รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All61Count(1〜20CountDisplay)

Sales Support (Pinthong Office) ID:47279

รายละเอียดงาน - Issue quotations and PO
- Handle document control
- Follow up and file documents (routine)
- Translate languages (Japanese and Thai)
- Support administration tasks
- Other assigned tasks from manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai nationality, age between 23-30
- Work experience for minimum 2 years
- Good command of Japanese (minimum JPLT N3)
- Fresh grads with experience in language translation are warmly welcome
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi)

Sales Representative (Sriracha) ID:46674

รายละเอียดงาน - Arrange appointments with new and existing clients
- Visit clients and discuss customer's requirements
- Identify solutions for customers and recommend products or service (there are over 100 service or products)
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 27-37
- Work experience in acquiring new clients
- Good command of English is an advantage
- Familiarity (or eagerness to learn) with Japanese work culture
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi),Siracha (Chonburi)

Brand Development Officer (Chonburi) ID:40687

รายละเอียดงาน - Generate plans and organize promotion events
- Work closely with distributors to increase sales
- Contribute to annual sales and marketing plans
- Negotiate with supermarkets for product sampling
- Control and manage part-time staff
- Support day-to-day marketing activities
- Evaluate the effectiveness of all marketing activities
- Develop and implement internal marketing program
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 22-35
- Ability to communicate in spoken and written English
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
- Having a private car and a valid Driving Licence
- Ability to work on weekend occasionally
- Ability to work immediately within a short notice
- Strategic thinking, strong leadership, and interpersonal skills
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi),Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi),Rayong

Sales Coordinator (Sriracha branch) ID:47272

รายละเอียดงาน - Coordinate with clients, suppliers and logistics company
- Coordinate with import officers for custom clearance
- Follow up on sales orders and shipping documents from suppliers (and correct)
- Follow up delivery schedule and make confirmation with customers
- Generate and issue documents such as PO, invoices and on-time payment, etc.
- Control document system using SAP accounting program
- Obtain forecast orders from customers and inform suppliers
- Generate and prepare reports of balance orders on a weekly basis
- Coordinate in the MOI and BOI processes
- Work as the contact person for customers and company
- Other related tasks as assigned by Japanese Sales Manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 23-30
- Bachelor's Degree in any field
- Work experience in using SAP system is preferable
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Good interpersonal skills and high accountability
- Good command of spoken and written English
เงินเดือน Monthly Salary 20,000 〜 25,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

QA Manager (Chonburi) ID:47277

รายละเอียดงาน - Control and manage quality assurance, products, in-process, before-and-after, etc.
- Assign process owner for APQP project (a cross-functional team, etc.)
- Coordinate with customers for all concerned problems of quality (CR response)
- Control and handle non-conformity parts
- Determine QA quality targets for customer claims
- Control all implementation process to achieve quality target
- Control all quality system and quality assurance (QA) activities
- Lead team meeting for root cause analysis to plan corrective actions
- Solve all quality problem, perform analysis and take corrective actions
- Report on all problem and results of operation to top management executives
- Control and manage all new model and PPAP activities
- Strictly follow company's policies and objectives (ISO TS16949 & ISO14001)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 37-45
- Work experience, minimum 10 years, in QA
- Good knowledge of ISO 14001
- Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 42,000THB 〜 47,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi)

Electrical Engineer (Design & Programming) ID:42110

รายละเอียดงาน - Create designs for electrical facilities on conveyor lines
- Design electrical system for conveyor using AutoCAD
- Operate PLC and programming electrical facilities
- Handle architect system
- Report to manager or supervisor if necessary
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 22-30
- Bachelor's Degree in Electrical Engineering or a related field
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Work experience in using PLC (Mitsubishi or Omron)
- Work experience in electrical design for conveyor or factory automation
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi)

Production Assistant Manager (Assembly, Chonburi) ID:46419

รายละเอียดงาน - Conduct planning for manpower, check exact conditions and compare with the plan
- Attend meeting and advise team members as per general conditions
- Analyse problems and identify solutions to solve problems in machine during the production
- Control and manage all documents relating to production activities
- Control and manage purchasing tasks, raw materials and production equipment
- Control all machine, tool and measuring equipment to maintain readiness for production
- Summarize productivity, quality, OEE of the month, action plan and report to manager
- Coordinate with concerned parties in case of problems on the production line
- Responsible for all materials to support production, ex-specification, quality, schedule, etc.
- Attend meeting with other sections to support company's activities
- Support all production activities and handle other assigned tasks from manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 30-38
- Bachelor's Degree in Engineering or related field
- Work experience, 5 years, in production management
- Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 42,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi)

Sales Manager ID:47130

รายละเอียดงาน - Handle activities relating to marketing and sales including managing team of sales coordinators
- Carry out activities relating to acquiring new customers and maintaining existing customers
- Check actual sales revenues, compare and establish sales target
- Establish sales system and evaluation for team members
- Follow up with several groups of customers during pre-and-post sales
- Generate and prepare monthly and yearly sales statistics
- Carry out activities relating to quality for sales department, including ISO9001 and ISO14001
- Conduct training sessions and coaching for team members
- Report directly to (and attend meeting with) management executives on a regular basis
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male (exempted from military service), Thai nationality, age between 35-40
- Bachelor's Degree or higher in Industrial Engineering or a related field
- Work experience, minimum 3 years, in management level
- Skills in analyzing, planning, and handling documentation
- Good command of English (excellent level)
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
- Having a valid Driving Licence
- Ability to travel to work at different location as assigned by company
- Good health conditions to perform work without any problem
- Leadership qualities and positive attitudes
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

Import & Export Assistant Manager ID:44535

รายละเอียดงาน - Check all imported items such as model, description, price, and quantity
- Check and advise HS Codes in details in draft form for import entry
- Contact customers to discuss and inform import and export issues
- Issue invoices and perform other related tasks
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 30-40
- Work experience in import and export (especially machines)
- Good knowledge of HS Codes
- Leadership qualities
เงินเดือน Monthly Salary 25,000 〜 35,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

Sales Coordinator ID:44101

รายละเอียดงาน - Contact Japanese clients (relating to quotations)
- Generate, prepare and issue quotations
- Support sales team members
- Handle other related tasks
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 22-35
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Work experience as a sales coordinator in factory is an advantage
- Good command of Japanese language (reading and writing)
- Ability to commute to work at our company on a daily basis
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

Production Leader ID:41234

รายละเอียดงาน - Oversee production process or quality issues as supervisor
- Control and manage production process on site and quality section
- Supervise and manage workers on site
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, Thai national, age between 22-24
- Work experience (or knowledge of) in manufacturing is an advantage
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Having a pleasant personality
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 20,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

IT Sales Executive (Sriracha) ID:40602

รายละเอียดงาน - Explore new market segments and open new sales channel
- Conduct all sales process including closing sales
- Provide advice and solutions for customers
- Establish positive business relationships with customers, prospects and partners
- Achieve sales and revenue target as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 25-35
- Bachelor’s Degree or higher in Computer Science or related field
- Work experience, minimum 2 years, in the sales of IT or software products
- Outstanding skills in presentation, communication and negotiation
- Highly focus on sales and professional experience in system integration, software products or IT business
- Ability to work independently and aggressively to propose our solutions
- Having a private car and a valid Driving Licence
- Willingness to work and take good care of customers
- Ability to work at the assigned branch
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

Production Engineer Manager (Japanese Speaking) ID:43817

รายละเอียดงาน - Control the production and engineering team on production site
- Design and perform machinery maintenance and jig on site
- Assign tasks to engineering team members
- Correspond with Japanese Head Office via e-mail or phone calls
- Report to Japanese manager in Japanese
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 35-45
- Work experience as a production supervisor or manager in an automotive manufacturing industry
- Work experience or knowledge of assembly company
- Japanese, minimum JLPT N2
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 65,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi)

Maintenance Engineer (Electrical) ID:45840

รายละเอียดงาน - Understand machine and equipment problems
- Take measures on plan systematically
- Prepare preventive plan and follow tasks as planned
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-40
- Work experience in electrical maintenance
- Work experience in Japanese company is an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi)

Production Control Officer (Japanese Speaking) ID:42479

รายละเอียดงาน - Generally responsible for production control
- Generate and prepare invoices and packing list
- Conduct plans and schedules and establish schedule for production control
- Correspond with customers from China (in Chinese)
- Assign tasks to staff on the production floor
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai nationality, age between 25-35
- Work experience in production control
- Work experience in an assembly company is an advantage
- Japanese, minimum JLPT N3
- Ability to communicate in English is an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi)

ISO & Document Control (Japanese Speaking) ID:47036

รายละเอียดงาน - Responsible for ISO9001 and IAFT (TS) 16949
- Conduct training sessions to audit staff to perform ISO-related documents
- Set up and attend KPI meeting, and handle document control
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 26-40
- Work experience, minimum 3 years, in ISO TS documents
- Good knowledge of ISO 9001 & TS Control
- Good command of Japanese, minimum JLPT N3
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi)

Marketing Senior Staff ID:43786

รายละเอียดงาน - Coordinate with customers
- Prepare quotation to customers
- Attend meeting with customers
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 25-35
- Bachelor's Degree in any related field
- Minimum 3 years' experience in Automotive field
- Able to communicate in English
- Japanese speaking skill is a plus
- Able to go to work by yourself
เงินเดือน Monthly Salary 27,000THB 〜 32,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

Export & Import Officer ID:46517

รายละเอียดงาน - Coordinate in importing and exporting materials domestically and internationally
- Obtain and proceed PO orders from other countries
- Coordinate with government agencies in the import and export shipment of materials
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 25-33
- Bachelor's Degree in related field
- Work experience, minimum 2 years, in automotive import and export
- Good command of English
- Ability to commute (to work) daily
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 27,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

Design Engineer (mold design) ID:46860

รายละเอียดงาน - Design and maintain all types of molds
- Modify molds to enhance readiness
- Generate and prepare documents or related works
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai nationality, age between 25-35
- Bachelor's Degree in Engineer or related field.
- Work experience, more than 3 years, in mold design of automotive industry
- Ability to create and analyze designs
- Ability to arrange documents relating to quality issues and the internal system of department
- Ability to commute (to work) by private or public transportation
เงินเดือน Monthly Salary 28,000THB 〜 32,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

Purchasing Officer (JLPT N3) ID:37442

รายละเอียดงาน - Purchasing Activities
- Issuing PO
- Inventory Control
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 25-38
- Bachelor' Degree or higher in Accounting, Finance or related field
- Work experience, minimum one year, in purchasing operation
- Ability to communicate in basic English
- Japanese, JLPT N4 or N5 is an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

All61Count(1〜20CountDisplay)