รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All129Count(1〜20CountDisplay)

* QC of Food (Japanese Speaker) ID:46845

รายละเอียดงาน - Quality Control and Quality assurance issue for beverage.
- Responsible for Quality problem in factory
- Corresponding to customer from Japan
- Related other task
คุณสมบัติของผู้สมัคร * Male, Female, 30-40 years old
* 5 years over in Quality Control/Quality Assurance of food or beverage.
*(Prefer) Have experience management of Quality Control/Quality Assurance of food or beverage.
* Japanese speaker over N2
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location,Pathum thani,Ayuthaya

Engineer (JLPT3) ID:46836

รายละเอียดงาน - Visit clients with salespersons
- Explain about products in a technical viewpoint
- Support salesperson relating to technical issues
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 25-40
- Work experience as an engineer or a sales engineer in plastic field
- Work experience in manufacturing field is preferable
- Good command of Japanese, minimum JLPT N3
- Having a valid Driving Licence (no need private car)
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

QA & QC Engineer (Samutprakarn) ID:46833

รายละเอียดงาน - Responsible for QC and supporting supervisors
- Generate documents for QC & QA tasks
- Responsible for the measurement and analysis of products
- Handle quality issues for internal and external circumstances
- Generate summarised reports of product quality
- Other related tasks as assigned by supervisors
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai nationality, age between 28-35
- Work experience, more than 3 years, in QA & QC
- Work experience in plastic injection is an advantage
- Ability to communicate in English
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 28,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Production Leader ID:46349

รายละเอียดงาน - Responsible for overall management of production (future's responsibility)
- Cooperate with managers in factory to supervise subordinate officers (approx 50)
- Improve production process by performing analysis of production performance
- Handle quality functions by incorporating with Quality Department
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-30
- Bachelor's Degree or higher in any related field
- Work experience in production related field for 5 years
- Work experience or knowledge of automotive parts is an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Production Engineer Manager (Plastic Injection) ID:46556

รายละเอียดงาน - Responsible for managing production site (plastic injection)
- Control plastic injection process and adjust conditions of mold
- Supervise and manage subordinate officers (20-30 staff) on site
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 40-50
- Work experience as a production manager
- Work experience or knowledge of plastic injection
- Solid knowledge of mold
เงินเดือน Monthly Salary 26,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

Production Staff (Forging) ID:46348

รายละเอียดงาน - Responsible for production control and management
- Work at production site (forging automotive products)
- Implement production activities directed by management executives
- Analyze and improve production performance
- Handle quality functions by incorporating with Quality Department
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-30
- Bachelor's Degree or higher in any related field
- Work experience in production (forging) for 3 years
- Work experience or knowledge of automotive parts is an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Production Staff (automotive assembly) ID:46346

รายละเอียดงาน - Responsible for production control and management
- Work at production site (assembly for automotive products)
- Implement production activities directed by management executives
- Analyze and improve production performance
- Handle quality functions by incorporating with Quality Department
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-30
- Bachelor's Degree or higher in any related field
- Work experience in production (assembly line) for 3 years
- Work experience or knowledge of automotive parts is an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

セールスエンジニア ID:46827

รายละเอียดงาน 既存日系企業に対しての営業、フォローアップをして頂きます。
弊社は薬品を扱う会社なので、お客様の薬品の状態を確認し問題があれば改善していきます。
คุณสมบัติของผู้สมัคร -タイ語コミュニケーションレベル
-要運転免許
-薬品の経験がない方でも問題ございませんがエンジニア関係、化学系のバックグランドがある方が望ましい
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

QA & QC Staff ID:28477

รายละเอียดงาน - Ensure products or service meet(s) the established standards of quality including reliability, usability and performance
- Support and maintain quality management system audit and documents
- Assist team in analysing and solving problems through various tools and quality database
- Follow organization on the proper application of quality management system (QMS) and ensure uniformity of understanding and consistency of application
- Investigate customer complaints and non-conformance issues
- Conduct testing on material colour (coating thickness, DOI, gloss, etc.)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai nationality, age between 25-35
- QA or QC experience, minimum 2 years, in the implementation of corrective action program
- Experience in stainless or steel industry
- Having a background of ISO 9001 : 2015 Systems
- Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

QC Supervisor ID:46617

รายละเอียดงาน - Responsible for quality issues of product
- Analyze quality issues in products
- Correspond to customer claims
- Conduct Kaizen activities
- Supervise and manage subordinates
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, Thai national, age between 30-35
- Work experience, 5 years, in QC or related field
- Work experience in quality test and analysis
- Ability to communicate in English
- Ability to commute (to work) on a daily basis
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Production Supervisor ID:43061

รายละเอียดงาน - Control and manage budget and expenditure
- Ensure project deadlines are met
- Analyse data (charts, graphs and other forms of measuring information)
- Analyse operational issues and installation of new equipment
- Contribute technical support and training to your team
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 28-38
- Work experience in production in any field
- Work experience as a production staff in paper or fabric industry is an advantage
- Good knowledge of microbiology is an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Production Chief (Rayong plant) ID:46773

รายละเอียดงาน - Work with other staff in the production line to ensure completion of production project in an efficient manner
- Identify and procure the resources needed for production
- Perform quality control checks to ensuring safety and effectiveness or reliability of system or product
- Negotiate with team members to generate ideas, clarify specifications and resolve disputes between team members in production process
- Delegate tasks as necessary to the production and engineering team members
- Control and handle production process and ensure product system (quality requirements)
- Handle production process to work on time (production schedule and good quality)
- Solve problems and maintain standardization of production (engineer’s duty)
- Ensure health and safety guidelines are followed and ensure compliance with workplace safety programs
- Motivate a team of production and workers (reviewing workforce performance)
- Complete production plan by scheduling and assigning personnel
- Ensure operation of equipment by calling for repairs, evaluating new equipment and techniques
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 28-35
- Diploma, Undergraduate or Bachelor's Degree in Engineering in Industrial, Electrical, Mechanical or related field
- Work experience, 5-7 years, in production engineering system, preferably in manufacturing
- Good command of English and Japanese is preferable
- Strong analytical and communication skills
- Skills in planning, organizing and problem-solving
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Rayong

Project Manager (Telecom) ID:46758

รายละเอียดงาน - Control and manage overall project
- Supply and install optical fibre and copper with holding equipment
- Install grounding system by connecting with the terminal station or splice following orders
- Survey and examine ground and create a proper foundation
- Prepare construction place by footing and column
- Install tower erection such as Guyed Mast Tower, Self-support Tower, Roof Top Pipe, Green Field Electric and Mono Pole
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai nationality, age between 35-40
- Bachelor's Degree or higher in Electrical Engineering, Telecommunication Engineering or related field
- Work experience, minimum 5 years, in related field
- Work experience, minimum 3-5 years, in engineering management in supervisory or middle management level
- Leadership qualities and strong interpersonal skills
- Capabilities of supervising team project and contractors
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location

QA MANAGER ID:46464

รายละเอียดงาน - Determine, negotiate and agree on quality procedures, standards and/or specifications
- Assess customer's requirements and ensuring they are met
- Investigate and set the standards for quality control
- Specify the quality requirements of raw and packaging materials with suppliers ensuring that suppliers comply with agreed standards
- Ensure that manufacturing process complies with standards at national and international levels
- Ensure full compliance with GMP quality standards and regulatory guidelines
- Investigate in quality complaints and recommend corrective actions
- Control ISO system, support sanitary process and monitor audit
- Implement employees' monitoring and testing procedures to measure and validate the progress of individual employees in QA Department
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 32-40
- Bachelor's Degree in any related field
- Work experience, 5-7 years, in QA & QC
- Having knowledge of ISO 9001, GMP or HACCP will be an advantage
- Good knowledge and skills in using measuring instruments
- Good command of spoken and written English
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 65,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Production Control (Japanese Speaking) ID:46630

รายละเอียดงาน - Responsible for production control and planning
- Cooperate with customers to manage production control in accordance with customer's orders
- Responsible for the whole process of production control (from receiving orders until the delivery)
- Utilise Microsoft Excel to facilitate production control tasks
- Organize and record necessary data for production control
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-30
- Work experience, minimum 3 years, in production control
- Japanese, JLPT N1, N2 or N3
- Ability to communicate in English
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi)

Sales Engineer ID:46587

รายละเอียดงาน - Search for new customers in designated regions and provide beneficial solutions for clients
- Develop long-term relationships with clients by interpreting and managing their requirements
- Conduct sales presentations and provide technical and application support
- Develop business strategies and action plans to achieve assigned sales targets
- Evaluate customer's requirements to map out solutions and make appropriate recommendations
- Develop technical and application knowledge for field applications and on-site implementations
- Plan and deliver training and after-sales support to customers when required
- Work with sales and service teams to proactively search for new business
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 21-25
- Work experience, minimum one year, in related field
- Ability to communicate in English via emails
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
- Having a good attitude for work
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Q.A. Manager ID:44441

รายละเอียดงาน - Establish the standards of QA & QC for finished goods
- Control and oversee QC procedures as per customers' requirements
- Analyse and develop QA & QC process
- Plan and improve measurement (quality) standards for some process
- Analyse causes of substandard production
- Determine solutions and preventive measures and report to management executives
- Report on progress, achievement and problems of production procedures to management executives
- Supervise and develop subordinates to perform effectively
- Perform other QA & QC related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 35-45
- Bachelor's Degree in Engineering, Management or related field
- Work experience in Q.A. management for more than 10 years
- Good knowledge of ISO 9001:2008 and/or ISO/TS16949
- Good knowledge of 2D/3D DWG (reading) or related
- Good command of English and computer literacy
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 65,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi)

【繊維業界経験者優遇】品質保証責任者 ID:46698

รายละเอียดงาน フィラメント生地生産における工場での品質管理業務
(ユニクロ様を主とする)日本顧客サービス業務
(必要に応じアセアン、中国の繊維工場への出張あり)
คุณสมบัติของผู้สมัคร -繊維業界、アパレル業界経験者
-染色技術経験者優遇
-英語:ビジネスレベル、タイ語:不問
-タイで長く就労希望の方
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 120,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Press Machine Operation Supervisor (2 positions) ID:45466

รายละเอียดงาน - Responsible for press and metal cutting process
- Control and monitor machines to maintain daily and weekly production schedule
- Adjust machine parts as needed to ensure proper speed, pressure, temperature and amount of materials for quality production
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 27-35
- Bachelor's Degree in Science or Engineering
- Work experience, more than 3 years, in supervisor level
- Work experience in metal processing
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok)

QA Supervisor (startup in Ayutthaya) ID:46662

รายละเอียดงาน - Supervise and operate QA & QC department
- Correspond with customers in quality-related issues
- Control and manage QA operation
- Attend internal meetings for QC
- Responsible for budget control in department
- Cooperate with Headquarter in quality issues
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-40
- Work experience, minimum 3 years, in QC or QA
- Work experience in automotive manufacturing
- Work experience in manufacturing hard disk products
- Ability to communicate in English
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Ayuthaya

All129Count(1〜20CountDisplay)