รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All29Count(1〜20CountDisplay)

Production Leader ID:46349

รายละเอียดงาน - Responsible for overall management of production (future's responsibility)
- Cooperate with managers in factory to supervise subordinate officers (approx 50)
- Improve production process by performing analysis of production performance
- Handle quality functions by incorporating with Quality Department
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-30
- Bachelor's Degree or higher in any related field
- Work experience in production related field for 5 years
- Work experience or knowledge of automotive parts is an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Production Staff (Forging) ID:46348

รายละเอียดงาน - Responsible for production control and management
- Work at production site (forging automotive products)
- Implement production activities directed by management executives
- Analyze and improve production performance
- Handle quality functions by incorporating with Quality Department
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-30
- Bachelor's Degree or higher in any related field
- Work experience in production (forging) for 3 years
- Work experience or knowledge of automotive parts is an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Production Staff (automotive assembly) ID:46346

รายละเอียดงาน - Responsible for production control and management
- Work at production site (assembly for automotive products)
- Implement production activities directed by management executives
- Analyze and improve production performance
- Handle quality functions by incorporating with Quality Department
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-30
- Bachelor's Degree or higher in any related field
- Work experience in production (assembly line) for 3 years
- Work experience or knowledge of automotive parts is an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

QA & QC Staff ID:28477

รายละเอียดงาน - Ensure products or service meet(s) the established standards of quality including reliability, usability and performance
- Support and maintain quality management system audit and documents
- Assist team in analysing and solving problems through various tools and quality database
- Follow organization on the proper application of quality management system (QMS) and ensure uniformity of understanding and consistency of application
- Investigate customer complaints and non-conformance issues
- Conduct testing on material colour (coating thickness, DOI, gloss, etc.)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai nationality, age between 25-35
- QA or QC experience, minimum 2 years, in the implementation of corrective action program
- Experience in stainless or steel industry
- Having a background of ISO 9001 : 2015 Systems
- Good command of English
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Production Chief (Rayong plant) ID:46773

รายละเอียดงาน - Work with other staff in the production line to ensure completion of production project in an efficient manner
- Identify and procure the resources needed for production
- Perform quality control checks to ensuring safety and effectiveness or reliability of system or product
- Negotiate with team members to generate ideas, clarify specifications and resolve disputes between team members in production process
- Delegate tasks as necessary to the production and engineering team members
- Control and handle production process and ensure product system (quality requirements)
- Handle production process to work on time (production schedule and good quality)
- Solve problems and maintain standardization of production (engineer’s duty)
- Ensure health and safety guidelines are followed and ensure compliance with workplace safety programs
- Motivate a team of production and workers (reviewing workforce performance)
- Complete production plan by scheduling and assigning personnel
- Ensure operation of equipment by calling for repairs, evaluating new equipment and techniques
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 28-35
- Diploma, Undergraduate or Bachelor's Degree in Engineering in Industrial, Electrical, Mechanical or related field
- Work experience, 5-7 years, in production engineering system, preferably in manufacturing
- Good command of English and Japanese is preferable
- Strong analytical and communication skills
- Skills in planning, organizing and problem-solving
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Rayong

QA MANAGER ID:46464

รายละเอียดงาน - Determine, negotiate and agree on quality procedures, standards and/or specifications
- Assess customer's requirements and ensuring they are met
- Investigate and set the standards for quality control
- Specify the quality requirements of raw and packaging materials with suppliers ensuring that suppliers comply with agreed standards
- Ensure that manufacturing process complies with standards at national and international levels
- Ensure full compliance with GMP quality standards and regulatory guidelines
- Investigate in quality complaints and recommend corrective actions
- Control ISO system, support sanitary process and monitor audit
- Implement employees' monitoring and testing procedures to measure and validate the progress of individual employees in QA Department
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 32-40
- Bachelor's Degree in any related field
- Work experience, 5-7 years, in QA & QC
- Having knowledge of ISO 9001, GMP or HACCP will be an advantage
- Good knowledge and skills in using measuring instruments
- Good command of spoken and written English
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 65,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Production Planning Officer ID:46632

รายละเอียดงาน - Develop manufacturing process to improve productivity
- Conduct production planning, scheduling and raw material planning
- Responsible for the management of manufacturing and engineering
- Receive orders and prepare production planning to support production line
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 26-32
- Bachelor’s Degree in Engineering
- Work experience, 3-5 years, in production planning
- Work experience in Japanese, multi-national or manufacturing company is preferred
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, OA operation, etc.)
- Good command of spoken and written English
- Ability to work in Amata City Industrial Estate, Rayong
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 33,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Q.A. Engineer / Supervisor ID:43960

รายละเอียดงาน - Planning & Control Measurement Instrument Calibration
- Control all Measurement Instrument in the Section
- Support Inspection Room
- Responsibility for production business development
- Report of all problem and result of all Operation to Manager
- Follow of all any a Commander Order
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 30-40
- Bachelor's Degree in related field
- More than 5 years' experience in Q.A. or Engineering or in any related works
- Good command of English and computer literacy
- Good attitudes with high enthusiasm
- Proactive and analytical thinking skills
- Mature and able to perform well under pressure in accordance with limited time frames
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Sales Manager (Japanese or Chinese Speaking) ID:46132

รายละเอียดงาน - Responsible for the management of sales section
- Cooperate closely with Japanese manager
- Supervise and manage three subordinate staff (Thai or Chinese)
- Visit customers 2-3 times per week (to sell our products)
- Conduct short meetings with Thai customers
- Correspond with Headquarter in China
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-45
- Work experience in sales
- Ability to communicate in English (for email correspondence)
- Ability to communicate in Chinese or Japanese
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

QA Assistant Manager - Urgently Required! ID:46571

รายละเอียดงาน - Coordinate and manage activities of sub-ordinators engaged in inspecting incoming materials, in-process and finished products to ensure adherence to company quality standards and customer specifications
- Oversee and manage procedures concerning quality
- Responsible for inspection procedures until product meets quality standards and specifications
- Confer with customer representatives to resolve complaints
- Notifies suppliers and subcontractors about reasons for rejection of received materials and parts
- Control and maintain safety system and review risks to prevent quality problems
- Control and maintain ISO system and drive to meet requirements
- Keep KPI targets and analyse route cause for improvement to achieve KPI
- Troubleshooting by analysis and countermeasures to reduce monthly and daily problems
- Responsible for the management of SAP system including BOM control
- Perform other tasks as assigned by SMG, Advisor or GM
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 35-45
- Bachelor's Degree in Science, Engineering or related field
- Work experience in Quality Assurance and ISO system
- Good knowledge of process control
- Computer literacy (in SAP, ERP, Microsoft Office, etc.)
- Ability to communicate in English (Japanese is an advantage)
- Leadership qualities to control and manage subordinates
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

GMU staff - Urgently Required! ID:46496

รายละเอียดงาน - Control the blending and filling process to manufacture grease products
- Control subordinate officers to manufacture grease products
- Coordinate with DCS in production activities
- Control and maintain the production record
- Confirm the blending and filling orders with Supervisor and Assistant Manager
- Inform abnormal situations occurred during plant process to Supervisor and Assistant Manager
- Strictly comply with company's rules and policies
- Examine daily production results and reports
- Provide training to operators
- Prepare production reports and daily reports of blending process
- Perform other tasks as assigned by Supervisor, Assistant or Senior Manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 23-32
- Bachelor's Degree in Chemical, Chemical Engineering, Petrochemical or related field
- Work experience, more than 0-2 years, in chemical or petrochemical plant
- Good knowledge of chemical mixing process
- Good knowledge of ISO system
- Good command of English and Thai for business
- Leadership qualities and a fast learner
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 27,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Blending Officer - Urgently Required! ID:46542

รายละเอียดงาน - Control the blending process following blending SOP correctly and safely
- Control subordinate officers in accordance with SOP and safety and company’s regulations
- Coordinate with DCS and Filling Supervisor in production activities
- Review the correctness of all blending check sheets and follow up on operator's daily input data
- Receive daily blending plan and assign tasks to subordinate officers
- Inform troubles or abnormalities during the process to supervisor and superior officers
- Review daily issues of RM for supply blending process
- Examine daily results and prepare report of blending process
- Confirm daily data input in SAP
- Support in monthly inventory checking and finding root causes when incorrect items are found
- Control remaining raw materials in blending area and prepare report for disposal when expired or NG raw materials are found
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 23-32
- Bachelor’s Degree in Chemical Engineering or related field
- Work experience, 1-3 years, in chemical plant or related field
- Good knowledge of ISO system & 5S activity
- Good knowledge of SAP or related system
- Ability to communicate well in English
- Outstanding leadership qualities and a fast learner
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 27,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Sales Engineer ID:46530

รายละเอียดงาน - Visit customers to present company's products
- Develop products to minimise problems
- Communicate with each department
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 27-33
- Bachelor's Degree in Chemical or related field
- Good knowledge of chemical substances or products
- Good command of English and computer literacy
- Good attitudes, analytical thinking and high enthusiasm
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Internal Quality Control (IQC) Manager ID:46336

รายละเอียดงาน - Responsible for the management of policies
- Select and approve conforming and non-conforming parts
- Control non-conforming products or defective parts
- Support company activities such as education and training
- Support and assist in following up on problems with suppliers
- Evaluate PPM results of all suppliers
- Perform auditing of all suppliers
- Supervise and manage employees in IQC section
- Control and manage system in IQC
- Cooperate with concerned sections (to solve problems and run activities, etc.)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 35-40
- Bachelor's Degree or higher in Electronics, Industrial, Mechanical or related field
- Work experience in in-process quality control and improvement
- Good knowledge of TS16949/ISO9001
- Ability to communicate in English or Japanese
เงินเดือน Monthly Salary 65,000THB 〜 72,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Mould Assistant Manager/Manager ID:42193

รายละเอียดงาน - Plan and assign CNC process, EDM process and W/C process
- Design electrode including new mould and modifying mould
- Handle the process of program
- Control tool (end mill) and control the process time
- Design 2D and 3D tools and handle the drawing
- Set the standards for printing moulds
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age over 35
- Bachelor's Degree or higher
- More than 5 years' experience
- Knowledge and understanding of product and production process
- Able to use basic computer program
- Able to use UG program and Master Cam to operate program
- Knowledge of ISO/TS16949 and ISO14001
- Others; leadership skills; decision-making; able to work under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 65,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Japanese Interpreter (JLPT N3-N2) ID:44526

รายละเอียดงาน - Translate documents between Japanese and Thai
- Interpret conversation & speech between Japanese and Thai
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Bachelor's Degree or higher
- More than one year's experience
- JLPT N3 or higher
- Able to use Microsoft Office
- Knowledge of ISO9001/TS16949
- Able to work under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Production Assistant Department Manager ID:45202

รายละเอียดงาน - Responsible for managing 30 subordinates in production department
- To control and manage production staff in order to achieve department and company target
- To oversee all activities of the entire production operation
- To control and manage of production volume, efficiency, loss, quality, delivery and cost
- To concern with the steering committee of international management standard (ISO, IATF, OHSAS)
- To ensure that the production work with safety and environment
- To control and manage working procedure of production department
- To cooperate with managers in purpose of all matters to achieve division target and company's policy
- To make final decision when line operation need to stop
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Male or Female / Age: upper than 40 years old
*Having more than 10 years experience in production site as production manager
*Having communicative English level
*Having experience in any manufacturing field
*Advantage : Having experience in plastic, film same manufacturing
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Rayong

Cost Accounting ID:45047

รายละเอียดงาน - Responsible for cost accounting to support marketing division
- Cooperate with marketing team to support customers
- Analyse data (cost of raw materials, purchase, inventory, labour and etc.)
- Analyse the actual cost of manufacturing
- Prepare periodic reports to management executives
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 28-35
- Work experience in costing
- Good knowledge of manufacturing field
- Ability to communicate in English (to correspond with customers)
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

【語学力不問 / 好待遇】日系企業工場長ポジション ID:41554

รายละเอียดงาน 今後の事業拡大を見据え、現在日本人が兼任している製造部門(200名程度)を工場長としてまとめていただける方を募集いたします。製造部門約200名の管理はもちろん、日々の製造、品質関連の改善等、スピード間をもってご担当いただきます。

・製造関連業務を工場長として担当(工程、品質、安全、原価管理、等々)
・工場内約200名のマネジメント
・資源、資産の活用、割り振り
・製造部所属、部下の業務評価
・その他関連業務全般
คุณสมบัติของผู้สมัคร ・プレス・スポット溶接・成形機の設備・生産性UP及び問題解決能力
・自動車関係で20年以上の経験
・ローカルとのコミュニケーション重視
・言語不問(英語、タイ語ができる方は優遇)
เงินเดือน Monthly Salary 100,000THB 〜 140,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Press Mould Manager ID:45739

รายละเอียดงาน - Responsible for managing press moulding section as manager
- Supervise 5 staff and 20 maintenance team members
- Perform preventive maintenance of press mould
- Assign moulding engineering tasks to staff
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 34-50
- Strong experience (and knowledge) in press mould
- Work experience in press moulding in plastic moulding manufacturing
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

All29Count(1〜20CountDisplay)