รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

+662-653-2700

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All175Count(1〜20CountDisplay)

ID:42715

รายละเอียดงาน - Responsible for Japanese Interpreter/Translator (Japanese – Thai, Thai – Japanese)
- Others related office jobs
- Support of conferences and business meetings
- To coordinate with clients.
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location,Samutprakarn

Sales Coordinator (Bangplee) ID:42755

รายละเอียดงาน -Management of orders
-Import / Export
-Input data into sales / inventory system
-Other assigned by manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Male/Female
-Age 25 to 30 years old
-Good command in English
-Experience as import/export,input data into sales/inventory system
เงินเดือน Monthly Salary 17,000 〜 22,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location,Samutprakarn

Vessel Planning ID:42590

รายละเอียดงาน - Reservation of container and calculate container weight for planning
- Planning for container arrival on time
- Able to manage where to put each container on vessel
- making the report of vessel, barge, QC product, Barge Operation
- Coordinate with concern party both inside and outside customers to smooth operation
- Respond to prepare vessel discharging and loading sequence
- Respond to prepare loading stowage plan for the master approval o on vessel’s draft prior to loading
- Coordinate with parties concerned during vessel operation in port
- Be center for vessel operation documents
- Prepare “statement of fact” for master acknowledgement
- Submit related documents to vessel’s local agents
- Planning and operation for documents related to vessel matter
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Bachelor degree
- Able to work on time and weekend
- Communicative in Endlish
- At least 1-2 year experience in Cargo planning, Vessel Planning
- Have basic knowledge of Vessel planning
- Good team player and provide recommendation to a team
- Able to handle immediate problem.
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

電子部品業界での新規開拓営業(運転免許必須) ID:42810

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Purchase staff (Romklao-Ladkrabang) ID:42548

รายละเอียดงาน -Purchasing officer to purchase/ procure all assigned products in Domestic
-Negotiate with suppliers in term of cost reduction, term of payment, shipping process.
-Document conducted for purchasing process such as PO, PR, Quotation Collecting
-Visit supplier sometimes
-Keep management informed by report
คุณสมบัติของผู้สมัคร -23 years old above
-Bachelor degree in Business Management or related
-Experience in training 1-2 years
-Able to use MS office, and basic Photoshop
-Own car
-English knowledge
เงินเดือน Monthly Salary 17,000THB 〜 22,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

【急募!大手印刷会社】アシスタントセールスマネージャー ID:41669

รายละเอียดงาน ・所属部門:Marketing and Sales 1 department / Bangna Sales section
・担当内容
 -所属部門長(日本人)のサポート
 -担当する既存/新規クライアント側日本人への営業活動
 -担当する既存/新規クライアントに対する日本人営業、タイ人営業連携による戦略立案・提案・受注活動・実施
 -担当する既存/新規クライアントから受注したプロジェクトのコーディネーション・納品&入金までのフォローアップ
 -担当するクライアントにてASEAN地域でのビジネスチャンスがある場合は出張対応するケースもあり
 -日本本社からの案件に対する対応
-翻訳、マーケティング、イベント、印刷、デジタルマーケティング、デザイン関連ビジネスにおける企画営業
-日本人営業チーム(2名)の管理、目標に向けた動き
-クライアント対応(主に日本人)

・業務内容
 -クライアントが保持する情報のローカライズ(東南アジア言語への翻訳展開)
 -クライアントが保持する情報をベースとしたコンテンツ制作(紙媒体、アプリやWEBなどのIT媒体など)
 -クライアントの部品としての印刷物、ラベル、CD-ROMなどの製造、納品
 -クライアントの販促活動(イベント、販促アイテム)への企画提案

・メインクライアント
TOYOTA等大手自動車メーカー、大手家電メーカー、大手機械メーカー
คุณสมบัติของผู้สมัคร  -女性
-業界未経験歓迎
 -英語:コミュニケーションレベル / タイ語:簡単な日常会話レベルがあればより良い
 -タイでの勤務経験は問わず
 -タイでの自動車免許必須(日本からの国際免許でも可)เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 65,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Bangna (Bangkok),Location,Samutprakarn

【急募!大手印刷会社】広告営業 ID:41769

รายละเอียดงาน 【業務内容】
・在泰トヨタ自動車(TMT)、トヨタ統括会社(TMAP)、その他関係会社への営業活動
・主に日本人チャネルとタイ人トップマネージメントへの提案営業活動
・毎月の営業数字目標達成にむけて、案件獲得を最大のミッションとしながら日本人GMとタイ人MGRとともに、顧客開拓、ベンダー開拓をしながら提案型営業活動を行う。
・顧客のマーケティング上の課題をヒアリングし、その課題を数学的に分析しながら、相応しいツールや施策を提案する。
・将来的にはタイ国内のみならず、東南アジア他国においてのトヨタ、トヨタ関係会社への企画営業も担当。
คุณสมบัติของผู้สมัคร  -女性 / 男性
 -英語:コミュニケーションレベル / タイ語:簡単な日常会話レベルがあればより良い
 -タイでの勤務経験は問わず
 -タイでの自動車免許必須(日本からの国際免許でも可)
 -海外営業経験
 -自動車メーカー、パーツメーカー出身者
 -広告代理店、制作会社出身者
 -前向きに物事をとらえ、ホウレンソウを適宜行い、チーム内で調和を取りながら、プロジェクトを進行、推進
 -与えられたミッションにオーナーシップを持ち、案件に対し熱意をもって完遂する。
 -コスト感覚、スケジュール感覚をつねに持ち、顧客満足の最大化と利益の最大化をバランスよく実行
 -顧客の要求以上の対応を心がけ、顧客すら気づいていない課題を見つけ、そのソリューションを提案できる
 -PDCAを理解し、その継続的な行動を我慢強く対応できる
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Bangna (Bangkok),Location,Samutprakarn

【JPN N2 UP】 Interpreter ID:42805

รายละเอียดงาน - Interpreter and Translator
- Work at factory office, interpret & translate between Thai-Japanese.
- This company is Japanese company, so sometimes Japanese clients comes or visit them.
And Often you attend the meeting and help knowledge share meeting of young workers.
- Of cause includes documents work and small tasks
- Work on Saturday biweekly. Twice or third times per month.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - 22-35 years old / Female
- Language skill Japanese : N2 UP
- Ability of keep secrets
- At least a few years experience
- (Prefer) communicative English skill
- Communication skill
- Work under pressure
- Logical thinking
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Interpreter - N2 ID:42396

รายละเอียดงาน *responsible for interpreting between Thai and Japanese
*attend meeting to interpret for Japanese manager
*attend meeting to translate
*assign tasks to production line on site
*other tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร *at least 2 years' experience in interpreter
*male or female / age : not over 40 years old
*Japanese skill : N2
*Neo-3
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

覚えたタイ語を活かしてみませんか? 工事用品のレンタル営業 ID:42785

รายละเอียดงาน - 日系のお客様への訪問 (自身で社用車を運転し、アユタヤ、チョンブリ等の日系企業が多く点在する工業団地へ訪問)
 お客様は基本的に全て日系なので、外出先で英語やタイ語をビジネスシーンで使用する事は原則ございませn
- 現地でお客様がどういった機材を求めておられるかのニーズヒアリングや、故障が発生していないかの聞き込み
- 自社オフィス内におけるタイ人への見積もり依頼やその他顧客対応の調整 (タイ語はここで求められます)
- その他各種報告書や日報関連の書類作成や整理
คุณสมบัติของผู้สมัคร - 日系の工事用品や重機のレンタル業
- 現在タイ国内に4拠点あり、主にタイの主要な工業団地に展開している日系企業が顧客の主軸
- 従業員 : 140名 (うち日本人駐在員4名、現地採用1名)
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Training officer (Romklao-Ladkrabang) ID:42547

รายละเอียดงาน -Create training plan, and conduct schedule for new and current employee.
-Training new staff, retail management for each branch, cashier, manner.
-Training client service for current and new staff.
-Travelling to upcountry branch sometimes to train employee.
คุณสมบัติของผู้สมัคร -22 years old above
-Experience in training 1-2 years
-Good personality
-Able to use MS office
-Able to travel upcountry
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

ID:42506

รายละเอียดงาน 1. To prepare quotation and price list to customer
2. Visit customers to retain long-term customer relationships and build new relationship with potential customers which lead to customer satisfaction and be able to generating orders and sales
3. Prepare sales budget and be able to achieve sales and profit
4. Strong analytical skill and prepare sales monthly report
5. Responsible for claim issue, contracts, environmental issue and support customer requirements
6. Collaborates with related departments and oversea to ensure customer requirements are matched
7. Visit customers to update market situation and issue report to concern person
8. Ensured the accuracy of customer profile database
9. Take care of sales amount and Gross Contribution margin
คุณสมบัติของผู้สมัคร 【MUST】
- Have a Driving risence
- Experience of Sales around 1 year.
【BETTER】
-
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Deputy Section Manager(DSM.) ID:42774

รายละเอียดงาน 1. DIS Management & Control
2. Data Analysis + Budget Control
3. Support Management Information
4. Monthly Report and Up Date Daily Income Statement.
คุณสมบัติของผู้สมัคร * Male, Age 32-35 years old
* Communicative English
* Must have a good presentation skill
* Understand ISO/IATF16949 System
* Qualified individual with strong finance and business management background are ideal candidates for a career in corporate planning
* High responsibility and good interpersonal skills
* Multi skill for working
* Work under pressure
* Have be enthusiastic and leadership
*Must have experience in sales in automotive industry or related products
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Sales Senior (Automobile) ID:36104

รายละเอียดงาน *Provide Aluminum Alloy Wheel and Foundry parts to the global automotive and allied industries.
*Identify new business opportunity
*Negotiate to potential customers
*Estimation, correcting information from internal and external dept
*Manage Sales team
*Other related tasks
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male, Age 30-39 years old
*Communicative English
*Must have a good presentation skill
*Must have experience in sales in automotive industry or related products
*Must have a drivers licence
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 75,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Sales Junior (Japanese Speaker) ID:41335

รายละเอียดงาน *Provide Aluminum Alloy Wheel and Foundry parts to the global automotive and allied industries.
*Identify new business opportunity
*Negotiate to potential customers
*Estimation, correcting information from internal and external dept
*Other related tasks
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Female only, Age 23-35 years old
*Communicative Japanese N3 over / English
*Must have a good presentation skill
*Must have Sales or Sales Co experience in automotive industry or related field
*Must have a drivers licence
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

E-Commerce Assistant/ Manager (Romklao-Ladkrabang) ID:42760

รายละเอียดงาน -Define/solutions E-commerce strategy, update products through website
-Develop strategy or solution new pattern presentation on website
-Develop and carry out the strategic online marketing plans
-Understand nature of online shopping
-Managing budget include website design, market research, and online activities
-Monitor, solution to online problem, including ordering, payment, packing and delivering process.
-Analysis online sales
คุณสมบัติของผู้สมัคร -30 years old above
-Bachelor degree in Business Management, Marketing or related
-Experience in Online Marketing 2 years, SNS online solution
-Understand CMS or website pattern
-Basic understand graphic computer
-Good command in English
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Service Engineer ID:40161

รายละเอียดงาน *Repair for Machine
*Service for Machine
*Visit to Client for repair
(Best) Repair for Machine experience
คุณสมบัติของผู้สมัคร
*15K~20K
*Graduate High school is OK
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 20,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Electrical Engineer(Samutprakan) ID:40712

รายละเอียดงาน - Design electrical diagram
Products: Rice cooker, Vacuum cleaner and microwave etc.
- Design control panel
Products: car and motorbike etc.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Prefer work experience of electrical field
- Understand software and hardware
- Understand control panel system
เงินเดือน Monthly Salary 10,000THB 〜 15,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

【JPN N3 UP】Secretary & Interpreter ID:42745

รายละเอียดงาน - Interpreter and Secretary of president
- Basically, you move with executive as secretary and interpreter.
Stay in factory office, interpret & translate between Thai-Japanese.
- This company is joint venture of Japanese and Thai.Sometimes Japanese clients comes or visit them.
And Often you attend the meeting or study group of young workers.
- Work on Saturday biweekly.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - 22-35 years old / Female
- Fresh grad welcome
- Language skill Japanese : N3 UP
- Ability of keep secrets
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Interpreter(Japanese Speaker) ID:41552

รายละเอียดงาน -Interpret in Factory line and office to Japanese person
-Interpret at meeting Thai and Japanese
-Interpret in factory for any trouble
-Translate some document
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male / Female
- Fresh Graduate welcome
- N2
- Manufacturing / Factory interpret exp is advantage
เงินเดือน Monthly Salary 20,000 〜 35,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

All175Count(1〜20CountDisplay)