รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

+662-653-2700

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All79Count(1〜20CountDisplay)

ID:42392

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 100,000THB 〜 120,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi)

ISO/TS officer ID:42362

รายละเอียดงาน *Responsible for ISO and administrative functions
*Documentation for ISO related things
*Correspond about audit
*Control documents
*ISO 14001 : 2015 / TS related funcsion
*Support safety activity as needed
*Other tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male or Female / age :not over 40 years old
*Having knowledge about ISO ,TS and related
*Advantage : Communicative English level

เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi)

Sales (Japanese speaker) ID:42361

รายละเอียดงาน *Responsible for Developing strong relationship with existing customers by visiting
*100% - existing customer (12-13 customer)
*Make an estimation and documents
*Take care of Japanese company customer
*Corporate with related internal sections such as quality, delivery, etc
*Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Prefer female / age :not over 40 years old
*Japanese skill : N2~N3 level
*Inexperienced or fresh graduated would be training
*Advantage : having experience as sales
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi)

Sales engineer ID:42342

รายละเอียดงาน *responsible for sales activity to Japanese company
*visit customer and develop good relationships by communicating in Japanese
*contact to existing customer about Demand / Forecast / Purchase Order etc.
*maintenance mechanic and suggest our product in needed
*other tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร *male / female, age: 30-40 years old
*knowledge of drawing
*5 years experience in sales activity
*advantage : bachelor degree of mechanical engineer
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi)

ID:42294

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi)

ID:42274

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi)

【人物評価採用!社用車支給可】日系企業向け火災保険の提案営業 ID:42059

รายละเอียดงาน 【人物評価採用!社用車支給可】日系企業向け火災保険の提案営業
・日本人3名体制で協力しながら保険の提案営業業務
・チョンブリ県、ラヨン県の製造業企業のお客様への火災保険メンテナンス
・年1回更新される企業保険に対しお客様と一緒に内容確認や新しい保険の提案
・お客様に紹介紹介を頂いたときのみ新規開拓もおまかせ致します。(飛び込み等なし)

【働く環境はどんな雰囲気か】
営業担当はタイ歴の長い日本人女性2名、先輩社員に色々教えて頂きながら働ける環境
社内は5年前に設立されとても綺麗ではたらきやすい雰囲気
シラチャの街中にあるため日本食レストランやデパート等充実していてとても居心地の良い立地です
คุณสมบัติของผู้สมัคร ・英語必須:社内のタイ人スタッフとは英語でやりとりをします
・タイ語が出来る方優遇
・タイの地に精通している方(タイにて在住経験のある方)が好ましい
・未経験でもお客様と良い関係性を築ける明るい方
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

ID:42252

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi)

Finance Officer ID:40654

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi)

Freight Forwarding Executive officer ID:41809

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi)

Administrative Supervisor ID:39633

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

HR Manager ID:39634

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 50,000 〜 65,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

Quality Manager ID:41951

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi)

Sales Engineer (Japanese speaker N3) ID:32259

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

Occupational Health and Safety ID:41321

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

ID:41827

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

【世界一精緻なはかりをタイへ!】測定器の販売営業 ID:41627

รายละเอียดงาน -新規・深耕開拓営業
-点検,校正,修理での立ち会い
-クライアントのフォローアップ
-その他
คุณสมบัติของผู้สมัคร - 男性、24歳から32歳まで(キャリア形成の為)
- セールスエンジニアの経験:2年以上 
- 英語:日常会話以上
- 電気・機械系の学部卒
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location,Ayuthaya,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi)

ID:41826

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

Web Developer (front-end) ID:42018

รายละเอียดงาน The Front-end Web Developer is in charge of the development and the maintenance of the presentation layer of our eCommerce website. He works closely with the web designer and backend developers, and ensures with the rest of the team that the website is user friendly, resilient, fast, and that it works well on all key browsers and devices.
-------------------------------------------------------------------------------------------
 Help develop and maintain our eCommerce website

 Develop the presentation layer as per the business specifications

 Optimize the website responsiveness

 Maintain the analytics tagging

 Code on A/B testing variation

 Cooperate closely with the web designer and marketing team

 Participate in the elaboration of the technical documentation

 Come-up with innovative solutions, and keep abreast with new technologies and web design

trends

 Adhere to the company coding principles and best practices

 Ensure that the code is of good quality, so that the website is easy to maintain, resilient, scalable

(in term of work load and functions), and fast
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Bachelor or Master’s Degree in Web Design, Art, User Interactive Design, IT or related fields
-Deep understanding of HTML 5, CSS/CSS3, JavaScript
-Proficient with Jquery, Bootsrap v3, and Wordpress
-Some experience with any of the following frameworks would be a plus: Vue.js, nodejs
-At least 3 years of experience working on a responsive eCommerce website
- Good design sense
-Fast learner, team player
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi)

IT Sales executive (Siracha) ID:40602

รายละเอียดงาน • Conduct all sales process including closing sales
• Hit sales target and revenue target as assigned
• Building and maintaining business relationships with customers, prospects and partners
• Explore new market segment and open new sales channel
• Advice customers about solution
คุณสมบัติของผู้สมัคร • Male / Female, Thai Nationality
• Bachelor’s Degree or higher in Computer Science or related fields
• At least 2 years’ experience in IT Products, Software products sales
• Outstanding skill of presentation, communication and negotiation
• Be able to work independently
• Highly focus on sales and professional experience in System Integration, software product or IT business
• Work aggressively to propose our solutions
• Willing to work and taking care customers
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

All79Count(1〜20CountDisplay)