รีราโคเอ็นพร้อมเป็นคู่คิด ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครเพื่อให้งานที่ตรงกับความต้องการ และช่วยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

(+66)02-253-9800

Time:9:00-18:00(Mon-Fri)

H1 Job List

กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา
All43Count(1〜20CountDisplay)

Human resource & Finance Manager ID:46835

รายละเอียดงาน - Manage recruitment and selection process by posting job advertisements, screening resumes, scheduling job interviews, checking references, preparing interview templates, interviewing candidates, suggesting appropriate persons to supervisor and following up the whole recruitment process
- Responsible for the orientation and on-boarding of new staff
- Plan and organize routine and professional training to employees, develop human resources in various ways, etc.
- Handle payroll and benefit issues, monitor and manage company attendance and vacation tracking
- Coordinate with payroll section, manage social insurance, benefit and position of employee to coordinate the development of organization
- Organize and plan company appreciation events and team building activities to maintain positive relationships with employees
- Develop and monitor overall HR strategies, systems, tactics and procedures across the organization
- Oversee and manage performance appraisal system that drives higher performance
- Undertake supporting, administrative and financial organizational processes within the organization
- Handle the financial process on accounting, reporting, tax and treasury tasks of company, with support from accounting company
- Prepare reports for the financial company and management persons
- Analyze costs, pricing, variable contributions, sales results and company’s actual performance compared to the business plans
- Other related tasks as assigned by supervisors
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 30-40
- Work experience as an HR & Financial Manager with more than 4 years of related experience
- Work experience in foreign organizations, collaboration with international teams and exposure in different work or company cultures
- Having professional qualifications such as CFA or CPA (or similar) will be considered a plus
- Good knowledge of HR & Accounting principles, practices, standards, laws and regulations
- Strong interpersonal communication and presentation skills
- Good command of English and Thai (both spoken and written)
- Good level of Chinese language (not mandatory)
- Advanced computer skills in Microsoft Office, accounting software and databases
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 40,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

General Admin & Accounting Support ID:46784

รายละเอียดงาน - Your responsibilities are to perform general administrative tasks and support accounting operation such as issuing invoices, registering VAT, payroll, etc.
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai nationality, age between 25-32
- Bachelor’s Degree in any related field
- Work experience in administration, accounting support, or as a coordinator in any industry
- Good communication skills in both Thai and English
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 32,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Assistant Strategic Planner ID:46837

รายละเอียดงาน - Cooperate with Senior Strategic Planner, analyze and evaluate brands, market trends, consumer behaviour and competitor activities (of clients) to identify market opportunities for clients
- Collect market data and provide supporting information for Senior Strategic Planner and business development team, to provide service proposals to clients
- Formulate brand and online/offline communication strategies to address marketing issues and challenges
- Liaise and communicate with other teams, such as creatives and business development team (AE) to identify client’s specific business problems and develop ideas and in the process of developing marketing strategies
- Follow up on client's feedback and the process of executing media posting and feedback from the market to evaluate the effectiveness of marketing strategies
- Identify new ideas and opportunities for the growth of organization
- Understand clients’ insights and develop marketing strategies and plans to support new business opportunities also existing business for organization
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai or Chinese nationality, age between 23-30
- Bachelor’s Degree or higher, preferably in Marketing, Business Administration, Communication/Ads with good academic background
- Candidates with previous educational or work experience in China will be considered first
- Having a strong interest in marketing, ads, PR or communication in China market
- Strong communication and presentation skills
- Service-minded and able to work under the timeline
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Business Development Officer (AE) ID:46824

รายละเอียดงาน - Develop business in online and offline marketing & PR, for Thai brands aiming to develop Chinese market, prospects for potential new clients and turn this into increased business
- Identify potential clients and decision makers within client's organization, conduct research and establish relationships with new clients
- Set up meetings between client's decision makers and company’s practice leaders or principals
- Plan strategies and marketing solutions for clients and participate in pricing solution & service
- Work with operation team to develop proposals that meet client’s needs, concerns and objectives
- Promote company’s products or service addressing or predicting clients’ objectives, preparing sales contracts ensuring adherence to law-established rules and guidelines
- Keep records of sales, revenue, invoices etc., and provide trustworthy feedback and after-sales support
- Provide high-quality service to clients, build long-term relationships with new and maintain existing customers
- Develop entry-level staff and sub-team into valuable salespersons and team
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 20-40
- Work experience in AE, PR, Advertisement, Digital Marketing, e-commerce or related field
- Having a customer base is an advantage
- Good command of English and Chinese
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, especially Excel, etc.)
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 70,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Administration Officer (BTS Chit Lom) ID:46730

รายละเอียดงาน - Manage our company’s general administrative activities to be done with standard quality, within timeline, follow policies and procedures
- Continually review and improve administrative work processes
- Communicate with public service when necessary
- Follow up on payment vouchers and ensure on-due received payment from customers
- Others administrative tasks as assigned by manager
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male, Thai nationality, age between 22-30
- Bachelor's Degree in Accounting is an advantage
- Work experience, minimum one year, in administration or related field
- Ability to communicate in English
- Computer literacy (in Microsoft Office Suites, etc.)
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 23,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

System Analyst / Senior System Analyst ID:46680

รายละเอียดงาน - Analyze and design the operation of UX-UI and diagram in application
- Coordinate and solve problems with application developer and users as per requirements
- Prepare documents about the application such as system document, schedule planning, resource planning, etc.
- Design database and function specifications
- Provide technical solutions and set windows schedule
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 25-35
- Bachelor's Degree in Computer Science, Information Technology, Engineering or related field
- Work experience, minimum 2-3 years, in related field
- Good communication skills
- Good knowledge of OOP (to apply for Microsoft Office)
- Skills in programming is a plus
เงินเดือน Monthly Salary 18,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchathawi - Lat Phrao (Bangkok),Location

Sales Executive ID:46695

รายละเอียดงาน - Create new customers to develop business
- Build and maintain positive relationships with partners
- Understand customers' needs and provide proposals
- Other related tasks as necessary
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai nationality, age between 30-35
- Work experience, minimum 2-3 years, in advertisement
- Good knowledge of advertisement is a plus
- Good written and verbal communication skills
- Ability to communicate in English
- Ability to think critically and creatively
- Ability to work independently as well as in a team
เงินเดือน Monthly Salary 30,000THB 〜 35,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Chinese Translator ID:46604

รายละเอียดงาน - Translate spoken languages (Chinese and Thai) to coordinate in daily communication
- Translate documents and content from Chinese to Thai and vice versa
- Act as a coordinator between Thai and Chinese team members to ensure effective and accurate communication between two teams
- Translate languages (Chinese and Thai) and coordinate in projects/events
- Other related tasks as assigned by supervisor
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 23-30
- Bachelor's Degree in Chinese (language and literature)
- Good command of Chinese and Thai (both spoken and written)
- Good command of English will be a plus (also required)
- Candidates with experience in studying or working in China will be preferably considered
- Strong interest in marketing, ads, PR and/or communication
- Strong communication skills and service mind
เงินเดือน Monthly Salary 23,000 〜 30,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Ratchadapisek - Phetchaburi (Bangkok),Location

Video Producer ID:45061

รายละเอียดงาน - Responsible for video production (company media)
- Generate and direct the production (20 creation per month)
- Attend meetings with production team
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 28-35
- Bachelor's Degree or higher in any field
- Work experience, minimum 5 years, in video production
- Ability to direct production team as a producer
เงินเดือน Monthly Salary 35,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Srinakharin/Pattanakarn/Bangplee (Bangkok),Location

Sales (Find new clients) Commission ID:28714

รายละเอียดงาน - To identify the prospective customer and secure business
- To conduct research to identify new markets and customer needs
- To introduce company service to the prospective clients
- To maintain and expand the business from existing customers
- To build the relationship between the clients and the company
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Prefer female Age: 25-30 years old, driving license and own car is preferable
- Experience as sales for 1 year in label printing/packaging industry or Food industry are preferable
- Person who can find new clients by himself/herself
- Person who can work under pressure and commit target and make good performance
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Silom (Bangkok),Location

Accounting Assistant Manager ID:44144

รายละเอียดงาน - Handle petty cash and cash advances
- Verify and process all AP transactions
- Handle Accounting Operation of other expenses
- Prepare for Financial Audit and Coordinate in the Audit Process
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 30-40
- Work experience, minimum 5 years, in accounting
- CPD license is preferable
- Good command of English (TOEIC 700+)
- Computer skills; emails and Microsoft Office
เงินเดือน Monthly Salary 40,000THB 〜 55,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Sukhumvit (Bangkok),Location

Customer Service (Telesales) ID:45607

รายละเอียดงาน - Find new prospects to expand business opportunities
- Establish relationships with new customers and provide relevant product information
- Provide quotations to customers (and close sales)
- Keep track of existing customers on hand to maintain sales and relationships
- Report on sales and review self-performance
- Act as corporate representative at trade shows, events and demonstrations
- Achieve monthly sales targets as agreed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Bachelor’s Degree in any related field
- At least two years' experience in sales
- Able to search for information on the Internet and Social Network
- Able to handle local customers and penetrate into new market
- Good personality and communication skills
- Good command of English
- Good service mind
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 20,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Customer Service or Telesales ID:45615

รายละเอียดงาน - Search for new prospects for business opportunities
- Establish positive relationships with new prospects and provide product-related information
- Provide quotations for customers and close sales
- Follow up with existing customers to maintain relationships (and sales)
- Report sales and review your own sales performance
- Represent your organisation at trade exhibitions, events and demonstrations
- Reach monthly sales target as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Bachelor’s Degree in any related field
- At least 2 years' experience in sales
- Knowledge of searching information on internet & social network
- Able to handle all local customers and penetrate into new market
- Pleasant personality and have good inter-communication skills
- Good command of English
- Good service mind is much required
เงินเดือน Monthly Salary 15,000THB 〜 20,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Production Supervisor (automotive) ID:46439

รายละเอียดงาน - Responsible for the management of production plan
- Coordinate with engineering team relating to the use of production machines
- Handle materials used on the production line
- Improve production process and reduce cost of production
- Control and manage timeline of production upon client's request
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-30
- Work experience, minimum 2 years, in production department in automotive business
- Some knowledge of ISO in manufacturing operation
เงินเดือน Monthly Salary 25,000THB 〜 30,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Location,Samutprakarn

Interpreter & Translator ID:43813

รายละเอียดงาน - Translate documents from Japanese to Thai and vice versa
- Interpret languages (Japanese and Thai) during meeting or conference
- Attend the construction site and handle G.A. tasks
- Others duties as assigned by company
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 24-35
- Japanese, JLPT N2 (reading and writing)
- Ability to communicate in English (conversational level)
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 45,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Silom (Bangkok),Sathorn - Lumpini (Bangkok),Location

Car Appraisers (new business) ID:46384

รายละเอียดงาน - Perform duties as "Car Appraisers" for customers
- Responsible for developing new business (finding outsourced car dealers)
- Handle and respond to requirements from customers
- Identify and determine price value of second-hand cars
- Other related tasks as needed
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Male or Female, Thai national, age between 25-35
- Bachelor's Degree in any field
- Work experience as a car appraiser or in the maintenance of second-hand cars for minimum 2 years
- Ability to communicate in English
เงินเดือน Monthly Salary 30,000 〜 60,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

IT Engineering Assistant ID:46383

รายละเอียดงาน - Provide assistance to support IT engineering functions
- Responsible for HP design, programming, software development, etc
- Execute IT-related assigned tasks such as networking, setting up PC, etc. (30% of work scope)
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 22-27
- Bachelor's Degree in Information Technology (IT) or related field
- Work experience or any background relating to IT
- Ability to communicate in English
เงินเดือน Monthly Salary 20,000 〜 30,000
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Sukhumvit (Bangkok),Location

総務担当 *要タイでの就業経験 ID:45995

รายละเอียดงาน - 初の日本人総務の募集になります。
お陰様で、Wiseも創刊15年目を控え従業員数が多くなって参りました。(日本人15名:タイ人40名)
恥ずかしながら、まだまだ社内の規定や決まりごと等々は整備が整っていないことが多くございます。
そこで、タイで総務として就業経験をお持ちの方の知見を弊社に活かしていただきながら、一緒に成長していただける方を募集します。

経理ポジションは別の担当がおりますので、総務・人事をメインにご担当いただきます。
たくさんのご応募お待ちしております。
คุณสมบัติของผู้สมัคร - 女性 / 男性
- 英語:コミュニケーションレベル / タイ語:簡単な日常会話レベルがあればより良い
- タイでの勤務経験
- 前向きに物事をとらえ、ホウレンソウを適宜行い、チーム内で調和を取りながら、推進できる方
 └規約や規定等を今一度見直していきたいと思っておりますので、そのあたりのご経験をお持ちの方大歓迎です!
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

経営企画室スタッフ ID:45996

รายละเอียดงาน - 新規ビジネス立ち上げスタッフ
この度日本に法人を立ち上げ、より一層日本とタイの橋渡しを加速させていただければと思っております。
つきましては、既存ビジネスから派生した、新規ビジネスの立ち上げを計画しております。

日系企業の進出サポートをはじめ、色々なことを立案/提案して、どんどんやっていきたい方を募集します!

たくさんのご応募お待ちしております。
คุณสมบัติของผู้สมัคร - 男性
- 英語:コミュニケーションレベル / タイ語:簡単な日常会話レベルがあればより良い
- 前向きに物事をとらえ、粘り強くミッションに取り組んでいただける方。
 大体のことは粘り強くやれば叶うと思っております!
เงินเดือน Monthly Salary 50,000THB 〜 60,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

Designer (JLPT N5) - BTS Phrom Phong! ID:45993

รายละเอียดงาน - Create and design graphics content for Wise (Japanese free paper)
- Handle photography and video record (and organise contents)
- Other media-related tasks as needed or assigned
- Other related tasks as assigned
คุณสมบัติของผู้สมัคร - Female, Thai national, age between 23-29
- Bachelor’s Degree, major in Graphic Design, Creative Arts or any related field
- More than 1-2 years' experience in graphic design, creative works or related field
- Proficiency in Adobe programs, especially Illustrator & Photoshop
- Ability to think creatively and flexibly
- Skills in problem-solving and time management
เงินเดือน Monthly Salary 20,000THB 〜 50,000THB
สถานที่ทำงาน Thailand,Bangkok ALL,Location

All43Count(1〜20CountDisplay)