รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All151Count(1〜20CountDisplay)

Sales Engineer ID:47627

รายละเอียดงาน - Identify new potential prospects and penetrate into Southeast Asia to increase business opportunities
- Handles all sales inquiries, quotations, follow-ups, delivery schedule and packing
- Support existing and new accounts and visit customers
- Closely monitor and manage the delivery of parts and collection of materials to/from customers
- Generate and prepare monthly report of sales activities for management executives
- Other related duties as requested by management executives
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai nationality, age between 24-35
- Bachelor's Degree in Mechanical or Electrical Engineering
- Work experience, more than 1-2 years, as a Sales Engineer
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
- Skills in presentation (and knowledge of materials)
- Having a private car and a valid Driving Licence
เงินเดือน Monthly Salary 20,000 〜 30,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

QC & QA Assistant Manager ID:46546

รายละเอียดงาน - Ensure all QA staff are well-trained to recognize quality standards and team members have effective tools to perform tasks
- Work actively to establish quality levels and contribute to constant improvement
- Ensure correct information and feedback in terms of daily and monthly reports in writing quality-related issues, improvements, etc. (reject and rework is provided to top management executives)
- Inform senior management executives about quality issues and stop the production in case of emergency or risk of producing bad quality
- Support in solving production and quality issues in cooperation with supervisors and technicians
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 30-40
- Diploma or Bachelor's Degree in any related field
- Work experience in automotive industries (parts)
- Hands-on knowledge of PPAP (Production Parts Approval Process)
- Good analytical skills in QRQC (Quick Response Quality Control)
- Good knowledge of TS16949
- Understanding of APQP (Advanced Product Quality Planning)
- Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Sales Coordinator ID:47422

รายละเอียดงาน - Responsible for customer service, and sales and purchasing control
- Receive PO and follow up with forecasts from customers
- Conduct planning on quantity before issuing PO
- Issue purchase orders and forecast to suppliers
- Negotiate with customers and suppliers about sales and purchasing
- Control and key in UBS system for part incoming, receiving PO from customers, issuing PO to suppliers, and issuing invoices
- Issue invoices and packing list before the delivery
- Cooperate with teams of delivery, QA & QC, and BOI logistics
- Filing and prepare purchasing and sales invoices
- Control and manage stock (actual and in UBS system)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai nationality, age between 25-32
- Bachelor's Degree in any related field
- Work experience, minimum 2 years, as a sales coordinator in a trading company
- Good command of English (upper intermediate)
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
- Work location is in Samutprakarn
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 28,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Bangna (Bangkok),Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location,Samutprakarn

Japanese Interpreter (female, JLPT N3) ID:47718

รายละเอียดงาน - Translate documents from Japanese to Thai and vice versa
- Make reservation for hotel, air ticket, golf course, etc. for Japanese expatriates
- Manage the residential rental agreement for Japanese expatriates
- Attend meeting as the interpreter for company's conference
- Other related tasks as assigned by manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai nationality, age between 23-30
- Work experience, 1-3 years, as an interpreter or translator
- Japanese, minimum JLPT N3
- Good command of English (upper intermediate)
- Ability to work on Saturday twice per month
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

CNC Service Engineer (Bangplee) ID:46323

รายละเอียดงาน - Perform on-site maintenance of CNC Precision Lathe (power plant)
- Coordinate and manage staff on site
- Occasionally communicate with Japanese staff in English or Japanese
- Generate process documents before working on site and report after construction
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai nationality, age between 22-35
- Work experience as a service engineer is an advantage
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Ability to communicate in English or Japanese
- Having a valid Driving Licence (and a private car)
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location,Samutprakarn

Marketing & Sales Executive_Samrong office ID:47479

รายละเอียดงาน - Provide marketing or training support for all affiliates such as event, survey, IT tools, media, sales tools, VOD, and etc.
- Gather information with other AEs, create presentation with manager, and present to customers in order to obtain new business
- Keep positive business relationships with customers and manage operation of manual production and sales
- Perform inventory and ordering management with production forecast
- Share the information and, develop and expand the network of suppliers (which could be utilized for our new business model)
- Achieve sales turnover target and profit amount target as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 25-30
- Work experience in automotive parts manufacturing business (printing industry will be an advantage)
- Tough negotiation skills with customers and internal departments
- Strong skills in sales administration and coordination
- Good communication skills with customers (as a coordinator)
- Ability to communicate in English (TOEIC, minimum 550 scores)
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Interpreter (Thai-Japanese) ID:40864

รายละเอียดงาน - Perform duties as a Personal Assistant to Executives (Secretary & Interpreter)
- Interpret and translate languages (Japanese and Thai) to facilitate communication
- Welcome Japanese clients (factory visit) and attend meetings
- Other related tasks as may be assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 27-45
- Work experience, more than 5 years, in this field (or a related field)
- Work experience in a textile industry is preferred
- Japanese, minimum JLPT N2 (welcome JLPT N3 if actual skill is N2)
- Good command of English for business
- Ability to keep confidentiality (secrets)
- Willingness to work on Saturday (this condition is negotiable)
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Junior Sales Representative ID:43163

รายละเอียดงาน - Find new potential prospects to expand business
- Visit existing customers with senior sales executives
- Suggest and sell company products
- Generate and prepare invoices, presentation documents, etc.
- Follow up with existing clients
- Report to manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Bachelor's Degree or higher in any field
- Having a private car and a valid Driver's License
- High responsibility with good analytical and calculation skills
- Computer literacy in Microsoft Office Suites
- Good personality and ability to work under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Sales Support ID:47730

รายละเอียดงาน - Support sales staff and Sales Division (Thai and Japanese staff)
- Handle orders, complaints and other inquiries
- Assist customers and answer telephone calls
- Perform data entry when orders are completed or changed
- Proceed sales data and prepare progress reports
- Follow up on sales leads
- Direct sales lead to appropriate members of sales team
- Make quotations and send to customers
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai nationality, age between 25-40
- Bachelor's Degree in Business Administration or a related field
- Work experience, 2-5 years, in a related field
- Good knowledge of import and export process
- Good command of English (upper intermediate)
เงินเดือน Monthly Salary 23,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Bangna (Bangkok),Location,Samutprakarn

Interpreter (JLPT N2) ID:47699

รายละเอียดงาน - Interpret languages (Japanese and Thai) for production engineering
- Handle coordinating tasks with other departments
- Other related tasks as assigned by management executives
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 25-35
- Bachelor's or Master's Degree in Japanese or a related field (GPA, minimum 2.50)
- Work experience as an interpreter in production engineering or manufacturing field is required
- Work experience in sales or marketing functions is preferable
- Japanese, JLPT N1 or N2 (business level) only
- Good command of English (TOEIC, minimum 600 scores)
- Having a valid Driving Licence
- Ability to travel for work (in Bangkok and the upcountry)
- Work at Bangbo Office, Samutprakarn
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Design Engineer ID:41405

รายละเอียดงาน - Control panel design (sheet metal, electric diagram, etc.)
- Soft PLC design (Mitsubishi)
- I/O check
- Using "Auto CAD"
- Modifying PLC and wiring in the field
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 26-33
- Work experience, minimum 3 years, in control panel design and PLC (Mitsubishi)
- Work experience in the production of control box
- English language is not necessary
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
- Having a calm personality
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Electrical Engineer (welcome new grad) ID:47654

รายละเอียดงาน - Create the distribution board such as control panel, etc.
- Implement the function test
- Adjust and install work of distribution board (control panel)
- Inspect and maintain finished products
- Supervise and manage subordinate officers and project
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 23-29
- Bachelor's Degree in Electrical Engineering
- Work experience, minimum 2-3 years, in creating control panel or switch-box
- Ability to read electrical drawings and create control panel or switch-box
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 20,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Sales Engineer ID:46587

รายละเอียดงาน - Search for new customers in designated regions and provide beneficial solutions for clients
- Develop long-term relationships with clients by interpreting and managing their requirements
- Conduct sales presentations and provide technical and application support
- Develop business strategies and action plans to achieve assigned sales targets
- Evaluate customer's requirements to map out solutions and make appropriate recommendations
- Develop technical and application knowledge for field applications and on-site implementations
- Plan and deliver training and after-sales support to customers when required
- Work with sales and service teams to proactively search for new business
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male Thai national, age between 21-25
- Work experience, minimum one year, in related field
- Ability to communicate in English via emails
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
- Having a good attitude for work
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Sales Manager ID:46283

รายละเอียดงาน - Conduct sales of company's products
- Find new customers to expand business
- Visit customers to maintain business relationships (and follow up)
- Generate and prepare invoices, presentation documents or related documents
- Supervise and manage sales staff
- Report to Japanese manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 35-45
- Bachelor's Degree or higher in any field
- Having a private car and a valid Driver's License
- High responsibility with good analytical and calculation skills
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
- Having pleasant personality and ability to work under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

HR & GA Manager ID:47491

รายละเอียดงาน - Responsible for a full spectrum of HR & GA functions such as employee recruitment, orientation, performance evaluation, compensation & welfare structure, training & development, employee and labor relations, appraisals and legal compliance
- Lead corporate HR & GA strategies and operation (planning, implementing, and evaluating)
- Handle company's benefits for all staff, e.g. Life & Health Insurance, Annual Physical Checkup, Social Security Fund, Provident Fund, etc.
- Set, review, and analyze up-to-date HR agreements, regulations, employee handbooks which comply with the law, and communicate with employees relating to policy-related issues
- Handle Visa & Work Permit and 90-day notification for Japanese expatriates
- Handle ISO documents as Document Control Center (DCC)
- Manage company’s assets such as cars, supplies and other office facilities
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 45-60
- Work experience, minimum 5 years, in HR and GA in automotive company(-ies)
- Good command of spoken and written English (TOEIC, more than 500 points)
- Good command of Japanese, minimum JLPT N2, is preferred
- Capability of working well under pressure
- Willingness to develop your career path and grow with us
เงินเดือน Monthly Salary 100,000THB 〜 150,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Bangna (Bangkok),Location,Samutprakarn

Warehouse Manager (Ladkrabang) ID:47656

รายละเอียดงาน - Control and manage warehouse and inventory
- Ensure products are stocked correctly and safely
- Supervise warehouse employees and oversee daily operations
- Inspect conditions of tools and equipment
- Control and arrange warehouse, plan routes and shipment process
- Enforce all company's rules and regulations
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai nationality, age between 35-40
- Bachelor's Degree or higher in Logistics, Industrial Management, Business Administration or a related field
- Work experience, more than 5 years, in warehouse
- Work experience, minimum 3 years, in retail warehouse or logistic in a management level
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, especially Microsoft Excel, etc.)
- Good understanding of basic English
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Sales Engineer ID:46019

รายละเอียดงาน - Attend meetings with customers to obtain requirements
- Issue quotations to customers and follow up on results
- Follow up on invoices, payment, contract, etc. with customers
- Provide support for sales team to achieve yearly sales target
- Other relevant functions relating to sales activities
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male Only, Thai national, age between 22-26
- Bachelor's Degree in Engineering, Mechanical, Chemical, Food or Mechatronic Engineering
- Work experience in related field for 0-2 years
- TOEIC scores, minimum 650 (to communicate with Japanese and American customers)
- Ability to travel to work in the upcountry
เงินเดือน Monthly Salary 19,000 〜 25,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Bangna (Bangkok),Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location,Samutprakarn

Purchasing Section Manager (Samutprakarn) ID:47660

รายละเอียดงาน - Sourcing overseas suppliers, negotiate and close deals with optimal terms
- Find and evaluate new source for cost reduction program
- Discuss and evaluate specification with suppliers
- Perform cost and scenario analysis, and benchmarking
- Develop, lead and execute purchasing strategies
- Supervise and train purchasing staff in sourcing, contracting, and negotiation
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 26-40
- Bachelor's Degree in Business Administration, Economics, or a related field
- Work experience, minimum 3 years, in purchasing, overseas purchasing, or import-export
- Ability to communicate in spoken and written English
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
- Analytical thinking and negotiation skills
- Strong leadership qualities and positive thinking
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Cooperate Government Relations (Chief or Manager) ID:42442

รายละเอียดงาน - Communicate and cooperate with government and private sectors relating to automotive parts industry e.g. Federation of Thai Industries (FTI), Automotive Industry Club (AIC), Thai Automotive Industry Association (TAIA), etc.
- Study about projects, make an analysis, prepare reports, proposal, and presentation to top management executives for decision-making (pros and cons that will impact our business)
- Study and analyze suitable privileges or the best channel for our business and provide information to top management executives
- Cooperate with government and industry groups to follow up on issues with corporate group business
- Participate in discussing and negotiating government policy, laws, regulations with industrial partners or interest group
- Develop positive business relationships with government, industry group or independent organizations
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 27-37
- Bachelor’s Degree in Political Science, Business Administration or a related field
- Work experience, 3-7 years, in dealing with government sections relating to automotive industries
- Skills in government relation, negotiation, communication, and reporting
- Good command of English (TOEIC, minimum 600 scores)
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Japanese Interpreter (Production Control) ID:47626

รายละเอียดงาน - Facilitate communication (translating Japanese and Thai) in office and factory
- Translate documents from Japanese to Thai and vice versa
- Interpret languages (Japanese and Thai) on production line, during meeting or conference, etc.
- Coordinate with Japanese staff as assigned
- Report to Japanese Division Manager
- Support other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 25-35
- Bachelor's Degree in a related field
- Japanese, minimum JLPT N3
- Work experience, 1-3 years, in a manufacturing environment
- Work experience as a Japanese Interpreter on production line
เงินเดือน Monthly Salary 30,000 〜 35,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

All151Count(1〜20CountDisplay)