รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

+662-653-2700

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All53Count(1〜20CountDisplay)

【タイの若者の世界を広げるグローバル企業の拠点管理者募集!!!!】拠点管理者 ID:42383

รายละเอียดงาน 【日本の労働力を支え、タイの若者の世界を広げるグローバル企業の拠点管理者募集!!!!】
タイ人を技能実習生として日本へ送り出す機関のです。顧客企業の要件を満たすべく特別に選ばれた人材を提供することに定評があります。従業員はタイ人7名、日本人1名の全8名です。しかし、現日本人拠点管理者が退職してしまいます。その為、急募で後任を探しています。拠点管理者のポジションは弊社の事業の根幹でもある業務を担っているため、海外での勤務経験があり、なおかつ【信頼のできる人】であることが重要です。

【仕事内容】
-管理業務全般の監督
-日本語/英語の両言語の文書翻訳
-日本人顧客との連絡調整
-タイ人技術研修生の世話
คุณสมบัติของผู้สมัคร 【経験、人物共に重視します。壮大な仕事の一翼を担える方急募!!!】
‐ 男性 / 35歳から45歳まで,
- 英語(MUST日常会話レベル) / タイ語あれば尚よし
- 海外勤務経験者 (海外勤務未経験はNG)
- 優れた調整能力を有すること
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 100,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),Location

General Accounting Staff ID:42382

รายละเอียดงาน - Handling Accounts receivables and Payables
- Key data for Accounts Payable in the Formula Software
- Able to handle, Monthly PND1, 3 , 53
- Able to handle, Monthly POP – 30
- Able to handle, Monthly Social Security Payments
- Communication with hotels and other Suppliers
- Preparing Bank Reconciliation Statement
- Reconciliation of Accounts Parables
- Preparing Accounting reports
คุณสมบัติของผู้สมัคร - 25-35 years old / Female
- Preferably working experience with trading Industry.
- Knowledge of Formula Accounting Software
- Knowledge of Online Banking
- Knowledge of Personal Income Tax
- Knowledge of Thai Revenue and Thai Tax Laws
- Good communication and interpersonal skill
- Good Accounting background.
- Business level English
- Strong Microsoft Excel skills
เงินเดือน Monthly Salary 17,000THB 〜 27,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),Location

Sales Engineer (Electric or Machinery) ID:42384

รายละเอียดงาน - Make new clients. Make appointment to visit and visit by own driving of company car.
- Sell LED facility, housing material, building material, solar panel and related ecology facility.
- Make Presentation documents, and show potential clients.
- Make sales report to BD manager & GM.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Age : 25 - 35 years old/ Male prefer
- Driving licence
- Have knowledge & experience about electric & machinery sales.
- Business level English
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),Location

Accounting Manager ID:40961

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),Location

Sales Project ID:40960

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 17,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),Location

Sale Supervisor (AV Dealer/Northern Region) ID:42335

รายละเอียดงาน 1. Control and monitor AV Dealer Sales in North Area, including to

setting up all related sales activities, drive sales out and control the

dealer’s stock.

2. Responsible for AV products sales and cheque collecting from the

dealers.

3. Communicate the company’s campaigns and promotion plans to the

dealers.

4. Control and monitor sales performance of PC staff.
คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. Male, age between 30-35 years old.

2. Bachelor’s Degree in any related fields.

3. At least 5 years Sales experience in Audio Visual Products.

4. Good command of English.

5. Good computer skills in MS Office.

6. Must has own car with driving license.
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),Location

Sale Manager (AV Dealer/Northern Region) ID:42334

รายละเอียดงาน 1. Control and monitor AV Dealer Sales in North Area, including to

setting up all related sales activities, drive sales out and control the

dealer’s stock.

2. Responsible for AV products sales and cheque collecting from the

dealers.

3. Communicate the company’s campaigns and promotion plans to the

dealers.

4. Control and monitor sales performance of PC staff.
คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. Male, age between 35-45 years old.

2. Bachelor’s Degree in any related fields.

3. At least 10 years Sales experience in Audio Visual Products.

4. Good command of English.

5. Good computer skills in MS Office.

6. Must has own car with driving license.
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),Location

Marketing Supervisor ID:42333

รายละเอียดงาน 1. Products marketing for Office products (PBX, Scanner, MFP, Fax,

Telephone), more other products for the future.

2. Analyze market and fix marketing 4P (Product, Price, Place,

Promotion) based on 3C (Company, Customer, Competitor).

3. Develop marketing strategies for B2B, organize Partners/End Users

events for generating project leads or pipeline.

4. Manage product demand planning (PSI) and A&P budget for all

promotion activities.
คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. Male / Female, age between 27-35 years old.

2. Bachelor’s Degree in Marketing or any related fields.

3. Minimum 5-7 years experiences in marketing field. Has potential to

become marketing manager for future.

4. Speaking English fluently, and excellent English writing & reading.

5. Excellent Power Point (Reporting with logic & numbers) and Excel

(Pivot, V-Look Up for analysis) skill.

6. Open-minded, good communication, creative, self-motivated and

enthusiastic.
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),Location

Lighting Marketing Manager ID:42331

รายละเอียดงาน 1. Control and manage PSI/Product Portfolio/Pricing/PL by

coordinate and negotiate with concerned party like factory and

Sales team.

2. Plan and monitor strategic initiatives for sales increase in ECM

Channel with securing profitability.
คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. Bachelor Degree or high in marketing field.

2. Age between 35-45 years old.

3. Experience at least 10 years in Lighting industry for B to C or

Product manager for appliance for B to C market.

4. Strong analytical and project management skills.

5. Good command in spoken and written English.

6. Good command in Microsoft office.
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),Location

Sales Engineer - (Security Solution) ID:16771

รายละเอียดงาน 1. Provide design CCTV system and solving problems.

2. Establishes, develops and maintains business relationships with

current customers.

3. Implement sales activities to achieve sales target (Training and

Seminar.)

4. Sales report to supervisor.
คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. Male, age between 25-30 years old.

2. Bachelor Degree in any field of engineer.

3. Experience at least 2 years in Sales Engineer field. (CCTV market

would be advantage)

4. Good command in spoken and written English.
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),Location

Sales Engineer - (Network Soution) ID:42330

รายละเอียดงาน 1. Provide design CCTV system and solving problems.

2. Support software CCTV Recording.

3. Establishes, develops and maintains business relationships with

current customers.

4. Implement sales activities to achieve sales target (Training and

Seminar.)
คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. Male, age between 25-30 years old.

2. Bachelor Degree in Computer, Program, Software or any field of

engineer.

3. Experience at least 2 years in Sales Engineer field. (Software

develop market would be advantage)

4. Good command in spoken and written English.
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),Location

Sales Engineer - (Display Solution) ID:42329

รายละเอียดงาน 1. To test and evaluation new product.

2. To providing pre-sales technical assistance and product education

to salesman and channel.

3. To working on after-sales support services and providing technical

back up as required.

4. To analysis competitor and making specification comparing.

5. To supporting marketing activities by attending trade shows,

conference and other marketing event.

6. To making technical presentation and demonstrating how product

meets customer needs, and training for our team.

7. To write technical documentation for product. (Specification,

manual and comparison)
คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. Male or female, age between 25-30 years old.

2. Bachelor Degree in any field of engineer.

3. Proficiecy in AutoCAD is advantage.

4. Have experience in Projector / FPD field is prefer.

5. Good command of English.
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),Location

Project Developer Sales Manager ID:42328

รายละเอียดงาน 1. Develop and manage sales activities to achieve company's target

for business expansion.

2. Sales analytical documentations and reports for Management.

3. Expand business opportunities for project sales by finding for new

accounts and maintaining strong relationship with existing

customers.

4. Solve unexpected problems and manage any related activities for

project sales as assigned.

5. Manage and coach project sales team to achieve company target
คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. Male or female, age between 35-40 years old.

2. Bachelor Degree in any related field.

3. Experience in selling products for project, such as Government,

Hotels, Condominiums, and Etc. at least 3 years (Electronics

products sales would be advantage).

4. Good command of English.

5. Hold valid driving license with own vehicle.

6. Able to travel in upcountry
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),Location

Accounting & Finance Manager ID:42327

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 90,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),Location

Sales Support (Japanese national) ID:42279

รายละเอียดงาน - Dealing with Japanese customers.
- Responsible for Hitashi brand (cutting tools product).
- Assisting and supporting sales team.
- Achieving sales target.
- Expanding market.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - New graduated candidates are welcome.
- Experienced candidates in cutting tools products is preferable.
- Having background from trading and/or machinery industry is an advantage.
- Good presentation and communication skills.
- Able to communicate in English. (Thai is optional).
เงินเดือน Monthly Salary 60,000THB 〜 80,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),Location,Chonburi ALL

IT support (Nawamin) ID:42242

รายละเอียดงาน *Taking care of phone call
*Admin such as taking care of related documents from the boss
*Other assigned tasks
*Accounting support
คุณสมบัติของผู้สมัคร *Female
*Have Experience in Accounting(prefer)
*age between 20-30 years old
*English:Communicate Level (Not important)
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 25,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),Location

Sales engineer ID:28101

รายละเอียดงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เงินเดือน Monthly Salary 20,000 〜 30,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),Location

Sales Supervisor ID:41641

รายละเอียดงาน *Review market condition, set business objectives and develop business strategies, action plans, sales budget & expense budget in order to set proper direction for own product category.
*Plan & implement various marketing operations such as product promotion, sales forecast, procurement, training, event management, communication with business counterparts as well as execute, monitor, review performance & take counter action in order to achieve targets using set expense budget
*Set research objectives, provide direction, design research, review and analyze results in order to have better understanding of the target market & customers and utilize findings in business plan or business development.
*Analyze market condition & target customers’ preference, assess new products’ marketability & business volume, provide feedback opinion to headquarters & product engineers in order to create product line up which would maximize sales opportunities
คุณสมบัติของผู้สมัคร *M/F, age 25~35 years old
*Preferable with car audio product experience for at least 3-5 years
*At least 2-3 years’ work experiences in Advertising, Promotion, Marketing or related field
*Be able to communication in English both speaking and writing.
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),Location

IT経験優遇!ITプロジェクトマネージャー(製造業系) ID:41947

รายละเอียดงาน 製造業向け業務パッケージ:生産管理システム、製造実行管理システム、スケジューラーのマーケティングマーケティングマネージャー。
 ※コールドコールは外注のため、セミナー&イベント企画やコンサル系の力が試されるお仕事です。

3階層で構成される製造業向けソリューションを提供し、国内外の製造拠点が抱える様々な問題解決をサポート致します。
計画系: 生産スケジューラー Asprova APS
実行系: 製造管理システム ProductionMaster™
現場系: 在庫&工程管理システム InventoryMaster™
คุณสมบัติของผู้สมัคร - 営業職経験者(製造業向けのソリューション営業経験があれば更に良いです)
- 20代後半~50代(ご経験によります)
- 性別不問
- ビジネスレベルの英語能力、もしくはタイ語能力
- 製造業の基礎知識があれば更に良いです
เงินเดือน Monthly Salary 70,000THB 〜 150,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),Location

【急募】工場:自動車関係製品の製造管理・品質管理業務 ID:41830

รายละเอียดงาน ◆自動車用部品用途を含む不織布の製造・販売の工場の製造・品質管理
 └親しい業界での経験が必要です。
◆英語・タイ語はできればより良いですが、是非チャレンジしたいという方をお待ちしております
◆成型、塗装、印刷に関するラインの管理
◆生産ラインにはいりタイ人のマネジメント業務
◆適正により任せられる業務を幅広く担当して頂きます。
คุณสมบัติของผู้สมัคร ◆性別不明
◆40代以上(経験重視)
◆工場勤務経験者優遇
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 130,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangna (Bangkok),Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Ramkhamhaeng/Bangkapi/Bueng Kum (Bangkok),Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location,Samutprakarn

All53Count(1〜20CountDisplay)