รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All184Count(1〜20CountDisplay)

Maintenance Supervisor (Rayong) ID:39462

รายละเอียดงาน - Perform preventive maintenance on machines and equipment
- Conduct testing on the vibration of machines
- Conduct maintenance activities at the customer's site
- Prepare reports for manager in English
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 28-35
- College or Bachelor's Degree in Mechanical or related field
- Work experience in on-site maintenance activities for 5 years
- Good command of English for technical issues (reading and writing)
เงินเดือน Monthly Salary 33,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

OEM Sales Staff (2 positions) ID:45194

รายละเอียดงาน - Responsible for sales and coordination with sales team (sales office)
- Visit customers to develop business relationships (once or three times per week)
- Attend meetings and discuss with clients before starting new models or changing parts or shape, etc.
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 27-33 (prefer Male)
- Bachelor's Degree or higher in related field
- Minimum 3 years' experience in sales is required
- Knowledge or ISO/TS 16949
- Having a valid Driver's License is preferred
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 32,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Japanese Interpreter (JLPT N3) ID:43105

รายละเอียดงาน - Translate documents from Japanese to Thai and vice versa
- Interpret languages (Japanese to Thai) during meeting to facilitate communication
- Support administrative tasks and other related tasks
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-40
- Japanese, JLPT N3 or higher
- Work experience as an interpreter or in any related position for one year
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Japanese Interpreter (6-month contract) ID:45985

รายละเอียดงาน - Interpret languages (Japanese and Thai) during meetings and on production floor
- Other related tasks as assigned by manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 25-35
- Work experience in manufacturing field for 1-2 years
- JLPT N2 or higher
- Willingness to work under 6-month contract
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Chonburi ALL,Rayong

Customer Service Officer ID:43848

รายละเอียดงาน - Responsible for customer service operation for telephone inquiries
- Perform quotation and sales order entries and correction in cell
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 22-30
- Diploma or Bachelor's Degree in Administration, Marketing, Management or any related field
- Work experience in customer service or customer management for 1-3 years
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
- Having service mind and ability to work under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 21,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Japanese Interpreter (JLPT N3, production) ID:46358

รายละเอียดงาน - Translate documents from Japanese to Thai and vice versa
- Interpret spoken languages (Japanese and Thai) during meeting
- Provide support to General Manager in Department of Production
- Work in shifts (daytime for two weeks and nighttime for one week)
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 25-35
- Work experience in production line for 1-2 years
- JLPT N3 or higher (certificate is required)
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Mould Assistant Manager/Manager ID:42193

รายละเอียดงาน - Plan and assign CNC process, EDM process and W/C process
- Design electrode including new mould and modifying mould
- Handle the process of program
- Control tool (end mill) and control the process time
- Design 2D and 3D tools and handle the drawing
- Set the standards for printing moulds
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age over 35
- Bachelor's Degree or higher
- More than 5 years' experience
- Knowledge and understanding of product and production process
- Able to use basic computer program
- Able to use UG program and Master Cam to operate program
- Knowledge of ISO/TS16949 and ISO14001
- Others; leadership skills; decision-making; able to work under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 65,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Japanese Interpreter (JLPT N3-N2) ID:44526

รายละเอียดงาน - Translate documents between Japanese and Thai
- Interpret conversation & speech between Japanese and Thai
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Bachelor's Degree or higher
- More than one year's experience
- JLPT N3 or higher
- Able to use Microsoft Office
- Knowledge of ISO9001/TS16949
- Able to work under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Chinese Interpreter (HSK 5) ID:45588

รายละเอียดงาน - Translate documents from Thai to Chinese and vice versa
- Interpret languages during meeting or on production line
- Coordinate in-house Chinese documents
- Support MD in language interpretation during client visits
- Handle other tasks such as purchasing, engineering, etc.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 26-35
- Bachelor's Degree in Chinese
- More than 2-3 years' experience as a Chinese Interpreter
- HSK level 5 or 6
- Good command of English
- Computer literacy in Microsoft Office Suites
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 32,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Export Leader ID:45565

รายละเอียดงาน - Responsible for products delivery for overseas customers as scheduled
- Prepare documents and product preparation plan for Warehouse Department and BOI
- Issue documents of product delivery for overseas customers
- Follow up on daily actual production with production department to confirm the delivery with customers accurately and punctually
- Prepare reports of work transfer and confirm the delivery schedule in advance with customers
- Control the delivery as planned and as agreed with customers
- Provide useful information to customers and negotiate with customers
- Follow supervisor's orders, improve and develop your skills to enhance the capability of department to achieve favourable results
- Strictly follow company's rules and regulations
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 28-35
- Bachelor's Degree in Logistics or related field
- Work experience in product delivery to overseas
- Good knowledge of importing raw materials
- Good knowledge of price estimation (raw materials)
- Good knowledge of ISO9001, 14001, TS16494
- Computer literacy in Microsoft Office Suites
- Good command of English
- Ability to perform well under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 32,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Production Staff (automotive assembly) ID:46346

รายละเอียดงาน - Responsible for production control and management
- Work at production site (assembly for automotive products)
- Implement production activities directed by management executives
- Analyze and improve production performance
- Handle quality functions by incorporating with Quality Department
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-30
- Bachelor's Degree or higher in any related field
- Work experience in production (assembly line) for 3 years
- Work experience or knowledge of automotive parts is an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Production Leader ID:46349

รายละเอียดงาน - Responsible for overall management of production (future's responsibility)
- Cooperate with managers in factory to supervise subordinate officers (approx 50)
- Improve production process by performing analysis of production performance
- Handle quality functions by incorporating with Quality Department
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-30
- Bachelor's Degree or higher in any related field
- Work experience in production related field for 5 years
- Work experience or knowledge of automotive parts is an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Production Staff (Forging) ID:46348

รายละเอียดงาน - Responsible for production control and management
- Work at production site (forging automotive products)
- Implement production activities directed by management executives
- Analyze and improve production performance
- Handle quality functions by incorporating with Quality Department
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-30
- Bachelor's Degree or higher in any related field
- Work experience in production (forging) for 3 years
- Work experience or knowledge of automotive parts is an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Japanese Interpreter (Eastern Seaboard) ID:36672

รายละเอียดงาน - Responsible for language interpretation and translation (Japanese and Thai)
- Support and provide general assistance for Japanese managers
- Interpret languages (Japanese and Thai) to facilitate communication such as meeting, production line, QC, engineering issues, etc.
- Other related tasks as assigned by Japanese managers
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 23-35
- Japanese, minimum JLPT N2
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Work experience in manufacturing industry is an advantage
- Ability to work under pressure (occasionally attend meetings all day)
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Sale Representative (Japanese Speaking) ID:45729

รายละเอียดงาน - Work under Sales Department and will receive training from Japanese manager (from zero level)
- Visit clients and provide customer service
- Identify clients' needs and suggest solutions
- Support the production control
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 23-30
- Bachelor's Degree in related field
- More than one year's work experience
- Ability to communicate in Japanese language
- Excellent interpersonal and problem-solving skills
- Ability to work under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 28,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Incoming Quality Control (IQC) Manager ID:46336

รายละเอียดงาน - Responsible for the management of policies
- Select and approve conforming and non-conforming parts
- Control non-conforming products or defective parts
- Support company activities such as education and training
- Support and assist in following up on problems with suppliers
- Evaluate PPM results of all suppliers
- Perform auditing of all suppliers
- Supervise and manage employees in IQC section
- Control and manage system in IQC
- Cooperate with concerned sections (to solve problems and run activities, etc.)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 35-40
- Bachelor's Degree or higher in Electronics, Industrial, Mechanical or related field
- Work experience in in-process quality control and improvement
- Good knowledge of TS16949/ISO9001
- Ability to communicate in English or Japanese
เงินเดือน Monthly Salary 65,000THB 〜 72,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Production Assistant Manager or Manager ID:46330

รายละเอียดงาน - Responsible for the management of continuous product filling (4) and packaging lines
- Develop and implement systems of production tracking and quality control
- Responsible for the management of production and work process to meet product standards and specifications to ensure quality of finished products
- Control cost and minimize production loss
- Responsible for the management of staff in on the production floor
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 35-45
- Work experience in manufacturing
- Work experience in production line
- Ability to communicate in basic English
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Accounting Supervisor (Eastern Seaboard) ID:46331

รายละเอียดงาน - Responsible for accounting activities
- Recheck all voucher account (AP, AR and GL)
- Carry out product analysis in cost and financial issues
- Attend international call conference to discuss accounting and related issues
- Supervise and coordinate with 4 subordinate staff and one supervisor
- Report to Thai manager
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-40
- Bachelor's Degree or higher in Accounting or related field
- Work experience in accounting field for minimum 2 years
- Strong skills in financial field
- Ability to communicate in English
เงินเดือน Monthly Salary 24,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Production Manager (Japanese Speaking) ID:46332

รายละเอียดงาน - Responsible for the management of production and processing
- Responsible for production planning and following process as planned
- Supervise and manage 500 subordinate officers
- Cooperate closely with Japanese MD
- Conduct QA & QC activities and coordinate with concerned departments
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 35-45
- Work experience as a production manager
- Work experience in assembly manufacturing is an advantage
- Japanese, minimum JLPT N3
เงินเดือน Monthly Salary 80,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

Japanese Interpreter (In-house, Law, JLPT N3) ID:39914

รายละเอียดงาน - Perform language interpretation and translation (Thai and Japanese) in office, mainly legal documents, and occasionally provide language translation service for other departments
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 25-50
- Work experience as an in-house interpreter for 1-2 years
- Work experience as an interpreter in HR functions
- Japanese, JLPT N3 or higher with a certificate
- Ability to work under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Rayong

All184Count(1〜20CountDisplay)