รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All193Count(1〜20CountDisplay)

Marketing Engineer ID:40844

รายละเอียดงาน - Initiate ideas for market/product/business opportunities
- Develop long-term relationship with customers through managing and interpreting their technical requirements
- Provide pre-sales technical assistance and product education
- Work on after-sales support services and provide technical backup as required
- Analyse costs and sales
- Achieve regular sales targets and coordinating sales projects
- Create technical presentations and demonstrating how a product meets customer needs
- Support marketing activities by attending trade shows, conferences, and other marketing events
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Bachelor’s Degree or higher in Industrial, Production Engineering or in any related field
- Minimum 2-3 years of experience as Process Engineer or Industrial Engineer
- Good understanding of production process in automotive or part automotive industry
- Able to analyse production process costing
- Good command of English; TOEIC scores 550 is preferred
- Open-minded and able to deal with different cultures
- Capable of acting efficiently in a complex and international environment
- A Good Team Player
- Computer literacy, especially MS Excel
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Program management ID:33853

รายละเอียดงาน - Develop the program timing with internal milestones (e.g. design reviews, tooling, and PRP gate review)
- Apply sales and marketing technique on rollforming products in automotive business.
- Make and develop all of customer relationships to keep the best company performance.
- Document control and maintain all PRP forms and all of customer APQP documents.
- Support APQP and VA/VE activities.
- Manage multiple discipline engineering teams to meet the internal and customer requirements.
- Participate in all DVP&R, DFMEA, and PDMEA development meetings.
- Communicate the program timeliness to internal departments.
- Prepare monthly report for management on performances of productive business, trends and opportunities to expand company business.
คุณสมบัติของผู้สมัคร TS-Shape is a full service supplier to the global automotive OEM’s specializing in highly engineered energy management components. As a joint venture between Thai Summit Automotive and Shape Corp, this Thai-American company leads the region in process and material advancements and position TS-Shape as a pioneer in roll forming and complex assembly.

ผลิต ชิ้นสวนยานยนตแบบรีดขึ้นรูปมวน รวมทั้งแผนพลาสติกรับแรงกระแทกขายชิ้นสวนยานยนตแบบรีดขึ้นรูปมวน รวม
ทั้งแผนพลาสติกรับแรงกระแทก
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 130,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Factory Manager (JLPT N2, Samutprakarn) ID:44695

รายละเอียดงาน - Perform duties as "Factory Manager"
- Responsible for production and products
- Manage the process and report to MD
- Cooperate with H.R. and manage workforce
- Perform preventive maintenance
- Improve mechanical problems
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 35-45
- JLPT N1 or N2 (certificate is not needed)
- Experience in Maintenance and Knowledge of Mould
- Experience in Automotive Manufacturing
- Fair command of English
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Compliance Specialist (Mon-Fri) ID:41915

รายละเอียดงาน -Translate English-Japanese to Thai and Translate Thai to English and Japanese between Japanese and Thai Staff
- Prepare monthly report and others assignment from MD.
- Responsible for supporting Japanese manager
- Interpret and translate between Japanese and Thai
- Provide general assistance for Japanese manager
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male/Female, New graduate~35 years old
- Bachelor or higher degree in any fields
- Fluent in English at both English and Japanese (N3,N4
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Production Engineer (Rayong Factory) ID:42273

รายละเอียดงาน - Design jig and equipment to support the production line
- Improve quality issue (relating to jig & equipment)
- Improve process for productivity improvement
- Handle project assignments
คุณสมบัติของผู้สมัคร •Male Age between 23-30 years old.
•Bachelor's Degree in Industrial Engineering, Mechanical Engineering, or any related fields.
•Minimum 2 years working experience in Processing Engineer, Production Engineer, Machine in manufacturing industry.
•Especially experienced in Welding, Industrial Robot (IR), and CNC.
•Proficiency Level in English Communication, and Japanese will be an advantage.
•Good ability in Computer skill (Microsoft Office).
•Hard working and good analytical mind, team player, self-motivated, strong communication, initiative, independent, also interpersonal skills.
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

ID:44939

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 47,000THB 〜 57,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Colour Technology Manager ID:44433

รายละเอียดงาน PRIMARY FUNCTION
- Run efficiently the different development and laboratory activities of colour business
- Responsible for all primary importance tasks of Color Service Center in the laboratory department and remote Color Service Center in Asia Pacific, i.e., colour matching, quality control, laboratory request, sample request, complaint, pigment evaluation, and research & development
- Contribute to the global support for colour technology development group

RESPONSIBILITY
- Supervise, staff and provide training for colour section personnel, including hiring
- Supervise and coordinate the different activities related to colour business of APAC including remote locations
- Fully responsible for colour service centre housekeeping supervision
- Supervise quality control of finished products and raw materials including establishing methods of reporting data
- Coordinate and supervise contacts with suppliers on a technical basis
- Evaluate customer’s complaints and make recommendations to eliminate reoccurrence
- Ensure a good flow and a good service to customer’s technical requests
- Build and maintain colour computer database for both local and global level
- Build and maintain inventory of raw material used for colour matching
- Coordinate and supervise for laboratory equipment, maintenance, calibration and new equipment requirement
- Maintain abreast of new developments in materials, equipment and industry practices to assume the maintenance of a superior competitive position
- Encourage safety and search for possible safety hazards and correct potential safety problems on a timely basis; ensure that all state and province laws are implemented and enforced
- Safeguard Ampacet property and setting up and maintaining security policies
- Collaborate with other corporate laboratories in the World to optimise resources utilization, e.g., pigment evaluation, colour matching, OEM project implementation, etc.
- Provide global support for colour technology development group
- Implement and maintain ISO 9001 or other Quality Management Systems
- Manage the individual and company objective efficiently
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 35-45
- Bachelor's Degree (4 years in University) or Master's Degree in Science or Engineering, majored in Organic Chemistry, Analytical Chemist, Polymer Science, Chemical Engineering
- Minimum 5 years' experience in colour Masterbatch functions or plastic industry with manufacturing environment
- Minimum 3 years' experience in management position
- Experienced in supervising and coaching team
- Experienced in international environment
- Strong background and some years' experience in MB industry
- (must) Excellent English communication skills, specifically in spoken and written
- Capability to speak/communicate in any other regional languages such as Chinese, Thai, Japanese would be an added advantage
- Good technical knowledge to understand technical issues and product range with respect to customer requirement and ability to provide them with an apt solution
- Strong leadership and problem-solving skills
- Excellent in initiative thinking skills
- Familiar with multi-country, multilingual teams
- Able to work and manage cross-functional project teams
- Ready to travel to Asia Pacific area (50%)
- Good personality and should have good abilities in business and marketing analysis
- Excellent service mind with good attitudes and willingness to work under pressure or limitation of available resources
เงินเดือน Monthly Salary 100,000THB 〜 120,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Business Development Senior Officer ID:44919

รายละเอียดงาน - Formulation of product lineup concept
- Review and manage appropriate inventory plan
- Examination and management of appropriate prices of sales products
- Development of new suppliers and various types of negotiations (delivery date · quality · price · supply system etc.)
- Sales plan, catalog production, cost management
- Customer response (inquiries, complaints, etc.)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Female / 30 - 40 years old
- Good command of English
- Experience in supplier negotiation and development(preferable)
- Experience in mechanical trading company(preferable)
- Communication and Negotiation skills
- Own car and Driver license
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Production Supervisor ID:40284

รายละเอียดงาน *responsible for supervising on production line of margarine
*control 16 subordinates
*preventive mechanical and material problem
*report to manager
*other tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Thai nationality, Male/Female, age over 30 years
*at least 3 years experience in food industry (espscialy elecrical machine)
*Experience of controling subordinates
Advantage : potentially able to be manager for future
*communicative English skills
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Production Engineer ID:44791

รายละเอียดงาน - Responsible for production control and management
- Coordinate between Production Department and Management
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 22-30
- Bachelor's Degree in Industrial Engineering, Mechanical Engineering, Chemical Industry, Food Chemistry or any related field
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Good command of English (higher than normal conversation level)

- Special Conditions;
- Recruitment of Executive Trainees
- Overseas training in group business is required
- Learn basic knowledge and production technology of oil, margarine and filling products
- Place: Singapore, Malaysia or Japan; Period: 6 months to one year
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 27,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Product Support & Technical Service ID:44854

รายละเอียดงาน - Inform and communicate company services, new features in products, technical support, price movement, product supply situation, and so on toward customers
- Establish and maintain effective business relationships with existing and prospective customers
- Maintain company product support service with South-East Asia customers
- Ensure efficient service to customers and handle all customer complaints with good result oriented
- Provide and service customer at the regional and district level in collaboration with all department and monitor significant issues regarding customer satisfaction
- Implement innovative services and techniques on market requirement which attain to better company goods and services for the sales maximization and profitability
- Analyze and prepare product feasibility and recommend appropriate marketing and sales, also services strategy to achieve on company target
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 22-30
- Bachelor's Degree in Industrial Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineer or any related field
- Minimum 2 years' working experience in technical support and customers service support in heavy industries equipment
- Knowledge of Internet, Hydraulic Diagram and Electrical Diagram
- Proficient in English communication (Japanese will be an advantage)
- Having good computer skills (Microsoft Office)
- Others; hard-working and good analytical mind, team player, self-motivated, strong communication skills, initiative, independent and also having interpersonal skills
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Assistant Security Manager ID:44856

รายละเอียดงาน - Manage and decide on quality rendering related to product, process and management of quality system
- Manage and inspect any defects concerning appearance, uniformity and customer criterion before delivery
- Control subordinates to work and achieve KPI
- Coordinate with other sections to analyse data and propose any appropriate solution to develop management of quality system
- Control Quality Assurance (Q.A.) in the process (FMEA, Control plan, SPC, MSA, Initial Control, Periodical Sampling)
- Correctively and continuously resolve (and minimise) customer claims/complaints
- Manage and support all quality-related activities (QCC, Audit, Quality Patrol)
- Other related assignments as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age over 30
- Bachelor's Degree in any field
- Minimum 5 years' experience in Quality Management System in Automotive or Traning System Development
- Good knowledge of Quality System, Customer Care, Supplier Management
- Familiar with tools, activities, concepts and methodologies of Quality Management
- Knowing ISO 14001 Requirements
- Others; strong interpersonal; communication skills; hard-working; positive thinking; self-motivated; team spirit; flexible; report writing skills, etc.
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

【日系大手】営業マネージャー(Rayong) ID:44918

รายละเอียดงาน - 大手顧客営業マネジメント
- 営業活動戦略立案
- メンバー活動実行プラン策定
- サプライヤー開拓

【内定までの流れ】
書類選考
一次面接(VONA担当者)
二次面接(社長面接)
内定
คุณสมบัติของผู้สมัคร <求める人物象>
日本人:(タイでの現地採用前提)
幅広くメカ、エレキ部品を選定した経験
例:機械系商社などで提案営業経験が有る方優遇
企業経営に興味があり、自身が企業経営を目指している人
論理的思考能力・コミュニケーション力・交渉能力
バイタリティーがあり、明るく元気な方。前向きな方
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Electronic engineer (Fresh graduated) ID:41347

รายละเอียดงาน *responsible for maintenance for electrical facility
*maintain and fix machines and equipment in factory
*handle wiring activity
*other tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร *male or female / fresh graduated and inexperienced
*Bachelor degree : electronic engineer GPA 2.5 up
*having knowledge about electric
เงินเดือน Monthly Salary 17,000THB 〜 20,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

【社用車支給!その他高待遇!年齢不問】タイ進出日系企業各社様の経理コーディネーター ID:44907

รายละเอียดงาน 【社用車支給!その他高待遇!年齢不問】タイ進出日系企業各社様の経理コーディネーター
・タイに設立されている各日系企業様の経理部門を完全サポートするお仕事です。
・VISA、WP等申請やBOI申請のアウトソース
・タイに新規設立される企業様のサポート等
・会社のタイ人経理スタッフと企業様の間に入り両者をコーディネート

【働く環境】
・設立2年のかなり綺麗で充実したオフィスになります。
・スタッフ60人のうち50人は経理スタッフ。9割が女性です。
・オフィスはジムやコンビニも揃う充実したオフィスでございます。
คุณสมบัติของผู้สมัคร ・タイでの経理経験必須(昔タイで働かれていた方も大歓迎)
・年齢不問、シニアの方も大歓迎
・英語力必須


เงินเดือน Monthly Salary 100,000THB 〜 130,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

ID:35229

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 27,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

HR Assistant Manager ID:44717

รายละเอียดงาน - Responsibility for HR tasks
- Manage recruitment job and contact to each section
- Coordinate interview with candidate
- Training new staff
- Take charge of ISO
- Collect, check and calculate overtime records before operating on the payroll process
- Other related jobs
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male / Female, age over 35 years old.
- Experience in HR (Management level)
- Understand Japanese culture
- knowledge of ISO and TS16 systems and Automotive Industry.
- Knowledge of the program Tiger Soft.
- Japanese skills will be advantaged
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Japanese Interpreter (JLPT N2) ID:36427

รายละเอียดงาน - Translate languages (Japanese and Thai) in manufacturing or other environments as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Bachelor's Degree in Japanese or related field
- More than 3 years' experience as Interpreter or Translator in manufacturing environment
- Good Command of Japanese (JLPT N2 or higher)
- Basic understanding of ISO9001 or ISO14001 will be an advantage
- Able to work in the upcountry
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Q.C. & Q.A. Section Manager ID:42814

รายละเอียดงาน - Responsible for managing Q.A. and Q.C. sections
- Assign tasks to Q.A. Supervisor and Q.C. Supervisor
- Supervise subordinates (33 Q.C. Officers and 4 Q.A. Officers)
- Analyse quality issues and summarise data
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-40
- Experienced in Quality Control of Automotive Plastic Parts Manufacturing
- Experience as Control Worker in Manager level
- (advantage) Communicative English
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Sales Representative (Japanese Speaking) ID:36172

รายละเอียดงาน - Responsible for sales activities of company products
- Develop and maintain relationships with customers via emails, calls and visits
- Visit customers with Japanese Manager (speaking Japanese)
- Provide related service for customers such as making an estimation, etc.
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- JLPT N3 or equivalent
- More than 2 years' experience in sales for customers in the Industrial Estate
- Having own car and a valid Driver's License
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

All193Count(1〜20CountDisplay)