รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All42Count(1〜20CountDisplay)

Senior Project Manager ID:42927

รายละเอียดงาน - Embrace leadership role and display behaviours that come with key mindset shifts associated with agile methods
- Coach teams and management towards improving process and metrics
- Evaluate and mentor existing Scrum teams and deliver training classes for product owners, developers and testers
- Develop, implement and manage team metrics; evaluate team metrics and make recommendations to team and management for improvements
- Drive the organization-wide agile adoption strategy and roll-out plans
- Capture feedback and continuously improve enterprise guidance; training materials and content
- Enterprise Portfolio Planning and Management
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-35
- Master's degree in related fields
- Documented recent (last 2 years) Agile training/conference/user group attendance. We are looking for on-going involvement in the Agile community and continuous improvement and growth
- General Agile training and facilitation across Project Managers and all stakeholders
- Team Facilitation and/or Conflict Management
- Highly prefer a Master's degree; otherwise, prefer a Bachelor in information technology or related field.
- Practicing Experience
- 10 years+ of relevant IT experience; at least 8 years in a technical software development environment or with IT Project Management.
- Minimum 5 years’ experience using Agile methods, 7 years’ experience is preferred.
- 2 years of practising in at least one Agile approach
- 3 years of Coaching Agile project teams preferred
- At least 8 years program/project management
- Financial Services Experience Preferred
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 150,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

コールセンターSV【人物重視採用】 ID:30786

รายละเอียดงาน コールセンター管理業務(タイ人、日本人スタッフ)
・2~3チームを担当しプロジェクトを同時進行
・プロジェクト毎にオペレーターの配置、管理
・その他必要業務
คุณสมบัติของผู้สมัคร ・コミュニケーションレベル英語力必須
・人物重視採用
・マネジメント経験者
・優遇:コールセンター経験、カスタマーサービス経験
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Consultant (Japanese Speaking) ID:43961

รายละเอียดงาน - Manage the internet advertising campaign
- Responsible for business development and achieving sales targets and product goals for Thailand ’s market
- Handle, maintain and develop current customers and serve their orders and develop their business
- Generate weekly and monthly report of sales information to Manager
- Suggest new products for existing customers
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-30
- (much preferable) Experience as Account Executive
- (preferable) Working experience with agencies
- JLPT N1 or equivalent skills (certificate not necessarily)
- Interested in the field of Digital
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Content planning Mgr / Branding Mgr*Fashion media ID:39002

รายละเอียดงาน 【Operate content of web/mobile platforms for fashion, trend online magazine】
*Implement Marketing and Branding events to increase PV and Branding Images
*Management 6 people to make contents and Event
*Involve all business partners like influencer and female brand to implement event
*Set KPI to increase PV and Branding Images
*Responsible for planning, executing and monitoring the news content strategy, ensuring that content and visual assets are relevant to key audiences, effective in communication and leverage on digital best practices across web, email and SEO marketing.
*Research, plan and execute content strategies on web/mobile platforms
*Have a meaningful impact on growing, developing and sustaining network of fashion, trend online magazine professionals – the largest network in Asia.
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Female or Gay age between 35~ 40 years old.
*Experience Editor in Chief in Fashion Magazine is advantage
*Have experience involving business partner to implement Event
*Candidate from Branding Manager in Fashion or Cosmetics Brand
*Neo-3
*Have experience of web and Mobile content planing
*Working in Fashion trend service or industry is better
*Must have Excellent content planning, writing and editing skills; with proven experience in writing
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 150,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Social Media Management ID:31307

รายละเอียดงาน - Manage the advertisement on the internet
- Responsible for Business Development and achieving sales targets and product goals for Thailand ’s market
- Deal, Handle, Maintain and Develop current customers
- Serve Orders and Develop Business
- Manage weekly and monthly reports of sales information to the Manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-30
- More than 3 years experience in sales position
- Working experience with agencies is preferable
- Fluency in English
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

iOS/Android Application Developer ID:42481

รายละเอียดงาน - Write program for Application
- Technical investigation
- Test & Bug fixing
- Develop Andriod Application according to requirement
- Improve application to meet the user requirements
Achievement
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Bachelor’s Degree of IT or others related field
- At least 1year experience in Software Development
- Have high motivation of creating games
- Have good communication skill
- Have experience of game development is advantage
- Have knowledge of 3DCG is advantage
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

PHP Developer ID:44268

รายละเอียดงาน - Develop and improve website for business
- Perform website maintenance and other ad hoc assignments
- Conduct test and solve problems to support end users
- Support project as a team member; proposing ideas, introducing new strategies and performing tasks to achieve target
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 22-30
- Bachelor's Degree or higher in IT, Computer Science, Computer Engineering or in related field
- Knowledge of PHP Framework (Knowledge of ZendFramework is preferably considered)
- Knowledge of Database MySQL Server
- Able to use HTML5, CSS
- Able to use Linux, AWS
- Love the challenges of working with Startup Company
- Fast learner and able to learn the system functions correctly
- Able to explain the functions and nature of system in a simple language
- Able to suggest ideas and give creative criticism to develop the quality of works
- Independent learner and eagerness to learn new things
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

iOS Engineer (Swift) ID:43043

รายละเอียดงาน *Design and build applications for the iOS application especially Audio, Movie app
*Ensure the performance, quality, and responsiveness of applications
*Collaborate with a team to define, design, and ship new features
*Identify and correct bottlenecks and fix bugs
*Help maintain code quality, organization, and automatization
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Age 23-30 years
-New graduate is also welcome(but only strong skill or great experience)
-Bachelor's Degree or higher in the IT, Computer Science or Computer Engineering.
-Can Command Swift for iOS especially audio / movie app
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Telesales Staff ID:43044

รายละเอียดงาน *To telesales to promote company production
*Make a list to develop customer
*Make appointment with customer to develop
*Explain company profile and products on the phone
*To search marketi
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Age 23-30 years
*New graduate is also welcome(but only strong skill or great experience)
*Very good telesales skill (ex: No.1 sales experience)
*Male / Female
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Sales Supervisor ID:41641

รายละเอียดงาน *Review market condition, set business objectives and develop business strategies, action plans, sales budget & expense budget in order to set proper direction for own product category.
*Plan & implement various marketing operations such as product promotion, sales forecast, procurement, training, event management, communication with business counterparts as well as execute, monitor, review performance & take counter action in order to achieve targets using set expense budget
*Set research objectives, provide direction, design research, review and analyze results in order to have better understanding of the target market & customers and utilize findings in business plan or business development.
*Analyze market condition & target customers’ preference, assess new products’ marketability & business volume, provide feedback opinion to headquarters & product engineers in order to create product line up which would maximize sales opportunities
คุณสมบัติของผู้สมัคร *M/F, age 25~35 years old
*Preferable with car audio product experience for at least 3-5 years
*At least 2-3 years’ work experiences in Advertising, Promotion, Marketing or related field
*Be able to communication in English both speaking and writing.
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),Location

Node.js Developer - BTS Chongnonsri ID:39972

รายละเอียดงาน Job description: Your important role will be building and optimizing our marketplace platform. You will work directly with our experienced team both in Thailand and the US. You will be one of our founding employee to build and develop our services to enhance customers’ experience.
We need you to:
• Build, test, scale, support and frequently refine new products and services.
• Tackle a wide variety of coding challenges throughout the stack and contribute to all parts of our code base.
• Build a platform to process huge amount of value in transactions.
• Be a team player in a small, flat-structured, highly collaborative environment.
• Be surrounded by a team of highly talented professionals doing the best work of their lives, and having fun with it.
คุณสมบัติของผู้สมัคร • Be passionate about learning, and tackling new and exciting technical challenges.
• Be passionate and think like an owner in terms of how they work, the quality of their work, and what they work on.
• Have great attention to detail and strive to write solid, reusable, and well tested code.
• Care about the user experience and be driven by solving real world problems.
• Have minimum of 3-5 years of commercial software development experience.
• Have experience in writing javascript on the front-end (not just jQuery)
• Feel very comfortable with the front-end technologies like HTML5 / CSS3 + Bootstrap.
• Preferable to have experience with both Node.js and JAVA.
• Have previously worked in a small startup environment (this is very important!)
• Embrace the agile development process and lean startup approach, grounded in metrics and user data.
• Be able to design and write well-structured, easily maintainable, well-documented code that balances beauty and pragmatism.
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Product Manager - BTS Chongnonsri ID:39721

รายละเอียดงาน • Creating business approaches to assist lawyers on the marketplace, e.g. create short questions template to gather initial information for lawyers
• Interviewing and networking with lawyers to be listed on the platform
• Legal background is required. Preferably at least 3 years experience
• Self-motivated person
• Taking care of Business process
คุณสมบัติของผู้สมัคร ***3 Years experience in law
** High passion to join in start up company
*He/she will be a part of founding team
--Flexible scheduling and hours--
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Graphic Designer ID:43017

รายละเอียดงาน • Design graphics and layouts for online
• Produce digital graphic materials such as but not limited to: Banner ads, Facebook ads, Email templates, SMS visuals, Line visuals, and micro sites related to specific campaigns.
• Graphics and Photo editing and composing process.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - New graduate ok
- 1-2 years' experience in Facebook banner, online banner,
- Neo-3
- Understand Japanese culture
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Web Designer (Sala Daeng) ID:38615

รายละเอียดงาน - Graphic Design: Photoshop, Illustrator
- Strategize & Create the Design feature of the product
- UI/UX for the website to make the product user-friendly
- Write HTML/CSS for front end part
- Prototyping mobile and web products
- Facilitating user testing of user interface mockups and prototypes to get feedback for quick iterations
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, age between 24-35 years old
- Communicative English
- New graduate also welcome
- Minimum 2 years experience in Web Designer
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Director ID:37774

รายละเอียดงาน CEOと共に企業の経営方針に則って企業活動の執行・統制に責任を担っていただきます。
事業方針の策定、事業運営、従業員のマネージメント etc

特に現在業績拡大中であるWeb Mediaの事業拡大を当面のミッションと捉えタイ人スタッフと企画から運営管理を共に行っていただきます。
คุณสมบัติของผู้สมัคร COOもしくはそれに順ずる経験をお持ちである方
Web・mobile・IT業界での経験をお持ちであり事業管理を行える方
เงินเดือน Monthly Salary 150,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Senior System Engineer (PHP, Laravel, MySQL) ID:26066

รายละเอียดงาน - Perform System Development
- Interact with Vietnam Branch, and
- Perform customization required for the Web Site
- Promote and SEO for the website
- Operate and maintain the company HP
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-30
- Communicative English (needed to communicate with engineers in Japan, Vietnam and Taiwan)
- Knowledge of PHP, Data Base, the server, Laravel, MySQL etc.
- 4 or 5 years experience as PHP Programmer
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),All Airport Link Lines (Bangkok),Location

EC受注管理/運営 ID:42075

รายละเอียดงาน ECサイトカスタマーサポートをご担当頂きます。
คุณสมบัติของผู้สมัคร -就業経験が2年以上ある方
-e-タイピングテストで200点以上を取れるタイピングスキルのある方
-エクセル・ワードのスピーディな操作・対応が可能な方
-土日・祝日を含むシフト制による勤務可能な方
-ECサイトカスタマーサポート経験者
-営業に関わった経験がある方
-インターネットに関する知識・スキル保持者
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

HR (Recruiting & Training Development) ID:38667

รายละเอียดงาน 【HR Recruiting】
- Implement organization’s recruiting strategy
- Interview applicants
- Assist in complete background investigations

【HR Training Development】
- Conduct training sessions
- Administer on-the-job training programs
- Evaluate the effectiveness of training programs
- Maintain records of employee participation in all training and development programs
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 25-38
- Minimum 2 years' experience in Recruiting and Training or in related field
- Skilled in People Development
- Good command of English
- Able to work independently as well as a team
- Having a reliable leadership and a good teamwork attitude
- Having service mind and patience
- Proactive, highly accountable, and analytical thinking
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Sales Representative(E-commerce Industry) ID:44041

รายละเอียดงาน - Find new clients (affiliated shop)
- Study and analyse market trend and negotiate with customers' contracts in accordance with company sales strategy
- Achieve the assigned sales target
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-40
- Bachelor's Degree in any field
- Minimum 6-7 years' experience in sales of affiliated shop, working in online marketing industry (iTrueMart, Tarad, Zalora and so on)
- Good command of English
- Having a Driving License (no need own car)
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Associate Project Manager ID:42939

รายละเอียดงาน - Embrace leadership role and display the behaviour with the key mindset shifts associated with agile methods
- Coach teams and management towards improving Agile process and metrics
- Evaluate and mentor existing Scrum teams, and deliver training classes for product owners, developers, and testers
- Create communications both internally and externally for general management
- Develop, implement, and manage team metrics, evaluate team metrics and make recommendations to teams and management for improvements
- Establish and maintain relationships with clients to ensure quality service and satisfaction
- Enterprise Portfolio Planning and Management
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- More than 3 years of relevant IT experience
- Minimum 4 years in a technical software development environment or UI/UX design or with IT Project Management
- 2 years of practice at least in one Agile approach
- (highly preferably) Master Degree or a Bachelor in Information Technology or related field
- (preferably) 3 years of Coaching Agile project teams
- (preferably) PMI: PMP, ACP
- (preferably) Financial Services Experience
- Team Facilitation and/or Conflict Management
- (preferably) Scrum Coach Training
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

All42Count(1〜20CountDisplay)