รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

+662-653-2700

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All42Count(1〜20CountDisplay)

Business Development (Management) ID:41077

รายละเอียดงาน Working in Business Development you will be involved in pitching and presenting at boardroom level. This could include presentations to clients high level management person in charge and will require meticulous planning and proposal writing.
Your main area of focus will be to generate new leads with the aim of creating more sales.
Business Development involves scheduling appointments, preparing and delivering presentation to the client, having researched customer requirement and feedback to the team.
A Business Developer will work on sales follow-up activities.
Maintaining customer relationships and ensuring customer loyalty through excellent customer service as well as meeting all client needs appropriate to their business.
usually works as part of a team and closely with other departments within the organisation.
คุณสมบัติของผู้สมัคร more than 8 year experiences in Architect or Interior Design firms and 3-5 years management background.
A proven track record in strong presentation skills is essential in the role of Business Developer.
Business Developers need a strong track record of business-to-business sales at a corporate level.
A Business Developer will need to have strong research and strategic analysis skills.
Excellent communication skills, both verbal and written and be able to cold call potential clients with confidence are key for a successful Business developer.
Business Developers need to be skilled at agreeing and closing deals with clients.
Excellent organisational skills are essential as well as performance monitoring will be a requirement.
เงินเดือน Monthly Salary 100,000THB 〜 150,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Sale & Marketing Manager/Director ID:41018

รายละเอียดงาน • Develop sales strategy to attain the company’s sales goals and profitability;
• Recruit, train, manage and motivates Sales Executives;
• Responsible for the performance and development of the Sales Executives;
• Prepare, initiate, develop and coordinate action plans for effective search of sales leads and prospects;
• Assist in the development and implementation of marketing plans as needed;
• Provide timely feedback to senior management regarding performance;
• Provide timely, accurate, competitive pricing for all company’s projects, while striving to maintain maximum profit margin;
• Maintain accurate records of pricings, sales, sales activities, and customer data bases.
• Control expenses to meet budget guidelines;
• Adhere to all company policies, procedures and business ethics codes and ensures that they are communicated and implemented within the Sales team;
• Strong understanding of customer and market dynamics and requirements; and
• Proven leadership and ability to drive sales teams.
คุณสมบัติของผู้สมัคร • Thai nationals only;
• Bachelor’s or higher degree in Marketing or related fields;
• At least 10 years experience in Sales of which 5 years must be in real estate industry;
• Able to work under extreme pressure;
• Creative, has initiative, proactive, result and customer oriented;
• Strategic thinker with good interpersonal skills; and
• Good command of written and spoken Thai and English and computer literacy.
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 110,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Junior Interior Designer ID:41070

รายละเอียดงาน producing rough sketches and a mood board - a collection of suitable images, colours and materials
developing detailed designs, often using computer-aided design (CAD) software or small-scale models
choosing the most appropriate materials for the design and budget
working to a brief, which details what the space will be used for
researching and drawing up rough plans
คุณสมบัติของผู้สมัคร graduated in Architect or direct interior design
able to use autoCAD or 3D or Sketch up
creativity and imagination
good command in English
2-3 year experiences in Interior or Architect design
able to travel abroad (SEA Country)
an eye for design, including colour, and good 3D awareness
the ability to visualise concepts and explain them to others
good drawing and IT skills
an interest in changing trends in design.
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Accounting support / General Affairs ID:41025

รายละเอียดงาน 1 Applying the expense claim into the Company internal system
2 Support for VAT report ( Input & Output)
3 Suppor for Credit note issuing for product return
4 Receipt issuing to customers
5 Bill confirmation issuing to our customers
6 Documents filing
7 Expense claim report checking in some parts
8 Other accounting and administrative work as request
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Have experience accounting support or general affairs for 3 years
- Can commute to the office in airport link
- English Neo-4
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Interior Design (New Graduated) ID:41038

รายละเอียดงาน producing rough sketches and a mood board - a collection of suitable images, colours and materials
developing detailed designs, often using computer-aided design (CAD) software or small-scale models
choosing the most appropriate materials for the design and budget
working to a brief, which details what the space will be used for
researching and drawing up rough plans
คุณสมบัติของผู้สมัคร graduated in Architect or direct interior design
able to use autoCAD or 3D or Sketch up
creativity and imagination
an eye for design, including colour, and good 3D awareness
the ability to visualise concepts and explain them to others
good drawing and IT skills
an interest in changing trends in design.
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 18,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Safety Manager ID:41001

รายละเอียดงาน • Conduct Investigation of accidents and suggest preventive solution
• Examine potential unsafe working conditions
• Provide safety training on site
• Perform safety inspection and prepare reports
• Advise management on cause of accident and preventive scheme
• Be able to foresee the incident and advise
• Train, develop Junior staff and report
• Perform other related duties as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร • Bachelor’s degree ( or higher) in the field of Occupational Health and Safety or related qualification
• Age 30-45 years old
• >15 years experience for safety in construction site • Certificate of Safety Officer in Professional level from the University is required
• Good ability to communicate effectively in English
• Presentation skill required
• Computer literacy
• Training / development skills
• Problem solving skill required
เงินเดือน Monthly Salary 80,000THB 〜 90,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Purchasing Manager ID:40702

รายละเอียดงาน manage team on purchase quality material for interior projects
Develop, lead and execute purchasing strategies
Track and report key functional metrics to reduce expenses and improve effectiveness
Craft negotiation strategies and close deals with optimal terms
Partner with stakeholders to ensure clear requirements documentation
Forecast price and market trends to identify changes of balance in buyer-supplier power
Perform cost and scenario analysis, and benchmarking
Assess, manage and mitigate risks
Seek and partner with reliable vendors and suppliers
Determine quantity and timing of deliveries
Monitor and forecast upcoming levels of demand
คุณสมบัติของผู้สมัคร at least 5 year experiences in purchasing background/ especially in interior/ construction/ real estate business
roven working experience as purchasing manager, agent or officer
Familiarity with sourcing and vendor management
Interest in market dynamics along with business sense
A knack for negotiation and networking
Working experience of vendor management software
Ability to gather and analyse data and to work with figures
Solid judgement along with decision making skills
Strong leadership capabilities
BS degree in supply chain management, logistics or business administration
35 years old +
able to work saturday
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 90,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location

HR Manager ID:40703

รายละเอียดงาน Maintains the work structure by updating job requirements and job descriptions for all positions.
Maintains organization staff by establishing a recruiting, testing, and interviewing program; counseling managers on candidate selection; conducting and analyzing exit interviews; recommending changes.
Prepares employees for assignments by establishing and conducting orientation and training programs.
Mastering the hiring process is about more than the job description
Maintains management guidelines by preparing, updating, and recommending human resource policies and procedures.
Maintains historical human resource records by designing a filing and retrieval system; keeping past and current records.
Maintains professional and technical knowledge by attending educational workshops; reviewing professional publications; establishing personal networks; participating in professional societies.
Completes human resource operational requirements by scheduling and assigning employees; following up on work results.
Maintains human resource staff by recruiting, selecting, orienting, and training employees.
Maintains human resource staff job results by counseling and disciplining employees; planning, monitoring, and appraising job results.
Contributes to team effort by accomplishing related results as needed.
คุณสมบัติของผู้สมัคร 5 year experiences in management HR full set
Hiring, Human Resources Management, Benefits Administration, Performance Management, Communication Processes, Compensation and Wage Structure, Supports Diversity, Classifying Employees, Employment Law, Laws Against Sexual Harassment, Organization
able to negotiate internal matters for employees
have HR office management background (not factory)
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 75,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location

Deputy GM (Admin) ID:40711

รายละเอียดงาน using a range of office software, including email, spreadsheets and databases;
managing filing systems;
developing and implementing new administrative systems, such as record management;
recording office expenditure and managing the budget;
organising the office layout and maintaining supplies of stationery and equipment;
maintaining the condition of the office and arranging for necessary repairs;
organising and chairing meetings with staff - in lower paid roles this may include typing the agenda and taking minutes, but senior managers usually have an administrative assistant to do this;
overseeing the recruitment of new staff, sometimes including training and induction;
ensuring adequate staff levels to cover for absences and peaks in workload, often by using temping agencies;
carrying out staff appraisals, managing performance and disciplining staff;
delegating work to staff and managing their workload and output;
promoting staff development and training;
implementing and promoting equality and diversity policy;
writing reports for senior management and delivering presentations;
reviewing and updating health and safety policies and ensuring they are observed;
attending conferences and training;
คุณสมบัติของผู้สมัคร 5 years experiences as senior admin/ office manager
excellent organisational and time management skills;
good IT skills, including knowledge of a range of software packages;
the capacity to prioritise tasks and work under pressure;
ability to liaise well with others and delegate tasks;
strong oral and written communication skills;
ability to work on your own initiative;
attention to detail;
flexibility and adaptability to changing workloads;
problem-solving skills and project management ability.
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location

Deputy Structural Design Manager ID:40985

รายละเอียดงาน - Performing & managing in-house structural design team for preliminary structural design for Design-and- Build projects with alternative options.
- Managing consultants to follow preliminary design to deliver design drawings on time at the right budget.
- Performing & managing in-house structural design team for basic checks of structural design given by design consultants for build only projects to foreseen technical difficulties and constructability.
- Performing & managing in-house structural design team for Value Engineering (VE) to optimize structural design for better quantities, constructability and safety in collaboration with our construction methodology for all projects conforming to local & international standards and regulations.
- Performing & managing in-house structural design team to check and to propose appropriate solutions to related method staements and temporary works.
- Estimating basic construction materials to compare between alternative designs when necessary.
- Attending regular meetings & site visits in Thailand and other countries when necessary.
- Perform other related duties as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Thai Citizen
- Bachelor’s degree (or higher) in Civil Engineering or related qualification
- A least 10 years experience in Construction
- Communicating in English : reading, writing and speaking
- Managerial / problem solving and analytical thinking skills required
- Able to work independently with little direction
เงินเดือน Monthly Salary 90,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Sales Supervisor ID:37837

รายละเอียดงาน *Work as sales department
*Identify new customers and sales for products
*Drive a car to visit potential customers
*Manage sales department (5 members)
*Other related tasks
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male/Female, 23~35 years old
*Communicative English
*Sales experience 1 year in real estate or construction civil industry
*Own car with driving license
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Silom (Bangkok),Location

ID:40477

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Other (Thailand)

Secretary & Interpreter (Thai & Japanese) ID:40416

รายละเอียดงาน ● Various work. Like accounting, making documents,
receptionist, Employee payroll management,cleaning, and so on.
● Sometimes you have to visit clients or government office to bring documents.
● Documents about architecture are detailed, you are required patience.
● Relatively you are required almighty tasks.
คุณสมบัติของผู้สมัคร ● Japanese level : N2 (Especially Speaking)
● Administrator. If you have experienced something at cooperate company.
● Communication skill
● personality that like detailed office work.
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

不動産営業【未経験歓迎】 ID:15566

รายละเอียดงาน お客様へのお部屋のご紹介、ご案内、部屋決めまでのプロセスをご担当頂きます。
メール、お電話でのお問い合わせや、日系企業の方からのご紹介、ご入居済みのお客様からのご紹介のご対応を頂く形になります。
คุณสมบัติของผู้สมัคร *性別年齢不問、 英語もしくはタイ語でスタッフまたはオーナーとコミュニケーションが取れる、意欲、ビジネスマナーのある方
*経験不問ですが、営業または接客の経験があると尚良いです
*土日出勤できる方(月6日休み、賞与は歩合制の為、頑張りによってはかなり稼げます)

能力によってすぐに昇格、昇給があるので、やる気のある方にはピッタリの職業です。
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Sales and Planning support ID:40756

รายละเอียดงาน
*Input and update sales document
- Sales and award plan / PIC sales Planning / Award Plan / Yearly Plan / Target project
*Set weekly meeting and control agenda / Minutes meeting.
*Summary and report sales forecast and actual to Manager.
*Update tools information in data base to sales use.
*Communicate with customer about document and payment.
*Follow up sales movement and summary to manager.
*Communicate with FTS team for installation plan / situation summary to manager.
*Summary FTS working report.

Market Information Research
*Provide information of new project for sales manager.
*Research reliability of partner and analyze ( finance records )
*Market situation
*Developer/Architecture/Fabricators
*Contact supplier ( for promotion tools)
คุณสมบัติของผู้สมัคร * Male / Female, 22~30 years old
*Can use Microsoft Office products; Strong computer skills.
*Strong organizational and communication skills.
*Prioritize tasks with strict deadlines.
*Good service mind /phone skills and flexibility for handling a wide range of activities.
*Good communicate skills in English.
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 20,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Silom (Bangkok),Location

MD assistant ID:40612

รายละเอียดงาน assist to MD for given tasks
handle business laws/paper
co-orperate inside and outside company
do some basic financial for MD
คุณสมบัติของผู้สมัคร 3-5 year experiences in assistant to management level
able to speak Chinese fluently
have driving license/able to drive
have knowledge in business laws
have knowledge in basic financing
able to handle multi tasking
เงินเดือน Monthly Salary 80,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Marketing Executive (Chinese/Construction) ID:40611

รายละเอียดงาน Create marketing campaign for company (construction business)
handle all the media marketing(digital/advertisement/event)
co-ordinated with project manager/ MD on the on-going project and planning media
creating impact to potential customers
working in project
can work on marketing individually
คุณสมบัติของผู้สมัคร 3-5 year experiences in marketing construction or real estate business
at least 30 years old of age
Male only
able to speak Chinese fluently (business lv)
If work with Chinese company or boss would be advantages
เงินเดือน Monthly Salary 80,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Senior accountant (Muangthong) ID:40531

รายละเอียดงาน Manage Fixed assets
• Control account payable and receivable
• Prepare A/R , A/R advance, A/R Retention, A/R aging reports
• Close monthly account
• Train and supervise accounting staff
• Perform other related duties as asssigned
Qualification
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Bachelor’s degree in Accounting or related qualification
- Male or female , Age between 35 – 40 years
- Good ability to communicate effectively in English
- Knowledge in tax regulations
- 5-10 years experience in accounting
- Knowledge in TAX regulations
- Able to analyze and solve problems
- PC Literate and good software skill (MS office, Express software)
- Calculation skill required
- Detail oriented
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Executive Secretary ID:28767

รายละเอียดงาน - Organizing and preparing agendas and papers for board meetings, committees and annual general meetings
- Taking minutes and drafting resolutions
- Contributing to meeting discussions as and when required, and advising members of the legal,
Governance, accounting and tax implications of proposed policies
- To deal with all correspondence between the company and the shareholders.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female Age not over 35, Thai nationality
- Bachelor degree or higher in Economies, Account & Finance, Law or related
- Experience in secretary, understand in listed company (เลขานุการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ.กฎหมายมหาชน และกฎระเบียบตลาดหลักทรัพย์ฯ)
- Excellent in English
- Excellent in MS Officer
- Good attitude, friendly, good grooming
- Team work, able to communicate with internal and external
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Admin ((PhromPhong) ID:40357

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

All42Count(1〜20CountDisplay)