รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

+662-653-2700

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All93Count(1〜20CountDisplay)

Executive Assisttant ID:41545

รายละเอียดงาน Support to Corporate (The Top Management) by performing a variety of high level administrative functions and to coordinate with managers for any topics needed.

- Considerable ability to communicate effective verbally and in writing
- Computer proficient : Microsoft word , Excel , Power point, and Outlook for calendaring and meeting
- Ability to accurately record and maintain records
- Capable of coordinating numerous tasks simultaneously, understanding and setting priorities.
- Culture sensitivity and ability to work effectively with international associates/locations
- Ability to work independently with orthers at any level and the public
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female 25-35 years
- Minimum of 2-3 years experience for Secretary Position
- Bachelor's degree or higher
- Formal presentation skills
- Excellent command of English and computer literate
- Good interpersonal skills, proactive and positive attitude
- Cross culture work experiences
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 49,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi)

Sales (Logistics) ID:41223

รายละเอียดงาน - Responsible for business expansion as sales
- Proposed sales of air and sea freight transport
- Develop relationship with customers (internal & external)
- Monitoring / analyze overall work in marketing
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, 25~35 years old
- Communicative English
- Sales experience in logistics industry
- Have own car with driving license
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi)

Sales Assistant Manager (Siracha Branch) ID:41540

รายละเอียดงาน -Sales Executive will be responsible for identifying business opportunities, selling products to targeted client
-Finding new target customers
-Follow up delivery
-Preparing task/status follow-up/update reports to managers
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Male/Female
-35~45 years old
-Good command of English (TOEIC 800 upper)
-Experience in sales
-Have driver license
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

【日系エレクトロニクス商社】営業アシスタントマネジャー(シーラチャー支店) ID:41539

รายละเอียดงาน -日系企業へのセールス活動
-デリバリーフォロー
-レポート作成等
คุณสมบัติของผู้สมัคร -性別不問
-要英語
-営業経験者優遇
-シーラチャー支店で働ける方
เงินเดือน Monthly Salary 80,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

Sale MKT- Japanese speaker N3 N4 ID:41538

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 28,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi)

Japanese Interpreter N3 QC/office ID:24305

รายละเอียดงาน - Translate Japanese to Thai
- Interpreter to Japanese Boss
- Coordinate in QA/QC department
- Another as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - At least 1 one year experience in manufacturing or QA/QC department
- JLPT N3
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi)

Purchasing Officer (Japanese N2) ID:41076

รายละเอียดงาน - Responsible for interpreting and work on purchasing process
- Provide report for purchasing tasks
- Assist Japanese manager
- Other tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female only, 25~40 years old
- At least N2 or equivalent Japanese skill (Certification is not considered)
- Experience as purchasing (who can speak Japanese) or related fields
- Person-oriented
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

Korea communicate - Sale MKT ID:41513

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 28,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi)

Production Leader (Pinthong 1) ID:41234

รายละเอียดงาน - Responsible for supervising production process as leader
- Control and manage production process on site
- Manage workers on site
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, 22~27 years old
- New graduate is also acceptable
- Personality oriented
- Advantage: Experience or knowledge in manufacturing
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

Sale Marketing Asst, ID:41265

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 28,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

IT Sales executive (Siracha) ID:40602

รายละเอียดงาน • Conduct all sales process including closing sales
• Hit sales target and revenue target as assigned
• Building and maintaining business relationships with customers, prospects and partners
• Explore new market segment and open new sales channel
• Advice customers about solution
คุณสมบัติของผู้สมัคร • Male / Female, Thai Nationality
• Bachelor’s Degree or higher in Computer Science or related fields
• At least 2 years’ experience in IT Products, Software products sales
• Outstanding skill of presentation, communication and negotiation
• Be able to work independently
• Highly focus on sales and professional experience in System Integration, software product or IT business
• Work aggressively to propose our solutions
• Willing to work and taking care customers
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

【好待遇/シーラチャ】営業職(IT, ERP, ソフトウェア) ID:33652

รายละเอียดงาน IT関連製品、ERP、ソフトウェア関連製品の営業をご担当いただきます。
・お客様へのヒアリングから状況に合わせたソリューション提案
・既存だけでなく、新規顧客も担当、新規市場の開拓(ご自身で運転していただきます。)
・売り上げ目標の達成
・その他関連業務
คุณสมบัติของผู้สมัคร ・最低2年の営業経験者
・IT、ソフトウェア、システム関連製品経験
・プレゼンテーションスキル、対人能力重視
・車、運転免許所持
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Siracha (Chonburi)

IT Sales executive (Bangkok) ID:29061

รายละเอียดงาน • Conduct all sales process including closing sales
• Hit sales target and revenue target as assigned
• Building and maintaining business relationships with customers, prospects and partners
• Explore new market segment and open new sales channel
• Advice customers about solution
คุณสมบัติของผู้สมัคร • Male / Female, Thai Nationality
• Bachelor’s Degree or higher in Computer Science or related fields
• At least 2 years’ experience in IT Products, Software products sales
• Outstanding skill of presentation, communication and negotiation
• Be able to work independently
• Highly focus on sales and professional experience in System Integration, software product or IT business
• Work aggressively to propose our solutions
• Willing to work and taking care customers
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

QA/QC Manager ID:40784

รายละเอียดงาน -Lead, train and develop QA/QC team members
-Define,organize and control all Quality Assurance & Control tasks related stakeholders requirements.
-Ensure Customer requirements for all Quality specifications and mandatory inspections
-Register, analyze, implement corrective and preventive actions from customer complaints, coordinate with other departments in order to ensure effectiveness of improvement actions
-Lead, develop, train and control QC and Production staff in all inspection process steps to ensure 0 defects
-Provide adequate documentation to ensure quality assurance and process control
-Define, implement, train and coach Continuous Improvement Process for all manufacturing processes
Competences :
-QA/ QC manager of the entire company, definition and co-decision for all Quality Assurance related topics
-Direct, train, coordinate quality assurance team in Tools and Automotive section
-Lead, train, develop all staff in quality assurance and process control topics
-Communication to customers for all customer related topics (complaints, requirements, agreements )
-Communications to all 3rd party auditors, including customers and suppliers.
-Decide, judge for all quality related topics to ensure 0 defects and 0 complaints.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Bachelor degree in any related field
- 40 years old or upper
- Experience in QA/QC at least 10 years in management field
- Has knowledge in ISO
- Excellent English skill
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi),Lemchabang(Chonburi)

ID:41467

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

ID:41455

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 18,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

Production manager ID:41448

รายละเอียดงาน *responsible for managing as production manager
*subordinates more than 100 workers
*assign tasks to supervisor
*report to Japanese manager
*controlling and plan for production process.
*improving productivity
*other tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร *male only Age 30-45 years.
*Communicative English skill
*having experience as production manager or supervisor
*having experience in automotive manufacturing
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

Production Control Manager ID:41179

รายละเอียดงาน •plan a production schedule for the job
•implement and control the production schedule
•review and adjust the schedule where needed
•determine the human resources required
•determine the material resources required
•manage human and material resources to meet production targets
•make decisions about equipment use, maintenance, modification and procurement
•work out and implement standard operating procedures for production operations
•ensure that standard operating procedures are adhered to
•ensure implementation and adherence to health and safety procedures
•set product quality standards
•monitor quality standards of products
•implement and enforce quality control and tracking programs to meet quality objectives
•analyze production and quality control to detect and correct problems
•determine and implement improvements to the production process
•prepare and maintain production reports
•monitor and review the performance of staff and organize necessary interventions for improvement
•estimate production costs
•set production budgets
•manage production budgets
•implement cost control programs
•ensure efficient collaboration and co-ordination between relevant departments including procurement, distribution and management.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Thai Nationality Male/Female age between 35 up years old.
- Bachelor's degree in related field.
- Need experience 5 years in product planning in automotive industial.
- Knowledge and experience in production and Supply Chain & Logistics
- Good command of English.
เงินเดือน Monthly Salary 40,000 〜 60,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

QA Asst.Manager ID:30013

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 32,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

Administrative Manager (Pinthong 2) ID:41425

รายละเอียดงาน - Responsible for all administrative issues in factory
- Make sure that reports and other legal documents to be transmitted to relevant authorities are properly filled out
- Any other administrative duties as assigned by Factory AGF
- Recruitment / HR and related field of Labor Law and Social Security
- Visa and Work Permit in coordination with Legal Firm (Mazars), BOI etc
- Insurances (medical scheme of employee and general insurance) including claim in coordination
- Prepare and report the scraps to BOI in coordination with Production and Account Dept
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Thai nationality, Male/Female, 32~42 years old
- Bachelor’s or higher degree
- Good written and spoken English
- Experience of at least 10 years in Business Administration other administrative
- Advantage: Experience in BOI company, Knowledge of SAP system and accounting
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 75,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Siracha (Chonburi)

All93Count(1〜20CountDisplay)