รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All156Count(1〜20CountDisplay)

Junior Sales Assistant (Bangpoo) ID:45523

รายละเอียดงาน - Responsible for supporting sales activities
- Responsible for import & export tasks between Thailand and Japan
- Correspond with customers via phone calls or emails
- Coordinate with customers about order & delivery via phone calls or emails in English
- Issue invoices, PO, quotations and prepare other related documents
- Control the delivery of documents and maintain at warehouse
- Perform other tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 24-27
- At least one year's experience as Sales Assistant or related field
- Work experience in Japanese company is an advantage
- Able to communicate in English
- Having own car and a valid Driver's License is an advantage
- Good personality is very important: enthusiastic, cheerful and faithful
เงินเดือน Monthly Salary 20,000 〜 30,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Sales Coordinator (Samutprakarn) ID:35553

รายละเอียดงาน - Provide support for sales executives
- Control and analyse delivery problems for customers or vendors
- Ensure punctual status of invoices and P.O.
- Plan and handle inventory control, stock control and physical count
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 22-30
- Bachelor’s Degree in related field
- More than one year's experience in Sales-Co in manufacturing business or trading business
- Computer literacy in Microsoft Office Suites
- Fair command of English
เงินเดือน Monthly Salary 16,000THB 〜 18,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Location,Samutprakarn

Internal Control Staff / Ass. Chief ID:41376

รายละเอียดงาน ・ Compliance
- Administer and provide support for compliance system and internal control system (including risk management) IN ORDER TO ensure that MHM comply with all internal and external laws and regulations

・ Legal Affairs
- Advise, counsel and provide support for all MHM's activities relating to all laws, regulations and government sector IN ORDER TO ensure that all activities met the company's objectives and requirements and comply with Thai laws and other related regulations

・ Government Sector Coordination
- Coordinate with internal and external units for BOD meeting, shareholder meeting and other company's business IN ORDER TO ensure that results are aligned with business objectives and complied with Thai laws and other related regulations
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-38
- Bachelor's Degree in Laws or Accountancy
- At least 3 years’ experience in internal control
- Experience in logistics or freight forwarding will be an advantage
- Fair command of written and spoken English
- Familiar with PC
- Having high leadership and self-confidence
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Bangna (Bangkok),Location,Samutprakarn

HR Staff - Urgently Required! ID:41353

รายละเอียดงาน - Support in payroll administration process and input data to the system
- Able to use Power Vision (payroll program)
- Collect, check, and calculate overtime records before operating on the payroll process
- Distribute payment slips, annual withholding income tax certificate, etc.
- Establish staff personal files and provide supporting documents for new staff and ensure that the important documents of employment are well kept and always updated
- Support administrative works and other assignments as required
- Provide accurate legal advice to management and staff emphasis on labour law and labour relations- Welfare & Benefits: Health Insurance/ Group Accident/ Health Check-up/ Uniform/ Long Service Year, etc.,
- Employee Relations: Employee visit (sick)/ Activities for Employee, etc.
คุณสมบัติของผู้สมัคร  Female
 Age 25~30 years old up
 Bachelor Degree Human Resources or any other related filed.
 At least 2 years of experience in HR functions.
 Experience in Training, Time attendance, VISA Work Permit would be advantage.
 Good command in English and Computer skill (Ms office)
 Resident in Bangna area would be advantage.
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Bangna (Bangkok),Location,Samutprakarn

Japanese Translator ID:46071

รายละเอียดงาน - Translate speech and document from Thai to Japanese and vice versa (speaking and writing) to facilitate communication within the framework of conducting company business
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Bachelor's Degree in Japanese
- More than 2 years' experience in language translation and interpretation
- Japanese, required JLPT N2
- Japanese, JLPT N3 is welcome with work experience
- High responsibility with good analytical and calculation skills
- Computer literacy in Microsoft Office Suites
- Ability to work under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 65,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Sales Executive (Japanese Speaking, Samutprakarn) ID:44598

รายละเอียดงาน - Develop, maintain and manage new customers and existing sales within assigned customers and sales territory
- Visit customers (companies) to conduct sales of industrial equipment for mechanical use (Ayutthaya, Rayong, Chonburi, and around industrial estate)
- Check out existing equipment and recommend upgrades or replacements
- Demonstrate where to place the equipment and how to use
- Estimate date of delivery based on knowledge of manufacturing department’s production and delivery schedule
- Arrange installation and test-operation of machinery and recommend solutions to product-related problems
- Communicate with Japanese staff in Japan and report sales progress
- Respond to customers' inquiries in the area not covered by distributors
- Recieve, qualify and distribute customer's inquiries received from direct sources
- Responsible for the implementation and maintenance of all aspects of sales in related functions of business system
- Create, implement and maintain technical information on production line and application using materials supplied by other functional areas
- Create and modify as required by personal and sales quotation structures for each product and service
- Prepare quotes using information provided by production and engineering department
- Establish and maintain price list, customer database and install machine database by working closely with product/segment managers and marketing planning manager
- Develop and maintain a computerized reporting system of sales calls, orders, distributor activity, lost orders, etc.
- Support manager in preparing routines and complex customer orders, routing or responding to correspondence of sensitive issues and following-up on internal sales
- Initiate appropriate follow-up actions with customers and distributors as requested by sales and product/segment managers
- Develop and maintain systems of tracking and reporting commission payment to distributors and sales associates
- Develop and maintain procedures to initiate customer orders into operation cycle
- Produce clear, timely and thorough package for each customer order
- Perform other duties as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 33-40
- Work experience in sales and marketing machinery for 3 years
- Work experience in stamping machine is a plus
- Proficient in all aspects of purchasing, inventory control, export and import as well as logistics
- Good command of English
- Japanese, JLPT N2 or higher
- Ability to work under pressure
- Good negotiation and interpersonal skills
- Having a valid Driving Licence
- Regular attendance and punctuality are mandatory for this position
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Engineer Manager (Samutprakarn) ID:44406

รายละเอียดงาน - Responsible for managing projects to reach targets, schedule, quality and safety requirements
- Acknowledge company profits and control cost of all company projects and other affairs concerning Engineering Department
- Monitor work performance of all engineering staff under supervision to follow company rules and regulations
- Coach and supervise all engineering staff to be more efficient for company works
- Support and cooperate closely with other internal line managers
- Continually improve work quality of engineer staff
- Control and manage projects to meet customer's requirements and satisfaction
- Control work performance and quality of all engineering staff under supervision
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 40-48
- Bachelor's Degree in Electrical or Mechanical Engineering
- 12 years' experience in project management
- 5 years' experience in middle management (preferably in Japanese company)
- Work experience in training of "ISO Auditor" with certificates is preferred
- Good knowledge of ISO 9001:2008
- Good command of English (TOEIC scores, higher than 470)
- Good knowledge of mechanical or electrical engineering
- Proficient in Microsoft Office, AutoCAD and PLC
- Having been trained in safety in management level (certificate is required)
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Sales Engineer ID:46019

รายละเอียดงาน - Attend meetings with customers to obtain requirements
- Issue quotations to customers and follow up on results
- Follow up on invoices, payment, contract, etc. with customers
- Provide support for sales team to achieve yearly sales target
- Other relevant functions relating to sales activities
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 22-26
- Bachelor's Degree in Engineering, Mechanical, Chemical, Food or Mechatronic Engineering
- Work experience in related field for 0-2 years
- TOEIC scores, minimum 650 (to communicate with Japanese and American customers)
- Ability to travel to work in the upcountry
เงินเดือน Monthly Salary 19,000 〜 25,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Bangna (Bangkok),Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location,Samutprakarn

Senior Sales Manager ID:46036

รายละเอียดงาน - Conduct sales and marketing plan to drive company sales and distributors' sales target in Thailand
- Responsible for the management of two subordinate officers (sales manager) and a team of 20 sales officers
- Conduct research on market and analyze the results
- Report directly to CEO on sales and marketing activities
- Responsible for reaching sales target of the whole team
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 37-45
- Work experience in management level for 5 years
- Good knowledge of automotive (indirect or irrelevant background is welcome)
- Ability to communicate well in English (report and meeting will be conducted and written in English)
- Excellent skills in management
- Active person who loves challenges
- Ability to supervise subordinates upon unexpected situation
เงินเดือน Monthly Salary 150,000 〜 180,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location,Samutprakarn

Purchasing Supervisor 【Die of Automotive frame】 ID:32583

รายละเอียดงาน ◆Collate purchase orders and purchase requisitions in order to order materials, goods and supplies
◆Send them to the suppliers
◆Review inventories and order as required
◆Interact with the suppliers on a day to day basis
◆Review deliveries against the orders
◆Track the status of any orders.
◆Deal with non supplied, under orders, over orders and damaged goods
◆Ensure that any invoices are sent to accounts for payment
◆Produce and maintain all reports
◆Manage any procurement activities including RFP’s (Request For Proposals)
◆Liaison with other departments, particularly the accounting, manufacturing and stock departments
◆Budgeting, costing and cost saving after reviewing the management information available
◆Stock control for materials
◆Control for equipment from external parties
◆Other related tasks
คุณสมบัติของผู้สมัคร There are 8 Purchasing staff in this company but they are not strong with purchasing.
Company require candidate who is strong with purchasing.
Also work at company which selling automotive frame or using big Press machine.
◆Male/Female, not over 37 years old (No new graduate)
◆Working experience as purchasing
◆Working at Die company, at press company
◆It is similar that candidate work at construction machine company
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok),Samutprakarn

Pressing Engineer Part of Automotive frame【AIE】 ID:42535

รายละเอียดงาน Press engineer in this company is similar to new model develope engineer.
They have to check metal conditions after press.
If there are some problem, they have to find where is problem and improve it.

◆Product quality evaluation
◆Production / Manufacturing Improvements
◆New die approval for mass production
◆Die design and implementation for repairs and improvements
◆Die Design for Modifications and Repairs
◆Die design and implementation for product design changes
◆Determine required tooling and capacity for new programs
◆New making monitoring for In-house made and outside made dies
◆Complete die design review for locally made tooling
◆New die trial and stamping process development
◆Identification and resolution of mass production tooling issues
◆Development of die adjustment requirements and plan
◆Tooling and product evaluation and validation
◆New Die Introduction - Management of new tooling procurement from prototype development through mass production
◆Preparation of new die specifications & requests for quotation
◆Technical Troubleshooting of Metal Stamping Dies and Production Equipment Related Issues.
คุณสมบัติของผู้สมัคร ◆Male/Female, Aged 25- 37 year old
◆English doesn't matter
◆Must working experience as press engineer
◆Working experience at die company
◆Working experience as press engineer parts of automotive frame
◆Working experience related new die model development
◆Working experience at related field and industry
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

【タイでの経験者求ム・通勤補助あり】生活用品メーカーでの品質管理マネージャー ID:44882

รายละเอียดงาน 生活用品の総合メーカーとしてタイの工場の立ち上げに携わりませんか?

【募集背景】
2012年からタイの工場が設立し、事業の拡大を繰り返し、現状5つ目の工場の立ち上げ段階にきております。
急速な成長とともに人員拡大を繰り返しているので、品質管理マネージャーとして工場の立ち上げに携われる方を急募しております。

現在、日本人5名(技術系職)中国人工場長(日本語可)、200名超のタイ人スタッフ(増員中)で工場を運営しております。
急速拡大の中、品質管理部門でタイ人のマネジメントを中心にできる方が必要になりました。

【業務内容】
*品質管理
*タイ人のマネジメントおよび教育
*タイ人の採用サポート・面接
*品質管理システムの構築・改善
*マネージャーとしてプロダクションの品質を担保

【社風】
*実力主義で年齢関係なく、フラットに評価される環境
*タイ人スタッフと和気藹々した雰囲気
*日本人スタッフ、中国人スタッフ、タイ人スタッフとインターナショナルな社内


【現状】
中国工場からタイ工場へ技術、製造拠点移転をしている最中。
工場内では中国式のやり方も多く垣間見れるため、日本式に変えていきたい状況です。
そのため、現工場長(中国人)と連携をとりながら日本式の技術を取り入れていただける方を急募しております!
คุณสมบัติของผู้สมัคร 【必須】
*業界・職種問わず、工場内での技術関連のマネジメント経験のある方
*タイ人とタイ語でコミュニケーション取れる方
*工場立ち上げという理解のある方


【歓迎】
*立ち上げ段階の工場で経験のある方
*生活用品の製造工場での経験のある方
เงินเดือน Monthly Salary 100,000THB 〜 150,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Maintenance Section Manager ID:46005

รายละเอียดงาน - Responsible for machine maintenance such as boiler, cutting, etc.
- Conduct improvement plan to enhance efficiency and productivity
- Responsible for the management of subordinate officers (10 persons)
- Cooperate closely with Thai factory manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-40
- Work experience in related field for 5 years
- Work experience in staff management (minimum 2-3 persons)
- Ability to use AutoCAD
- Having good health conditions
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

In-House Interpreter (at Wellglow) ID:42425

รายละเอียดงาน - Translate documents and conversation from Japanese to Thai and vice versa
- Cooperate closely with Japanese staff and support office operations
- Report to Japanese MD and contact Japanese Head Office
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 25-35
- JLPT N1 or N2
- Work experience in manufacturing field
- Work experience in Japanese company
- Ability to commute to Wellgrow Industrial Estate
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Bangna (Bangkok),Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok),Samutprakarn

R&D Section Manager ID:43307

รายละเอียดงาน - Research and develop seasoning products for company
- Development of new products related to rice crackers
- Meet new product criteria in terms of cost and margins established
- Conduct professionally designed sensory tastings with new products
- Prepare report and documents in English
- Check the law of material / resource prohibition when exporting to mainly Japan and USA
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male / Female
- Age 25~55 years old
- R&D Experience in food industry around 3 years
- knowledge: Law (prohibition of chemical and ingredients when export)
- English: Business Level Neo-3 above
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Safety Officer (Samutprakarn) ID:46010

รายละเอียดงาน - Inspect the site to ensure hazard-free environment
- Follow safety and security procedures (and) determine appropriate action
- Conduct risk assessment and enforce preventative measures
- Conduct investigations of all accidents and near-misses
- Report to concerned authorities (documentation) as requested or mandated by regulations
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 25-30
- Bachelor's Degree in Occupational Health and Safety or related field
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Good understanding of safety at work
- Skills in communicating and maintaining relationships with colleagues
- Ability to work under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Assembly Engineer(electric arc welding) ID:42537

รายละเอียดงาน Assembly engineer in this company is similar to maintenance engineer.
They have to find problem with arc welding machine and improve it.

◆Product quality evaluation
◆Production / Manufacturing Improvements
◆Electric arc welding machine design and implementation for repairs and improvements
◆Electric arc welding machine Design for Modifications and Repairs
◆Electric arc welding machine design and implementation for product design changes
◆Determine required tooling and capacity for new programs
◆New making monitoring for In-house made and outside made dies
◆New electric arc welding machine trial and stamping process development
◆Identification and resolution of mass production tooling issues
◆Development of electric arc welding machine adjustment requirements and plan
◆Tooling and product evaluation and validation
◆New electric arc welding machine Introduction - Management of new tooling procurement from prototype development through mass production
◆Preparation of new electric arc welding machine specifications & requests for quotation
คุณสมบัติของผู้สมัคร ◆Male/Female, Aged 25- 37 year old
◆English doesn't matter
◆Must graduated Electrical degree
◆Working experience at related to electric arc welding company
◆Working experience as Assembly engineer
◆Experience for install new electric arc welding machine
◆Working experinece at related field and industry
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Maintenance Engineer (Press Machine) ID:44638

รายละเอียดงาน - Maintain the large-sized press machine (1,000t TDM, 2,500t TRF, 5,400t Auto TDM)
- Perform product quality evaluation
- Identify the resolutions for large-sized press machine issues
- Responsible for Production/Manufacturing Improvements
- Responsible for large-sized press machine repairs and improvements
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-40
- Bachelor’s Degree in related major
- Experience in maintaining large-size Press Machine (Over 1,000t) is a MUST
- Able to communicate in English
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

ISO Specialist (for new factory) ID:45821

รายละเอียดงาน - Acquire ISO9001 and ISO14001 to build new factory
- Prepare and manage documents for ISO
- Other assigned tasks by manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 35-45
- Good command of English (basic)
- Work experience with ISO in a factory
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location,Samutprakarn

Quality Control Staff ID:45815

รายละเอียดงาน - Control and maintain the quality of company's products and supplier's products
- Investigate and take measures against causes and errors
- Analyse bad date in the process
- Other assigned tasks by manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 25-35
- At least 3 years' work experience in quality control in Japanese manufacturing company (semiconductor is preferable)
- Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location,Samutprakarn

All156Count(1〜20CountDisplay)