รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All59Count(1〜20CountDisplay)

Accounting Officer (junior) ID:43675

รายละเอียดงาน - Administer account payable for all accounts
- Monitor and coordinate with other departments and government sectors such as Ministry of Commerce, Bank of Thailand, and others to accomplish tasks
- Others related task as assigned by Manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Bachelor's Degree in Accounting
- Minimum 1-2 years of experience in Accounting (junior level)
- Computer literacy
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 20,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Chief Costing Analysis (Chacheongsao) ID:42898

รายละเอียดงาน - Analyse the costing in production process of factory and cost of goods sold
- Create standard price, standard DL, and standard OH of raw material
- Inspect transaction inventory
- Report on the dead stocking
- Prepare inventory evaluation report
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-40
- Bachelor's Degree or higher in Accounting or Finance
- Minimum 3-5 years of experience in Manufacturing company
- Knowledge of cost and budgeting analysis in manufacturing company
- Ability to set standard cost
- Proficiency in ERP and Microsoft Office (Excel/Word/PowerPoint)
- Good communication and analytical skills
- Good command of English
- Hands-on, results-oriented and an active personality
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Chief International Finance Section ID:42897

รายละเอียดงาน - Deliver the management report for monthly/yearly under budgeting and plan.
- Create template report for global guidance, and track and report progress of subsidiary
- Understand and assist in refining business processes to mitigate any risks associated with subsidiary company
- Be a part of the new cross-cultural team that fosters growth and has run along the way
- Conduct general and specific risk assessment activities of subsidiary company
- Assist in developing internal controls based on risk analysis, and monitor their implementation
- Perform ad hoc tasks or special assignments as business needs or as executives assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-40
- Bachelor's Degree or higher in Accounting or Finance
- Minimum 3-5 years of experience in Accounting & Finance functions with some experience in supervisor level
- Proficiency in ERP and Microsoft Office (Excel/Word/PowerPoint)
- Able to work and travel overseas (occasionally)
- Good command of English
- Good communication and analytical skills
- Hands-on experience, results-oriented and an active personality
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Sr. SALES REPT. (LUBRICANT/SILICONE/GREASE) ID:43652

รายละเอียดงาน - Responsible for supporting sales
- Correspond to e-mails and incoming phone calls
- Coordinating with suppliers and customers
- Check and maintain record of P/O & P/R
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Minimum 2 years' experience in Sales (lubricant/silicone/grease products)
- Experienced in distribution/trading company
- Good communication and presentation skills
- Computer literacy
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

SALES COORDINATOR ID:43651

รายละเอียดงาน - Responsible for supporting sales
- Correspond to e-mails and incoming phone calls
- Coordinating with suppliers and customers
- Check and maintain record of P/O & P/R
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Minimum 2 years' experience as Sales Coordinator
- Direct experience in supporting sales team
- Skills in corresponding e-mails and handling calls
- Detail-oriented
- Willing to do ad-hoc tasks as assigned
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Sales and Marketing Vice President ID:43486

รายละเอียดงาน - Handle customers in responsible area
- Research general information and financial situation of prospective customers
- Visit prospective customers in order to promote leasing business and maintain good relationship
- Visit the suppliers in order to maintain good relationship, and promote leasing business and seek for the business partners
- Discuss and propose the quotation to customers
- Follow up customers after providing quotation to close sales
- Follow up customers about the notice of expiration
- Gather all necessary documents from customers for credit approval
- Coordinate with all internal departments in order to complete each transaction and solve problems
- Negotiate, coordinate, and cooperate with suppliers in order to determine the specification of leased asset, the starting date of the agreement, and due payment
- Provide service and assist customers with each requirement
- Other duties assigned by Department Superiors and Management
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male / Female age over 40 years
- Bachelor degree in marketing , Business administration , Economic or any filed is related
- Lease company experience 5years over will be advantage
- Good of command in English (writing, reading)
- Have driving license (no need car)
- Will be advantage worked in .Lease company (Bangkok Mitsubishi UFJ Lease, TISCO Tokyo Leasing, Sumitomo Mitsui Auto Leasing & Service etc..)
เงินเดือน Monthly Salary 100,000THB 〜 120,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Sales & Marketing Officer ID:42240

รายละเอียดงาน - Handle customers in responsible area
- Research general information and financial situation of prospective customers
- Visit prospective customers in order to promote leasing business and maintain good relationship
- Visit the suppliers in order to maintain good relationship, and promote leasing business and seek for the business partners
- Discuss and propose the quotation to customers
- Follow up customers after providing quotation to close sales
- Follow up customers about the notice of expiration
- Gather all necessary documents from customers for credit approval
- Coordinate with all internal departments in order to complete each transaction and solve problems
- Negotiate, coordinate, and cooperate with suppliers in order to determine the specification of leased asset, the starting date of the agreement, and due payment
- Provide service and assist customers with each requirement
- Other duties assigned by Department Superiors and Management
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male / Female age not over 30 years
- Bachelor degree in marketing , Business administration , Economic or any filed is related
- -Auto motive or Bank or Lease experience 1-2 years will be advantage
- Good of command in English (writing, reading)
- Have driving license (no need car)
- Will be advantage worked in .Lease company (Bangkok Mitsubishi UFJ Lease, TISCO Tokyo Leasing, Sumitomo Mitsui Auto Leasing & Service etc..)
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Sales & Marketing Executive Officer (Ayutthaya) ID:43484

รายละเอียดงาน - Handle customers in responsible area
- Research general information and financial situation of prospective customers
- Visit prospective customers in order to promote leasing business and maintain good relationship
- Visit the suppliers in order to maintain good relationship, and promote leasing business and seek for the business partners
- Discuss and propose the quotation to customers
- Follow up customers after providing quotation to close sales
- Follow up customers about the notice of expiration
- Gather all necessary documents from customers for credit approval
- Coordinate with all internal departments in order to complete each transaction and solve problems
- Negotiate, coordinate, and cooperate with suppliers in order to determine the specification of leased asset, the starting date of the agreement, and due payment
- Provide service and assist customers in each requirement
- Other duties assigned by Department Superiors and Management
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male / Female age over 40 years
- Bachelor degree in marketing , Business administration , Economic or any filed is related
- 3 year experience related in auto lease business will be advantage
- Good of command in English (writing, reading)
- Have driving license (no need car)
- Will be advantage worked in .Lease company (Bangkok Mitsubishi UFJ Lease, TISCO Tokyo Leasing, Sumitomo Mitsui Auto Leasing & Service etc..)
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Ayuthaya

IT Supports ID:42318

รายละเอียดงาน - Act as the Help Desk and provide technical support
- Provide support to internal users at Rasa office and branch
- Install and configure computer hardware operating system and applications
- Set up and maintain server and network (router, firewall, VPN, access point, switching, etc.)

- Maintain and monitor room server (air condition,electric, temperature, etc.)
- Troubleshoot system and network problems such as diagnosing and solving hardware or software errors
- Monitor system & network and backup data
- Control IT assets, maintain records of computer asset (Administrator for AD, emails, and Antivirus)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male / Female age not over 35 years
- Bachelor’s degree in related field
- Have experiences 3years over in IT is advantage
- Need use SQL,Crystal Reports
- Good verbal and written communication skill in English
- Can work Under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

【新卒歓迎】コーディネーター ID:42706

รายละเอียดงาน 国内外からのお客様からの問い合わせ対応をご担当頂きます
•社内、社外でのコーディネート業務
•フォローアップ、期日内までの対応
• お客様、ベンダーとのメール、お電話での対応
• 補佐、コーディネート業務(正確な情報提供)
• 資料作成、翻訳業務等
• 与えられた仕事を完結させ、期日内に上司へレポートする
• 企業の製品サービスへの理解を深め、アップデート

積極的、自発的にお仕事に取り組める方をお待ちしております!
คุณสมบัติของผู้สมัคร • 22歳から30歳、日本国籍、大卒以上(新卒可能)
• ビジネスレベルの英語
• Word, Excel, and Power Point使用できる方
• 新しいシステムやアプリケーションを学ぶ意欲のある方
• 高いコミュニケーションスキル、チーム下でタフな環境で働ける方
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Receptionist (JPN N3) ID:43554

รายละเอียดงาน - Welcome clients as they arrive in the salon
- Determine clients’ needs for hair cutting and styling and suggest possible solutions
- Schedule appointments and ensure that any cancellations or readjustments are taken care of
- Ensure that hair stylists understand what clients need to be done with their hair
- Operate the cash register, receive payments for services rendered and issue change and receipts
- Ensure that the cash drawer or register is balanced at the end of the day
- Maintain positive work relationships with vendors to ensure that sufficient salon supplies are available
- Handle hair salon supplies and equipment inventory activities
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 23-27
- Bachelor's Degree in Art or Business or in any related field
- Able to contact suppliers or vendors
- Good in MS Office and Photoshop would be ADVANTAGE
- JLPT N3 or higher
- Having service mind and multitasking skills
- Pleasant personality with good communication and interpersonal skills
- Working well under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 23,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Internal Auditor ID:43485

รายละเอียดงาน - Plan and execute annual activities of internal audit
- Prepare report drafts on the audit finding
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Bachelor's or Master's Degree in Business or any related fields
- 3 years' experience in internal audit
- Fluent English communication skills
- Good understanding of audit framework, standards, and control practices
- Positive working attitude and capable of working under pressure
- Experience in working with Big 4 audit companies is an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 30,000 〜 60,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Sales Staff ID:42470

รายละเอียดงาน - Expand new customer's base
- Contact and coordinate with customers as assigned
- Achieve the sales budget (sales amount & profit)
- Prepare proposals and display presentation to customers
- Handle customer claims to achieve customer satisfaction
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 23-28
- Bachelor's Degree in any related field
- Minimum one year's working experience in sales function
- Experience in Sales Coordination will be an ADVANTAGE
- Familiar with documentation
- Computer literate; Microsoft Word, Excel, PowerPoint, e-mail, Internet
- Good command of English
- Able to work in night shift and/or in the upcountry and/or overseas (occasionally)
- Service mind, negotiation, punctuality, and interpersonal skills
เงินเดือน Monthly Salary 23,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

【20~30代若手の拠点長候補を探しています!】LED照明営業(ゼネラルマネージャーポジション) ID:42768

รายละเอียดงาน 【タイ拠点の事業運営をしていただける、信頼できる方を探しています!顧客・売上・スタッフの管理も将来的にお願いします!】
現在、タイ拠点を設立し5年目。紆余曲折ありましたが、黒字転換しなんとか利益を出せる体制までやってこれました。今後はさらに売上の安定化と向上を見据え増員採用を行います。拠点責任者(60歳)とタイ人スタッフ5名と一緒にタイ拠点のさらなる拡大を手伝ってくれる方を探しています。

タイ人スタッフも定着をしてくれており、顧客からも安定した受注を頂けるようになり、現時点では安定して利益を出せるようになっております。タイ人スタッフ5名、日本人スタッフ1名の小さな組織ですが、ビジネスの商流としては上流にいるため、現場でバッティングをした際や顧客との折衝の際には有利な交渉をできるのが強みの一つ。しかし、まだまだこの先何が起きるかわからないタイでは、信頼できる日本人スタッフの現地駐在が不可欠。ぜひ、これから長期でタイで仕事をしたいと思われていらっしゃる方のご応募をお待ちしております。

*現在、インドネシア、ベトナムでも積極展開中。他国への赴任も可能です。

【仕事内容】
*会社経営
*売上の管理
*貿易実務の管理
*顧客との営業業務
*トラブル対応
*本社との連携業務
(その他はタイ人adminなどが対応してくれます)
คุณสมบัติของผู้สมัคร 【業界経験・営業経験不問です。人物重視の採用です。タイ人とタイ語でコミュニケーションをとれる方を熱烈希望】
*男女不問(男性がベスト)
*20~40歳の経営/営業などに興味を持っていただける方
*言語不問 (最低限のコミュニケーションがとれる英語 or タイ語があれば望ましい)
*フットワーク軽く動ける方
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

Accounting Officer ID:43524

รายละเอียดงาน - Support Accounting works
- Coordinate with MTG clients
- Handle Accounting and G.A. works
- Others duties as assigned by company
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 23-30
- Bachelor’s Degree in Accounting or any related fields
- More than 2-3 years' experience in Trading, Japanese company, and Audit company
- New graduates are warmly welcome
- (Preferably) Experience in chain restaurant and fast food company
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Silom (Bangkok),Location

Sales Engineer - Chemical & Mining ID:43193

รายละเอียดงาน - Develop continuously Company business in the defined sales region
- Position Company strategically well for long term success.
- Maintain a proper sales channel mix in the responsible countries in line with our strategic long term partners
- Increase Company Sales and market share in the responsible countries/region
- Develop marketing & sales plans for the region
- Participate actively in the sales and marketing activities and meetings
- Able to work and stay periodically a few weeks per month in Upcountry/Overseas.
- Update on market situation, competitor movements and customers’ needs in order to develop the future strategy
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 28-35
- Bachelor's Degree in Engineering or Science and Technology
- Fair command of English
- Own a car and a Driving License
- 3 years' experience in Sales & Marketing in Industrial sectors (sell industrial products to chemical plants)
- Good computer skills (MS office)
- Willing to travel independently
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Marketing Executive ID:42373

รายละเอียดงาน - Responsible for overall marketing area in retail business
- Create marketing plan to promote community mall (so candidates must be able to write and understand marketing plan structure and process)
- Study market segment and apply marketing strategy to achieve goals
- Assist any works that related to marketing field as assigned by MD
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-30
- Bachelor's Degree or higher in Marketing or any related field
- Minimum 2 years' experience in marketing retail/mall/community or any related field
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Webmaster (Romklao-Ladkrabang) ID:43351

รายละเอียดงาน - Input product information into website or company online platform
- Organize and cooperate with internal department for the update and execute website detail
- Handle stock of product to be available and efficient for online platform
- Customize online artworks using in company website and other online platforms
- Display and analyze potential problem which is likely to occur on the website
- Contact with suppliers in promoting company e-commerce system
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age over 26
- Bachelor's Degree in IT related field
- Minimum 2 years experience in retail business field with an E-Commerce background
- Good understanding of HTML, PHP, CSS, and other related to web management
- Good designing skill in product artwork and marketing
- Able to use Photoshop and Illustrator
เงินเดือน Monthly Salary 17,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

急募!インテリアコーディネーター【業界経験者のみ】 ID:32031

รายละเอียดงาน メインはオフィス等の改装に関する商談になりますが、商談から工事完了まで責任をもってご担当頂きます。
‐新規・既存顧客訪問
-打ち合わせ:(クライアントは日系企業のオフィス、商業施設、レストラン、工場、倉庫)
‐社内タイ人デザイナーとのやり取り
-その他
คุณสมบัติของผู้สมัคร ‐年齢:30歳から40歳(キャリア形成の為)、性別不問
‐ビジネスレベルの英語もしくはビジネスレベルのタイ語
-建築・インテリアに関する知識、コーディネーター、現場監督として経験のある方
-意欲のある方、コミュニケーション能力の高い方
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Interpreter (JLPT N2) ID:37748

รายละเอียดงาน - Interpret Japanese and Thai (with several departments)
- Execute administrative tasks
- Coordinate with Japanese
- Receive phone calls from Japanese and Thai customers
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, age between 22-35
- JLPT N2
- New graduates are warmly welcome
- Willing to work in shifts
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

All59Count(1〜20CountDisplay)