รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All72Count(1〜20CountDisplay)

Engineer (Coil center) ID:46482

รายละเอียดงาน *Responsible for conduct engineer activity in coil center line
*Preventive maintenance for machine on site
*Cooperate with 90 production engineer team
*Production engineer in coil center
*Other tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male or Female / Age: 30-40 years old
*Having experience in coil center as engineer
*Advantage : Having Japanese speaking
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi)

Customer Service at Medical field (Siracha) ID:41916

รายละเอียดงาน ★Candidate have to visit hospital whenever Japanese patient required help to translate★
→Basicaly working hour from 9am to 6pm but it is possibility for candidate to get call from Japanese patient after 6 pm
→Absolutly company pay overtime fee
→Candidate can change work schedule depend on schedule which visiting hosputal with Japanese patient

◆Support Japanese patient in Thai hospital
→Translate Thai to Japanese, Japanese to Thai
→Choose hospital depend on illness
→Prepare medical procedures instead of Japanese patient
→Make documents for submit Head office by Japanese
→Check insuranse whether be able to use Insurance

◆Communicate with staff of other countries
→Candidate have to make documents for submitting to head office in hong kong
คุณสมบัติของผู้สมัคร ◆Female / 25 years old up
◆MUST JAPANESE SKILL over N2
◆Ability to translate medical word Thai-Japanese
◆Prefer working experience at Medical field (not must)
◆Candidate having medical certification will be perfect
◆Ability of self management
◆Ability of flexible time schedule
◆Ability of communication with Doctors and nurses in Thai hospital
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location,Siracha (Chonburi)

Industrial Engineer ID:46385

รายละเอียดงาน - Analyse and improve production process to support production planning
- Conduct planning and control workforce and machine to optimize system
- Perform quality tasks of Production Department such as ISO9001, ISO14001, etc.
- Prepare and generate reports to present to management executives
- Monitor production activities in factory and Production Department
- Establish regulations (for production) and coordinate with factory office
- Coordinate with external auditors (customers') and follow up on results
- Verify statistics and data such as the sales of products, the use of supplies and equipment, etc.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age over 27 (must be exempted from military service)
- Bachelor's Degree or higher in Industrial Engineering or related field
- Work experience in management level for more than 3 years
- Ability to analyse data, conduct planning and handle documentation tasks
- Good command of English (fluent level)
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
- Having a valid Driving Licence
- Leader qualities, positive attitudes and a good health
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 34,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

Mechanical Engineer (Sri Racha) ID:43577

รายละเอียดงาน - Design layout of mechanical equipment and installation method
- Check the quality of finished work of sub constructor on site
- Supervise installation method for heavy equipment
- Report site progress to owner and check QA/QC issues
- Guide and direct subcontractors and other supplies as required to achieve the objectives of heavy equipment's installation work
- Work in compliance with the contract regarding requirement, local regulations and codes
- Coordinate with counterparts in other groups
- Internal and external interface
- Prepare documents and drawings
- Study equipment's layout and construction/installation method
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 27-32
- Bachelor's or Master's Degree in Mechanical Engineering
- 3-5 years' working experience
- Computer literacy
- English communication skills
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

Safety Engineer ID:44557

รายละเอียดงาน - Advise all operators to avoid hazardous and dangerous operations
- Investigate accidents in the workplace
- Ensure all employees are aware of safety procedures
- Provide training for newcomers, contractors and other related staff about safety procedures
- Monitor the operation at workplace to ensure safety
- Responsible for activities relating to safety construction
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 28-45
- Bachelor's Degree or higher in Occupational Health and Safety or related field
- More than 5 years' experience in management
- Obtained Certificate of Professional Safety
- Good coordinating skills (inter-department and Government Office)
- Good command of English and computer literacy
- Good management skills
- Effective interpersonal communication skills
- Able to work in dynamic environment
- Others; result-oriented; analytical skills and team player
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

QA Assistant Manager (Chonburi) ID:46176

รายละเอียดงาน - Solving Problem of Non-Conformity parts Analysis and take the corrective action ( Warranty claim)
- Action plan and analysis problem
- Report and preparation Customer PPAP
- Report of all Quality system and Quality Assurance Activities
- Report of all New model & APQP
- Support All Customer Activities
- Internal Audit for process and product
- Report status to Manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 35-40
- Bachelor's Degree in Engineering or related field
- Work experience in QA for 3-5 years
- Good command of English
- Availability to work on Saturday
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi)

Production Assistant Manager (Assembly, Chonburi) ID:46419

รายละเอียดงาน - Conduct planning for manpower, check exact conditions and compare with the plan
- Attend meeting and advise team members as per general conditions
- Analyse problems and identify solutions to solve problems in machine during the production
- Control and manage all documents relating to production activities
- Control and manage purchasing tasks, raw materials and production equipment
- Control all machine, tool and measuring equipment to maintain readiness for production
- Summarize productivity, quality, OEE of the month, action plan and report to manager
- Coordinate with concerned parties in case of problems on the production line
- Responsible for all materials to support production, ex-specification, quality, schedule, etc.
- Attend meeting with other sections to support company's activities
- Support all production activities and handle other assigned tasks from manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 30-38
- Bachelor's Degree in Engineering or related field
- Work experience in Production Management for 5 years
- Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 42,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi)

QC Engineer (Chonburi) ID:46204

รายละเอียดงาน - Leader Team for solving Problem of Non-Conformity parts Analysis and take the corrective action ( F/G claim )
- CR response by contact and coordinate customer with all concern Quality problem
- Support team for take the corrective action and analysis problem
- Response customer PPAP
- Response follow up all actives and document support 8D report
- Support all customer activities
- Internal audit for process and product
- Control quality cost of customer claim and warranty claim
- Report status to Asst.Manager
- Report of all problem and result of all Measurement System to Engineer
- Follow of all any a Commander Order
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Bachelor Degree, Major Instrument, Electrical/Electronic, Industrial or Related
- Female, 30 - 38 years old
- Able to communicate in English
- Experience in QA in Automotive for at least 2 years
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 28,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

Design Engineer (machine) ID:44693

รายละเอียดงาน - Draw the design of company parkade and prepare delivery list
- Draw customised parkade as per client orders
- Point drawing at the design
- Other related tasks as needed
- This job is not related to development design
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 22-35
- Bachelor’s Degree in Engineering field (Mechanical, Control, etc.)
- Ability to use AUTO CAD
- Ability to travel to Japan (Shiga) for training
- Good command of English (conversation level or higher)
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi)

HR Officer (Japanese Speaking) ID:46390

รายละเอียดงาน - Responsible for the administration of general HR tasks
- Conduct activities relating to VISA and Work Permit for foreigner workers
- Handle office equipment and documentation tasks
- Support Japanese Manager and other sections
- Cooperate with Japanese Manager
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 28-40
- Work experience in admin, GA or HR functions is an advantage
- Welcome fresh grads and candidates with no experience
- Japanese, JLPT N2 or N3 is required
- Ability to communicate in English
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi)

Production Manager (Japanese Speaking) ID:46389

รายละเอียดงาน - Responsible for the management of overall production
- Control and manage Production Department (approximately 15 staff and 280 operators)
- Improve production by analysing production performance
- Handle quality functions by incorporating with Quality Department
- Report directly to Japanese president (this position is top management level)
- Correspond with Japanese Head Office via emails or phone calls
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-40
- Work experience as a production supervisor or a manager in automotive manufacturing
- Japanese, minimum JLPT N2 or N3
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi)

Production Control Chief (Japanese Speaking) ID:45125

รายละเอียดงาน - Responsible for production management
- Control section by cooperating with Japanese manager
- Coordinate in purchasing and production control
- Generate and prepare invoices and packing list
- Plan monthly schedule (also weekly and daily)
- Establish the schedule of production control
- Assign tasks to the production line
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 28-35
- Experience in production controlling
- Experience in assembly company is an advantage
- JLPT N3 is required (JLPT N2 is an advantage)
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi)

Q.C./Q.A. Chief or Manager (Japanese speaker) ID:44204

รายละเอียดงาน - Supervise and manage QA & QC Department
- Correspond to customers for quality-related issues
- Control and supervise 7 subordinate officers
- Attend internal meeting to discuss Quality Control (Q.C.)
- Responsible for budget control for the department
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 28-38
- Work experience in QC or QA for 3 years
- Work experience in automotive manufacturing environment
- Japanese, JLPT N3 or higher
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi)

Accounting Manager (CPD) ID:38132

รายละเอียดงาน - Meets accounting financial objectives by forecasting requirements; preparing and monitoring an annual budget; scheduling expenditures; analyzing variances; initiating corrective actions.
- Manages accounting operations and reporting through accounting systems, "PRONES", programmed by FUJITSU and analyzes/reconciles various general ledger accounts.
- Works with various internal and external auditors, and provides vital advisory service to senior management.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, 35~45 years old
- Bechelor's degree in accounting
- CPD holder
- Experience in Manufacturing industry and Japanese company.
- Ability to build up the team work actively and achieve the common goal of organization properly with solid communications and management skills.
เงินเดือน Monthly Salary 55,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi)

Administration Staff ID:44221

รายละเอียดงาน - Responsible for Administration duties
- Coordinate with internal issues, equipment, transportation and etc.
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 22-30
- Good command of English (fair)
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi)

Sales Representative (cutting tools) ID:44102

รายละเอียดงาน - Responsible for cutting tools
- Visit clients to respond to their requirements (Fix & Replacement)
- Create quotations and handle other related tasks
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 22-35
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Experience in sales is an advantage
- Experience in machinery and training is an advantage
- Able to commute to work at our company on a daily basis
- Having own car and a valid Driver's License
- Good communication skills
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

Sales Coordinator ID:44101

รายละเอียดงาน - Contact Japanese clients (about quotation)
- Create and issue quotation
- Support sales team and handle other related tasks
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 22-35
- New graduates are warmly welcome
- (advantage) Experience as Sales Coordinator in factory
- Good Japanese language skills in reading and writing
- Able to commute to work at our company on a daily basis
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

CNC Technician Leader ID:30490

รายละเอียดงาน - Implement programming and operation of machining centre depending on customers' requirements
- Establish machining process (depending on drawing) and prepare Jig tools
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 30-40
- More than 5 years' work experience in any related position (no experience as a leader is welcome to apply)
- Skills in machining centre (programming and operation)
- Ability to establish machining process (CNC)
- Ability to read drawing and prepare Jig tools
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

日系大手専門商社にて営業サポート募集! ID:46002

รายละเอียดงาน 日系大手専門商社にて営業サポート募集!
主な仕事内容は、
- お見積書作成
- 受注後のお客様とのやり取り
- 日本本社とのやりとり
などです!
คุณสมบัติของผู้สมัคร お客様に対して丁寧な対応ができる方
シラチャで勤務できる方
自分で会社まで通うことができる方
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

Japanese Interpreter (Customer Service) ID:46232

รายละเอียดงาน - Interpret languages (Thai and Japanese) during the meeting
- Handle customers from Japan and accompany them to condominium
- Support administration and other related tasks
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 22-40
- Japanese, JLPT N2 (focusing on speaking skill)
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Having a valid Driver's License
เงินเดือน Monthly Salary 30,000 〜 60,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

All72Count(1〜20CountDisplay)