รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All81Count(1〜20CountDisplay)

Sales Director (Petchaburi)-urgent ID:44914

รายละเอียดงาน ·  Expansion of customer base, ie. new customers
·  Ensure profitability of all contracts in accordance to policies
·  Growth with existing customers, ie. Increase revenue per customer, by systematically identify potential for cross-selling
·  Ensure high level of customer satisfaction
·  Ensure financial and credit control targets are achieved.
·  Ensure quality of service offering to customers
·   Monitor and manage customer satisfaction e.g. customer complaints, customer relationship
·   Coordinate with Training, Mobile Services, Site Logistics, and Quality Assurance if issues arise
·   Manage and maintain professionalism for all services
·   Manage contract renewals
·   Maintain integrity and ethical standards of work
·   Monitor sales performance through Sales force application
·   Oversee sales strategy and plan
·   Manage the sales target and expectations - overachieve/underachieve
.   Ensure all sales is being done maintaining ethical standards
. Together with Sales and Marketing Manager/Officer, conduct sales forecast, plan and prioritse sales activities
. Use customer and prospect contact activities tools and systems, and update relevant information held in these systems.
. Plan/support marketing activities to agreed budgets and timescales, and integrate sales efforts with other organized marketing
·   Evaluate Value Proposition of new products or services to client
·  Support effective use of Salesforce software
·  Conduct budgeting and cost control for all department resources
·  Ensure professional growth Sales and Account Management team
·  Contribute to continuous improvement initiatives in the company
·  Develop department code of conduct and awareness/behaviour
. Maintain and develop existing and new customers through appropriate propositions and ethical sales methods
. Ensure targets in all regions are met in terms of revenue, PBT, Debtor Days, customer and employee engagement
. Plan and manage business portfolio/territory/business according to an agreed market development strategy.
. Manage product/service mix, pricing and margins according to agreed aims and overall strategy
. Attend and present at external customer meetings and internal meetings with other company functions necessary to perform duties and aid business development.
. Manage and develop direct reporting staff
. Identify risks to the business, e.g. risks to brand damage and ensure mitigation actions are taken
. Manage and control departmental expenditure within agreed budgets
. Increase awareness of operations team in Quality Assurance and Service Innovation
. Performs other duties as directed by Country Manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร ·  Strong analytic and problem solving skills (focus on short-term ad-hoc solutions)
. Deep knowledge of operations, especially the site based businesses
· Deep understanding of customer needs and dynamics
. Pragmatic approach to serve urgency driven business nature
· Proven track record in running a profitable business
· Deep understanding of specific culture related needs of
· Understands how to liaise with media in case of critical events that may have high impact o reputation
·  Strong negotiation skills
·  Strong Leadership skills
·  Able to work under pressure and maintain service mindset at all times
·  Excellent communicator in both, English and Thai
·  Understand the need for integrity and rigour in making judgments
·  Understand the benefits of customer satisfaction and account management
·  Optimistic, engaged, willing to go the 'extra mile' to stay innovative at all times
·  Compliance with company values and beliefs
เงินเดือน Monthly Salary 80,000 〜 150,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Sales Supervisor (JLPT 3) ID:44937

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Assistant Sales Manager (JLPT 2) ID:44271

รายละเอียดงาน - Establish and maintain relationships with existing and new clients
- Prepare tasks/status follows-up/update reports to Managers
- Achieve the monthly sales revenue targets
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 35-45
- Bachelor's Degree in any field
- (must) Minimum 2 years' experience in Automotive Industrial Sales
- JLPT N2 or N1
- Good command of English
- Skilled in team management and analytical and logical thinking
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Import/Export manager (Freight AIR+Sea+ogistic ) ID:44927

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Senior Recruiter (Rama 9)-urgent ID:44924

รายละเอียดงาน - Responsible recruiting for one department
- Coordinate with client outside to get requirements and Job description
- Communicative English, to coordinate with outside and to test English skill of candidate
- Finding talented candidate to meet requirements from client.
- Conduct interview and invited candidates
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Bachelor degree in Business Administration, Management
-At least 5 years experience in recruiting or Human Resource
-Require English Advance skill level both spoken and written
-Ability to travel
-Negotiation skills
เงินเดือน Monthly Salary 30,000 〜 40,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Digital Marketing Manager ID:44875

รายละเอียดงาน - Plan and execute all digital marketing, including SEO/SEM, marketing database, email marketing, social media, display advertising campaigns and digital PR/ influencer
- Effectively manage product website and other marketing projects from start to finish, on time and on budget
- Work with internal and external experts to ensure content and messaging is appropriate for the targeted audiences both new and existing services/products
- Design, build and maintain our social media presence
- Identify trends and insights, and optimize spend and performance based on the insights
- Collaborate with agencies and other vendor partners
- Brainstorm new and creative growth strategies
- Plan, execute and measure experiments and conversion tests
- Collaborate with internal and external teams to create landing pages and optimize user experience
- Manage lead-generation activities and liaise with the sales teams as necessary
- Evaluate emerging technologies and provide thought leadership and perspective for adoption where appropriate
- Measure and report performance of all digital marketing campaigns and assess against goals (ROI and KPIs)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-40
- Bachelor’s Degree in related field
- At least 5-10 years' experience in digital marketing, preferably in B2B or professional service industry
- Demonstrable experience in leading and managing SEO/SEM, marketing database, email, social media and/or display advertising campaigns
- Highly creative with experience in identifying target audiences and devising digital campaigns that engage customers
- Experienced in optimizing landing pages and user funnels
- Experience with A/B and multivariate experiments
- Solid knowledge of website analytics tools (e.g., Google Analytics, NetInsight, Omniture, WebTrends)
- Experience in setting up and optimizing Google Adwords campaigns
- Excellent written English and experience in working with CRM and marketing automation tools such as Hubspot, Pardot, Marketo, MailChimp, etc.
- Working knowledge of HTML, CSS and JavaScript development and constraints
- Strong analytical skills and data-driven thinking
- Up-to-date with the latest trends and best practices in online marketing and measurement
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Sales Staff (Robots and Automation System Machinery) ID:36239

รายละเอียดงาน - Consult, Estimate the price and propose the product/service mainly to existing clients.
- Visit clients to follow up their needs and maintain relationship
(Sometimes visit factory to check the product/service)
- Manage and train other staffs
- Maintaining and increasing sales of your company's products
- Servicing the needs of your existing customers
- Increasing business opportunities through various routes to market
- Other related tasks
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 24-35
- At least 1-2 years experience in Sales or related field
- (advantage) Have a good command of Japanese
- (MUST) Having a Driving License
- (MUST) Experienced in Sales (mechanical-related product is a PLUS)
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Programmer (No English) ID:22505

รายละเอียดงาน -Develop program upon customers’ requirement.
-Arrange document for testing program.
-Provide system solution upon customers’ requirement.
-Other assigned by Manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร -Male/Female, around 24 - 30 years old
-Experience of development of programming
-Computer skill:VB.NET or JAVA
-Experience as programmer minimum 1 year
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Sales Coordinator & Marketing (Rama 3) ID:44777

รายละเอียดงาน - Generate and correct documents (invoice, receipt, etc.)
- Perform general administrative tasks
- Handle advertising & PR tasks
- Handle customers with care and service mind
- Support shop business and marketing planning
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 24-34
- Able to use Illustrator or Photoshop
- Having experience in Marketing or as Coordinator is welcome
- Basic command of English (reading, writing and speaking)
- Able to work in a flexible time
เงินเดือน Monthly Salary 23,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

ERP Consultant ID:30964

รายละเอียดงาน - Identify and solve problems with ERP system
- Suggest add-on tasks to clients
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-40
- Bachelor’s Degree in Accounting is an advantage
- More than 2-3 years' experience as SAP/ERP Consultant
- Communicative English
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Personal Assistant (Japanese Speaking) ID:44815

รายละเอียดงาน - Perform secretarial tasks as Personal Assistant to Korean MD
- Interpret spoken languages to and from Japanese, Thai and English
- Translate written languages to and from Japanese, Thai and English
- Visit clients with Korean Manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 23-30
- JLPT N2 or higher
- Good command of English
- Understanding the culture of startup company
- Others; having flexible mind
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Sales/Operation Manager ID:44732

รายละเอียดงาน - Set up and educate the sales force
- Lead and manage the sales team
- Contact the property brokers and apartment owners to introduce our service (daily)
- Set monthly/quarterly/yearly sales goal/target and manage the process
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 27-35
- More than 3 years' experience (prefer 5 years) in sales field (IT, AMWAY, Herbal Life, Water Purifier, and etc.
- Work experience in property related business will definitely be a plus (Century 21, ReMAX, construction company, and etc.)
- Good command of English (intermediate)
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Senior Finance Officer ID:44735

รายละเอียดงาน • Responsible for the following accounting tasks
- Support Manager; collect necessary documents and following documents
- Responsible for booking account
- Prepare details of FS for month-end closing
- Forecast monthly cash; submit report (monthly both actual & forecast)

• Responsible for the following finance tasks
- Check daily error and categorize
- Contact the banks to solve erroneous data
- Input specific data in master
- Maintain operation manual in case some operation could be revised
- Bank Data Organization
- Spread and promote "Kyriba" worldwide
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 25-30
- More than 2-3 years' experience in Finance
- Good command of English (intermediate)
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Junior Account and Admin ID:44736

รายละเอียดงาน • Responsible for the following accounting tasks
- Prepare details of FS for month-end closing
- Banking: Deposit Cheque
- VAT Report; PND 3 & 53 Report; Issue Invoice/Receipt
- Download FingerPrint Report from System

• Responsible for the following admin tasks
- Booking Ticket & Hotel
- Business Trip Compensation Report (to be reviewed and revised)
- Necessary to travelling: Telephone & Wifi, AIS
- Work Permit and Visa, 90 days report, reentry for YAS's member & family
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 25-30
- More than 2-3 years' experience in Finance
- Good command of English (intermediate)
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Senior Manager (Marketing & Cooperate Planning) ID:44724

รายละเอียดงาน - Responsible for feasibility study of market in Thailand (for group companies)
- Responsible for corporate planning and needed project management
- Control and manage four team members
- Cooperate with group companies as Company Representative
- Occasionally report to MD and related parties
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 35-45
- More than 10 years' experience in B2B marketing or feasibility study in Thailand
- Strong business management skills
- Business English (communication skills)
เงินเดือน Monthly Salary 130,000THB 〜 160,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Accounting Manager ID:44714

รายละเอียดงาน 1. Financial Management and Reporting
- Prepare and submit timely and accurate monthly and annual financial statements and reports in accordance with company requirements in a timely and accurate manner
- Ensure all financial and business related legislative compliances are met, which includes all company’s tax compliances
- Oversee cash management and banking functions
- Analyse financial results, including the corrective actions to address adverse performance

2. Financial Analysis to support business decision-making
- Review resources, including motor vehicle fleet to ensure cost efficiencies
- Review the pricing strategies and service costing frameworks
- Compare monthly financial results against that of the budget and perform variance analysis with commentary report

3. Manage and oversee the budgeting process, coordinate and control an annual budget for each of the team’s departments in addition to controlling overall Thailand company budget

4. Risk management
- Develop and maintain effective financial control processes
- Ensure effective and efficient internal controls and systems

5. Accounts receivable
- Perform price jobs and produce invoices
- Process invoices and debtor payments in company’s accounting system
- Manage debt and ensure appropriate action is taken to recover any outstanding debt

6. Accounts payable
- Verify creditor/supplier invoices are charged correctly, purchases are within the purchaser’s financial and administrative delegations, and where applicable charges are correctly received
- Process invoices in company’s accounting system
- Generate reports and reconcile creditor statements
- Prepare monthly creditor payments/verify payments

7. GST filing (Monthly Tax Compliance Services)
- Collect all tax information and prepare all necessary tax reports required by the Revenue Department in order to submit tax return to the Revenue Department concerning the following taxes
- Withholding corporate income tax of the company’s payment of services
- Value Added Tax (Phor Phor 30) including checking correctness of output and input tax invoice and maintaining input and output tax registration
- Special withholding corporate income tax of the company’s payment of service to overseas (Phor Ngor Dor 54) (if any)
- Special value added tax (Phor Phor 36) of the company’s payment,s of service to overseas. (if any)

8. Payroll functions (Provision of Payroll and Social Security Insurance Administration Services)
- Compute and prepare a full report of monthly salary, withholding tax, social security, insurance and other deductions of each payment
- Issue the related payroll pay-in security forms
- Prepare details of payroll for depositing to bank
- Fill in the monthly withholding personal income tax return (Phor Ngor Dor 1) and submit to the Revenue Department
- Compile the monthly social security insurance contribution of each staff and submit the form to the Social Security Insurance Department

คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 35-40
- Advanced Microsoft Excel skills (required)
- Strong attention to details (required)
- Demonstrated ability to work flexibly within tight time schedules and in accordance with variable workload demands
- Calm and client-focused approach
- Able to use initiatives, act with confidence and work under own direction
- Clear and analytical thinking to address problems

WORK ENVIRONMENT
The work environment characteristics described here are representative of those associate encounters while performing the essential functions of this job. Reasonable accommodations may be made to enable individuals with disabilities to perform the essential functions.
เงินเดือน Monthly Salary 45,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Sales Rep. (Water treatment products) ID:44691

รายละเอียดงาน - Sell products and water treatment system
- Provide product knowledge to customers and handle all customers' inquiries
- Negotiate the terms of an agreement and close sales
- Responsible for providing accurate sales quotations to customers
- Develop and maintain customer relationships
- Visit customers 3 or 4 times per week (driving company car)
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 24-35
- Prefer candidates with sales experience
- Preferable industries: water treatment, plant, utilities, pump and facilities
- Having a Driver's License
- Able to read and write English language
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

【タイ設立20年の老舗専門商社】営業スタッフ ID:42343

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Sales Representative (label printer & expendables) ID:40012

รายละเอียดงาน - Sell label printers and expendables (label and ink ribbon)
- Provide product knowledge to customers and handle all customers' inquiries
- Negotiate the terms of agreement and close sales
- Responsible for providing accurate sales quotation to customers
- Develop and maintain business relationships with customers
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 24-35
- Prefer candidates with sales experience
- Having a valid Driving License
- Able to read and write English language
- Preferable experience industries; Label Printer, Scanner, POS machine, IT machine or MFP
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Secretary & Interpreters (Japanese Speaking) ID:44502

รายละเอียดงาน - Handle secretarial jobs for the President and CEO such as scheduling management, booking, arranging appointments or related jobs
- Interpret languages in the meeting and support office
- Translate documents from Japanese to Thai and vice versa
- Coordinate with other departments to complete work
- Work closely the President and CEO
- Occasionally visit customers with Japanese boss
- Perform other related duties as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai National, age under 35
- Bachelor's Degree of Art, majored in Japanese or any related field
- JLPT N3 or higher
- (preferred) 2-5 years’ experience as Secretary and/or Interpreter
- (preferred) Working experience in Japanese company
- Good command of Japanese and English, both of writing and speaking skills
- Computer proficiency (Excel, Word, PowerPoint)
- Others; mature; good personality; service mind; action-oriented
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

All81Count(1〜20CountDisplay)