รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

+662-653-2700

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All67Count(1〜20CountDisplay)

Operation Manager (Pinthong) ID:40591

รายละเอียดงาน - Responsible for service operation as manager (Between Japanese MD and Thai staffs)
- Manage and control service by assigning staffs each projects and services properly
- Inform orders from Japanese MD to staffs
- Make service report to customers after conducted
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, 30~40 years old
- Bachelor or higher degree in any fields
- Business level English
- At least 3 years of management experience in manufacturing fields
- Have driving license (for emegency)
- Advantage: Understanding of quality issues
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi)

sales (Siracha) ID:40587

รายละเอียดงาน *issues Quotation and document from Sale Manager request.
*coordinate with customers and internal persons.
*coordinate with Japanese Boss and Sale Manager (English).
*report sales summary to Sale Manager and Boss.
*billing to customer and collection cheque.
*visit customers to present our service and develop our market.
*other tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร *male or Female, age 22-33 years old.
*bachelor’s degree in any field.
*good command in English.
*be convenient to come to work by yourself (own car).
*extremely organized. Strong multi-tasking and time-management skills.
*computer literacy in Microsoft Office; Excel, Word, Internet etc..
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

Japanese Interpreter N3 up ID:39273

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi)

Sale-Coordinator & Japanese Interpreter Staff ID:39995

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi),Other (Thailand)

Marketing Leader ID:39772

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi),Other (Thailand)

【タイ語が話せる方優遇】機械メンテナンス・修正業務 ID:40056

รายละเอียดงาน 【タイ語が話せる方優遇】機械メンテナンス・修正業務
・タイ人ワーカーの中に入り機会に問題があった際の改善
・定期的の機械メンテナンス
・工場で働くタイ人ワーカーのマネジメント業務
คุณสมบัติของผู้สมัคร ・語学スキル:コミュニケーションレベルのタイ語
・金属プレス用金型作成経験のある方
・金属プレスなど機械メンテナンス・修正業務経験のある方
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

production control manager ID:40542

รายละเอียดงาน *responsible for production control: From Oder received to Delivery of products by System
*control 5 subordinates of productin control section
*control, analyze and imprive each process
*develop, apply and operate production control system
*record and organize necessary data for production control
*other tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร *male or female / age : 35~45 years old
*at least 5 years of experience in production control by system
*advantage: Experience in developing production control system
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 65,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi)

Matchinary Design Engineer ID:35495

รายละเอียดงาน *Responsible for mechanical design for products
*Design mechanical system
*Estimate budget for designing
*Lead designing team
*Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male/Female, 25-35 years old
*Bachelor' Degree or higher in Mechanical Engineering related
*Communicative English
*At least 2 years experience as mechanical design engineer
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

Assistant Forwarding Manager (Pinthong1) ID:40089

รายละเอียดงาน - Responsible for establishment forwarding business in Pinthong office as Assist Manager
- Management and training for workers
- Develop work flow and organization structure
- Control purchasing, contract with external parties
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female only, 30~40 years old
- Bachelor degree in logistics or related fields
- Communicative English
- At least 5 years experience in logistics, forwarding business
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi)

HR and Interpreter(Japanese language)*Chonburi ID:16995

รายละเอียดงาน *To support Japanese staff and Thai staff
*HR task
*Interpreter
คุณสมบัติของผู้สมัคร *female
*Age: doesn't matter
*Good command of Japanese(N3 up)
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

Service Center Manager*Eastern Seabord ID:40426

รายละเอียดงาน - Maintenance on site for Plates and Brazed Heat Exchangers (PHE & BHE)
- Management Thai engineer staff
- Report to Japanese Manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Bachelor’s degree from Chemical, Mechanical, Mechatronic
- Have experience Mechanical Maintenance more than 5 years
- Male / Female
- Neo-3
- Driving Licence
- Age 35 - 45 years old
เงินเดือน Monthly Salary 55,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Amatanakorn (Chonburi),Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi),Rayong

Sales Department Manager - Sea Freight ID:17188

รายละเอียดงาน 1. Manage and control the sea sales oganization.
2. Management the sales volume & sales team of sea freight like sales team controlling, new client initiating and man
3. Preparing the future sales plan, sales team advising and sales team performance evaluating.
4. Develop business with assigned target client.
5. Optimize cost of sales
คุณสมบัติของผู้สมัคร Sex: Male or Female Age : 35 years old or above Nationality : Thai Education : Bachelor’s Degree or higher in Business Administration, Marketting, Logistics or related fields Year of experience : At least 8 years experienced in selling sea freight, customs clearance, distribution service. Qualification :
- Good knowledge of Sea Freight Forwarding.
- Excellent command of written and spoken in English and computer literacy.
- Interpersonal skills and effective presentation & negotiation skill.
- Strong leadership and able to motivate the sales team.
- Able to work independently and analytical in a problem solving environment.
- Own car is a must.
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi),Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi)

QC Supervisor (Pinthong 1) ID:40149

รายละเอียดงาน - Responsible for quality issues (position assigned based on experience)
- Analyze quality issues, summarize data
- Make report for customers and manager
- Improve quality by communicating to production dept
- Other related tasks as resigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, 24~35 years old
- Communicative English level
- Experience in quality or related fields
- Advantage: Experience in plastics products in automotive industry
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 28,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi)

QC Supervisor (Japanese Speaking) ID:40077

รายละเอียดงาน - Responsible for quality issues (position assigned based on experience)
- Analyze quality issues, summarize data
- Make report for customers and manager
- Other related tasks as resigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, 24~35 years old
- At least N4 or equivalent Japanese language
- Experience in quality or related fields
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi)

QA officer ID:40353

รายละเอียดงาน *responsible for controlling documents by using ISO knowle
*make a documents by following client's request
*solve small problem on site
*normal tasks of Quality assurance
*other tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร *male or female / age : 28~35 years old
*inexperienced and fresh graduated is welcomed
*strong knowledge about ISO
*having experience as QA
*having computer skill
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi)

Accounting Staff (Siracha) ID:40383

รายละเอียดงาน - Responsible for basic accounting tasks
- Handle petty cash, AP/AR and etc
- Contact to external parties such as bank
- Other tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, 23~30 years old
- Bachelor degree in accounting or related fields
- Experience in accounting or related fields
เงินเดือน Monthly Salary 17,000THB 〜 24,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi)

QA Engineer ID:29534

รายละเอียดงาน - Apply Quality Assurance Technics to ensure process reliability thru process control and part inspection.
- Lead, implement, train and control QC and Production staff in all inspection process steps to ensure 0 defects/ 0 claims.
- Provide adequate documentation to ensure quality assurance, quality inspection and process control.
- Ensure Customer requirements and mandatory inspections are documented and implemented.
- Define, implement, train and coach Continuous Improvement Process for all manufacturing processes.
- Register, analyze, implement corrective and preventive actions from customer complaints, coordinate with other departments in order to ensure effectiveness of improvement actions.
- Contact, inform, negotiate with customer and supplier for all quality relevant topics.
- Support, coordinate with other departments to establish Quality Assurance and CIP/ KAIZEN in the whole supply chain.
- Ensure correct use and documentation of the QMS ISO 9001 / ISO 14001 / ISO TS 16919 standards.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male only Age 23-32 years.
- Bachelor's Degree in Engineering or related field.
- Experienced the quality inspection.
- Good computer literacy,English.
- Experienced in Automotive Factory.
- Experienced the quality system 0-1 year up
- With diligence, honesty. With standing pressure better.
- Open new graduate
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 20,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

Electrical Design Engineer (Pinthong 2) ID:40345

รายละเอียดงาน - Responsible for electrical design for mainly conveyor
- Design electrical system for conveyor
- Visit client site and have meeting about engineering such as installation and etc
- Work on holidays if necessary (Have leave on weekdays instead)
- Other tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male only, 22~30 years old (New graduate is acceptable)
- Bachelor degree in electrical engineering or related fields
- Experience in electrical design for conveyor or factory automation
- Able to handle AutoCAD
- Knowledge about PLC programming
เงินเดือน Monthly Salary 20,000 〜 30,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi)

Electrical,Mechanical Engineer ID:37546

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

【事業立ち上げ、拡大】営業部門マネージャー ID:40315

รายละเอียดงาน 現在弊社は事業立ち上げから拡大期を迎えており、ともに立ち上げ、事業拡大をコミットし主体的に推進できる人物を探しております。現在は20名強の組織ですが、オフィスも拡大し、これから事業を軌道に乗せるべく邁進中です。

入社初期はお客様対応から納期管理、それに伴う社内管理まで幅広い業務に対応いただきます。
ルーティンワークのような業務は少なく、さまざまな業務、局面が想定されます。
また将来的には営業部門の拡大、管理まで見据え、責任者としてのポストも用意しております。

是非ともに事業拡大し、裁量権をもって働きたい!と想う方、お待ちしております!
คุณสมบัติของผู้สมัคร ・営業経験者
・タイ語必須(コミュニケーションレベル)
・大歓迎:電子電気関連製品経験者
・人物重視採用
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi)

All67Count(1〜20CountDisplay)