รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

+662-653-2700

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All203Count(1〜20CountDisplay)

Service Technician (Suksawat) ID:41094

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Service Technician (Phuket) ID:41095

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Sales co Asst MGR Japanese Speaker_Bangna ID:40936

รายละเอียดงาน - Translate Thai to Japanese
- Help MGR(thai) to interpret, because their client is so many japanese company
- Prepared, edited and rewrote draft/text in Japanese and English
- Oversaw and proofread
- Coordinated with overseas clients and vendors via E-mail
- Maintained project schedule
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Translate relate fields(prefer)
- Male/Female, 26-40 years old
- N1,N2
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Assistant General Manager of car parts maker ID:40834

รายละเอียดงาน - Assistant General Manager of car parts maker (use for TOYOTA, HONDA cars...)
- Support for GM and personnel tasks. Coordinated in both.
- Support business trip of Japanese Assistant Manager, Japan, traveling about 1-2 times a
month, approximately once a week.
- Basically This position move with GM, But when in office, write & read, arrange documents...
คุณสมบัติของผู้สมัคร - JLPT N3, not communicative but only greeting OK
- (If can not speak Japanese) Can speak and read English well.
- Management of something.
- Production control or Marketing experience. (Automobile industry is prefer)
- Can travel to Business Trip abroad
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

【URGENT】Interpreter / HR Supervisor (Samutprakarn) ID:41083

รายละเอียดงาน -Translate document from Japanese to Thai
-Translate in the meeting or conference Japanese to Thai, Thai to Japanese
-Attendant to construction site
-Handle GA work
-Others duties as assigned by company
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female. 25- 40age.
- Good command in Japanese(Over N3)
- Need own car by coming office.
- (Better)Graduate Degree from Accounting or relate
- Good personality
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Production Manager_Samutprakarn ID:40937

รายละเอียดงาน - Production manager
- Control process
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, 26-40 years old,
- Experience similar category more than 5 years
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

ID:41074

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Training Officer (Male) ID:38451

รายละเอียดงาน *Work In Bangpoo*
-Conduct and organize On Boarding New staff’s Programs.
-Assist HR Manager to organize other special functions arranged for new staffs to ensure that the training runs smoothly and meet objectives as planned.
-Monitor and follow up the training results to ensure that targets are achieved.
-Prepare training record input as required in monthly training report as well as evaluate, modify and improve the training programs based on staffs feedback and course objectives.
-Translate English documents into Thai for training programs.
-Others assignments as required.
คุณสมบัติของผู้สมัคร -MALE ONLY
-Excellent in English
-Fresh graduated are welcome
-Bachelor degree in English,Business Administration or related field.
-Hard working,patient and excellent in communication.
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 28,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Import Supervisor Air Freight (Suvarnabhumi) ID:40349

รายละเอียดงาน - Responsible for taking care shipping documentations
- Coordinate to other related departments
- Responsible for dealing with customs clearance
- Other related as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, age not over 45 years old.
- Bachelor degree in Logistics or related field,
- At least 5 years experience in freight forwarder in both import and export, have been worked with logistics company.
- Good command of English literacy and computer skill.
- Responsible and flexible
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location,Samutprakarn

Service Advisor (Samutsakorn*) ID:39912

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Accounting Section Chief ID:36504

รายละเอียดงาน 1. Operational Planning, KPI setting concerning accounting issue with superior and communicate to internal departments to ensure all operational process along with company’s policy and achieve the target.
2. Manage and control account closing of revenue and expenditure of primary glass and automotive glass to ensure accuracy of accounting record, calculation of revenue and expenditure and accounting adjustment (if any).
3. Manage and control the calculation of cost of primary glass and automotive glass to ensure that the calculation of production cost and cost allocation are comply with principle of accounting, company’s policy and accounting standard.
4. Analyze and comparative between operation performance, operation cost and change concerning account issue with budget to find differentiate and reason of differentiate and reporting.
5. Generate short / long term plan and feasibility study for analysis and provide recommendation concerning primary glass and automotive glass to concerned parties.
6. Develop and oversee team member to work under regulation and concerned standard and plan the inventory check, monitor and report stock result status including follow up with the Warehouse and Production for corrective action
7. Ad hoc task as assign
คุณสมบัติของผู้สมัคร • Age over 28 years old
• Bachelor degree or higher in Accounting or Business Administration.
• Minimum 5 years of experience in accounting / cost / business control
• Proficiency in IFRS, accounting standard
• Good in English Communication
• Computer literacy (Ms Office)
• Leadership, mature and proactive
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 66,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Electric Chief Engineer*Samutprakarn ID:40429

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 28,000THB 〜 29,500THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Human resource and Administration Section Chief ID:40536

รายละเอียดงาน -Perform accounting records in AP/AR module and ensure that sufficient supporting documentation is approved in line with company policy.
-Prepare cheque / transfer payment and relevant document
-Responsibilities of VAT report, withholding tax and reconciliation with GL.
-Prepare journal entries to record prepaid / accrual for related transactions to ensure financial information presented in proper period as part of the monthly closing process.
-Prepare detailed relevant account reconciliations and provide differences explanation and related adjustment.
คุณสมบัติของผู้สมัคร -MALE IS PREFER.
-Bachelor Degree in Accounting.
-1-2 years experiences.
-Good in computer skills : Microsoft office and Accounting system.
-Good Command of English.
-Good relationship, accuracy and can work under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 55,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Bilingual (EN+JP)Electronics Engineer ID:40975

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Electrical Engineer/Estimation Engineer ID:39911

รายละเอียดงาน - **Preparation of Preliminary estimation, Budget estimation, Detailed estimation (With Rate Analysis) Insurance claims and administration.
- Design management and auditing of electrical system.
- Design structure of electrical transformers.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female
- Age 23-38 years old.
- Bachelor Degree in Electrical Engineering.
- Experience in electric/machinery company as a design engineer at least 5 years.
- Experience in electrical transformers company.
- AutoCAD skills.
- Good command in English and Japanese is plus.
- Able to working in Bangpoo-Samutprakarn area.
- Able to work on Mon-Fri and other Saturday.
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Regional Facility Engineer ID:41007

รายละเอียดงาน [*] Plan Asia regional facility policy and activities
[*] Manage Asia regional subsidiary company based on issued policy
[*] Promote and support Asia regional subsidiary company core person
[*] Communicate and make a monthly report to DENSO Japan
คุณสมบัติของผู้สมัคร [*] Bachelor's Degree in Electrical engineer, mechanical engineer or related field with GPA 2.5 up
[*] Age 25-35 years old
[*] Minimum 3 years experience in facility management such as design, maintenance and operation of electrical or mechanical for energy saving, construction safety, facility risk etc.
[*] Proficiency in English with minimum TOEIC scores 700 points
[*] Good command of Japanese would be an advantage
[*] Experience in overseas working would be an advantage
[*] Strong analytical and strategic thinking skills, continuos drive to achieve the target.
[*] Able to travel abroad for business trip
[*] Able to drive a car with Driving License
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 65,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Process Improvement Engineer ID:34368

รายละเอียดงาน - Find and solve a problem in production.
- Travel to other factory to improvement
- Suggest on production section
- Preparation of audit reports in production
- Study battery production
- Ability to travel abroad to learn battery production.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Bachelor’s Degree in Engineering of Mechanical, Electricity
- Experience 2- 5 years in production or process engineer in factory of automobile part. If more experience will be offer to Senior or Assistant Manager
- Good in Microsoft office
- Knowledge in PLC, PDCA
- Able to use English in e mail and read a manual.
- Ability to work in Bangpoo, Samutprakarn
- Ability to travel to training abroad
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Administrator for Engineer Team ID:39661

รายละเอียดงาน - Input data test result for all battery test
- ISO17025 Document control record by base on ISO/IEC 17025
- Help and support for document control base on Battery Support Department’s purpose and policy.
- For internal audit base on audit result.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Age not over than 30 Years old、
- Female only
- Experience 1 or 2 years (Can be new graduate)
- Expert on excel, word, power point (Have excel test at interview day)
- Can type in normal to fast speed
- Can use basic function and macro
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 20,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Administration Manager ID:36946

รายละเอียดงาน - Respond and distribute general affair tasks.
- Handling daily report.
- Supervising all staffs to work smoothly.
- Solving daily tasks to be accomplished.
- Control tasks assigned to meet the deadline.
- Dealing with outsources company time to time.
- Preparing a monthly report if any.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Thai nationality, male/female
- Age over 35 years old
- Bachelor’s degree in any related file.
- Minimum 5 years working experience in GA and administration.
- Good communication and presentation skills in English.
- Good computer abilities (Word, Excel, Power Point).
- Knowledge about general affair jobs in Japannesses Company.
- Self-motivated, have a team spirit and strong leadership ability.
- Interested in small company environment
- Able to work in Bangpoo, Samutprakarn.
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Production control-Purchasing(JPN speaker) ID:40059

รายละเอียดงาน *Receive orders from the customers (by email and phone).
*Plan to work out the demand, coordinate with all suppliers of direct materials, control delivery schedule.
*To control the number of inventory holding day.
*Both way communications to provide forecast to all suppliers to ensure the plan is optimized.
*Provide invoice
*Provide purchase order to suppliers.
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Japanese N3 level or higher
*Can understand email and phone call in English
*2-3 years Experience in import/export, purchasing would be an advantage.
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

All203Count(1〜20CountDisplay)