT and non-IT positions as an individual or along with the team
- Ability to work independently and guide and mentor the team to perform a full life-cycle of recruitment functions
- Should be able to work in a dynamic environment and able to handle pressure
- Willingness to go extra miles as and when required
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Creative Videographer & Editor ID:47261

รายละเอียดงาน - Create and prepare online and offline marketing media and PR
- Create graphic design, motion graphic, VDO, etc. for online advertisement
- Create artwork in accordance with marketing communication and strategies
- Capture and process images (photography) for marketing purposes
- Control and manage assigned tasks to meet the agreed deadline
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 21-30
- Bachelor's Degree in any related field
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Skills in using Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Final Cut, Premiere Pro, After Effect and/or Lightroom
- Skills in 3D design or photography will be preferably considered
- Ability to solve problems promptly, learn fast and work under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Account Executive (for Web Media) ID:47443

รายละเอียดงาน Target: Products for Women (consumer productc, cosmetics, food or related ones)
- Execute sales plan, promote campaign and products, sales forecasts and target
- Find new sales opportunities through networking and turn into long-term partnership
- Provide product information and professional after-sales support
- Generate weekly sales reports and pipeline status updates to supervisor
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai nationality, age between 30-38
- Bachelor's Degree or higher in any field
- Work experience, more than 3 years, in sales
- Work experience in advertisement, media, digital or a related field
- Ability to communicate in English (fair level)
- Computer literacy in Microsoft Office Suites, etc. (to create presentation files)
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location

Back End Developer ID:47559

รายละเอียดงาน - Design and implement highly scalable and secure infrastructure that supports user authentication and authorization for one of the most important and largest applications (Eikon)
- Support mission critical production services that handle millions of requests daily
- Collaborate across the organization, independently gather requirements and drive changes
- Bring your passion and knowledge of new technologies and industry trends to keep our technologies on the cutting edge
- Our solutions provide access to real-time market data, news, fundamental data and analytics that drive millions of dollars of financial decisions per day and must never go down
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 25-35
- Work experience, minimum 3 years, in software development in the context of web development, such as Java, etc.
- Work experience, minimum 3 years, in developing systems involving client-side code, web services, and databases
- Work experience in modern development methodologies, including agile, continuous build and unit testing processes
- Some experience in designing, developing, debugging, optimizing and managing complex highly reliable and scalable production systems
- Familiarity with basic security concepts such as authentication, authorization, and auditing
- Excellent verbal and written communication skills
- Strong passion for technology and a willingness to learn and apply new skills
- Self-motivated, self-directed and flexible with an ability to translate high-level direction into solutions and development projects
- Ability to work effectively in a globally distributed team and multitask in a fast-paced environment
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Software Engineer - Front End & Web Technology ID:47553

รายละเอียดงาน - Build next-generation cross-platform desktop products for digital evolutions in financial industry with modern tech stack similar to Visual Studio Code, Atom and Slack
- Design, develop, test, deploy, maintain and improve software
- Manage individual project priorities, deadlines, and deliverables
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 25-35
- Bachelor's Degree in Computer Science or a related field
- Professional experience in software development
- Work experience in front-end and web technologies and multi-tiers web architecture
- Work experience in building modern JavaScript/TypeScript or shared component libraries
- Work experience in browser tuning and optimization techniques/tools
- Work experience in Chromium integration and Electronjs, OpenFin or NW.js
- Familiarity with Node.JS and Web Server technologies, web standards and protocols such as HTTP and socket APIs in general
- Good knowledge of professional software engineering practices including coding standards, code reviews, source control management, build processes, testing, and operations
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Database Specialist (MySQL, MongoDB) ID:47563

รายละเอียดงาน - Analyze the information from customers (in various formats such as Microsoft Excel, Access, or database) and adjust database into relational or non-relational as appropriate
- Generate DB Diagram and/or Schema in alignment with project and customer's information
- Analyze and optimize database in cooperation with a team of programmers
- Write SQL String to meet its maximum effectiveness
- Work closely with a team of programmers to develop the efficiency of database and applications
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 23-30
- Work experience, more than one year, in Database Diagram
- Work experience in MySQL and MongoDB
- Skills in writing SQL String and using information effectively
- Ability (and enjoy) to analyze and organize data (for maximum use)
- Ability to present data in an easy-to-understand format
- Ability to work with programmers to support the use of DB
- Strong interest in Big Data and Data-Handling AI is preferred
- Good understanding and readiness to learn new technology
- Willingness to learn design and development to meet user's behaviors
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

《未経験可!人物重視の採用です!》ブリッジシステムエンジニア ID:42717

รายละเอียดงาน
■仕事内容
- アプリケーション開発プロジェクトマネジメント
- 顧客ビジネス、要件の理解、必要書類作成と翻訳
- タイ人エンジニアへの仕様落とし込み、マネジメント
- 顧客への最適案の模索、提案
คุณสมบัติของผู้สมัคร ■募集要項
- 25歳以上、男女不問
- 英語コミュニケーションレベル (日本人顧客の注文をタイ人スタッフに伝えていただきます。)
- Java経験者、サーバー構築経験者 大歓迎!
- 日本の規律を重んじてタイ人に伝達ができる方
- 顧客視点でコミュニケーションが取れる
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 65,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Creative Graphic Designer ID:47260

รายละเอียดงาน - Create and prepare online and offline marketing media and PR
- Create graphic design, motion graphic, VDO, etc. for online advertisement
- Create artwork in accordance with marketing communication and strategies
- Capture and process images (photography) for marketing purposes
- Control and manage assigned tasks to meet the agreed deadline
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 21-30
- Bachelor's Degree in any related field
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Skills in using Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro and/or After Effect
- Skills in 3D design or photography will be preferably considered
- Ability to solve problems promptly, learn fast and work under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Web Master or IT Support ID:37297

รายละเอียดงาน - Responsible for the management of customer information in system
- Find and communicate with new vendors in Singapore and Japan
- Responsible for system maintenance and UI arrangement
- Identify problems in system and discuss with vendors
- Contact vendors and suppliers via emails in English
- Occasionally support other company's tasks (we are a small startup company)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 23-30
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Work experience in contacting vendors is an advantage
- Skills in MySQL and/or PHP
- Having basic knowledge of design system
- Good command of English (higher than upper intermediate)
- Highly interested in web applications
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Silom (Bangkok),Location

Junior QA Officer (software testing) ID:47348

รายละเอียดงาน - Understand requirements, specifications and design including GUI, Use Case Diagram, activity diagram, database, etc.
- Create (and design test case) test scenario based on requirements, specifications, and design
- Conduct testing and quality control of developed software and applications
- Support developers in identifying root causes of defects and coordinate with SA and Developer to find out resolutions
- Create user manuals and focus on deadlines and deliverables
- Support our product at client's sites
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 22-29
- Bachelor's or Master's Degree in Computer Science, Computer Engineering or a related field
- Work experience, minimum 0-3 years, in software testing
- Good knowledge and understanding of Software Development Lifecycle (SDLC) and software testing procedures and practices
- Willingness to learn and improve knowledge of QA methodologies
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
- Good attention to details and thoroughness
- Ability to work independently and in collaboration with team members
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Senior QA Officer (software testing) ID:47369

รายละเอียดงาน - Understand requirements, specifications and design including GUI, Use Case Diagram, activity diagram, database, etc.
- Create (and design test case) test scenario based on requirements, specifications, and design
- Conduct testing and quality control of developed software and applications
- Support developers in identifying root causes of defects and coordinate with SA and Developer to find out resolutions
- Generate and prepare test plan, testing report and screen capturing
- Coordinate with users in performing user testing and user acceptance process
- Cooperate with team members in estimation effort, developing plans and schedule, and performing tasks according to the plan
- Supervise and manage junior tester including training
- Support our products at client's sites and perform other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 22-29
- Bachelor's or Master's Degree in Computer Science, Computer Engineering or a related field
- Work experience, minimum 3-5 years, in software testing
- Familiarity with regression testing is a plus
- Solid understanding of Software Development Lifecycle (SDLC) and software testing procedures and practices
- Willingness to learn and improve knowledge of QA methodologies
- Good analytical and problem-solving skills
- Strong and effective interpersonal and communication skills
- Ability to interact professionally with a diverse group of clients and staff
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
- Good attention to details and thoroughness
- Ability to work independently and in collaboration with team members
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Java Programmer (Silom) ID:47392

รายละเอียดงาน - Perform analysis of requirements and design high-quality application architectures
- Create necessary technical documents, especially API specifications
- Develop and test back-end applications and web services or API
- Perform maintenance, optimize database performance, and fix application issues
- Collaborate with team members to understand integration and processes of application service (with Scrum software development framework)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 27-35
- Bachelor's Degree or higher in Computer Science, Engineering, IT or a related field
- Work experience, minimum 2 years, in Java programming, Java servlet, and JDBC
- Good knowledge of Hibernate framework and MySQL/MariaDB RDBMS is required
- Good analytical and problem-solving skills
- Hard-working, self-reliant, proactive and positive attitudes
เงินเดือน Monthly Salary 25,000 〜 35,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Senior Research Planner ID:47323

รายละเอียดงาน - Set clear research designs which cover all client’s marketing objectives
- Client facing and service, consultation, and development, such as preparing quotations, samples, technical information or other documents for customers
- Cooperate internationally with the global network including our partners
- Coordinate tasks with project team members
- Manage overall research process, schedule, quality control and budget with team or suppliers
- Facilitate qualitative discussions (in-depth interviews, focus groups, ethnographic interviews, online)
- Perform analysis of qualitative and quantitative data, prepare reports and assist in and/or lead client presentations
- Analyse data, thereby generate insights and practical recommendations based on a powerful data visualization platform
- Generate and prepare concept presentations and client workshops in English
- Anticipate research issues and provide solutions to ensure agreed timelines are met
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 24-30
- Bachelor's Degree or higher in Economics, Marketing, Business Administration, Communication, Social Sciences, or a related field
- A researcher who has at least 5-8 years’ experience in marketing research with solid experience
- Work experience, minimum 3-4 years, in client service such as preparing quotations and proposals, etc.
- Work experience in managing international studies in a multicultural environment is prefered
- Work experience in data analysis using Microsoft Excel (SPSS is an advantage)
- Strong data visualization skills
- Good command of written and spoken English (fluent level)
- Good command of written and spoken Japanese would be an advantage (not mandatory)
- Excellent presentation and communication skills
- Strong conceptual and analytical skills
- Highly numerate with strong grasp of statistics are advantage
- Highly interested in online panel management and market research
- Analytical thinking, inquisitive personality and strong team spirit
- Having a long-term commitment with our company
- Ability to collaborate with cross-functional teams and provide support to multiple accounts while efficiently contributing to team simultaneously
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Technical Support Officer ID:47349

รายละเอียดงาน - Perform day-to-day technical support to users such as IT troubleshooting and computer issues resolution
- Support for the installation of IT hardware and software, administration and maintenance
- Troubleshooting standard applications
- Demonstrate (training) how to use hardware and software to users when necessary
- Provide guidance to users on using PC hardware and software
- Report on problems relating to system, helpdesk and related areas
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 24-33
- Bachelor's Degree or higher in Computer Science or an IT related field
- Work experience, minimum 1-3 years, in helpdesk or a related field
- Proficient in end-user support and administration of Microsoft Windows
- Skill in any programing language (C++, Python, Java, Lisp, Prolog, etc.) is an advantage
- Good knowledge of IT in hardware and software
- Ability to handle multiple tasks with good time management skills
- Good problem-solving and analytical thinking skills
- Good command of English (minimum fair level)
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Senior Developer ID:47352

รายละเอียดงาน - Lead a group of technical staff to develop application software as well as ensure quality and timeline of work products
- Lead and/or mentor junior developers
- Coordinate and communicate with technical partners
- Research new technologies and incorporate them into new systems and products
- Identify areas for software development and modification and impact analysis
- Report on progress and issues to Development Manager and Project Manager
- Participate in peer code reviews
- Support in implementing our products at client's site
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 25-35
- Bachelor’s Degree or higher in Computer Science, Computer Engineering, IT or a related field
- Work experience, minimum 3-5 years, in the development of software and applications
- Work experience in Object Oriented Programming and MVC design/frameworks
- Strong leadership qualities and ability to lead development team members
- Expertise in Java/J2EE, and Javascript MV* frameworks: AngularJS, Backbone.js, etc.
- Expertise in third-party APIs (JSON, XML), Source Code Management: Git, SVN, etc.
- Good knowledge of iOS or Android, mobile development is an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Junior Developer ID:47370

รายละเอียดงาน - Consistently produce clean and efficient code based on client specifications
- Transform software designs and specifications into high functioning code in appropriate language
- Work with/under project scopes and project deadlines
- Troubleshooting system bugs and issues
- Report on issues and concerns immediately to manager
- Support for implementing our product at the client site
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 22-30
- Bachelor’s Degree or higher in Computer Science, Computer Engineering, IT or a related field
- Work experience, minimum 0-2 years, in the development of software and/or application
- Good knowledge of HTML5/CSS/JS is a MUST
- Good knowledge of Java/J2EE and/or MVC framework
- Good knowledge of JS framework, ie., AngularJS, JQuery, etc. is preferred
- Good knowledge of iOS or Android mobile development is an advantage
- Eagerness to learn new technologies
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Software Developer (Golang**) ID:47353

รายละเอียดงาน - Work closely with other developers and other cross-functional teams to build and support systems that deliver reliability and high-performance functionality
- Design, implement, develop and deliver new features and services as well as enhancing and maintaining existing services
- Optimize APIs for any applications while creating and maintaining unit tests for new code and fixing defects
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 23-33
- Bachelor’s Degree or higher in the area of Computer Science, Computer Engineering, IT or a related field
- Work experience in troubleshooting and diagnosing Unix/Linux system
- Skills in programming C or GoLang
- Good knowledge of basic system and network
- Communication, analysis, and problem-solving skills
- Good command of English (intermediate level)
- Strong interest in pursuing a career in System Admin and/or IT support
- Customer service mind, proactive, and positive working attitudes
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Developer (Angular**) ID:47350

รายละเอียดงาน - Contribute to all phases of the development lifecycle such as design and development of web and mobile applications
- Ensure coding meets project standards and designs are in compliance with specifications
- Deliver tasks in accordance with processes and procedures as defined for the project
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 25-35
- Bachelor's or Master’s Degree in Computer Engineering, Computer Science, IT or a relevant field
- Work experience in Source Code Management: Git, SVN, etc.
- Work experience in Object Oriented Programming and MVC design/frameworks
- Expertise in Angular 2. and Java/J2EE.
- Expertise in Javascript MV* frameworks: AngularJS, Backbone.js, etc.
- Expertise in third-party APIs (JSON, XML)
- Strong leadership qualities and ability to lead development team members
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Junior iOS Developer ID:47351

รายละเอียดงาน - Develop, design and maintain the application in iOS or Android
- Gather requirements about functionality and translate those requirements into practical functional solutions
- Analyze and resolve technical and application problems
- Study and research about mobile technology to apply it in application
- Cooperate with a team of customer support to support business users
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 24-33
- Bachelor's or Master’s Degree in Computer Engineering, Computer Science, IT or a relevant field
- Work experience, 0-3 years, in iOS or Android development
- Understanding of and ability to use OOP to design class properly
- Strong fundamental skill in Node.js, GoLang, iOS (Swift or Objective C), at least one or more
- Good analytical and problem-solving, and communication skills
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

All64Count(1〜20CountDisplay)