รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All25Count(1〜20CountDisplay)

Graphic Designer ID:45507

รายละเอียดงาน - Create marketing materials for online and offline marketing campaigns under brand guidelines
- Design artwork, content or marketing material to promote corporate brand
- Work with marketing team to deliver quality image
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 24-28
- Bachelor’s Degree in Graphic Design, Creative Arts or related field
- More than 1-2 years' experience in graphic design, creative or related field
- Proficient in Adobe programs, especially Illustrator & Photoshop
- Skills in problem-solving and time management
- Others: flexible and creative
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Senior Coordinator (Import/Export - JLPT N3) ID:29533

รายละเอียดงาน - Issue P.O. to suppliers and record P.O. information in internal Excel files
- Control delivery schedule & negotiate with local suppliers to complete delivery for customers
- Summarise and update report of Sales & Purchase Record to General Manager
- Contact forwarders to handle documentation smoothly (Export Entry, B/L, C/O)
- Check P/L from suppliers & prepare final P/L + INV for each export delivery
- Send delivery documents to customers & follow up on their requirements
- Follow up on sales team to meet customer's requirements
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 25-33
- Working experience & knowledge in Export/Import field
- Have a basic/good command of English
- Good command of Japanese (N3) & PC skill (Microsoft Office)
- Experience in Transportation/Logistic field is preferable
- Experience in working for Japanese company is much welcome
- Able to build good relationship with others
- Eager to learn, well-organised, open-minded and mature person
- Someone who can start working immediately is appreciated
เงินเดือน Monthly Salary 28,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Accounting Manager ID:32681

รายละเอียดงาน • Responsible for month-end closing and ensure that deadline is met
• Control the accounts payable especially payment functions ensuring accurate recording of
expenses and payment of vendors in a timely
• Handle all trade creditors process, prepare payment, Checking the outstanding balance, review
the monthly report, WHT preparation, Checking and follow up
• Prepare bank reconciliation at the end of the month
• Prepare payment voucher and record in the system
• Follow up customs VAT receipt to filing in input tax report
• Handle all petty cash voucher and summary report for reimbursement
• Responsible for withholding tax report
• Responsible for purchase VAT report (PP.30 and PP.36) for submit to Revenue and report
• Monitor Assets Code, Calculation of depreciation & amortization for the month ended
• Participate for count stocks and checking the stock detail after count
• Handle any other jobs as assigned by Manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร ・ Bachelor Degree or higher in Major Account or related field
• Have CPD certificate
• Minimum 5 years work experiences in Finance or Accounting such as A/P, G/L, and taxes.
• Age between 35 - 45 years old.
• Good command of spoken and written in English
• Self-motivated, ability to work independently.
• Computer literacy ex. MS office, Word, Excel, PPT
• Accounting software i.e SAP or Navision(ERP system) will be advantage.
• Hard working, willing to learn and proactive, high responsibility and good business judgment.
• Good interpersonal skills, able to lead and motivate the team and demonstrate problem solving skills
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Sales Representative (Garment Department) ID:30797

รายละเอียดงาน -Sales of garment products (imported nylon, polyester industrial materials etc.) to apparel company.
-Sales of garment uniform to Thai local company.
-Work together with Japanese Manager and Thai Sales support
-Directly report to Japanese Deputy Manager
-Other assigned by Manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age around 30 (preferably)
- Communicative English (Japanese is a PLUS)
- Minimum 3 years experience in Production Control of Garment Business (sales experience is a PLUS)
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Professional Conference Organizer Asst. Manager ID:42430

รายละเอียดงาน - Responsible for international/local conference management in both private and governmental sectors
- Plan, schedule and monitor project timelines
- Manage and monitor project budgets to ensure revenue and expenses are administered within established boundaries
- Manage and monitors team and subcontracts to ensure guidelines are maintained and the quality standards are met.
- Ensure effective information sharing and communication among team members, volunteers and contractors
- Provide advice on the management of projects
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Thai nationality only
- Bachelor's degree in any related field
- at least 4 years relevant working experienced in Conference Organizer/ Project Management / Exhibition Organizer
- Good computer literacy
- Excellent interpersonal skills, leadership skills, enthusiastic, result-oriented, flexible, and able to work overtime
- Have plenty of energy, a clam 'customer-focused' manner, the ability to cope with pressure, meticulous attention to detail,
and effective time management and organizational abilities.
- able to travel either to upcountry or abroad
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Professional Conference Organizer Manager ID:42429

รายละเอียดงาน - Responsible for international/local conference management in both private and governmental sectors
- Plan, schedule and monitor project timelines
- Manage and monitor project budgets to ensure revenue and expenses are administered within established boundaries
- Manage and monitors team and subcontracts to ensure guidelines are maintained and the quality standards are met.
- Ensure effective information sharing and communication among team members, volunteers and contractors
- Provide advice on the management of projects
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Thai nationality only
- Bachelor's degree in any related field
- at least 4 years relevant working experienced in Conference Organizer/ Project Management / Exhibition Organizer
- Good computer literacy
- Excellent interpersonal skills, leadership skills, enthusiastic, result-oriented, flexible, and able to work overtime
- Have plenty of energy, a clam 'customer-focused' manner, the ability to cope with pressure, meticulous attention to detail,
and effective time management and organizational abilities.
- able to travel either to upcountry or abroad
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Warehouse Supervisor (Chacherngsao) (2 vacancies) ID:42629

รายละเอียดงาน - Manage and control warehouse operation (receiving, pre-packaging, binning, picking and shipping) both domestics and export
- Cooperate with related departments to improve warehouse operation
- Plan the layout of warehouse operation and storage areas
- Closely monitor warehouse operation progress to complete within target date
- Lead and supervise warehousing staff to work effectively and with discipline
- Ensure that the workplace under control is safe and without risk to health or the environment by conducting regular audits, inspections and training
- Manage the performance of warehouse staff
- Manage the capacity of warehouse
- Solve problems and make decisions related to any warehouse operation issues
- Ensure accuracy of inventory by developing and maintaining warehouse management system
- Develop and design operations procedure to improve warehouse operation efficiency
- Control material planning, ordering and stock
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-45
- More than 3 years' experience
- Good command of English
- Able to work from Monday to Saturday
- Own a Car and a valid Driving License (not compulsory but beneficial to candidates' because transportation here is not convenient)
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Other (Thailand)

Supervisor (Interior Design) ID:41204

รายละเอียดงาน *Find new client, develop and maintain relationship and contact regulary with them
*Effectively communicate with clients via telephone, face-to-face and written communication
*Meeting with clients in the interior construction stage.
*Follow-up of up to construction completion
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male/Female, 27-40 years old, Fluent in English
*Those who interested in aromatherapy and interior.
*Knowledge and experience of the Interior is preferable
*Sales experience in any industries
*No hesitation to find new clients
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Interpreter (Japanese Speaking) ID:45307

รายละเอียดงาน - Responsible for language interpretation (Japanese and Thai)
- Perform tasks internally (in the office) 40% and externally 60%
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 23-40
- Good command of Japanese (JLPT N3 or N2)
- Able to read and write emails well in Japanese
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Sales Representative (Plastic & Resin) ID:31340

รายละเอียดงาน - Develop and increase new clients
- Supporting existing clients
- Negotiate the price, costs, delivery, etc.
- Close the deal and arrange next step smoothly
- Prepare reports and submit to General Manager
- Other related tasks as assigned by Manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-33
- Sales experience in Japanese company is preferable
- Must be familiar with Japanese working culture
- Business English (TOEIC 800 scores)
- JLPT N2 or higher 
- Having own car and a valid Driver's License
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Sales Coordinator (Garment Department) ID:44970

รายละเอียดงาน - Production Control of Garment Factory
- Documentation of Import/Export/Payment
- Communication with Japanese customers
- Other assigned tasks by Manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age around 30 (preferably)
- Experience as Sales Coordinator of Garment Business
- JLPT N2 with certificate
- Communicative English
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Receptionist (JPN N4 & ENG) ID:45245

รายละเอียดงาน - Welcome walk-in clients as they arrive at our salon
- Determine clients’ needs for hair cutting and styling and suggest possible solutions
- Schedule appointments and ensure any cancellations or readjustments are taken care of
- Ensure that hairstylists understand what clients want to do with their hair
- Operate the cash register, receive payments for services rendered and issue changes and receipts
- Ensure the cash drawer or register is balanced at the end of the day
- Maintain positive work relationships with vendors to ensure sufficient salon supplies are available
- Handle hair salon supplies and equipment inventory activities
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 23-27
- Bachelor's Degree in Art or Business or related field
- Able to contact suppliers or vendors
- Basic knowledge of Accounting
- Good at Microsoft Office and Photoshop will be an advantage
- Communication in English and JLPT N4 or higher
- Service-minded and multi-tasking skills
- Able to work under pressure
- Pleasant personality with good communication and interpersonal skills
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 20,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Junior Accountant ID:45122

รายละเอียดงาน - Post and process journal entries to ensure all business transactions are recorded
- Update accounts receivable (A.R.) and issue invoices
- Update accounts payable (A.P.) and perform reconciliations
- Handle petty cash and assist with reviewing of expenses
- Prepare and submit weekly or monthly reports
- Prepare confirmation with related companies
- Assist senior accountants in the preparation of monthly or yearly closings
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 24-30
- More than 2 years' experience as Accountant
- Good understanding of GL
- Good command of spoken and written English
- Excellent knowledge of Microsoft Office
- Familiarity with relevant computer software (e.g. SAP)
เงินเดือน Monthly Salary 25,000 〜 30,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Sales Staff (No English) ID:45097

รายละเอียดงาน - Responsible for Shop Management (and staff recruitment)
- Initially, the tasks are mainly buying and retail sales
- Buy from customers as "Buyer of Treasure Factory Staff"
- Plan the layout of products and the promotion
- Formulate marketing strategies
- Provide training for new staff
- Conduct the inspection of goods (home electronics, apparel, musical instrument, etc.)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 22-40
- English language is not needed
- Interested in shop working
- Able to work in shifts (five-day work week)
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 18,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

Cleaning Staff ID:45096

รายละเอียดงาน - Cleaning products from buyer
- Product inspection (home electronics, apparel, musical instruments, etc.)
- Layout of products in the store
- Other cleaning tasks as needed or assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 22-40
- Interested in shop working
- Able to work in shifts (five-day work week)
เงินเดือน Monthly Salary 12,000THB 〜 15,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

Shop Developer (Japanese Speaking) ID:41914

รายละเอียดงาน - Responsible for shop management (starting with buyer and retail sales)
- Purchase good from suppliers (Buyer of Treasure Factory Staff)
- Inspect the quality of products (home electronics, apparel, musical instrument, etc.)
- Implement a plan for promotion and layout of products
- Responsible for recruitment and train new staff
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-40
- JLPT N2
- Able to work in shift (Five-Day Work Week)
- Interested in Sales, Product Purchasing, Apparel, Home Electronics, etc.
- Salary; 20,000 THB + Language Allowance 10,000-30,000 THB
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

Marketing Officer (Kamen Rider) ID:44901

รายละเอียดงาน - Responsible for planning, develop marketing activity (event) for Kamen Rider
- Coordinate with suppliers and advertising agency for advertisements and PR activities
- Responsible for reports, marketing analysis and sales
- Perform sales planning (promotion and marketing)
- Measure and optimize the buyer journey
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 25-32
- Bachelor's Degree in Marketing or Business Administration
- More than one year's experience in this field or related
- Experience in hypermarket and event marketing
- Knowledge of Photoshop and creative technologies
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location

Channel Manager (Modern Trade FMCG) ID:45014

รายละเอียดงาน - Accountable for business plan setting and achieving under company direction
- Increase the business and marketing shares in modern trade channel under the budget in both top and bottom line
- Manage and motivate the distributors to deliver the sales, forecast and perfect plan execution according to the plan
- Create and adjust the best trade plan for the business review with all trades/accounts in responsible channel
- Evaluate the sales performance, trade efficiency, market situation, competitors, customers and other key factors in the responsible channel; then convert to the action plan in short-term and long-term plan
- Maximize the efficiency of SE payment and control the expenditure under the budget
- Prepare the monthly report and present to management on a monthly basis
- Perform special projects as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 35-40
- Master's or Bachelor's Degree in any related field
- At least 5-8 years' experience in FMCG for trade marketing in Modern Trade Channel (SP/HP)
- Experience in trade agreement negotiation is a must
- Communication and presentation skills in English
- Forward thinking, analytical, good problem-solving skills
- Ability to multi-task, cross-functional, self-motivated and positive attitudes
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Senior Accounting (GL) ID:37403

รายละเอียดงาน - Assist in standard, weekly, and monthly accounting operation
- Perform G/L
- Drive relationship with auditors
- Prepare reports and answer as requested by Regional and Management Executives
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age under 38
- Bachelor's Degree in Accounting
- Minimum 5 year's working experience in Accounting, GL and report
- Strong in Excel and knowledge of SAP would be an ADVANTAGE
- Good command of English
- Good supervisory skills, decision-making ability, effective communication, time management ability and stress management ability
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Area Sales Supervisor ID:44972

รายละเอียดงาน - Coordinate with stores, Head Office and related departments
- Summarise and analyse monthly sales information to enhance sales revenue and staff performance
- Manage and motivate staff to enhance sales revenue and efficiency
- Evaluate the result of staff performance
- Solve problems and complaints from customers to support Store Manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-35
- Minimum 3-5 years' experience as Sales Supervisor
- Experience in retail sales will be preferably considered
- Skills in communication and staff training
- Ability to coordinate and supervise team staff
- Ability to coordinate with other departments and shopping mall
- Able to work in Bangkok or at assigned area in the upcountry
- High responsibility and ability to work under pressure
- Having a valid Driver's License is preferred
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

All25Count(1〜20CountDisplay)