รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All52Count(1〜20CountDisplay)

Project Manager / Assistant Manager (Facility) ID:42994

รายละเอียดงาน - Manage the project to operate smoothly
- Manage and coordinate with general contractor and subcontractor on site
- Deal with customers for upcoming projects
- Check documents and report to Manager
- Other assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, age between 34-49
- Bachelor's Degree or higher in Mechanical/Electrical field
- Minimum 3-10 years experience in facility (construction) field

- Willing to work on client site (Bangkok, Bangna, Rayong, or Prachinburi)
- Assist the section manager for any plans and arrangement for any job-related activities as required
- Participate in any meeting as required by the company and provide necessary preparation concerning with each meeting
เงินเดือน Monthly Salary 40,500THB 〜 65,500THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Bangna (Bangkok),Location,Rayong,Other (Thailand)

Factory Manager ID:43686

รายละเอียดงาน - Manage (approximately) 40 staffs in factory
- Improve the manufacturing and production process
- Check the product, machine and the production line
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 35-50
- Experience in Tire Mold
- Able to operate program CNC
- Good communication skills
- Strong mindset for management standard
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

CNC Technician Leader ID:43685

รายละเอียดงาน - Implement programming and operation of Machining Center depending on the requirements from customers
- Build a machining process depending on Drawing
- Prepare the Jig tool
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 30-40
- Able to operate program CNC
- Able to deal with CNC machining
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

QA Engineer ID:43129

รายละเอียดงาน - Prepare document system; ISO9001, ISO14001,TS16949
- Control and monitor the sample part test and new model inspection
- Analyse causes of problem in the operation
- Follow up for improvement and preventive actions
- Summarise and prepare report to Quality Control process
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 24-28
- Minimum 1-2 years of experience in QA/QC
- Bachelor's Degree in Mechanical
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Production Engineer ID:43154

รายละเอียดงาน - Control the production line
- Develop the production process
- Planning Analysis and Problem Solving
- Knowledge of TS16949, APQP, KAISEN, PRODUCTIVITY, OEE, CYCLY TIME,
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-30
- Bachelor Degree in Engineering
- Minimum 3-5 years of experience in automotive
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Draftman (Officer) ID:43572

รายละเอียดงาน - Sketch actual mechanical part and verify its critical dimension
- Work closely with Technical Engineer to create 2D drawing
- Manage drawing database
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Bachelor's Degree in Mechanical or in Technical field
- Having experience and familiar with drawing
- Minimum one year's working experience in mechanical drawing
- Able to create 2D/3D by Solidwork
- Able to understand function of product and convert key specification/parameters into drawing
- Able to use measuring tools such as Vernier, Micrometer, etc.
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Production Control Staff - Urgently Required! ID:43255

รายละเอียดงาน - Improve productivity of manufacturing and work activities
- Management; workforce control and material control
- Layout design and working design
- Productivity management
- Manufacturing engineering management
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 24-30
- Bachelor’s Degree in Industrial Engineering or any related field
- Minimum 3-10 years’ working experience in Production Control
- Computer literacy OA operation (Word, Excel, Power point, etc.)
- Good command of English (spoken and written)
- Prefer to work in Japanese-related or multi-national or manufacturing company
- Willing to work in Amata City Industrial Estate, Rayong
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Production Control manager (Rayong) ID:43537

รายละเอียดงาน - Responsible for managing production control section as Manager
- Cooperate with GM to control 129 subordinates on site
- Production planning based on customer's requirement
- Arrange production schedule by corporation production section
- Report to Japanese General Manager
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-45
- Bachelor's Degree in Engineering or related fields
- Minimum 5 years' experience in production planning or production control
- Experience in Automotive Manufacturing
- (Advantage) Experiences in automotive industry
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Production Control Manager (JLPT N3-N1) ID:43536

รายละเอียดงาน - Responsible for managing production control section as Manager
- Production planning based on customer's requirements
- Arrange production schedule by corporate production section
- Report to Japanese General Manager
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-45
- Bachelor's Degree in Engineering or related fields
- Minimum 5 years' experience in production planning or production control
- JLPT N3-N1
- (Advantage) Experiences in Automotive Industry
เงินเดือน Monthly Salary 90,000THB 〜 140,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Assist QA Manager (Eastern Seaboard) ID:40620

รายละเอียดงาน - Responsible for managing and controlling QA Department
- Execute Quality assignment
- Analyse and improve cost deduction
- Ensure proper upkeep and maintenance revision controlling technical documents as required by ISO
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-40
- Bachelor’s Degree in Engineering or related field
- Communicative English
- 5-10 years' experience in QA/QC functions for automotive parts
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Production Engineer (Eastern Seaboard) ID:40720

รายละเอียดงาน - Responsible for production engineering
- Improve the productivity for production process
- Conduct cost deduction for production
- Develop and improve Quality Control on production process
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 24-35
- Bachelor's Degree or higher in related field
- 1-10 years' experience in Production Engineering
เงินเดือน Monthly Salary 22,000THB 〜 37,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Assist Production Manager (Eastern Seaboard) ID:40619

รายละเอียดงาน - Responsible for managing and controlling production department
- Plan and control production activities, manpower, and maintenance schedule
- Improve the process to increase the productivity level and reduce NG
- Analyse and improve the production process for cost deduction
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-40
- Bachelor's Degree or higher in Engineering, Production, or related fields
- 5-10 years' experience in the production management
- Good command of Auto CAD and CNC Program
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Production Engineer ID:41469

รายละเอียดงาน - Improve product and process quality by designing testing methods; testing finished- product and process capabilities; establishing standards; confirming manufacturing processes
- Apply knowledge of product design, fabrication, assembly, tooling, and materials; conferring with equipment vendors; soliciting observations from operators
- Develop/Modify manufacturing processes by studying product requirements; researching, designing, modifying, and testing manufacturing methods and equipment
- Improve manufacturing efficiency by analyzing and planning work flow, space requirements, and equipment layout
- Prepare product and process reports by collecting, analyzing, and summarizing information and trends
- Contribute to team effort by accomplishing related results as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-40
- Bachelor's Degree or higher or equivalent professional experience
- Experience in painting and paint line in a high volume environment
- Problem-solving and quality improvement skills in a production environment
- Experience in manufacturing
- English Language skills
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

New Model Supervisor ID:43498

รายละเอียดงาน - Responsible for subordinating new model section as SV
- Prepare PPAP files (FMEA, MSA, control plan, inspection standard, etc.) and submit to customers for new model
- Test new model part with engineer team and issue inspection standard
- Prepare reports of follow-up and submit to customers in case of claims
- Control Q-Gate for 100% check before delivery and control delivery according to plan (especially new models)
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 27-40
- Experience as QC in plastic automotive parts manufacturing
- Experience in new model
- Experience as control staff as SV level
- (Advantage) Communicative English skills
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Scheduler ID:43477

รายละเอียดงาน Scheduler is responsible for conducting the production scheduling based on the master plan from demand planning, daily order entry, safety stock level, order fulfilment, lead time and support other company projects as assigned.

This position is also accountable for ensuring the availability of RM to serve production sequence as well as the preparation of contingency plan.

Scheduler must work closely with the manufacturing team to ensure production efficiency and control conversion cost within budget as well as monitoring RM usage and stock in the system always in line with physical inventory.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-30
- Bachelor's Degree or higher in Chemistry, International Business, Production Engineering or related field
- 3-5 years’ experience in plastic chemistry, inventory management or production planning
- (Advantage) Good knowledge or background in production planning, inventory management, production engineering
- Competent in translating business transactions and information into statistics
- TOIEC 500 scores or higher
- Excellent organizational and interpersonal skills, initiatives, good communication and presentation skills, able to handle multi tasks and dynamic personality
- Flexible in working time and able to be on duty outside Thailand
- (Required) Own transportation
เงินเดือน Monthly Salary 38,000THB 〜 43,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Senior Mechanical Engineer ID:43434

รายละเอียดงาน - Plan and implement preventive plan for the maintenance of machines & instruments as well as repairing machine breakdown
- Analyse causes and provide solutions for problems related to machines & equipment
- Report to Assistant Manager
- Manage Staff and Technicians
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 30-40
- Experience in Mechanical Engineer in Food or Chemical (physio-chemical)
- Good command of English

- (Advantage) Graduate from Mechanical engineering or Industry engineer
- (Advantage) Graduate from national university
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Safety Officer ID:43324

รายละเอียดงาน - Control environment of systems & legal
- Apply safety standard to company working procedure by providing instruction and supporting documents
- Explain global standard to each section of company
- Create education & training for employees
- Prepare & maintain recording support to Head Company as required
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Bachelor's Degree in Safety and Environmental Health
- 0-2 year background in safety of manufacturing firms
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 22,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

QA supervisor ID:40495

รายละเอียดงาน *responsible for quality assurance of products
*response to external and internal parties for quality issues
*make an document for customer about our products
*analyze for quality problem and make solution for improvement
*correspond with customer claim
*other tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร *male or female /age : 27~40 years old
*having experience as QA in plastic automotive parts manufacturing
*having experience of control workers as SV level
*advantage : communicative English skill
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

production supervisor ID:40496

รายละเอียดงาน *responsible for supervising production process
*control and manage production process on site
*manage 80 subordinates on production process by cooperating with leader
*other tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร *male or female /age : 27~40 years old
*having experience as production supervisor in plastic automotive parts manufacturing
*having experience of control workers as SV level
*advantage : communicative English skill
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Maintenance Specialist ID:42999

รายละเอียดงาน • Guarantee the safety of his/her personnel by wearing their Personal Protective Equipment
• Quality Work
• Provide preventive and corrective maintenance to equipment
• Comply with the maintenance program (weekend program)
• Maintain 5’s in Maintenance area
• Comply with our Maintenance Program (work orders, preventive maintenance through proper system)
• Root cause analysis and solve problems that impact production, quality and manufacturing
• Tracking and improvement of work indicators (KPI)
• Guarantee the safety of his personnel, by correcting unsafe acts and conditions
• Comply with the personnel management role (vacations, over time, movements, leave of absence, reports for the payroll area, etc.)
• Support the correction of complaints from customers (action plans, 8D´s), related to Maintenance
• Supervise employees assigned to the Maintenance Department of in repair, maintenance, and replacement installation
• Plan and delegate maintenance tasks, based on priority of work and available staffing and skills (Goal will be to set up MLS system to help with this process)
• Coordinate maintenance activity with production schedules and coordinate maintenance scheduling with external suppliers and contractors
• Prepare final reports for shutdowns
• Coordinate outside contractor projects
• Support the TPM/PM Coordination in the preventive maintenance system
• Ensure necessary tools, materials, and equipment are available for maintenance projects
• Coordinate with purchasing department to ensure timely acquisition of maintenance parts. Manage parts inventory
• Conduct/coordinate technical and administrative training for members of the Maintenance Department
• Guarantee the observation of quality, environmental, and safety systems, norms, policies and regulations
• Encourage professional development among the members of the team
• Complete administrative paperwork required of performance evaluation process and progressive discipline process
• Embrace the Metalsa Culture and lead by example
• Maintain and preserve the tooling sets in good conditions
• Promote personal development through the Growth and Development System
• Update the spare part stock
• Maintain & update TS/EMS/OHSAS documents
• Update checklist/WI as require
คุณสมบัติของผู้สมัคร • Male age not over 35 years old with Thai nationality
• Bachelor Degree of Engineering (Mechanical and Electrical will be advantage)
• Experienced in Maintenance field for manufacturing company 3 years minimum
• Good at communication in English. (Spanish will be advantage)
• Conscripted for Military status
• Knowledge about PLC and AutoCAD will be advantage
• Open-minded and flexible
• Physically and mentally fit
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 27,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

All52Count(1〜20CountDisplay)