รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

+662-653-2700

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All160Count(1〜20CountDisplay)

Assistant Manager of production ID:41152

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Maintenace Supervisor ID:41155

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 27,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

ID:40777

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok)

Marketing Engineer ID:40844

รายละเอียดงาน • Initiate idea for market/product/business opportunity.
• Develop long-term relationship with customers, through managing and interpreting their technical requirements.
• Providing pre-sales technical assistance and product education
• Working on after-sales support services and providing technical back up as required.
• Analysing costs and sales.
• Meeting regular sales targets and coordinating sales projects.
• Making technical presentations and demonstrating how a product meets customer needs.
• Supporting marketing activities by attending trade shows, conferences and other marketing events.
คุณสมบัติของผู้สมัคร • Thai Nationality only.
• Bachelor’s degree or higher in industrial, production engineering or related field
• 2-3 years’ experience in process engineer or industrial engineer
• Good understand in production process in automotive or part automotive industry
• Able to analyze production process costing.
• Good command of both spoken and written in English; TOEIC scores 550 is preferred.
• Open mind and able to deal with different cultures.
• Capable to act efficiently in a complex and international environment.
• Team player.
• Computer literacy especially MS Excel.
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Assistant Manager Machine ID:41026

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Sales Engineer(Samutprakarn) ID:41111

รายละเอียดงาน - Visit the clients.
- Delivery to Client by car (BKK~CNB)
- Coordinate with Japanese staff and complete the long-term sales procedure
- Suggest the best products for clients
- Prepare documents such as quotations/specifications etc
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Doesn't matter age.
-Female / Male
-Have a car and license.
-Good personality.
-Can use Word, Excel
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location,Samutprakarn

QA Engineer for New Model (Amatanakorn) ID:41105

รายละเอียดงาน - Responsible for quality assurance for new model
- Ensure products meet quality requirement
- Make necessary documenst for quality of products
- Report to manager
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, 25-35 years old
- Bachelor or higher degree in Mechanical, Machine tools or related fields
- 3-5 year experience in quality assurance in automotive industry
- Strong knowledge of APQP
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

TPS-TIE Supervisor (Engineer) ID:41090

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

QC for Publishing (New Graduate OK) ID:39724

รายละเอียดงาน * To control document system, ISO9001, ISO14001, Drawing control, RoHS, Customer Service
* To control all of quality function and support supervisor.
* To create, operation and follow up to improvement and preventive action.
* Approves incoming materials by confirming specifications; conducting visual and measurement tests; rejecting and returning unacceptable materials.
* Approves in-process production by confirming specifications; conducting visual and measurement tests; communicating required adjustments to production supervisor.
* Approves finished products by confirming specifications; conducting visual and measurement tests; returning products for re-work; confirming re-work.
* Documents inspection results by completing reports and logs; summarizing re-work and waste; inputting data into quality database.
* Make a immediate report to managers to share the actual situation when any in regular incidents happen such as failure to deliverable including production in process and communicate.
* Maintains safe and healthy work environment by following standards and procedures; complying with legal regulations.

Client name Ex: TOYOTA, HONDA, MATSUDA, NISSAN, MITSUBISHI, etc
คุณสมบัติของผู้สมัคร * Male Age 22-30 New Graduate OK
* Bachelor Degree in any field. (Mechanical, Electrical etc..OK)
*(Prefer)At least 1 year related with ISO9001, ISO14001
* English Communication skills
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

QA Supervisor Raw material (Laem Chabang Industrial Estate) ID:41073

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi)

ID:36549

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Other (Thailand)

ID:36551

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Other (Thailand)

Production Section Manager (Jap/Eng) ID:41071

รายละเอียดงาน - To develop and handle all tasks in production department
- To plan and manage expense and revenue
- To develop employee skills
- To do other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - At least 5 years experience in maintenance in management level
- Bachelor degree in mechanical or other related field
- Age between 38-45 years old
- Has experience in extruder or injection (plastic or rubber)
- If can speak Japanese will get higher salary and will be department manager
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Other (Thailand)

Quality Operations-Executive 3 ID:41066

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 40,000 〜 65,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi)

QM Supervisor ( Udonthani ) ID:40981

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Other (Thailand)

サービスエンジニア(プラスチック射出成型機) ID:41035

รายละเอียดงาน プラスチック射出成型機のサービスメンテナンス
คุณสมบัติของผู้สมัคร -性別不問
-年齢不問
-プラスチック射出成型機サービスメンテナンスの技術を有する方もしくはプラスチック射出成型機の営業経験者
-英語でコミュニケーションがとれる方
-プラスチック成型技能資格があれば望ましい
เงินเดือน Monthly Salary 100,000THB 〜 150,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Assist Planning Manager (Wellgrow) ID:40297

รายละเอียดงาน - Inventory Management (Material Planning Section)
1. To manage Inventory Stock Holdings & Turn Days.
2. To Evaluate on the Inventory Stock for Stock Aging Items.
3. To Manage the Planned Material Requirements vs Actual Material Usage based on Sales Forecast.
4. To Review the Safety Stock Levels on a Regular Basis and Determine the Frequency for Ordering for Stock Replenishment considering the MOQ, Lead-time, Freight Mode and Consolidate Items to reduce Logistics Costs.
5. To Monitor on the Non-Conformance Item and Customer Return for release, rework, scrap, etc on the Final Disposition and Properly Documented and Transacted into the System.

- Delivery Management (Production Planning Section)
1. To manage Customer Orders for On-time Delivery.
2. To manage the Firmed Job Order on Scheduling for Capacity and Material.
3. To manage the Weekly Forecast Order for Weekly Production Build Plan (mid, low, high accuracy) to project Work Center Required Capacity and Utilization.
4. To manage and monitor Job Order Performance are operating within expected timeline.
5. To track Customer Forecast Accuracy, Ordering Behavior, Current Products, New Products and going to EOL Products.
6. To review Job Order Lot Size loading to optimize material wastage and production set-up time.

- Projects
1. To work on Projects as assign by Management.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, Thai nationality
- Age 30-40 years old
- Experience in Material Planning and Production Planning more than 5 years
- Good Management and Planning skills
- Must be communicate in English
- Must have own car
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok)

Sales & Marketing - Electronic appliances ID:39803

รายละเอียดงาน - To build up and lead a team for business development
- To maintain the existing customers base and develop new customers in various market
- To coordinate and communicate with internal and external parties (i.e. customers, factory and even suppliers)
- To provide competitive market intelligence to the company and identify the potential markets and customers
- To work closely with the worldwide offices and take charge of in-depth pre and post-launch planning and analysis activities, e.g. consolidation of competitors' information, sales analysis, etc.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai Nationality, age 30-45 years old
- Bachelor's degree in related fields
- Must be a good communicate in English both written and spoken
- Japanese language is advantageous
- At least 3 years' experience in Electronic Appliance
- Must have leadership, problem-solving, creative thinking skill
- Have good communication and coordinate skills
- Must have own car
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok)

QC Supervisor (Pinthong 1) ID:40149

รายละเอียดงาน - Responsible for quality issues (position assigned based on experience)
- Analyze quality issues, summarize data
- Make report for customers and manager
- Improve quality by communicating to production dept
- Other related tasks as resigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, 27~35 years old
- Communicative English level
- Experience in quality or related fields
- Knowledge of ISO 14000
- Advantage: Experience in plastics products in automotive industry
เงินเดือน Monthly Salary 23,000THB 〜 28,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi)

Sr.Chief Marketing ID:38498

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

All160Count(1〜20CountDisplay)