รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All56Count(1〜20CountDisplay)

ID:46944

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 60,000 〜 80,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Bangna (Bangkok),Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),All Airport Link Lines (Bangkok),Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location,Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok)

Sales Executive (based in Bangkok) ID:39774

รายละเอียดงาน - Visit clients in Bangkok on Tuesday-Friday and attend meeting in Rayong on Monday
- Provide basic technical information to customers
- Consistently provide regular feedback on trends, product reputation, competitive activities and customer satisfaction
- Report to Sales Manager (North & East)
- Develop strong relationships with assigned account
- Liaise with customers and cross-function internal team
- Achieve sales target and objectives as assigned
- Will receive commission after the probationary period
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai nationality, age between 26-30
- Bachelor’s Degree in Chemical, Polymer, Marketing or related field (MBA would be a plus)
- Work experience in sales, marketing or technical sales with minimum 2 years of sales experience in masterbatch, pigments or polymer, and plastic industry
- Good management skills and drive to implement approved strategies and plans
- Excellent customer interface and interpersonal skills to manage value accounts
- Good command of English and computer literacy
- Willingness to work hard, high responsibility and flexibility in workplace and working hours
- Strong strategic planning, analytical and presentation skills to formulate sales & marketing and business proposals
- Self-motivation, problem-solving skill, strong human relationships and service mind
- Ability to work independently and teamwork spirit
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 48,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Bangna (Bangkok),Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),All Airport Link Lines (Bangkok),Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location,King Kaew/Chachoengsao (Bangkok),Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok),Rayong

Senior Accountant (costing) ID:46878

รายละเอียดงาน - Collect cost information and maintain an expense database
- Construct data accumulation systems
- Determine fixed costs (e.g. salaries, rent, and insurance)
- Plan and record variable costs (e.g. purchases of raw material and operations costs)
- Review standard and actual costs for inaccuracies
- Prepare budgeting reports (for company and for each department)
- Analyze and report profit margins
- Prepare (monthly, quarterly and annual) cost forecasts
- Assist in month-end and year-end closing
- Identify and recommend cost-effective solutions
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 25-35
- Bachelor's Degree in Accounting
- Work experience, minimum 2 years, in accounting stock
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
- Ability to communicate well in English is an advantage
เงินเดือน Monthly Salary 23,000 〜 40,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Mobile Application Developer (two vacancies) ID:46863

รายละเอียดงาน - Develop mobile applications (coding in Hybrid Framework) for company, product brand, e-commerce, etc.
- Solve problems, add and modify functions in mobile application as assigned
- Work with team members to define system, solve and identify problems
- Develop new applications for touch screen, kiosk, etc. with team members (no need background knowledge)
- Develop web application, web service, API, etc. (no need background knowledge)
- Work closely with team to conduct testing on system
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 25-30
- Work experience, minimum 2 years, in the development of mobile application (coding in hybrid framework or React Native, Framework7, Xamarin Studio)
- Work experience in software house business will be preferably considered
- Work experience in database such as MySQL, MSSQL Server or Oracle (choose one)
- Work experience in programming languages such as C#, Android Java or others
- Work experience in other programming languages such as PHP, C#, Payment Gateway API, CSS3, HTML, HTML5, JavaScript, Bootstrap, Responsive, J-Query, J-Query UI, AJAX, XML, JSON, SOAP, Graph, PDF report or QR code (no need to know all) will be preferably considered
- Skills in developing Web Service (API) connecting with mobile application and external database will be preferably considered
- Skills in writing back-end with PHP will be preferably considered
- Good communication skills with team members and supervisor
- Ability to work overtime as necessary (OT is provided)
เงินเดือน Monthly Salary 27,000 〜 35,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Automotive Aftermarket Category Manager (50k-70k) ID:46610

รายละเอียดงาน - Responsible for the performance of automotive aftermarket parts (category)
- Grow your portfolio of merchants
- Analyse and execute the strategies for growing product assortment
- Develop online merchandising and promotion proposals to achieve sales targets
- Ensure pricing competitiveness, assortment and stock availability of key merchants in the category
- Establish partnerships with key brands to increase the category
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 29-45
- Work experience, minimum 5 years, in automotive parts business (aftermarket), ideally in marketing products
- Having a proven track record of successful negotiations and relationship management
- Strong analytical acumen and ability to generate and evaluate analysis
- Superb business acumen with a desire to manage your own business
- Ability to effectively deal with both corporate management and general workforce
- Strong organizational communication skills
- Ability to manage multiple priorities effectively and efficiently (problem-solving skills)
- Strong team spirit and interpersonal skills
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Digital Marketing (Senior or Assistant Manager) ID:46624

รายละเอียดงาน - Create and execute all digital medias
- Analyze, measure and report on the performance of all digital marketing campaigns and assess against goals (ROI and KPIs)
- Identify trends and insights and optimize expenses and performance based on the insights
- Utilize analytical ability to evaluate end-to-end customer experience across multiple channels and customer touch points
- Develop and implement PR strategies in accordance with company's direction
- Control and manage online and offline communication to raise brand awareness and purchase consideration
- Collaborate with agencies and other vendor partners
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-40
- Bachelor’s Degree in Marketing, Mass Communication, Communication Arts or related field
- Work experience, minimum 5 years, in marketing field (digital and social media including offline)
- Skills in planning, negotiation and communication
- Ability to communicate in English
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
- Creativity, initiative and teamwork spirit
- Ability to work under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 55,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Accounting Officer ID:43092

รายละเอียดงาน - Support accounting activities
- Coordinate meeting with clients
- Handle accounting and GA tasks
- Others duties as assigned by company
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 22-30
- Bachelor’s Degree in Accounting or related field
- Welcome New Graduates & Fresh Grads
- Have CPD license
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
- Ability to communicate in Chinese is preferred
- Good interpersonal and communication skills
- Ability to work independently in high volume and fast-paced environment
- Ability to start immediately or within short notice is preferred
- Self-motivated, well-organized and able to learn fast
เงินเดือน Monthly Salary 24,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Business Development Manager ID:46825

รายละเอียดงาน - Responsible for business development including new initiatives
- Develop and manage sales pipeline to achieve sales target
- Coordinate and collaborate with project director, project manager and other key team members to ensure services to clients are well delivered
- Work with legal counsel as required and manage complex contract negotiation
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 30-40
- Master’s Degree in Business or IT related field is required
- Work experience, minimum 10 years, in IT service or solution business development
- Sales experience with strong relationships with corporate customers
- Good knowledge of IT, business process, entrepreneurship and/or management principal is essential
- Skills in business development, project and time management
- Ability to convert business requirements into new opportunities
- Strong analytical skills and ability to work collaboratively
เงินเดือน Monthly Salary 50,000 〜 70,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

System Administrator ID:46775

รายละเอียดงาน - Responsible for the maintenance of server and database
- Manage network servers and technology tools
- Troubleshoot issues and support user's requirements
- Create technical documents and manuals
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 26-35
- Bachelor's Degree in Computer Science, Information Technology or related field
- Work experience, minimum 2-3 years, in IT application, development, support, etc.
- Work experience in Windows Server, Microsoft SQL DB, ORACLE DB, VMWARE, etc.
- Work experience in Network & Firewall eg. FG/WG
- Work experience in ERP application and ORACLE database on AIX will be an advantage
- Good knowledge of using development tools eg. Crystal Report, etc.
- Good knowledge of PC technical support eg. installation, solving any PC issues, etc.
- Good command of both written and spoken English
เงินเดือน Monthly Salary 30,000 〜 40,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

カスタマーサービス ID:46783

รายละเอียดงาน 物流会社にてコーディネータ職

■受発注業務
■出荷手配
■在庫管理
■海外とのコレポン業務・折衝業務
■契約書・見積書などの営業書類の作成
■L/C読解
■船積書類作成
■請求・支払管理
社内公用語、会議は基本的に英語となります。
คุณสมบัติของผู้สมัคร *男性
*30歳から40歳
*物流業界経験者、若しくは商社での輸出入・保管の管理経験者
*ビジネスレベルの英語力
*英文レジュメ必須
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

System Admin ID:46782

รายละเอียดงาน - Support, implement and administer Unix/Linux system
- Perform system operation and maintenance
- Perform ad-hoc activity as assigned by supervisors
- Other relevant functions as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 25-35
- Bachelor's Degree in Computer Engineering, Electrical Engineering, Computer Science or related field
- Work experience, 0-3 years, in supporting, implementing and administering Unix/Linux
- Work experience in services such as mail system, DNS, backup system, log server, etc.
- Work experience in troubleshooting and diagnosing Unix/Linux system
- Good knowledge of basic system and network design, planning and installation
- Skills in problem-solving, analysis and communication
- Ability to communicate well in English
- Strong interest in pursuing a career in system administration and IT support
- Ability to work under the pressure and limited time
- Service-minded, proactive and positive-working attitudes
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location,Din Daeng/Vibhavadi/Don Muang/Rangsit (Bangkok)

Service & Sales Engineer (wastewater treatment) ID:43914

รายละเอียดงาน - Establish and maintain business relationships with customers
- Provide service and maintain existing customers
- Responsible for the delivery service to customers
- Provide information about company's products and services to customers
- Control and follow up with time schedule to achieve the target
- Troubleshooting based on customer feedback
- Cooperate with related parties to fulfil customer's requirements
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai nationality, age between 25-35
- Bachelor’s Degree in Electrical Engineering
- Work experience, minimum 2 years, in sales and service or installation
- Work experience in "water and wastewater treatment plants" are much preferred
- Good knowledge of sales, marketing, cost estimation, engineering and/or negotiation is a PLUS
- Ability to communicate in English and computer literacy
- Having a valid Driving Licence (to travel to the upcountry)
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Product Marketing Manager (Food Supplement) ID:45417

รายละเอียดงาน - Manage product portfolio and lifecycle, product launch, promotion and merchandising calendar
- Handle issues relating to product specifications, quality, delivery schedule and inventory control
- Conduct product training and strategize brand messaging and communication plans
- Develop and execute product marketing plans to meet company's objectives by defining strategies and product management; implementing marketing plans, promotions & media plans, budget management
- Assist in the preparation of sales analysis and development of product forecast and pricing strategies
- Involve in planning and executing products and business-related events
- Identify market requirements for current and future products by conducting market research & competitive analysis (including trend awareness, price points, new product concepts, global packaging, etc.)
- Responsible for the management of a cross-functional team, working closely with sales and other
functions to support the company’s overall strategies
- Closely monitor and evaluate product KPI by developing sales report and analytical information
- Perform tasks as assigned by Marketing Manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-30
- Bachelor’s Degree or higher in Pharmaceutical or related field
- Work experience, more than 2 years, in marketing and product management
- Ability to develop strategic planning and implementing the action plans
- Good personality and presentation skills
- Good interpersonal skills and result-orientation
- Fluent in English (both writing and speaking)
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Finance Assistant Manager ID:46763

รายละเอียดงาน - Responsible for cash flow management and planning
- Manage FX transaction with banks and monitor FWD outstanding balance between SAP and bank report and provide useful advice for FX trend to all departments
- Estimate shortage payment amount to business partners by JPY currency, estimate appropriate exchange rate and make FWD contract
- Verify the correctness of export documents, payment transaction and receive transaction for smooth export operations
- Prepare and verify financial reports
- Provide consultation to other staff relating to financial issues for problem-solving, decision-making and better process efficiency
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 35-40
- Bachelor's Degree in Business Administration, Finance, Entrepreneurial Management or related field
- Work experience, minimum 10 years, in Finance, management and SAP
- Good command of English is an advantage
- Analytical thinking and interpersonal skills
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
- Flexibility for job rotation in other related fields (ACCT or Corporate Planning)
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 65,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Collection Officer / Senior Officer ID:46756

รายละเอียดงาน - Prepare overdue reports for Marketing Department and management executives
- Prepare and issue letters or notices to overdue customers to notify about overdue payment
- Assist marketing staff and legal officers to follow up on overdue customers and to notify customers about overdue payment
- Coordinate with the supplier, an outside transporter and a public legal executor (if applicable) to repossess and relocate the leased assets from the customer's premise
- Assist legal officers to prepare legal documents and to perform legal procedures as assigned for Court cases
- Supervise and manage subordinate officers
- Assist marketing staff and legal officers to perform other assigned tasks
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 25-35
- Bachelor’s Degree in related field
- Work experience, at least one year, in collections
- Work experience in leasing company, bank or financial institute is an advantage
- Good command of verbal and written English
- Having a private car and a valid Driving Licence
- Ability to travel to the upcountry
- Ability to work under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 28,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Collection Assistant Vice President or Vice President ID:46754

รายละเอียดงาน - Prepare overdue reports for Marketing Department and management executives
- Prepare and issue letters or notices to overdue customers to notify about overdue payment
- Assist marketing staff and legal officers to follow up on overdue customers and to notify customers about overdue payment
- Coordinate with the supplier, an outside transporter and a public legal executor (if applicable) to repossess and relocate the leased assets from the customer's premise
- Assist legal officers to prepare legal documents and to perform legal procedures as assigned for Court cases
- Supervise and manage subordinate officers
- Assist marketing staff and legal officers to perform other assigned tasks
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 40-50
- Bachelor’s Degree in related field
- Work experience, 3-5 years, in collections
- Work experience in leasing company, bank or financial institute is an advantage
- Good command of verbal and written English
- Having a private car and a valid Driving Licence
- Ability to travel to the upcountry
- Ability to work under pressure
เงินเดือน Monthly Salary 100,000THB 〜 120,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Sales & Marketing Officer ID:42240

รายละเอียดงาน - Handle customers in the assigned area
- Research on general information and financial situations of prospective customers
- Visit prospective customers in order to promote leasing business and maintain business relationships
- Visit suppliers in order to maintain business relationships, promote leasing business and seek for business partnerships
- Discuss and propose quotations to customers
- Gather all necessary documents from customers for credit approval
- Follow up with customers after providing quotations to close sales
- Follow up with customers about the expiration notice
- Coordinate with all internal departments in order to complete each transaction and solve problems
- Coordinate, negotiate and cooperate with suppliers in order to determine the specifications of leased assets, the starting date of agreement and due payment
- Provide service and assist customers with each requirement
- Other duties as assigned by department superiors and management executives
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-30
- Bachelor's Degree in Marketing, Business Administration, Economics or any related field
- Sales experience for more than 1-2 years
- Work experience in Japanese leasing company is definitely an advantage
- Good command of English
- Having a Driver's License (no need private car)
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

System Analyst / Senior System Analyst ID:46680

รายละเอียดงาน - Analyze and design the operation of UX-UI and diagram in application
- Coordinate and solve problems with application developer and users as per requirements
- Prepare documents about the application such as system document, schedule planning, resource planning, etc.
- Design database and function specifications
- Provide technical solutions and set windows schedule
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 25-35
- Bachelor's Degree in Computer Science, Information Technology, Engineering or related field
- Work experience, minimum 2-3 years, in related field
- Good communication skills
- Good knowledge of OOP (to apply for Microsoft Office)
- Skills in programming is a plus
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Electrical Sales Manager ID:46475

รายละเอียดงาน - Responsible for retail, wholesale and contract manufacturing equipment
- Generate summarised reports to management executives
- Develop and maintain positive business relationships with customers
- Responsible for the management of sales team to achieve target
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai national, age between 35-40
- Bachelor's Degree in Engineering, majored in Electrical or Electronics
- Work experience, minimum 5 years, in sales
- Ability to communicate in English
- Having a private car and a valid Driving Licence
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Sales Representative ID:46651

รายละเอียดงาน - Introduce company's service to prospective clients
- Maintain and expand business with existing customers
- Establish positive business relationships with clients
- Achieve assigned sales target
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 22-30 (all staff are female)
- Candidates who have knowledge (or interest in) of this industry
- Ability to communicate in English or Japanese
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

All56Count(1〜20CountDisplay)