รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All157Count(1〜20CountDisplay)

Q.A. Engineer (Supervisor) ID:43960

รายละเอียดงาน - Plan & Control Measurement Instrument Calibration
- Control all Measurement Instrument in the Section
- Control Laboratory Room
- Responsible for Measurement System Analysis
- Support Inspection Room
- Responsible for the Part New Model
- Solve Primary Problems
- Report all problems and results of all operation to Manager
- Follow all of any Commander Orders
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-40
- Bachelor's Degree in related field
- Minimum 5 years of experience in Q.A./Engineer or in any related work
- Good command of English and Computer Literate
- Good Attitudes and High Enthusiasms
- Proactive & Analytical Thinking Skills
- Mature and Able to perform well under pressure in accordance with limited time frames
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Production Control Manager/Assistant Manager ID:40320

รายละเอียดงาน - Responsible for production control: From Oder recieved to Delivery of products by System
- Control, analyze and imprive each process
- Develop, appy and operate production control system
- Record and organize necessary data for production control
- Other tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, Age : 30-40 years old
- Bachelor degree in related fields
- At least 7 years of experience in production control by system
- Advantage: Experience in developing production control system
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Production Engineer (Rayong Factory) ID:42273

รายละเอียดงาน - Design jig and equipment to support the production line
- Improve quality issue (relating to jig & equipment)
- Improve process for productivity improvement
- Handle project assignments
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 23-30
- Bachelor's Degree in Industrial Engineering, Mechanical Engineering, or any related fields
- Minimum 2 years' working experience in Processing Engineer, Production Engineer, Machine in manufacturing industry
- Especially experienced in Welding, Industrial Robot (IR), and CNC
- Proficient in English Communication (and Japanese will be an advantage)
- Computer skills (Microsoft Office)
- Others; hard-working and good analytical mind, team player, self-motivated, strong communication, initiative, independent, also having interpersonal skills
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Production Manager ID:40859

รายละเอียดงาน - Responsible for production activity as manager
- Manage and control related departments such as Production Control, QC/QA, Maintenance, etc
- Develop, and oeprate manufacturing process amd system
- Directly report to Japanese GM
- Other tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, Age : 35-45 years old
- Bachelor degree in related fields
- Experince in factory manager or produciton manager
- Experience in metal processing or machining process
- Advantage: Experience in ISO, new establishment
Prefer
At least N3 or equivalent Japanese skill
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Senior QA/QC Manager (Amatanakorn) ID:36962

รายละเอียดงาน - Responsible for Quality Control and Assurance of products as Senior Manager
- Control the quality of products during production process
- Assure the quality of products before delivery to customers
- Manage the QA/QC section with 5~10 subordinates
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 35-40
- Bachelor's Degree or higher in related field
- Minimum 5 years' experience in Q.A./Q.C. in Automotive Industry
- Knowledge of PPAP, APQP, New Model, MSA, ISO/TS16949, ISO 14001
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Q.C. Supervisor ID:44354

รายละเอียดงาน - Responsible for Quality problems in the factory
- Responsible for Quality Control (Q.C.) and Quality Assurance (Q.A.) issues
- Correspond to/with customers
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Bachelor's Degree or higher in Mechanical Engineering (machine tools) or in related field
- Minimum 3-5 years' experience in Quality Assurance (Q.A.) in Automotive industry
- Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Senior Injection Manager (Amatanakorn) ID:36961

รายละเอียดงาน - Responsible for process management (injection) as Senior Manager
- Control and manage the injection process (on-site)
- Supervise and train subordinates on the actual job at the injection site
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male only, 33~45 years old
- Bachelor or higher degree in related fields or any
- At least 5 years of experience in plastic injection in Japanese company
- Have knowledge in PPAP, APQP, ISO/TS16949, ISO 14001, 5S

เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Q.A. Manager ID:44360

รายละเอียดงาน - Manage the team of Q.A. (Quality Assurance) Staff
- Responsible for Quality problems in the factory
- Responsible for Quality Control (Q.C.) and Quality Assurance (Q.A.) issues
- Correspond to/with customers
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 35-40
- Bachelor's Degree or higher in Engineering (Electrical, Mechanical, Process or Industrial)
- Minimum 5 years' experience as Quality Assurance Manager
- Good command of English and computer literacy
- Proficient in Microsoft Office
- Good leadership skills, analytical skills and presentation skills
- Others; pro-active; good team player; self-motivated and resilient with energy and enthusiasm; ability to work under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

QA/QC Supervisor (Amatanakorn) ID:41971

รายละเอียดงาน - Responsible for handling quality issues of product
- Correspond to customer claims
- Conduct Kaizen activity
- Prepare presentations for quality issues
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, 30~37 years old
- Bachelor or higher degree in any fields
- At least 5 years of experience in QA/QC related fields
- Experience in handling customer claim
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Production Assistant Manager / Manager (Amatanakorn) ID:39831

รายละเอียดงาน - Develop and maintain the production system
- Estimate monthly capacity and workforce
- Perform Inventory Control of WIP
- Develop and control working instruction
- Process the changes in controlling (man, machine, material, method = 4M)
- Provide the production plan and follow-up
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 36-40
- Bachelor's Degree in Engineering or Industrial field
- Communicative English
- Experience in stamping parts for automotive or in related field
- Minimum 7 years of experience in production management or control
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 75,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL

Production Staff ID:41379

รายละเอียดงาน - Responsible for the plating processing on site
- Control the progress of plating process
- Prepare reports to Supervisor or Assistant Manager
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 22-28
- Graduated from Engineering field (Machine, Electrical or Chemical)
- New graduates are warmly welcome
- (advantage) Experience in working on production or processing
- (advantage) Japanese or English language
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

射出成型加工技術者 ID:43375

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 80,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

Production Supervisor ID:39923

รายละเอียดงาน - Responsible for planning and controlling the coordination of manufacturing processes as per standard
- Provide products and services efficiently at the right cost, level of quality, quantity and delivery schedule
- Manage all production processes such as production's plan, control and check production's process, and solve problems occurred during the production's process
- Improve productivity and suggest advice for improvement
- Manage workforce and safety concerning with the production issue
- Other related jobs as assigned by the Director
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 22-50
- Minimum 1-5 years of experience in food, drug or cosmetic industry
- Knowledge of ISO 9000, 14000, GMP, HACCP
- Project management, problem-solving, decision-making, planning, organizing and coaching skills are required
- Capable of working well under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 22,000THB 〜 27,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL

R & D Engineer (Rubber) ID:44552

รายละเอียดงาน - Manage and coordinate R&D activities
- Responsible for new design and improve formula to meet the customer's specification.
- Responsible for Mixing Process and maintain the quality of compound.
- Research & Develop new products and control all formulations.
- Set up standard of incoming all raw materials that use in compound process.
- Cost saving and control the production process for reduce reject parts, waste and cost.
- Plan and direct staffing, training, and performance evaluations to develop competencies of
subordinate.
คุณสมบัติของผู้สมัคร • Major in rubber engineering technology or similar, bachelor degree.
• Age about 40 years old, have worked in rubber industry for minimum 10 years.
• Have rich knowledge in designing and manufacturing in rubber product especially in hoses, tires or vibration control including the rubber bearings etc.
• Familiar with computer and office software, Auto-Cad, and other software which can design product & mold.
• Can communicate by simple English, and understand basic technical letter in English.
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok)

H.R. Director ID:44424

รายละเอียดงาน - Responsible for general tasks of H.R. (HRD & HRM)
- Develop organization strategies by identifying and researching human resources issues
- Contribute information, analysis, and recommendations to organization (required; strategic thinking and direction)
- Establish human resources objectives in line with organizational objectives
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 45-50
- Master's Degree in Political Science or Law
- More than one or two years' experience as H.R. Director
- Able to work at Suksawad or Samut Sakorn (choose one)
เงินเดือน Monthly Salary 100,000THB 〜 200,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Other (Thailand)

ID:44542

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

Japanese Interpreter (JLPT N3-N2) ID:44526

รายละเอียดงาน - Translate documents between Japanese and Thai
- Interpret conversation & speech between Japanese and Thai
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Bachelor's Degree or higher
- More than one year's experience
- JLPT N3 or higher
- Able to use Microsoft Office
- Knowledge of ISO9001/TS16949
- Able to work under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Mould Assistant Manager/Manager ID:42193

รายละเอียดงาน - Plan and assign CNC process, EDM process and W/C process
- Design electrode including new mould and modifying mould
- Handle the process of program
- Control tool (end mill) and control the process time
- Design 2D and 3D tools and handle the drawing
- Set the standards for printing moulds
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age over 35
- Bachelor's Degree or higher
- More than 5 years' experience
- Knowledge and understanding of product and production process
- Able to use basic computer program
- Able to use UG program and Master Cam to operate program
- Knowledge of ISO/TS16949 and ISO14001
- Others; leadership skills; decision-making; able to work under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Factory Operational Supervisor, Ayutthaya - JLPT N2! ID:44517

รายละเอียดงาน - Interpret and Translate tasks for Division of Factory Management
- Attend meetings and interpret between Thai and Japanese language
- Handle clients and manage factory workers and process, delivery schedule
- Report to MD (daily/weekly/monthly/yearly)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 30-35
- Working experience at factory (prefer chemical products)
- JLPT N2-N1 (business level)
- Good command of English (communicative level)
- Own a Car and a valid Driving License (needed)
- Able to train for 6 months at "Mie Factory," Japan
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Ayuthaya

Production Engineer ID:43226

รายละเอียดงาน - Arrange and control operator production in accordance with planning and objectives
- Arrange operators in case of lacking operating machine and unable to produce as planned
- Support leaders to control operator to operate machine in accordance with work standard and control defects as planned
- Support leaders by coaching and training operator to follow the training plan
- Counsel and coach operators to upgrade skills to achieve multi skills in machine
- Involve and analyse the monthly production plan (meeting)
- Control operator to follow company regulations
- Implement the ISO 9001, ISO TS 16949 and ISO 14001 system
- Report to AGM, DMG, AGM Plant Operation
- Analyse and develop manufacturing processes in order to minimise risks and reduce cost in department
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 25-35
- Bachelor's Degree in Engineering
- Experienced in Production Engineer
- Good command of English
- Knowledge of TS16949 & ISO14001
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi)

All157Count(1〜20CountDisplay)