รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

+662-653-2700

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All151Count(1〜20CountDisplay)

Senior Attorney ID:40597

รายละเอียดงาน  Giving accurate, quality and timely legal service and consultation in a variety of legal topics to various business teams;
 Handling policy dialogues/ regulatory issues and customer disputes related to fast changing internet business and IT in general;
 Including but not limited to corporate law issues, service advisory, local law research, building network of industry partners/institutions and legislative matters;
 Drafting and solidify agreements, contracts and other legal documents to ensure the company’s full legal rights;
 Applying effective risk management techniques and offer proactive advise on possible legal issues;
 Dealing with complex matters with multiple stakeholders and forces.
คุณสมบัติของผู้สมัคร  An attorney licensed in Thailand with a bachelor’s degree in Thai law with a reasonable degree of proficiency in English, verbal and written, Degree from a foreign law school preferred;
 At least 7 years of legal practice in law firms and/or in-house is required;
 Strong written and spoken communication and people management skills;
 Team player and high degree of professional ethics and integrity;
 Good command of English and Thai, both in writing and in spoken;
 Excellent knowledge and understanding of corporate law and procedures;
 Sound judgment and ability to analyze situations and information.
เงินเดือน Monthly Salary 100,000THB 〜 120,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Legal Manager ID:40231

รายละเอียดงาน  Provide legal advice to the company
 Ensure that company operates business legally
 To prepare relevant document for corporate registration or any changes of it.
 Prepare, review, draft, comment, and revise business agreements/contract including legal documents both in Thai and English.
 Ensure that all business transaction must have agreement or document to be signed.
 Keep track on all signed contracts and agreement of company
 To update current regulations and laws or newly enacted or to be soon announced in Thailand which are directly or indirectly relevant to business of the company
 To coordinate Operation Department and HR for review insurance coverage of company
 To assist Sales/Marketing team to review terms and conditions for marketing activities.
 Ensure that company document and passport of director are controlled by Legal and all document are crossed for specific purposes.
 To prepare company document per other department’s request.
 To translate legal document both in Thai and English
 To do legal secretarial works and any other works as assigned
Project (on hand):-
 Review and update terms and conditions, program rules and privacy policy on the website and mobile application.
 Ensure that NDA must be signed before releasing Confidential Information and create the procedure to release confidential information and still ongoing.
 Revise and update the quotation and document of Business Development team
 Review and comment on the agreement that company needs to sign and still ongoing.
 Filing and recording agreement can be tracked in the soft file and still ongoing.
 Any other projects on hand are my responsibilities above which’re still ongoing
คุณสมบัติของผู้สมัคร  An attorney licensed in Thailand with a bachelor’s degree in Thai law with a reasonable degree of proficiency in English, verbal and written, Degree from a foreign law school preferred.
 At least 6 years of legal practice in law firms and/ coporate is the must
 strong written and spoken communication and people management skills
 Good command of English and Thai, both in writing and in spoken
เงินเดือน Monthly Salary 100,000THB 〜 120,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Sales and Mechanical design ID:40270

รายละเอียดงาน -Design machine architecture
-Selling food machine, such as Measure the weight, Packing machine ,Checking and maintenance.
-Propose client
-Hearing from client about machine and Coordinate their product
-Prepare document for sales
-Arrange between Japanese engineer group and Thai engineer and sharing information.
-Make smooth communication Japanese staff and Thai staff
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Experienced Sales in Mechanical industry
-Good Communication skills
-Need over Neo3
-Need Own car and license (Help for commute)
-Knowledge of sales in Food Industry
-Experience of Engineer sales
-Mechanical skill
-CAD/ PLC
-(Prefer)Software skill
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Driver(Over 30)**Urgent** ID:40193

รายละเอียดงาน - Responsibility for driver
- Take Japanese and Thai staff to destination
คุณสมบัติของผู้สมัคร * Over 30 years old
**Advantage**
Can speak English
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 20,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Assistant Section Manager(Sales & Marketing) ID:40354

รายละเอียดงาน - Preparing Marketing plan for introducing product
- Taking care of target customer group
- Coordinate with sales division with Marketing Department
- Promote new product
- To perform as per company’s assignment job and or project
คุณสมบัติของผู้สมัคร * Female/ 28-40 years
* Good command of English(NEO3)
* Experience in manufacturing sector for sales & marketing
* Own a car
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Sales Coordinator ID:40585

รายละเอียดงาน - Coordinate with supplier in all over the world
- Analyze sales date
- Support sales person
- Other related work
คุณสมบัติของผู้สมัคร * Female/ 25 - 35
* Good command English
* 3 or more years of experiences in coordination function which highly recommended in sales.
* Well understanding about Japanese Organization Culture.
* Experience in Food industry (Training advantage)

เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Sales Coordinator(N2) ID:40051

รายละเอียดงาน - Visit Client with Sales person and translate Japanese to Thai, Thai to Japanese
- Support business to expand Japanese food to Thai.
- Coordinate with supplier in Japan
- Prepare document for meeting
- Translate Japanese to Thai, Thai to Japanese for Japanese Boss
- Other related work
คุณสมบัติของผู้สมัคร * Female/ 25 - 35
* 3 or more years of experiences in coordination function which highly recommended in sales.
* Excellent communication in Japanese language all of listening, writing and speaking(N2)
* Well understanding about Japanese Organization Culture.
* Experience in Food industry
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Customer Service Representative ID:34021

รายละเอียดงาน CSR focus on providing sales administration service to Marubun/Arrow’s customers.
Central to this role, the position is responsible for order management (order entry, follow up, updates) and acting as the frontline for customer-related inquiries and in close collaboration with Sales to support customers.

1.Order Management (Collect daily incoming fax/e-mail for purchase orders+ PO acknowledgement by email or fax+ Input order into Oracle or FA upload)
2.Delivery Management (Update delivery schedule to customers)
3.Forecast balance management (Follow up customer forecast as per schedule)
คุณสมบัติของผู้สมัคร -female
-25-35 years old
-Use Oracle and also experience with trading componence industrial product as well
-English and country-specific local language
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 32,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Sales(Japanese language) ID:27626

รายละเอียดงาน *To visit client with Japanese staff
*To do sales coordinator task (contacting to client and printing factory)
*To support Japanese staff
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male/female
*25-40 years old
*have experience in working at least 3 years
*Good command in Japanese (N3 up)
*can go to clients with sales staff(sometimes)
เงินเดือน Monthly Salary 27,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Admin Staff ID:40565

รายละเอียดงาน - Handle all accounting tasks and Admin tasks
- Preparing bank payment, receipt and journal vouchers.
- Contact and deal with audit company
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Female, until 30 years old
-English: Communicative English
(Better)-Work experience in accounting firm
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 32,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

ID:39965

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 50,000 〜 60,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Account(Senior) ID:34277

รายละเอียดงาน *To support accounting manager
*Will learn full set of accounting
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Female
*Age:25-35 years old
*Graduated from accounting field
*have working experience as a Accounting
เงินเดือน Monthly Salary 17,000THB 〜 28,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Sales(sales for LED) ID:40441

รายละเอียดงาน Product: LED Light
*To find new customers
*To identify the prospective customer and secure business
*To maintain and expand the business from existing customers
*To achieve the assigned sales target
คุณสมบัติของผู้สมัคร *male/female
*Age 25-33 years old
*experience in sales for Japanese factory
*good command of English
*have driver license and own car
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 43,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Executive Secretary ID:28767

รายละเอียดงาน - Organizing and preparing agendas and papers for board meetings, committees and annual general meetings
- Taking minutes and drafting resolutions
- Contributing to meeting discussions as and when required, and advising members of the legal,
Governance, accounting and tax implications of proposed policies
- To deal with all correspondence between the company and the shareholders.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female Age not over 35, Thai nationality
- Bachelor degree or higher in Economies, Account & Finance, Law or related
- Experience in secretary, understand in listed company (เลขานุการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ.กฎหมายมหาชน และกฎระเบียบตลาดหลักทรัพย์ฯ)
- Excellent in English
- Excellent in MS Officer
- Good attitude, friendly, good grooming
- Team work, able to communicate with internal and external
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Accounting (Sala Daeng) in Accounting Firm ID:39810

รายละเอียดงาน ・Responsible for preparing accounting documents such as Tax invoice, payment voucher, etc.
・Recording accounting data by using an account system
・Preparing the document of Tax invoice (PND.) 1, 3, 53, 54 and value added tax for both of VAT 30 and VAT 36 and social security.
・Preparation of financial statement, balance sheets, and details of financial statements and finance.
คุณสมบัติของผู้สมัคร ・Male/ Female, Age around 30 years, Bachelor of accounting
・Proficiency in basic program as MS excel, Word, Power point, Acrobat
・At least 2-3 years experience in accounting (Tax treatment)
・Preparation of financial statement, balance sheets, and details of financial statements and finance.
・Express program

[English: understanding of Accounting words in English, No communicative English]
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Junior Accounting (Urgent) ID:39011

รายละเอียดงาน - Assist in day-to-day accounting GL (AP, AR, Bookkeeping)
- Prepare of month-end closing and prepare monthly balance sheet reconciliations
- Provide assistance on supervisor work, as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Thai nationality, Male/Female
- Bachelor's Degree in Accounting
- At least 1 year experience in Accounting
- Good computer skills (Ms.Word, Excel, PowerPoint, Accounting program)
เงินเดือน Monthly Salary 17,000 〜 20,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

System Analyst ID:15418

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 45,000 〜 60,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Programmer(software) ID:40465

รายละเอียดงาน * Program development (to propose the system for clients,programming,deliver the system,afterfollow)
* Delivery to Bangkok, Chonburi, Rayong, Ayuttaya.
* Sometimes have business trip. (Myanmar)
คุณสมบัติของผู้สมัคร * Male/Female
* 22-30 years old
* Good command of English(conversation level up)
* New graduate OK
* (Must) Can use JAVA
* (Prefer) Can use Oracle,SQL sever
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Systems Engineer ID:40466

รายละเอียดงาน * Presentation to customer of logistic system.
* Program development for learn system for 2 years.
* After that main task is system presentation.
* Delivery to Bangkok, Chonburi, Rayong, Ayuttaya.
* Sometimes have business trip. (Myanmar)
คุณสมบัติของผู้สมัคร * Male/Female
* 25-30 years old
* Good command of English(conversation level up)
* Can presentation in front of customer.
* (Must) Can use JAVA
* (Prefer) Can use Oracle,SQL sever
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

IT Solution Sales ID:40464

รายละเอียดงาน *When customer contact company, visit client by your self. (Ayuttaya,Bangkok)
*90% customer Thai company. (not Japanese company)
*To maintains relationship with existing accounts and developing new accounts
*To coordinate/conduct customer presentations (solution sales)
*To presentation for company IT system for logistic.
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male / Female
*22-30 years old
*Driving lisence(must) and have own car
*Good command of English (document, email use English)
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 32,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

All151Count(1〜20CountDisplay)