รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All48Count(1〜20CountDisplay)

Sales Engineer (Assistant Manager) ID:46376

รายละเอียดงาน - Visit existing and new customers to establish business relationships and to expand opportunities (rental & leasing)
- Handle daily rental & leasing inquiries (from existing and new customers)
- Responsible for the management of assets, import and export
- Develop and implement policies and procedures with an emphasis on internal control
- Other special projects as required
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 26-30
- Bachelor's Degree in Electrical Engineering, Information Technology or related field
- Work experience in the sales of test and measurement equipment, IT products, scientific analyzer or related products for minimum 3 years
- Good knowledge of finance and leasing business is optional
- Strong skills in using Microsoft Excel and other related programs
- Good command of written and spoken English
- Good presentation skills in both Thai and English language
- Good interpersonal and communication skills
- Ability to deal with people of different background
- Having an independent, analytical and positive mind
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Marketing Coordinator (Asoke, Exchange Tower) ID:46347

รายละเอียดงาน - Work cooperatively with other internal departments, business partners or agencies to develop and execute marketing plan or new product launch
- Gather and analyze feedback from sales and marketing campaign results
- Create unique beauty content and interact with customers to improve brand message or brand service
- Analyze market information and competitor’s products or activities
- Complete monthly sales reports and other related reports or surveys as required
- Initiate, monitor, review and report on all marketing activities
- Coordinate with business partners and agencies to develop marketing activities
- Contact Blogger or Influencer for any PR activities
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 28-45
- Bachelor’s Degree in Marketing or related field
- Work experience marketing field, preferably cosmetics, for 2 years
- Understanding of cosmetic trend and online marketing trend
- Understanding of Japanese culture and manner
- Excellent communication skills
- Good command of English (Japanese will be an advantage)
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
- Creative with highly disciplined and able to meet agreed deadlines
- A multi-tasker and a fast learner with good organizational skills
- Ability to work independently as well as a teamwork player
- Ability to work in a fast-moving environment and under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

Sales Planning Manager (Japanese cosmetics) ID:45924

รายละเอียดงาน - Prepare and establish yearly and monthly sales target of responsible counters and areas
- Set up monthly, quarterly and yearly sales activity plan (at counters, big event, small event, workshop at counter and workshop at reserved area)
- Set up and update suitable standard stock or credit limit of responsible counter to serve actual sales and to achieve sales target
- Check and approve promotion, sales orders and C/N after promotion
- Follow up and confirm the delivery of new products and promotional materials which are allocated by Marketing Department, checking if they have been delivered to every counter completely
- Check and conduct survey of competitor's activities in order to improve and develop sales performance during counter visit
- Prepare monthly reports to Sales Div. Manager in accordance with company's business process
- Support and motivate supervisors to have positive attitudes with clear understanding in accordance with company's business process
- Check and approve supervisors' monthly expense and incentives
- Attend monthly meeting with supervisors to discuss all results of promotion in each counter and providing advice and solutions
- Provide training to supervisors to improve and develop skills
- Represent company to negotiate, for examples: conditions of sales promotion, sales promotion period, sales promotion areas, sales promotion discount and the delay of payment
- Develop and maintain business relationships and positive collaboration
- Other related tasks as assigned by superior
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 33-45
- Bachelor's Degree in Business Administration
- Work experience in sales or counter-sales for minimum 5 years
- Work experience in cosmetics company is an advantage
- Good command of English
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
- Having good interpersonal skills and leadership qualities
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 90,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Internal Auditor (Senior Manager) ID:43485

รายละเอียดงาน - Determine the scope of internal audit and develop annual plans
- Perform audit procedures to verify that controls are operating through testing and interviewing techniques
- Conclude and analyse the effectiveness and efficiency of controlled environment
- Prepare timely audit reports with recommendations for improvement to management executives and auditees
- Monitor timely implementation of action plans in audit reports
- Support audit department of Headquarter upon requests
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 35-45
- Bachelor’s Degree in Accounting, Finance or related field
- Work experience in external or internal audit for 5 years
-Work experience in reputable audit company
- CPA or CIA will be an advantage
- Having a valid Driver's License
- Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 80,000THB 〜 120,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Web Master or IT Support ID:37297

รายละเอียดงาน - Responsible for the management of customer information in system
- Find and communicate with new vendors in Singapore and Japan
- Responsible for system maintenance and UI arrangement
- Identify problems in system and discuss with vendors
- Contact vendors and suppliers via emails in English
- Occasionally support other company's tasks (we are a small startup company)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 23-30
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Work experience in contacting vendors is an advantage
- Skills in MySQL and/or PHP
- Having basic knowledge of design system
- Good command of English (higher than upper intermediate)
- Highly interested in web applications
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Silom (Bangkok),Location

HR Officer (payroll) ID:46236

รายละเอียดงาน - Responsible for payroll process
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Bachelor's Degree in Business Administration
- Work experience in payroll functions for one year or more
- Ability to communicate in English (Chinese is preferable)
- Computer literacy in Microsoft Office Suites
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

IT Supports ID:42318

รายละเอียดงาน - Act as the Help Desk and provide technical support
- Provide support to internal users at Rasa office and branch
- Install and configure computer hardware operating system and applications
- Set up and maintain server and network (router, firewall, VPN, access point, switching, etc.)

- Maintain and monitor room server (air condition,electric, temperature, etc.)
- Troubleshoot system and network problems such as diagnosing and solving hardware or software errors
- Monitor system & network and backup data
- Control IT assets, maintain records of computer asset (Administrator for AD, emails, and Antivirus)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male / Female age not over 35 years
- Bachelor’s degree in related field
- Have experiences 2years over in IT is advantage
- Need use SQL,Crystal Reports
- Good verbal and written communication skill in English
- Can work Under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Sales Director ID:46096

รายละเอียดงาน - Responsible for the overall strategy of domestic's sales strategy including the consideration of profitability and growth
- Strategically manage sales team on the most suitable plan, budget and selling expenses of yearly's guideline
- Responsible for managing company's and big retailers (modern trade and general trade)
- Responsible for inventory management in order to minimize stock and to avoid shortage
- Control logistic expenses such as logistic fee, delivery fee, co-packing fee, etc.
- Coach and develop team members
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 40-45
- Master's Degree in Marketing and Business Administration
- Sasin Graduate Institute of Business Administration in Marketing (optional)
- Work experience in the sales and marketing in direct or related industry for 7 years
- Work experience in beauty products, FMCG, drug store beauty products or related products
- Strong management skills and excellent command of English
- Excellent skills in analysis, presentation, communication and budgeting
เงินเดือน Monthly Salary 120,000THB 〜 150,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Purchasing Officer (Romklao-Ladkrabang) ID:46157

รายละเอียดงาน - Responsible for purchasing and procuring all assigned products (domestics)
- Negotiate with suppliers for cost reduction, terms of payment, shipping process, etc.
- Handle documentation tasks for purchasing process such as PO, PR, collecting quotations, etc.
- Control and carefully select packaging design
- Occasionally visit suppliers
- Regularly report to management executives
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 23-33
- Bachelor's Degree in Business Management or related field
- Work experience in purchasing for 2 years
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, basic Photoshop CS, etc.)
- Ability to communicate in English
- Having a private car and a valid Driver's License
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Senior Product Manager (Skin care & Cosmetics) ID:37880

รายละเอียดงาน - Create and implement marketing plan and strategies for product group under responsibility in order to attract consumers and compete in market to make sure that product, price, place, and promotion truly answers the needs of consumers and react to the dynamic of marketing competitively
- Analyse market, competitors and customers via market survey and research in order to understand consumer and market for developing marketing strategy and plan
- Initiate and develop marketing strategies to set up the direction of product, channel and consumer focus based on insightful data consumers and market
- Develop and implement marketing communication strategies and communication concepts
- Initiate and execute suitable marketing activities & promotional plan within budget
- Oversee and control P&L and A&P to ensure profit-oriented focus
- Cooperate and work with sales team in term of supporting to ensure successful implementation of marketing activities, assisting sales team to present marketing plan to key buyers and monitoring the effectiveness of new marketing program
- Work closely with agency and oversee marketing and advertising activities to ensure consistency with product line strategy
- Work closely with sales team to ensure target achievement ex. trade promotion campaign
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 35-40
- Master's Degree in Business Administration (MBA)
- Minimum 7 years' experience in Marketing field
- Ability to understand customer and market dynamics
- Ability to use Microsoft Office, Nielsen, etc.
- Analytical & interpersonal skills
- Others; open-minded; positive attitude; attention to details
เงินเดือน Monthly Salary 90,000THB 〜 120,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Warehouse Supervisor (Chacherngsao) ID:42629

รายละเอียดงาน - Control and manage warehouse operation (receiving, pre-packaging, binning, picking and shipping) for domestics and export
- Cooperate with related departments to improve warehouse operation
- Plan the layout of warehouse operation and storage areas
- Closely monitor warehouse operation progress to complete within target date
- Lead and supervise warehousing staff to work effectively and with disciplines
- Ensure that the workplace under control is safe and without risk to health or the environment by conducting regular audits, inspections and training
- Manage the performance of warehouse staff and the capacity of warehouse
- Solve problems and make decisions related to any warehouse operation issues
- Ensure accuracy of inventory by developing and maintaining warehouse management system
- Develop and design operations procedure to improve warehouse operation efficiency
- Control material planning, ordering and stock
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-45
- More than 3 years' work experience in related field
- Good command of English
- Ability to work from Monday to Saturday
- Having own car and a valid Driver's License (not compulsory but beneficial to candidates because transportation here is not convenient)
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Other (Thailand)

Sales Engineer (chemical & mining) ID:43193

รายละเอียดงาน - Continuously develop company business in the defined sales region
- Strategically position company for the long-term success
- Maintain proper sales channel mixed in the responsible countries in line with our long-term strategic partners
- Increase sales and market shares in the responsible countries/region
- Develop marketing & sales plans for the region
- Actively participate in the sales and marketing activities and meetings
- Work and stay periodically (few weeks) per month in the upcountry or overseas
- Update on market situations, competitor movements and customers’ needs in order to develop future strategy
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 28-35
- Bachelor's Degree in Engineering or Science and Technology
- More than 3 years' experience in Sales & Marketing in industrial sectors (selling industrial products to chemical plants)
- Fair command of English
- Having own car and a valid Driver's License
- Good computer skills in Microsoft Office
- Able to travel independently
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Asst. Warehouse Manager (Romklao-Ladkrabang) ID:44004

รายละเอียดงาน - Maintain the condition of warehouse by planning and implementing layouts, controls and manages inventory
- Control and arrange warehouse, plan routes and process shipments and contact with external providers
- Ensure products are stocked correctly and safely
- Coordinate with internal and external departments
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age over 30
- Bachelor's Degree or higher in Logistics, Industrial Management, Business Administration or related field
- Minimum 3 years of experience in retail warehouse and/or logistic management
- Proficient in Excel
- Basic command of English
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Sr. Sales Rept. (lubricant, silicone, grease) ID:46138

รายละเอียดงาน - Contact customers and coordinate with suppliers
- Establish trust relationships with customers
- Conduct sales of company's products (match customers' purposes)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 27-35
- Bachelor's Degree in Engineering, Chemical or related field
- Work relationship in sales for 2 years (lubricant, silicone, grease products)
- Work experience in distribution or trading company
- Good communication and presentation skills
- Computer literacy in Microsoft Office Suites
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Sales Engineer (Electric or Machinery) ID:46086

รายละเอียดงาน - Find new clients and arrange appointments to visit clients (company's car is provided)
- Conduct sales of LED facilities, housing materials, building materials, solar panels and related ecology facilities
- Prepare presentation documents and present to potential clients
- Prepare sales reports to BD manager and general manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 25-35
- Bachelor's Degree in any related field
- Work experience (or good knowledge of) electric and machinery sales
- Having a valid Driver's License
- Good command of English for business
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),Location

Shop Developer (Japanese Speaking) ID:41914

รายละเอียดงาน - Responsible for shop management (purchasing and retail sales)
- Purchase products from suppliers (buyer of treasure factory staff)
- Inspect the quality of products (home electronics, apparel, musical instrument, etc.)
- Implement plans (promotion and layout of products)
- Responsible for recruitment and training of/for new staff
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 22-40
- JLPT N3 or higher
- Highly interested in sales, product purchasing, apparel, home Electronics, etc.
- Ability to work in shift (Five-Day Work Week)
- Salary: 20,000 THB plus language allowance 10,000-30,000 THB
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

【社用車貸与あり!アマタナコーンのリース会社】営業マネージャー ID:45754

รายละเอียดงาน 【アマタナコーンのリース会社で営業マネージャーを募集しています!!】
現在、3名の日本人スタッフが在籍をしており、(マネージャー1名、スタッフ2名)。そのうち、マネージャーが3月に退職になるにあたり、代わりにマネージャー職を担って頂ける方を募集しています。日本人スタッフの方は5年の勤務経験があるため、新しく入っていただく方はリース業界の経験はなくてもいいのですが、少なくても5年の営業経験は必須になります。また、リース業界、金融業界の業界経験をお持ちの方は優先的に選考をさせて頂きます。

【仕事内容】
・営業スタッフ(タイ人5〜6名)のマネージメント
・日系顧客の担当窓口
・そのほか、関係各部署との連携
คุณสมบัติของผู้สมัคร * 性別不問
* 30〜40歳まで / 男女不問
* 営業経験5年必須
* 金融、リースの業界が望ましい。
* コミュニケーションレベルのタイ語と英語必須(タイ人サポートが付くため)
* タイ国運転免許 (未取得の方は取得して頂きます)
เงินเดือน Monthly Salary 80,000THB 〜 150,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Amatanakorn (Chonburi)

【一部上場企業のリース会社!】カスタマーサービス ID:45753

รายละเอียดงาน 日本でも名前の認知度の高い上場企業になります。メインのビジネスは顧客に自動車や製造機械をリースしています。
今回、お任せをしたいお仕事はリース後のカスタマーサポート。リースをした後のトラブルであったり、そのほかお問い合わせを受けるカスタマーセンターを設けております。日系クライアントの取引が多く、直接日本人が問い合わせをしてくることも多くあります。その時のご対応をお願いしたいと思っています。社内にはタイ人スタッフ50名、日本人スタッフ2名になります。社内コミュニケーションは主にタイ語でできた方がスムーズです。OFF JT, OJTともにしっかり日本人、タイ人がサポートをしていきます!タイで日系大手一部上場企業で働いてみませんか。

【仕事内容】
・日系クライアントからの問い合わせ対応
(事故、トラブル、買取りなどの問い合わせを受けて頂きます)
・問い合わせ内容を種別ごとに関係各所に連携します。
・ほかスタッフ(タイ人、日本人)とコミュニケーションをとって頂きます。
คุณสมบัติของผู้สมัคร 【カスタマーサポートへご興味があれば未経験でもOK!コミュニケーションレベルの英語とタイ語必須】
* 22〜40歳まで / 男女不問
* 業界経験不問
* コミュニケーションレベルの英語必須(社内公用語)
* タイ語コミュニケーションレベル (社内会話のため)
* 勤務地がチャトチャックとドンムアン空港の間になります。こちらに勤務可能であること。
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location,Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok)

Programmer (Romklao-Ladkrabang) ID:45240

รายละเอียดงาน - Develop web application by using PHP and JavaScript
- Design and develop application as assigned
- Monitor and manage web application as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 19-25
- Bachelor's Degree in IT related field
- More than one years' experience in programming and web application development
- Experience in mobile application will be an advantage
- Able to use MySQL and understand JavaScript, CSS3, HTML5, JQuery, JSON, Web Service, Ajax
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Receptionist (JPN N4 & ENG) ID:45245

รายละเอียดงาน - Welcome walk-in clients as they arrive at our salon
- Determine clients’ needs for hair cutting and styling and suggest possible solutions
- Schedule appointments and ensure any cancellations or readjustments are taken care of
- Ensure that hairstylists understand what clients want to do with their hair
- Operate the cash register, receive payments for services rendered and issue changes and receipts
- Ensure the cash drawer or register is balanced at the end of the day
- Maintain positive work relationships with vendors to ensure sufficient salon supplies are available
- Handle hair salon supplies and equipment inventory activities
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 23-27
- Bachelor's Degree in Art or Business or related field
- Able to contact suppliers or vendors
- Basic knowledge of Accounting
- Good at Microsoft Office and Photoshop will be an advantage
- Communication in English and JLPT N4 or higher
- Service-minded and multi-tasking skills
- Able to work under pressure
- Pleasant personality with good communication and interpersonal skills
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 20,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

All48Count(1〜20CountDisplay)