รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

+662-653-2700

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All342Count(1〜20CountDisplay)

Digital Marketing Officer ID:40903

รายละเอียดงาน NRI CONSULTING & SOLUTIONS is consulting firm and this job is agency business of client
-To reserch,web marketing,e-mail marketing,E-Commerce
-Advertisement/promotion
คุณสมบัติของผู้สมัคร -male/female
-Age: 26-35 years old
-Have experience in digital marketing,web marketing,e-mail marketing,E-Commerce
-Good command of English (Neo2 upper)
-highly responsible, self-motivated.
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 200,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

ID:40432

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Application Developer(Android) ID:40033

รายละเอียดงาน -Designing, building, testing, implementing and supporting applications using programming languages and development tools.
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Male/Female, age 25 - 35 years old (not new grad), communicative English
-Bachelor's degree in IT or related field
-Knowledge and experience about IT or Web (Swift etc.) is required
-Experience in development of application is required at least 3 years
เงินเดือน Monthly Salary 30,000 〜 50,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Operator(Import Export)*Prakanong ID:41180

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Marketing (Japanese language) ID:41165

รายละเอียดงาน -Support Japanese Manager in the office
-Input date and analyze for development of real estate
-Business trip to Japan in order to interpret among customers and clients (Up to the customers)
-Other assigned by manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Female, 23 to 27 years old, Communicative Japanese N2 and Communicative English
-Work experience at least 1-2 years (No new grad)
-No skills or knowledge about marketing is fine but ok with mathematics
-Work experience in real estate is preferable
-Charming, positive thinking, Sociability or smart person 
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Sale -Media ID:34034

รายละเอียดงาน - 1-3 years experience in Sales or Account Executive and preferably in handing key corporate clients or in servicing / media / advertising industry.
- Self achievement motivation and able to work under pressure.
- Excellent communications and service-minded.
- Strong presentation skills, interpersonal skills, and problem solving & decision making.
- Good communication
- Own transportation will be an advantage
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Strong presentation and negotiation skills
- Confidence and persuasive manner
- Good organizational and time management skills
- Good 'people skills', for working with a range of colleagues and clients
- A willingness to work long hours, often under pressure
- Good business sense and the ability to work to budgets
- Motivation for Sales
- Meeting Sales Goals
- Selling to Customer Needs
- Can communicate in both spoken and written English is preferred
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Account Exective(Silom) ID:41099

รายละเอียดงาน *responsible for accounting related functions as manager
*Monthly accounting closing
*Taxation, VAT related tasks
*all accounting related tasks
*Cost accounting
คุณสมบัติของผู้สมัคร *female / age : 30~45 years old
*communicative English skill
*having experience as accounting manager
*advantage : Tax licence and CPA
*Must cost accounting experience
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 120,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Researcher and Content Writer*Asoke ID:41033

รายละเอียดงาน - Research all over digital marketing market, analyze and make a report for both internal and external requirements
- Analyzing and interpreting data to identify patterns and solutions, writing detailed reports and presenting results
- Generate two contents and articles about digital marketing per week for in-house media.
- Assist marketing teams in development of engaging content that can be used in marketing or advertising campaigns.
be in charge of all of the company’s social media assets
- You are expected to translate work from English columns from time to time into Thai whenever an interesting article surfaces through the network’s global content.
- Sort out workable ideas by a process of elimination and keep eliminated ideas stored for future reference
- Write fresh content based on research and brainstorming by following instructions provided for each type of document
- Develop engaging content for articles, blogs, stories and social media to entice and engage audience
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Bachelor’s degree in marketing, communications, journalism or related field
- Minimum 2 years of progressive digital marketing experience required, including e-commerce experience
- Or minimum 2 years of marketing communications project management experience
- Understanding of outbound/inbound marketing principles
- Experience in website management/basic HTML/content management systems
- Fluent in Google Analytics software
- Strong ability to present digital marketing concepts and receive feedback
- Deep interest in keeping up with digital trends that can positively impact our business
- Proven track record of delivering multifaceted, digitally driven campaigns from strategy through execution and leveraging data to drive strategic direction and optimize marketing programs. Portfolio demonstrating work, analytics and metrics will be required as part of the interview process.
- Strong digital copywriting, design, content marketing, and verbal communication skills required
- Exceptional project management skills. Ability to prioritize, multitask, focus, lead, influence and delegate
- Must have proven ability to translate customer insights into successful digital marketing programs and a high degree of creativity to find new, compelling ways to reach and communicate to customers
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Sales Supervisor ID:37837

รายละเอียดงาน *Work as sales department
*Identify new customers and sales for products
*Drive a car to visit potential customers
*Manage sales department (5 members)
*Other related tasks
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male/Female, 23~35 years old
*Communicative English
*Sales experience 1 year in real estate or construction civil industry
*Own car with driving license
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Silom (Bangkok),Location

Sales coordinator ID:17524

รายละเอียดงาน *Make documents (shipping,import,export)
*Arrange delivery schedule
*Support salesperson
*Manage stock of products
*Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Female, 22-30 years old
*New graduate is OK
*Good command of English
*Advantage: Related experience
เงินเดือน Monthly Salary 17,000THB 〜 22,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Senior Accountant ID:41167

รายละเอียดงาน • Responsible for month-end closing and ensure that deadline is met
• Control the accounts payable especially payment functions ensuring accurate recording of
expenses and payment of vendors in a timely
• Handle all trade creditors process, prepare payment, Checking the outstanding balance, review
the monthly report, WHT preparation, Checking and follow up
• Prepare bank reconciliation at the end of the month
• Prepare payment voucher and record in the system
• Follow up customs VAT receipt to filing in input tax report
• Handle all petty cash voucher and summary report for reimbursement
• Responsible for withholding tax report (PND.3 and PND.53)
• Responsible for purchase VAT report (PP.30 and PP.36) for submit to Revenue and report
• Monitor Assets Code, Calculation of depreciation & amortization for the month ended
• Participate for count stocks and checking the stock detail after count
• Handle any other jobs as assigned by Manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร • Bachelor Degree or higher in Major Account or related field
• Age between 25 - 40 years old.
• Good command of spoken and written in English
• Self-motivated, ability to work independently.
• Computer literacy ex. MS office, Word, Excel, PPT
• Hard working, willing to learn and proactive, high responsibility and good business judgment.
• Good interpersonal skills, able to lead and motivate the team and demonstrate problem solving
skills
(Better)• Use experience CD ORGANIZER
(Better)• Have CPD certificate
(Better)• Minimum 5 years work experiences in Finance and Accounting such as A/P, G/L, and taxes.
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

ID:41164

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Sales Coordinator ID:36323

รายละเอียดงาน Co-ordinate with Sales team and overseas stations partner to ensure smooth delivery
Co-ordinate with marketing, sales and pricing team to obtain ad hoc or spot quotation
Co-ordinate with other departments eg, custom clearance and subcontractors to arrange delivery
Co-ordinate with carriers and suppliers to arrange delivery according to customer requirements
Handle customer complaint. Incidents and irregularities
Arrange for additional service upon customer request
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Experience in related field ( freight forwarding and logistics ) minimum 2 – 5 years
-Thai nationality
-Bachelor degree in Any field
-Preferably direct experience with freight forwarding company
-Language skill : Good command both in English and Thai
-Computer literate MS office.
-Service minded, good communication and interpersonal skill
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

営業職(内装/設備部門) ID:23951

รายละเอียดงาน 【内装・設備部門の具体的な仕事内容】
-オフィス内装、工場内装などを実施したい潜在顧客への営業(電話営業、訪問営業)
-オフィス家具や工場設備品の提案営業
-内装インテリアのデザイン提案
-営業アシスタント(タイ人)への指示出し
-社内インテリアデザイナーへの指示出し
คุณสมบัติของผู้สมัคร -性別不問
-年齢27-45歳くらいまで
-社会人経験最低3年以上
-業界未経験でも可能ですが、法人営業の経験があると望ましい
-英語:コミュニケーションレベル、タイ語:不問
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Accountant ID:39358

รายละเอียดงาน -Record of monthly incoming and outgoing
-Made to pay all costs of the company
-Contact Social Security,submitted documents and pay for all employees
-Contact with the bank for withdraw and confirm reciept of money transferred from abroad.
-Made Debit note and a Receipt/TAX Invoice
-Collecting and submit a report revenue-expence of the rest of the month to outsource
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Female, age around 25 years old, Good in English
-Experience: More than 3 years about accountant
-Able to handle job description
เงินเดือน Monthly Salary 23,000 〜 35,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

ID:40548

รายละเอียดงาน - Take part in settling the sales target divided into the brands in the short-term and the mid-term.
- Take part in planning the marketing strategy for each brand.
- Make the total marketing plan for next year about product, advertisement, and promotion.
- Make the annual sales target divided into the items.
- Manage subordinates to conduct the environmental analysis, such as Makro environment, market environment, competitor environment and consumer environment, and accomplish it.
- Manage subordinates to think up the new product or renewal plans, and proceed them to the launching and make them stable in the market.
- Manage subordinates to think up marketing-mix plan, make them conduct it, and check the effectiveness through researches
(*concerned with the advertisement, another Dept. Mgr. will be in charge of details)
- Manage subordinates to prepare the documents for the retailers to present Glico’s marketing activities, and accomplish it.
- Manage sales progress to analyze the gap between plan and actual, and instruct subordinates to think up recovery plan.
- Manage profit & loss progress to analyze the gap between plan and actual, and instruct subordinates to think up recovery plan.
- To create a culture among subordinates to try thinking and acting independently.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or female age over 40 years old.
- Bachelor’s degree in Business Administration or related field.
- At least 5 years’ experience in Marketing Section.
- Good command of spoken and written English and computer skill.
- Marketing knowledge, Logical Thinking, Leadership, Management skill and Communication skill.
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

【Accountant Manager】*Phaya Thai ID:41130

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 90,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Customer Support(Japanese speaker) ID:41146

รายละเอียดงาน *Help desk for Japanese customer at Isetan (Central World)
*Teach for Japanese customer about how to use mobile phone. Japanese customer have any problem.
Ex) can not use Wifi, can not call overseas, how much data roaming etc
→Don't worry about that doesn't have mobile phone knowledge. Client have OJT Training.
*Sell SIM card, Rental Wifi router to Thai customer for go to travel in Japan.
*Received order from TEL and E-mail.
*There are many opportunity use Japanese, And will be increase Japanese skill.
คุณสมบัติของผู้สมัคร 【Attention:This position is Shift work 5work day / week】
*Female *Age: 24~30years old
*Have Japanese skill Over N3
*Have Good motivation for study Japanese (When Training, please take a memo)
*Can use Word, Excel,E-mail
*3-year experiences for any customer service;
*Good communication skill, pleasant personality;
*Able to work under pressure
*Able to work Shift working hours;
*Able to prioritize jobs with multi job handling skill;
*Fluent Japanese, both writing & speaking.
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 38,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Sales (Have Commission) JPN Trading Company ID:28229

รายละเอียดงาน -Visit existing clients locate in Ayuthaya or Chonburi by own car
-Follow up existing clients
-Sales of their clients products
-Accompany with Japanese sales staff or Thai Sales person
-Report to Japanese MD
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Male/Female, age 25 to 35 years old, driver license and own car, Communicative English
-Sales experience of mechanical parts or system application,
-Bachelor degree in Mechanical Engineer is preferable
-Sales person who used to be in charge of Ayuthaya is preferable
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Japanese Interpreter -N2 ID:41141

รายละเอียดงาน • Translate Japanese documentary.
• Interpret between Japanese management and Thai staff.
• Job assigned by supervisor or requester.
• Knowledge of sale & marketing must be advantage.
คุณสมบัติของผู้สมัคร • Bachelor’s Degree in Japanese or Related field.
• At least JPLT.1 or JETRO certificate.
• Experience in oversea (Japan) or exchange student program is a plus.
• Good command in English and Japanese
• Can work at Asoke area (Work location : Ocean Tower 2, Asok area)
เงินเดือน Monthly Salary 55,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

All342Count(1〜20CountDisplay)